Sunteți pe pagina 1din 2

NUMELE__________________________________ DATA____________

VERBUL

EVALUARE SUMATIVĂ

1. Din textul următor selectează verbele:

„Uneori şopteşte ceva încet. Povesteşte băieţilor. Stă ceasuri întregi şi atunci nimeni nu se apropie de
monument. De acolo se întoarce schimbată. Se opreşte la porţi să vorbească cu gospodarii.”
( Flori – Călin Gruia)
2. Completează propoziţiile cu verbele potrivite, după cerinţă:
a) Veveriţa _________________ boabe de mei.( viitor)
b) Crocodilul _______________ în apă. (prezent)
c) Elevii ___________________cărţi pe bănci. (trecut)

3. Grupaţi următoarele verbe după timp:


admirăm, au început, voi duce, cântă, plutesc, strigaseră, veţi picta, ai cheltuit, va întârzia.
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

4. Scrieţi forma verbului „a înţelege” la:


- pers. I, nr plural, timp trecut ................................................
- pers. a III-a, nr. sing., timp viitor.........................................
- pers. a II-a, nr. plural, timp prezent.....................................

5. Scrieţi corect următoarele enunţuri:


a) Team auzit cerând-ui cartea.
b) Ionel la întrebat dacă şia terminat tema l-a matematică.
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

6. Alegeţi varianta corectă :


a) Gândăcelul v-a/ va ieşi la lumină la primăvară.
b) Făt Frumos i-a/ ia calul cel mai frumos.
c) – N-ai/ nai vrea să facem temele împreună?
d) Nepoţii i-au/ iau ascultat sfaturile bunicului.
e) Pe el nu-l/ nul primeşte nimeni în căsuţă.

7. Taie forma incorectă a verbelor:


va face iau lom eşti erea vrem voiesc devii să fii cânta-ţi
va făcea ieau luăm ieşti era voim vreau devi să fi cântaţi

8. În propoziţiile următoare, subliniaţi verbele, apoi analizaţi-le arătând: persoana, numărul, timpul .
 În clasa noastră sunt mulţi elevi silitori.
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
 Mariana a venit la noi.
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
 În vacanţă vom citi multe cărţi interesante.
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
 Eu am cumpărat cinci trandafiri roşii.
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________