Sunteți pe pagina 1din 3

PORTOFOLIU DIDACTIC

PENTRU FINALIZAREA
PROGRAMULUI DE STUDII PSIHOPEDAGOGICE – NIVEL I

NUMELE ŞI PRENUMELE: .............................................................


FACULTATEA:....................................................................................
SPECIALIZAREA:...............................................................................

SESIUNEA: ......................................., ANUL: ...............................


CUPRINS

1. Psihologia educaţiei
Titular curs:................................................................
Titular seminar:..........................................................
a. ...................................................................
b. ...................................................................
c. ...................................................................

2. Fundamentele pedagogiei. Teoria şi metodologia curriculumului (Pedagogie I)


Titular curs:................................................................
Titular seminar:..........................................................
a. ...................................................................
b. ...................................................................
c. ...................................................................

3. Teoria şi metodologia instruirii. Teoria şi metodologia evaluării (Pedagogie II)


Titular curs:................................................................
Titular seminar:..........................................................
a. ...................................................................
b. ...................................................................
c. ...................................................................

4. Didactica specialităţii
Titular curs:................................................................
Titular seminar:..........................................................
a. ...................................................................
b. ...................................................................
c. ...................................................................

5. Instruire asistată de calculator...........................................


Titular curs:................................................................
Titular seminar:..........................................................
a. ...................................................................
b. ...................................................................
c. ...................................................................
6. Managementul clasei de elevi............................................
Titular curs:................................................................
Titular seminar:..........................................................
a. ...................................................................
b. ...................................................................
c. ...................................................................

7. Practică pedagogică
Titular disciplină........................................................
a. ...................................................................
b. ...................................................................
c. ...................................................................
d. ..................................................................
e. ..................................................................

8. Lucrare de absolvire a Programului de studii psihopedagogice, Nivel I


Titlul lucrării................................................................................................
Cadru didactic coordonator...............................................................