Sunteți pe pagina 1din 3

ADUNAREA NUMERELOR NATURALE ADUNAREA NUMERELOR NATURALE

1. Mărește cu 4 fiecare dintre numerele: 5, 9 și 10. 1. Mărește cu 4 fiecare dintre numerele: 5, 9 și 10.

2. Mărește cu 7 vecinul mai mic al lui 5. 2. Mărește cu 7 vecinul mai mic al lui 5.

3. Află numerele cu 5 mai mari decât 3, 5, 8. 3. Află numerele cu 5 mai mari decât 3, 5, 8.

4. La suma numerelor 6 și 4 adaugă numărul 8. 4. La suma numerelor 6 și 4 adaugă numărul 8.

5. Calculează suma vecinilor numărului 5. 5. Calculează suma vecinilor numărului 5.

6. Adună suma numerelor 4, 3 și 2 cu vecinul mai 6. Adună suma numerelor 4, 3 și 2 cu vecinul mai
mare al lui 3. mare al lui 3.

7. Află suma numerelor formate numai din zeci , mai 7. Află suma numerelor formate numai din zeci , mai
mic decât 25. mici decât 25.
Completează tabelul : Completează tabelul :
TERME 5 6 9 10 8 7 TERME 5 6 9 10 8 7
N N
TERME 5 9 1 6 6 8 TERME 5 9 1 6 6 8
N N
SUMA SUMA

COMPLETEAZĂ enunțurile: COMPLETEAZĂ enunțurile:


A) Dacă îl adun pe 2 de trei ori obțin suma…….. A) Dacă îl adun pe 2 de trei ori obțin suma……..

B) Dacă îl adun pe 5 cu 4 și cu 2, obțin suma……… B) Dacă îl adun pe 5 cu 4 și cu 2, obțin suma………

C) O capră și o găină au împreună…….. picioare. C) O capră și o găină au împreună…….. picioare.

D) Adunând vecinii numărului 6 obțin suma ……. D) Adunând vecinii numărului 6 obțin suma …….

E) Un urs și un iepure au împreună ….. picioare. E) Un urs și un iepure au împreună ….. picioare.

F) Adunându-l pe 8 cu 0 obțin suma …… F) Adunându-l pe 8 cu 0 obțin suma ……

G) Adunându-l pe 7 cu el însuși obții suma ……. G) Adunându-l pe 7 cu el însuși obții suma …….

H) Dacă îl adun pe 10 cu predecesorul lui obțin …… H) Dacă îl adun pe 10 cu predecesorul lui obțin ……

I) Dacă îl adun pe 6 cu succesorul lui obțin ……. I) Dacă îl adun pe 6 cu succesorul lui obțin …….