Sunteți pe pagina 1din 2

Cuprins

Introducere 1

CAP.1.Scurt istoric al dezvoltării tehnicilor NC 4

CAP.2.Proiectarea asistată-Generarea suprafețelor complexe 4

1.Sisteme CAD-considerații generale 4

2.Tehnologii moderne in proiectarea produselor-Planificarea și dezvoltarea

produselor tehnice 5

3.Metode de modelare și modele tehnice. Proiectarea și rolul CAD 8

3.1. Rolul modelării CAD 11

3.2.Tipuri de modele 11

4.Modelarea asistată de calculator 13

4.1.Tehnici de modelare geometrică 14

CAP.3.Prezentarea conceptului PLM 25

1.Definiția conceptului PLM.Beneficiile aduse de acest concept miciilor

companii 25

2.Necesitatea implementării PLM și avantajele oferite de acesta 28

3.PLM în inginerie-strategii de creștere a productivitații 34

CAP.4.PLM și relația cu sistemele cu comanda numerică NC 35

1.Mașinile-unelte cu comanda numerică(MUCN)-considerații generale 35

2.Principiul de funcționare al mașinilor-unelte cu comandă numerică 37

3.Medii informatice compatibile MUCN pentru proiectarea suprafețelor 3D 38

4.Realizarea unui program CN 40

5.Avantajele folosirii MUCN 40

6.Conceptul PLM și sistemele integrate 41


CAP.5.Studiu de caz-realizarea unei matrițe pentru garnituri specifice

industriei de aparatură electrică 44

CAP.6.PLM și dezvoltarea unor strategii moderne în ingineria produselor 45

Concluzii finale

Bibliografie