Sunteți pe pagina 1din 2

Data: 05.05.2015 Fișa nr.

7/2015

FIȘĂ LOGOPEDICĂ

DATE PERSONALE
Nume și prenume: F, S.A. M. ; Rang O ; Data nașterii: 31.10.2008 Adresa: Roșiori, str.XXX, nr.
XXX, Tel:XXX ; Unitatea de învățământ: Școala gimnazială, cl. pregătitoare;
Situația educațională: crescută de familia extinsă (cu bunică și unchi); un singur an la grădiniță.

DATE FAMILIALE
Mama: A, 30 ani, 8 clase, agricultor; Tata: M, 34 ani, 8 clase, agricultor
Limba vorbită în familie: româna; Antecedente directe: neagă; indirecte: un frate al mamei cu
probleme de învățare, de vorbire, la 40 de ani refuză să se căsătorească, fără explicații; bunica este
mai interesată de copil decât mama.

ANAMNEZA
Sarcina: fără probleme; nașterea la termen, cu G= 330 gr, T=?; alăptarea – o lună, ablacție;
mers independent la 12 luni; despre gângurit și lalație nu-și mai aduce aminte, primele cuvinte după
ce a mers independent; apariția tulburării: după începerea școlii; cauze probabile: bradipsihie,
intelect de limită prin lipsă de stimulare;
Nu s-a mai încercat corectarea.
Atitudine familiei: dezinteres din partea mamei, bunica este cea care a venit cu ea la cabinet și la
terapie; în schimb, din relatările bunicii, copilului i se dau de către mamă medicamente după
aprecierea ei, inspirându-se de la vecine.
Atitudinea copilului: timidă, reținută, nesigură pe ea, are accese de vomă spontană, fără o cauză
medicală identificată (nu i s-a făcut un control medical serios, ci doar este dusă la spital când are
aceste stări de vomă).

EXAMEN GENERAL
Dezvoltare fizică generală: talie medie, conformație astenică, foarte palidă și lipsită de vitalitate;
mers normal, nu prezintă malformații sau dizabilități; lateralitatea- dreaptă; tip de respirație: orală;
Auz fizic: normal; Auz fonematic: absent; coordonarea oculo-motorie: deficitară; Motricitatea
aparatului fonoarticulator: bună;
Înțelegerea: deficitară, lentă; răspunde după un timp de gândire extrem de lung.

EXAMINAREA VORBIRII
Nu prezintă tulburări de pronunție sau articulație; are vocea mică, fără tonus, răgușită; vocabular
sărac, nu cunoaște multe noțiuni; nu vorbește neîntrebată; repetarea este corectă și completă dacă
propoziția este scurtă, cu termeni uzuali; nu știe povești/nu vrea să povestească;
După imagine: inventar simplificat; După două sau mai multe imagini: nu realizează cauzalitatea,
conexiunile temporale.
Ritmul și fluența: foarte lent, foarte rar – când este în sarcină, mai ales;
Actul grafic este sigur, cu acuratețe, din ceea ce cunoaște și a exersat.
Scrirea: cunoaște aproape toate literele; dar nu reușește să scrie după dictare; la citire doar
literalizează.
Calculul: doar operații simple de adunare și scădere, până la 10, cu materiale concrete.

Probele grafice: intră greu în sarcină, desenează foarte încet, se gândește mult înainte de a da
desenul. A procedat la fel la toate probele.
Operatorii cognitivi: lateralitate -extensie-transfer de lateralitate – absenți. La fel poziția lucrurilor,
ordonarea, relațiile spațiale, categoriile, orientarea spațială și temporală, generalizarea, transferul de
informații, reprezentările cantitative.

DIAGNOSTIC
Inițial
Final

PROGNOSTIC

DESFĂȘURAREA TERAPIEI LOGOPEDICE

Depistat aprilie 2015, la examinările frontale de teren; începe terapia la 05.05.2015, programare o
dată pe săptămână; iese din evidență la data de _________________Motivul:________________

TRIMITERI

REZULTATE