Sunteți pe pagina 1din 1

Încărcarea, descărcarea şi transportul plaselor sudate se vor face cu atenţie,

evitându-se izbirile şi deformarea lor sau desfacerea sudurii.

Încercările sau determinările specifice plaselor sudate, inclusiv verificarea calităţii


sudării nodurilor, se vor efectua conform STAS 438/3-1998.
În cazurile În care plasele sunt acoperite cu rugină, se va proceda la Înlăturarea
acesteia prin periere.
După Îndepărtarea ruginii, reducerea dimensiunilor secţiunii barei nu trebuie să
depăşească abaterile prevăzute În standardele de produs.
9. REGULI CONSTRUCTIVE
Distanţele minime Între armături precum şi diametrele minime admise pentru
armăturile din beton armat monolit, sau preturnat, În funcţie de diferitele tipuri de elemente,
se vor considera conform STAS 10111/2-87 şi NE 012-99.
10. ÎNĂDIREA ARMĂ TURILOR
Alegerea sistemului de Înnădire se face conform prevederilor proiectului şi
prevederilor STAS 10111/2-87 şi NE 012-99. De regulă, Înnădirea armăturilor se realizează
prin suprapunere fără sudură, sau prin sudură funcţie de diametrul/tipul barelor, felul
solicitării, zonele elementului (de ex. zone plastice potenţiale ale elementelor participante la
structuri antiseismice).
Procedeele de Înnădire pot fi realizate prin:
· suprapunere;
· sudură;
· manşoane metalo - termice;
• manşoane prin presare.
Înnădirea armăturilor prin suprapunere trebuie să se facă În conformitate cu
prevederile STAS 10111/2-87.
Înnădirea armăturilor prin sudură se face prin procedee de sudare obişnuită (sudare
electrică prin puncte, sudare electrică cap la cap, prin topire intermediară, sudare manuală
cu arc electric prin suprapunere cu eclise, sudare manuală cap la cap cu arc electric -
sudare În cochilie, sudare În semimanşon de cupru - sudare În mediu