Sunteți pe pagina 1din 5

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE

Sesiunea de comunicări ştiinţifice şi metodice


„Incursiune în curriculum” – 31 ianuarie 2020

Unitate de învățământ:

Localitatea:

Numele şi prenumele:

Numele si prenumele cadrului didactic coordonator ( în cazul elevilor):

Titlul lucrării :

Adresa* (pentru trimiterea materialelor):

E-mail:

Telefon profesor:

Atașez documentele pentru dovada plății: Da / Nu


MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BOTOŞANI

LICEUL DE ARTĂ „ŞTEFAN LUCHIAN” BOTOŞANI

B-dul. Mihai Eminescu, Nr. 69, Cod 710171,

Tel.: 0231/512891, Fax: 0231/515181

E-mail : licart_bt@yahoo.com

Sesiunea de comunicări ştiinţifice şi metodice


„Incursiune în curriculum”
Ediţia a XI-a
BOTOȘANI, 31 ianuarie 2020

Liceul de Artă “Ştefan Luchian” Botoşani şi Casa Corpului Didactic Botoşani în colaborare cu unităţi
şcolare de învătământ preuniversitar, organizează Sesiunea de comunicări ştiinţifice şi metodice „Incursiune în
curriculum” – ediţia a XI-a, 31 ianuarie 2020.

Argument: Sesiunea de comunicări ştiinţifice şi metodice „Incursiune în curriculum” se află la cea de-
a unsprezecea ediţie şi ne bucurăm că aceasta a avut un puternic ecou atât în rândul elevilor cât şi al
profesorilor. Elevii au fost interesaţi de îmbogăţirea cunoştinţelor şi noţiunilor de cultură generală şi trezirea
interesului pentru cercetare ştiinţifică. De asemenea, acest proiect constituie un real schimb de experienţă,
prin transmiterea către participanţi a rezultatului cercetării fiecăruia în vastul domeniu al învăţământului
artistic şi nu numai.

Scopul: Proiectul îşi propune permanentizarea Sesiunii de comunicări ştiinţifice şi metodice


„Incursiune în curriculum” şi promovarea unei imagini interdisciplinare, transdisciplinare şi crosscuriculare,
globalizate în relaţia dintre arta sonoră şi literatură, istorie, arte vizuale, arhitectură, dar şi matematică, limbi
moderne, fizică, ştiinţe ale naturii etc. Ne dorim să scoatem în evidenţă aplicaţiile practice, activităţile
realizate cu adevărat în sprijinul educabililor, având în vedere că punem, faptic, elevul în centrul atenţiei.
Obiective:

- constituirea unui real schimb de experienţă, prin transmiterea către participanţi a rezultatului
cercetării fiecăruia în vastul domeniu al învăţământului preuniversitar românesc

- dezvoltarea spiritului de echipă şi a cooperării profesori-elevi

- dezvoltarea gândirii critice, logice, creative


- stimularea cadrelor didactice privind utilizarea unor strategii de predare – învăţare novatoare şi
punerea accentului pe materiale care surprind aplicarea efectivă a acestor strategii şi înregistrarea unui
real progres al elevilor;

Grup ţintă: - elevi din clasele VIII – XII îndrumaţi de către profesori coordonatori

- cadre didactice din învăţământul preuniversitar

Probleme organizatorice:

 înscrierea se face prin trimiterea lucrărilor până la data de 30 ianuarie 2020, pe email
(quasi_lucky@yahoo.com, emafil_2003@yahoo.com sau danielascarlii@yahoo.com ) pentru
publicare și achitarea taxei aferente (scan sau fotografie, trimisă odată cu articolul și cu fișa
de înscriere)
 participarea poate fi și indirectă
 participanţii care necesită materiale – suport (video, retroproiector, calculator) pentru
prezentarea lucrărilor, sunt rugaţi să precizeze acest lucru;
 pentru prezentarea lucrărilor timpul alocat este de 5 – 10 minute;
 lucrarea va fi tehnoredactată în format A4 pe suport electronic, trimisă prin e-mail sau CD (va
fi expediat pe adresa Liceului de Artă „Ştefan Luchian” Botoşani cu specificaţia „Pentru
Sesiunea de comunicări ştiinţifice şi metodice „Incursiune în curriculum”)
 toate persoanele înscrise vor primi mapă de participare, diplomă, adeverinţa de perfecţionare
de la Casa Corpului Didactic Botoşani şi volumul publicat în format electronic, cu ISBN
 taxa de înscriere este de 50 lei utilă tipăririi programului, a mapelor, diplomelor şi a volumului
(banii pot fi trimişi prin mandat poştal, destinatarul fiind Georgeta Cuzic – Liceul de Artă
„Ştefan Luchian”, B-dul Mihai Eminescu nr. 69, Botoşani)
 elevii nu plătesc taxa de înscriere, cu condiția de a suporta cheltuielile de expediere a
materialelor (se trimite plic A4 autoadresat)

Cerinţe pentru publicare:

 articolul trebuie semnat, imediat dupa titlul lucrării, va fi notat autorul/autoarea si unitatea
de învățământ

TITLUL LUCRĂRII
(TIMES NEW ROMAN, 14 BOLD, SPAŢIERE 1 RÂND)
(spaţiu Times new Roman 12 Bold)
Autor (Prenume Nume, Times New Roman 12, spaţiere 1 rând)
Afiliere Times New Roman 12,, numele liceului în ghilimele apoi localitatea
(de ex. Liceul „Gheorghe Lazăr” Bucureşti)
prof. îndrumător (Times New Roman 12)

Incursiune în curriculum
Prof. Alexandra Popescu
Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” Oradea
SAU

Elev Mihai Vasiliu

Prof. îndrumător Alexandra Popescu

Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” Oradea

 articolul va fi tehnoredactat în Microsoft Word (2007, 2010, 2013), nu sunt acceptate


documentele scrise pe tabletă sau în alte programe
 redactarea lucrărilor se face pe format A4 (nu letter), cu margini egale de 2 cm (text aliniat
„stânga-dreapta”),
 textul va fi tehnoredactat cu Times New Roman, dimensiune front 12, justify (stânga-dreapta),
distanța dintre rânduri 1,5
 textul va fi tehnoredactat cu diacritice
 alineat cu Tab
 după semnele de ortografie (punct, virgulă, două puncte, semnul întrebării etc) se introduce
un spaţiu (cu tasta de spaţiu)
 citatele vor fi introduse în text prin ghilimele și se va menționa sursa în nota de subsol
 bibliografia este obligatorie și se va consemna la sfârşitul lucrării, în ordinea următoare:
numele şi prenumele autorului, titlul lucrării, locul apariției, editura, anul

Bibliografie: (Times New Roman 10, Italic)


1. Ionescu, I. L., Popescu, A. G. “Titlul cărţii”, loc apariţie, Editura, pg. xxx, 2008.
2. Ionescu, I. L., Popescu, A. G. “Titlul articolului”, Revista , nr, pag. 2008.
3. *** Act normativ, nr./1998.
4. ***adresa site-ului (de ex. www. …….. .com)

 nu se va face numerotarea paginilor


 mărimea lucrării: până la 4 pagini A4 (pentru depăşirea numărului se pagini se plăteşte câte 5
lei pentru fiecare pagină suplimentară)
 vă rugăm să respectați condițiile de tehnoredactare menționate. Nerespectarea prevederilor
regulamentului atrage neacceptarea lucrarii. În această situație taxa nu se restituie.

Persoane de contact: prof. Emanuela Filimon – tel 0744672783, prof. Oana Vasilache - tel
0745071167, prof. Daniela Şcarlii - tel 0746236309, prof. Monica Buză – tel 0721817041, prof. Crina Ivănescu
– tel 074089021