Sunteți pe pagina 1din 5

Plan de lectie

I. Date generale

Unitatea de invatamant: Colegiul Economic Transilvania Tg Mures


Disciplina : Dezvoltarea durabila a turismului
Clasa : a XII-a ; profil – technician in turism
Profesor: Zokorias Carmen Gabriela
Lectia: Ariile naturale protejate
Tipul lectiei: transmitere/ insusire de cunostinte

Obiective generale:
-sa inteleaga rolul ariilor protejate in cadrul dezvoltarii durabile

Obiectele operationale:
O1 – sa defineasca ariile protejate
O2- sa diferentieze parcurile nationale de rezervatiile nationale
O3- sa cunoasca elementele ce pot fi monumente ale naturii
O4 - sa cunoasca cadrul legisativ privind ariile protejate
O5 – sa cunoasca obligatiilor persoanelor referitor a ariile naturale
O6 – sa cunoasca raspunderile si sanctiunile

Strategii didactice
Metode didactice : conversarea, expunerea, explicatia, studiul de caz

Miloace de invatare: caietul, tabla, fisa de lucru

RESURSE MATERIALE : AUXILIAR CURRICULAR DEVOLTAREA DURBILA IN TURISM, autor: BECA FELICIA,
coordonator: NELIDA ISMAIL, consultanta: IVAN MYKYTYN, expert WYG International, Domeniul Turism si alimentatie,
calificarea tehnician in turism, nivelul 3

Forme de organizare: frontal, individual

II. Desfasurarea lectiei


Momentele Continutul Ativitatea profesorului Activitatea Metode
lectiei (min) elevului folosite
1. Momentul Captarea - solicita elevilor sa se pegateasca de ora, - isi pregatesc cele necesare orei.
organzatoric atentiei face prezenta
5 min
2. Verificarea Lectia : Solul si subsolul
Reactualizarea cunostintelor - Ce este solul? - stratul superior şi afânat al scoarţei
cunostintelor din ora pământului în/pe care se dezvoltă viaţa
10 min anterioara vegetală şi care acoperă subsolul ; constituie
cel mai important element component al conversatia
terenurilor agricole şi silvice, precum şi al
-Ce este subsolul? terenurilor cu alte destinaţii
- componentă a teritoriului de stat ; este
alcătuit din totalitatea formaţiunilor geologice
mai vechi decât pătura actuală de sol; conţine
resurse şi zăcăminte naturale ape minerale şi
-ce intelegeti prin poluarea solului si termale, minereuri, combustibili solizi, lichizi
subsolului? şi gazoşi
- rezultatul tuturor faptelor şi/sau acţiunilor
-care sunt factorii poluanti? care – săvârşindu-se ori îndreptându-se asupra
acestora – sunt de natură a produce dereglarea
-ce are in vedere protectia solului? funcţionării lor normale. - pot fi de natură
-in ce consta fiecare? fizică, chimică, biologică, etc.
-care sunt cele mai importante aspecte
referitoare la deseuri? -protectia cantitativa si calitativa.

-ce categorii de deseuri avem? -elevii raspund


- sunt de mai multe tipuri, prezinta un risc
penru populatie si mediu, trebuie depozitate,
evacuate in siguranta
- reciclabile si nereciclabile.

3. Lectia noua Prezentarea, Scrie titlul lectiei pe tabla. Elevii noteaza titul lectiei.
25 min explicarea Conversatia
lectiei noi – Explica ce se intelege prin “arii protejate”. -noteaza definitia.
Arile protejate -Ariile protejate mai mari in care regimul
de protectie se extinde asupra tuturor
componentelor cadrului natural- parcuri - este permis accesul turistilor numai pe unele
Parcuri nationale. -Care este specificul lor trasee marcate, bogatiile naturale sunt scoase Expunerea
nationale d.p.d.v.d.turistic? din circuitul economic si juridic.
-Dupa obiectul ocrotirii exista mai multe - naturale, forestiere, zoologice, botanice, Explicatia
Rezervatii tipuri de rezervatii nationale. geologice, etc.
nationale - Pentru administrarea lor s-a infiintat
Agentia nationala pentru Arii Protejate si
Conservarea Biodiversitatii. Explicatia
Monument al -Ce poate fi declarat monument al naturii? -specii de animale sau plante rare, arbori izlo-
naturii ati, pesteri, chei, cascade, locuri fosiliere, etc.
-Care este diferenta intre monument si -monumentul se refera la un elemnt natural
rezervatii naturale? concret, individual iar rezervatiile au un
cuprins mai larg.
- Pe lista patrimoniului mondial se afla
Rezervatia Biosferei “Delta Dunarii”.
Cadrul -Prma lege, Legea nr.213/1930 –s-a
legislativ infiintat primul parc national Muntii
Retezat. -noteaza in caiete.
-Capitolul VII din O.U.G. nr. 195/2005
privind regimul ariilor protejate si
monumentelor naturii.
Obligatiile -Ce obligatii au detinatorii de arii - sa le conserve, sa le intretina si sa asigure
detinatorilor protejate? paza acestora.
ariilor protejate -sa respecte statutul acestora .
-sa le gospodareasca prin mijloace ecologice.
-Ce actiuni sunt interzise? -culegerea si comercializarea plantelor,
capturarea animalelor, introducerea pe
teritoriul tarii de culture de microorganisme,
plante fara acordul Autoritatii Centrale.
Din legslatia privind regimul ariilor Exemple.
protejate rezulta unele obligatii.
Sanctiuni si Intervine problema raspunderii civile,
raspunderi contraventionala sau chiar penala.

4. Fixare si Fisa de lucru Solicita elevilor completarea rebusului de Elevii rezolva cerinta dupa care se verifica Discutii,
consolidare (anexa 1) pe fisa de lucru primita. rezolvarea. dezbateri,
10 min explicatii

Anexa 1
1. Completaţi următorul aritmograf, ştiind că în căsuţele marcate, pe verticală, veţi descoperi denumirea unei arii
protejate, care prezintă importanţă din punct de vedere turistic.

3
4

1 0

1. Arii protejate mai mari, în care regimul de protecţie se extinde asupra tuturor componentelor cadrului natural (două
cuvinte).
2. Rezervaţie a biosferei din România, zonă de importanţă naţională şi internaţională, trecută pe lista patrimoniului
mondial(două cuvinte).
3. Primul parc naţional din România este situat în munţii…………………..
4. “Speciile de animale şi plante rare sau periclitate, arbori izolaţi, formaţiuni şi structuri geologice de interes ştiinţific
sau peisagistic” se numesc ………………………… al naturii.
5. Introducerea pe teritoriul ţării, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege, a culturilor de microorganisme, plante şi
animale vii, se face be baza acordului eliberat de autoritatea centrală pentru protecţia mediului, în urma consultării
cu………………………. (două cuvinte).
6. Reglementare internaţională, privind patrimoniul mondial cultural şi natural.
7. În cuprinsul ariilor naturale protejate se găsesc ……………………, animale, minereuri şi/sau formaţiuni geologice
rare, care prezintă importanţă din punct de vedere ştiinţific.
8. Elementele naturale ce se regăsesc în ariile naturale protejate sunt importante din punct de vedere …………….
9. Parcurile naţionale sunt destinate cercetării ştiinţifice , recreaţiei şi pentru ………………..
10. Rezervaţiile naţionale, după obiectul ocrotirii pot fi ………………….

Raspuns

1 P A R C U R I N A T I O N A L E

2 D E E L T A D U N A R I I

3 R E T E Z A T
4 M O N U M E N T

5 A C A D E M I A R O M A N A

6 C O N V E N T I E

7 P L A N T E

8 S T I I N T I F I C

9 T U R I S M

1 0Z O O L O G I C E