Sunteți pe pagina 1din 1

CAIET DE SARCINI

ARMĂTURI
1. GENERALITĂŢI
Prezentul capitol tratează condiţiile tehnice necesare pentru proiectarea, procurarea,
fasona rea şi montarea armăturilor utilizate la structurile de beton armat şi beton precomprimat
pentru poduri, precum şi condiţiile tehnice ce trebuie îndeplinite de armăturile existente care
urmează să fie înglobate în lucrare.
Pentru condiţiile specifice privind fundaţiile, suprastructurile din beton armat şi din beton
precomprimat se vor respecta şi prevederile din capitolele 3, 4, 5, 6, 11 şi 13. 2. OŢELURI
PENTRU ARMĂTURI
Oţelul beton trebuie să îndeplinească condiţiile tehnice prevazute în STAS 438/189;
STAS 438/2-91; STAS 438/3-89; STAS 6482/1-73 şi STAS 6482/2,3,4-80.
Tipurile utilizate curent în elementele de beton armat şi beton precomprimat şi
domeniile lor de aplicare sunt indicate în tabelul următor şi corespund prevederilor din
"Codul de practică" indicativ NE 012-99.
Tipul de oţel Simbol Domeniul de utilizare
Oţel beton rotund neted OB 37 Armături de rezistenţă sau armături
STAS 438/1-89 constructive.
Sârmă trasă netedă pentru beton STNB Armături de rezistenţă sau armături
armat STAS 438/2-91 constructive; armăturile de rezistenţă
Plase sudate pentru beton armat STNB numai sub formă de plase sau
SR 438/3-98 carcase sudate.
Produse din oţel pentru armarea PC 52 Armături de rezistenţă pentru
betonului. Oţel beton cu profil periodic betoane de clasa cel puţin C 12/15
STAS 438/1-89 (Bc 15).
PC 60 Armături de rezistenţă la elemente
cu betoane de clasă cel puţin C
16/20
(Bc 20)
Armături pretensionate SBP I şi Armături de rezistenţă la elemente
· sârme netede STAS 6482/2-80 SBP II cu betoane de clasă cel puţin
· sârme amprentate SBPA I SI C 25/30
ST AS 6482/3-80 SBPA II (Bc 30)
· toroane TBP