Sunteți pe pagina 1din 4

C++

Curricula curs Progres

01 Introducere în C++
02 Hello world!
03 Tipuri de date și variabile
04 Operatori
05 Structuri de control al execuției
06 Structuri repetitive
07 Funcții
08 Șiruri de caractere și algoritmi de bază

09 Vectori
10 Examen parțial
11 Matrice
12 Pointeri
13 Fișiere și argumente în linie de comandă

14 Alocarea dinamică a memoriei


15 Structuri de date
16 Liste, stive, cozi, hashtables
17 Arbori, arbori binari și parcurgeri
18 Algoritmi de sortare
19 Recursivitate și management de erori

20 Examen
C#

Curicula curs Progres

01 Introducere în C#
02 Structura unui program C#
03 Tipuri de date și operatori
04 Tipuri de instrucțiuni
05 Metode și parametri
06 Vectori
07 Excepții
08 Fundamentele POO
09 Variabile de tip referință
10 Examen parțial
11 Constructori
12 Clase
13 Interfețe
14 Proprietăți și indecși
15 Operatori
16 Delegați și evenimente
17 Windows Forms
18 C# 3.0, 4.0, 5.0
19 Recapitulare
20 Examen final
Arată-mi codul tău!

Curicula curs Progres

01 Introducere în Python. Sintaxa de bază

02 Tipuri de date
03 Operatori și instrucțiuni repetitive

04 Definirea funcțiilor. Funcții specifice

05 Module. Pachete. Pip


06 Fișiere. Excepții. JSON
07 Programare orientată pe obiecte. Expresii
regulate
08 Servere HTTP
09Procesare de imagini, de date numerice si
tabelare
10 Examen parțial
11 Dezvoltarea Web și limbajul HTML

12 Limbajul CSS
13 Limbajul Javascript
14 Limbajul Javascript - Partea a doua

15 Javascript DOM. Evenimente DOM

16 JQuery
17 Microservicii. Python Flask
18 JSX. React
19 React - Partea a doua
20 Examen final
Phyton

Curicula curs Progres

01 Introducere în Python. Sintaxa de bază


02 Tipuri de date
03 Operatori. Tipuri de instrucțiuni
04 Definirea funcțiilor. Funcții specifice.
Tipuri de argumente
05 Lucrul avansat cu șiruri de caractere.
Liste. Tupluri. Seturi. Dicționare
06 Module. Pachete. Pip
07 Fișere. Excepții. JSON
08 Programare orientată pe obiecte
09 Funcții anonime. Expresii regulate
10 Examen parțial
11 Procesare de imagini
12 Procesare de date numerice și tabelare
13 Iteratori. Operații avansate pe liste
14 Servere HTTP
15 Python Flask
16 Lucrul cu baze de date. MySQL intro
17 Integrare MySQL cu Python
18 Microservicii
19 Microservicii - Partea a doua
20 Examen final