Sunteți pe pagina 1din 2

Schema ,,Flori de mucigai’’, Tudor Arghezi

Particularităţile unei opere care aparţine lui Tudor Arghezi

Flori de mucigai

-prin tema unei opere literare se înţelege aspectul general din realitate abordat în creaţia literară
respectivă;

- viziunea despre lume într-o creaţie literară lirică este una subiectivă, fie că este vorba de lirismul
subiectiv sau de cel obiectiv.

Reliefarea unor trăsături specifice care fac posibilă încadrarea textului într-un curent literar

-Tudor Arghezi face parte, alături de Mihai Eminescu și de Nichita Stănescu, din seria poeților care au
transformat hotărâtor evoluția limbajului poetic românesc;

-,,Flori de mucigai’’, 1931;

-Limbajul şocant aduce neaşteptate asocieri lexicale de termeni argotici, religioşi, arhaisme, neologisme,
expresii populare, cuvinte banale.

-Rolul poetului este de a ,,potrivi” cuvintele; sparge tiparele topice şi sintactice (se creează un nou limbaj
poetic) fantezia metaforică provoacă o contaminare de lucruri obiectiv şi logic incompatibile, înnoiri
prozodice (cultivarea versului liber sau combinarea diversă a unor elemente ale prozodiei clasice).

Tema poeziei şi două imagini poetice sugestive

- Tema poeziei exprimă efortul creator al artistului pentru un produs spiritual şi consecinţele pe care le
are acesta asupra stărilor interioare ale eului poetic, chinuit de frământări şi de tulburări interioare.

-O idee relevantă pentru temă o constituie versurile din prima secvenţă, care sunt săpate în sufletul
poetului, sunt ,,stihuri fără an" ce nu pot fi exprimate în viaţă reală, dar sunt profund simţite de
sensibilitatea artistului: ,,Stihuri de groapă / De sete de apă / Şi de foame de scrum".

- De asemenea, ultima secvenţă amplifică deznădejdea lui Arghezi, care este simbolizată de atmosfera
sumbră, e ,,întuneric", iar ploaia se aude ,,departe afară", ceea ce provoacă poetului o durere simţită
profundă, ,,ca o ghiară", din cauza neputinţei totale de a se exprima.

- Viziunea despre lume este modernă

Evidenţierea elementelor de compoziţie şi de limbaj ale textului semnificative pentru ilustrarea temei şi
a viziunii despre lume

-Un prim element de structură îl constituie titlul poeziei ,,Flori de mucigai", care este un oximoron, în
care ,,florile’’ sugerează frumuseţea, puritatea, lumina, iar ,,mucigaiul’’ semnifică urâtul, răul,
descompunerea şi întunericul.

-De asemenea, poezia ,,Flori de mucigai" este structurată în două secvenţe lirice inegale, prima ilustrând
crezul artistic arghezian, iar cealaltă neputinţa artistului de a crea în condiţii de claustrare.
-Limbajul este caracterizat prin folosirea cuvintelor care şochează prin expresivitatea fascinantă,
cuvinte ,,urâte", al căror sens capăta noi valori. Oximoronul ,,flori de mucigai" transmite ideea complexă
a imperfecţiunilor vieţii, a condiţiilor vitrege la care este supusă fiinţa umană, fapt care îi provoacă
poetului aversiune, repulsie.

Poezia „Flori de mucigai” este o artă poetică reprezentativă pentru modernismul interbelic prin tema
inovatoare (estetica urâtului), prezenţa metaforei cheie (unghia), organizarea strofică inegală şi măsura
variabilă.