Sunteți pe pagina 1din 34

SERVICIUL ARHIVE NATIONALE ISTORJCE CENTRALE

BIROUL ARHIVE FEUDALE,. PERSONALE ŞI COLECTII

Inventar nr. 1733

Colectia Microfilme Elveţia

R.1-3
Anii extremi: 1863-1969

Bucureşti
Pac et 1 l.n 1
Denumirea părţii structurale Model 2

Numărul
~•... Anul Nr.
vechi al CUPRINSUL UNITATII Observaţii
o sau anii
unităţii de DE PASTRARE filelor
...; extrern i
Z păstrare

1 2 3 4 5 6

c CrU

ocietatea. ati .lor


ee t riatul Ce oral
ccţi ea 41 . or - otec •
mi ori 'tilor nnJi G

il

asar

·1 c. Doe cnt al uccro aria 1921,


15 al. 0.1 ieii ~ji 10 în 1e- a. .26
• C~ prevedorile art·c lelor
di t tul 00 ut c
t c i şi la riD,
dcc.1919. .1-1

12 oc. 01 c date statioticc 1921,


176 2 populaţia in covina şi Dov.2?
oilv a. a t etc., pc
c. 4115- 6

3 Doc. Liotâ c documen c tr Ou 923,


:30099 . i'· 1

nnic.. 0-

il

Cd. 598/1978 - V 28 - l-a 026


c,' •
./ .. .17-
1. !!. 10. 1 2
Denumirea părţii structurale Model:

Numărul Anul
vechi al CUPRINSUL U ITAŢII Nr,
sau anii Observaţii
unităţii' de DE PASTRARE filelor
extremi
păstrare
.-(
2 3 5 6

4 Doc. oap_o ro le o i 1923


3 361 tă~ilor in o ~ la @i un donprc
confOG nori 0.76 •.

5 c. criooa. cut 1.nio erul 1923


31135 ce_Olor sept 21
te
c o S OI' 010
B'#tu · c •• ofo rr. p
c 10e;0 privi î v~,llr!lît 1
t tia gea ilo:!? co osiono.le o ·c. 0.10 - 15
•..
6 oe. Comunica a 1923
:31 22 cori10 e o
il' Ş
10.
ia

o cu ato efo c.l -1 5

1 oc. Copia ozoluţioi adoptato do 1925,


5944 o .12
Comite 1
lei
c ct'
t
00 î c.l -155

2 oc. c •• 1924-
579 1927
./.
Cd. 598/1978 - V 28 - I-a 026
1
- 3 -
Denumirea părţii structurale Model 2

Numărul Anul
..o CUPRINSUL UNITAŢII "Nr .
•... vechi al sau anii Observaţii
o DE pASTRARE filelor
unităţii de extremi
i păstrare
-1 5 6
1 2 3

• 9 4-

.2 1 3

• 2

1.
Cd. 598/1978 - V 28 - I-a 026
1
Denumirea părţii structurale Model 2

Numărul
-ci•... CUPRINSUL UNITATII Anul
vechi al NI' .
o sau anii Observaţii
unităţii de DE pASTRARE filelor
...: extremi
Z păstrare

1 2 3 4 5 6

7
.1 1

1 •

.33 - 3

• :;;
- 6l

..

• •
Cd. 598/1978 - V 28 - I-a 026
la
5 -
Denumirea părţii structurale Model 2

Numărul
CUPRINSUL UNITAŢII Anul
vechi al Nr.
sau anii Observaţii
unităţii de DE pASTRARE filelor
extremi
păstrare

1 2 3 4 5 6

c.

O.,

./.
Cd. 598/1978 - V 28 - I-a 026
Pce 'li- - 6 - la 1
Denumirea părţii structurale Model 2

Numărul Anul
-o•.. vechi al CUPRINSUL U ITATII r.
o sau ani i Observaţii
unităţii de DE pASTRARE
extremi f ilelor
~
Z păstrare
-1.
1 2 3 5 6

148
1 oe cu cit de colonişti
461 in 001ve,.rQ pro 1 oi

2 D c leg iei A c in 1 192 - ,


4 6 e o p .3
prin c
a.1

tJi orii, mn1


t t 1 ~ ori-
'~cută

ac tV
. tat CU
tfcl.
,.,.
- -485

oe re 1rm:1l.llIll.'- i Co 1- 1 2 t

410 7 al act

c dos
c or
n-
no-
1_ r c. -517

4 oc Co ie :f'!i tU din ce. 192 •


o ui ro. "'n~n 10. ee oe
t g n r 1 1 oc'et'ţil
o serv~.i le 10. C ri
./.
Cd. 598/1978 - V 28 - I-a 026
\-

c Vlr 1'01a 1
<--
-7
Denumirea părţii structurale Model 2

Numărul
.ot... vechi al CUPRINSUL UNITAŢII
Anul
Nr.
sau anii Observaţii
o DE PASTRARE filelor
...; unităţii de
extremi
Z păstrm'e.

1 2 3 4 5 6

1
. asilc Il ~~,. . u~i la
13 septe e
l.czn ea
craincne P
,.,. ..• covă 0.51 -532
1 colo ~ o q.

1 DOc. • c..,- 1927,


573)0 . pa 00 MUP ii i'"' .19
rut Q S uc
(dup' da c e e •. u.
7 C "O.~ 4 • •
305
.000). .533 566

2 Doc. 1926-
5 75

o
oolet
1
I 26· o

nilor. c.56 -597

./.

Cd. 598/1978 - V 28 - I-a 026


•••••I------------------------~------------------------------------------

Denumirea
Vii
.•...•
părţii structurale
- Model 2

Numărul
.o vechi al CUPRINSUL UNITĂTII
Anul
11'.
'-< sau anii Observaţii
o
;..; unităţii de DE PĂSTRARE
extremi f ilelor
Z păstrare

1 2 3 5 6

• 7•

o•


Cd. 598/1978 - V 28 - I-a 026
Denumirea părţii structurale
- Model 2

Numărul
"Ci Anul
•... vechi al CUPRINSUL UNITAŢII NI',
sau anii Observaţii
o DE PASTRARE filelor
...:
unităţii de
extrern i
Z păstrare

1 2' 4 5 6


2


c • .;

-
Cd. 598/1978
-1 01 1
Denumirea părţii structurale

Numărul Anul
.-o Nr .•
•.. vechi al CUPRINSUL U ITAŢII
sau anii Observaţii
o
unităţii .de DE pASTRARE extrerni
filelor
c:
Z păstrare

1 2 3 5 6

4 • .0 r 1
5 •

c.

c. 1 ,
r

t 3.
.712 717

p 1 1 9,

7 '.85 1 t

1
• ~1 722

c.

Cd. 598/1978 - V 28 - I-a 026


• •
ccho 1!, ·i.. - 11 - 1 1
Denumirea părţii structurale Model 2

Numărul
Anul
vechi al CU P R 1 SUL UNITATII NI'.
sau anii Observaţii
unităţii de DE pASTRARE filelor
extremi
păstrare

1 2 3 4 5 6

9 Doc.3065 ot' n~ te ul!J.1 nIl 1920


( z) în c o o:nt r" elo pr o
t 1:;
conclLlzii le 1 1. hler o

" 10 le ca
p up:-'
....• n • c~72 -727

1 1 1c 1920,
) prin 1 rtia 11

0.1 o orc; z
ti il • 0.72 733

00 2 37
2 00.9826 t t 11 unuă ce 1 20
dil covă.n dac.
Q ov' an, c w_ oe
a oc'otlti!~ -

·,n
pr v·'zu1i.e
e.uţia. i 1 ulu
r lU1Ui ru 1 Cons1-
0.73 742
oi

o • mor u 1 dol 1921.


19237 ne 'ohs iului Uorain dac.3

Cd. 598/1978 - V 28 - I-a 026


r-- _

aoho ·Y. x - 12 - 'wla 1


~'- Model 2
Denumirea părţii structurale
umărul Anul
vechi al CUPRINSUL UNITAŢII Nr.
sau anii Observaţii
unităţii de DE pASTRARE extremi
Iilelor
păstrare.

2 3 '1 5 6

Cone!l'· ull':'. f'ttp


~ci_ şi e or t
t'ţii

ce
rt e uc .il C -.n~.iO-
tr cu ~ la Uo~ in • .743 75~

4 00 •. a 11'· bucovi eMa 1922,


19551 1 Uera'r! 1 (o 0,10

) c p 1nt
tt'ru~u gon rol al Qoc1ot~
lor închei eri "
':10 de 1101'd

uc a.
a nu li i.
,., .756 757

5 Loc. ala '1 i ono111 lui 1922,


20078 ucovăneă t 31
cat· u 1 oc10-
prin
n

~.ff
1 ee •. .;);304
e 'ul! pcnt·u tu ior ocu- 1925.
tel r SOCl):")to.r a."t; lUi oict"- apri1
. ţii iw1.ilor. .1. c 66 7

Cd. 598/1978 - V 28 - I-a 026


II - 13 - la
c " It
Derrumir ea părţii structurale Model 2

Numărul Anul
vechi al CUPRINSUL UNITATII Nr.
sau anii Observaţii
unităţii de DE PASTRARE filelor
:..: extremi
Z păstrare'

2 . 3 5 6

fqchot XII
.• :>83
J.

1 c.6811 ci 1... •
U3.1
-3

~i on
10 ce" 01' t . f" c.769 792

2 6
1920,
e )t. 4

o e. n 0.79 -'7 9

ooar ~554
r Il _uul o,
oe.

o DO
C'
clor s~'vî'"i ia
ro "10
 c ., se i ,de
guvorn, ~sw:i o J.vite.
t ... .800 08

2 c. eal 1"0 ti o
1 3 puta ilQr osl n rtco
i •
Cd. 598/1978 - V 28 - I-a 026.
(,.c
- ..----
'f..J1I, X{t
.....
~~ 4- Model 2
Denurnirea părtu struduraIe

Numărul Anul
vechi al CUPRINSUL UNITAŢII NI'. Observaţii
sau anii
unităţii de DE pASTRARE fileÎor
extremi
păstrare

.2 3 5 6
1

d Ital!. i. v rtuteo.. pr vederile


.•.
atatului de la e , 09 15

~ c. m.8526
OEl ••••

12797 otli a uve re 1921


• sc o.ino •. cvin
tri a oeiet~'tii
O to b
ca o~· u
IlO.

la. Ceh Lov ci. o


..r pu.l CI auto
u
c U .-
• c• 1 20

o n·. 692
4 doc. vim:" e t t tu. l": e z; aco 1921,
12928 cu T ia. ( .0 1ez~') mai 9 0.821 27

ea... 1•.. 8352

5 o iu 1 ~ o"
âţ1" studen- 1924.
469 ac do!cni rH e 1 apr11 o 4
in ol'ia. în c re
i to_'ie e. c do '0 sto
'co, dese 'u suferinteI. mace o o
nilor împ:~ţjiti "nt c celo :3 :
, I a. Jl0t -
u iOha t.

eL 9
Dos
• 10u. oicc u ui in re
1 868 cipalelc puteri liate i 0-
cmc oara 1 i,cu
m bri10r .Ul • c.83 56
Cd. 598/1978 - V 28 - I-a 026

t-e' 5 -
Denumirea părţii structurale Model 2

umărul Anul
vechi al CUPRINSUL UNITATII NI'.
sau anii -Observatti
unităţii de DE PĂSTRARE filelor
extremi
păstrare

2 3 5 6

2 Doc. Adres~ a Asociaţiei emigran.i 1927,


60799 lor asarabeni în Franţu c~tre pre nov.l
.Qedintele aţiunilor Unite, cu
care se trimite memoriul adoptat
Asociatie
burg p_in c re se cere lebiscit. c.857 859

1 Doc. 1923,
29007 ceriloJ' Externc al Unga.rie; înso- iulie 12
ţită de aide- emoire cu nerocie
riIe de In ruxellcs An
cu expropri :'ee de căt re .uv rnul
ro ân a bum -"il -, mobi ;i.are apaz-«
ţinîJ;:1.d
optanţilor UIlt..ll.ri. c.,860 873

2 Doc. aportul lui Adatci despro 1923,


286~7 xproprierea e ~'tl' guve rnu.l ro- iurtie
j lo:r."
..• obile ale optcn-
.!

: una crt·"e No
a ta c~tre reprez ntantu
c.8 886

3 Doc. rezentarea. unor completiiri 1923,


29309 a memoriul ~')">i"":'1iu oxpr-opz-Le rca de iunie 4-
ll.f1VIM\ l\\-
ătre Guvoxnu:'~unurilor mobil5.c.r~
~le optanţilor .a dosar se BUSCSC
(

ocumente anexat e ce se pot vedea


~n lista xero~ra~i~tă). c.887 924

• •

Cd. 598/1978 - V 28 - I-a 0.2&


..'--~--------------------------------------------------------------------~~--~.
Pachet XVI - 16 - Rola 1
.' .-,.1"
Denumirea părţii structurale Model 2
-
Numărul Anul
-ci....
o
vechi al
unităţii de
CUPRINSUL
DE pASTRARE
UNITAŢII sau anii
Nr.
f ilelor
. Observaţii
"'"

extremi
~ păstrare
Z
1 2. 3 4 5 6

t
Pa.chet XII .
. utia r..r.61.3
}J ,V\ ~Jv -1
li f(J
1 Doo. port al i Adatci despre 1923,
29403 ~vo1u~ia tratativelor de la ruxel- iulie
~es cu reprezentanţii guvernelor
. bomân şj, u Gar şi mai ales cu c le r

e au ur t dup~ tratative. c.925 1-9.32

2 Doc. Curtea pel~antă de justiţie 1924, .


36380 l
~e la Haga că re ~oeie~atea -aţ'u- iunie ~ .
~lor in legătură cu plîngerea 1 i ,
.Ne aş d n Cehoslovacia privind
onfioeare bw_urilor sale din ~o-
jlUnia.. 0.933 f-934

. .
3 Doc.5764 Două "elegrame de la~ Ti ulescu 1927, p.935-
i'ebr.2' 28 937

.
4 Doc. Seri car a lui _. ·ller8.1 d 1927,
58 43 către preşediu'i;ele TribwlS.lului febr.24
arbitrul româno-ungar.
- Scurt istoric privind expropri 1927,
erea bunurilor imobile ale optan~ marti o
ţilor u~gLri 9i proces-verbal al
celei de a doua Ş ,di ţe la. cea. de ~
44- sesiune a Consiliului.

5 Doe. Un referat des re refo'ma n- 1927,


50404 grară An om&nia şi dispoziţiile
Tratatului de la Tric.~llOYl
c notite
istorica asupra cexcuri~o~ deleGa-
ţiei ungare la Con erinţş. ăcii • 0.986 ~1020
•1
Cd, 598/1978 - V 28 - I-a 026
-17
Denumirea llărţii structurale Model 2

umărul Anul
vechi al CUPRINSUL UNITAŢII Nr.
sau anii Observaţii
unităţii de DE PASTRARE filelor
extremi
păstrare'

2 . 3 5 6

.• 1
.r,
ca. 598/1978 - V 28 - I-a 026
, 2
Model 2
Denumirea părţii structurale

Numărul Anul
'"CÎ C U P RIN SUL U N" 1 T AŢI 1 NI' .
•... vechi al sau anii Observaţii
o DE PASTRARE filelor
...:
unităţii de extremi
Z păstrare
<1 5 6
1 '2 3

.109 -

7

Cd. 598/1978 - V 28 - I-a 026


Pachet 18 Ro la 1
Model 2
Denumirea părţii structurale
Numărul Anul
vechi al CUPRINSUL UNITAŢII Nr.
sau anii Observaţii
unităţii de DE pASTRARE file lor
extremi
păstrare
d 5 6
2 . 3

Dosar nr.177B
Raport alo1tuit de Sir •
2

c.
• •
Cd. 598/1978 - V 28 - l-a 026
-
'IL - - 1 2
Denumirea părţii
-
~Vlll
structurale Model 2

Numărul Anul
-o vechi al CU P R 1 SUL UNITAŢI 1 Nr.
'"o sau anii Observaţii
unităţii de D E pAS TRARE filelor
:.. extremi
Z păstrare

2 3 4 5 6

• -

.2 -' 6


Cd. 598/1978 - V 28 -
-r=,> 01 ')
ne ht." ~1~ t "f;f, ]SJl. 21 -
Denumirea părţii structurale Model 2

Numărul Anul
vechi al CUPRINSUL UNITAŢII Nr.
sau anii Observaţii
unităţii de. DE PĂSTRARE filelor
extremi
păstrare .

2 3 4 5 6

2 oe. oeie atea. stu cn.;i10 c - 1921,


l? 55 r oni a. IOO zu un e o i ec rc - pt.l
il. ilaI' ~1n c
e zu . otrivo politicii
'1 '"

olr do ctarc a
popul tiei . ce o one.

080.1' 12 5
1 De. ocumcnto1' pro Utit C Dec- 1923,
~703 ori ".1 a cocre u 1'1 ului r':'11. :3
"
ii

cu r. ori1'1
ent~ri. a 1'o010r1 pte. cupr
~rori alo uv rnu1u1 ro •

2 Doc. Oba ii alo p ii


, ..-
29129 ou ,. o 1'''opuDo C v Lun: "'"
,.
ro n 4 r i 3
o1':1.u soc1o.l,lloi -o cu
in 30 i i _ 22. 1 o
om I'1 ai onoillu1ui.

40 '.)

1 QC o . ri . 0.1 Co . o ului 011- 1 2f..


o 8 ,
tic Z'C s c e o. u1
cu ... c.2:
lal .4.iunilor

c . 1. / -ltf!J
·I--------------------------------~-----------------
---
Denumirea -
XXI/
părţii structurale
-'22 -
.•01 2
Model 2

Numărul Anul
vechi al CUPRINSUL UNITAŢII sau anii
NI',
Observaţii
unităţii de DE pASTRARE filelor
...: extremi
Z păstrare'

2 ' 3 4 5 6

Dooo.r 40 ~5
2 c. Cor spo î 1013t.turi.:
nţ' c 1924.
40 25 fiin~ ~ ou uneă (lcoli rOD nelJti doc.4
î Gr c· a, 10. n10111c.

oc. oDoriu an p a s·uuaJiei r - 192 •


61198 toni10r n ucovinn. fob _ 0.171 ~ 9

00 .r 40 58
,4 oc C oriu 00 rO- 1927
5:3597 mare cu liob( o ucr ·ne
ani fi o ta. e Oi
atalia . un u
o ioi i o
riatului oner ....al ocic-
'vi ilor. 0.1:;0 ,04

Docar
1 oc onta In n o iul 1927
ci-eva.

.1.0 Comio· :..


ar. tu1t:· t;(-
ne!' 1 a. tiw ··lor. c." .J ?37

2 0\,;. ocrv Jii 0.1 GUv rnu. i bul


61220 r la. oc' o 1 ei n nori 1 ooc~ -
.• n acIa uro1ian"".

Cd. 598/1978 - v 28 - I-a 026


Denumirea părţii
Xii: ~ XXif
~ ---
structurale
- ., - 1
Model 2

Numărul Anul
vechi al CUPRINSUL UNITAŢII Nr.
sau anii Observaţii
...:
Z
unităţii de
păstrare
DE PĂSTRARE extremi
filelor

6
'\
f
2 3 5

00.
o 77

c 1
\
::;

1
io .. •
• •


c. 1

Cd. 598/1978 - V 28 - I-a 02&


----
Denumirea
. ~lU.
,----
~1..\V
părţii structurale
- Model 2

Numărul Anul
.-o
...o vechi al CUPRINSUL UNITAŢII sau anii
Nr . Observaţii
unităţii de DE PĂSTRARE filelor
,.; extremi
Z păstrare

1 2 3 5 6

1..
• 67

o
.1 1 6
-

c
~ .2

Cd. 598/1978 - V 28 - I-a 026


-.-/
XXW
r-----
Denumirea părţii structurale Model 2

Numărul Anul
vechi al CUPRINSUL UNITĂŢI 1 Nr.
sau anii Observaţii
unităţii de DE PĂSTRARE filelor
extremi
păstrare .

2 3 4 5 6

De


Cd. 598/1978 - V 28 - 1-3 026


G 1
Model 2
Denumirea părţii structurale
vz:
Numărul Anul
vechi al CUPRINSUL UNITAŢII NI".
sau anii Observaţii
unităţii de DE pASTRARE filelor
,.; extremi
Z păstrare
2 . 3 A 5 6

8
1

-. o

.r,
.. "

Cd. 598/1978 - V 28 - I-a 026


n ~
----- .----
, !::!:J--. - 27 - 10. ,.,
'- Model 2
Denumirea părţii structurale

Numărul Anul
vechi al CUPRINSUL UNITAŢII NI'.
sau anii Observaţii
unităţii de DE pASTRARE fileI O)'
extremi
păstrare
3 4 5 6

Co io. DC sori OO""COUI.i" 91.),


din 1 ~i
_n C 01 oe io rea.

- ntul · el 191.
~rt· 14

-
ceri 1
e"rei ului cu
ici J. so'·o·,
191",
1u1::'0 3
onte o
ucc do tto-
oc tl i in o
...onezu cec o. cur:.o!' lui o"
t"tV';
c.41 ;.1,

II F 2

oliiiiochc c e nllc an
( o tico)

1 j occ-
... ,- l 79,
C

ci U! i oct.2
u ca
.. ora 1 o.
cui t obuic Cu no n 1.'0-
.698 70

2 sur e t 111 1
.128 1 0.,10
,,',tre _ p 02 o Iu i_ ic
.1.
. Cd. 598/1978 - V 28 - I-a 026
...
'----------------------------------------------------------------------------------

ce 10 - 2 01 f.-) 3
Denumirea părţii structurale Model 2

Numărul Anul
vechi al CUPRINSUL UNITAŢII Nr.
sau anii Observaţii
unităţii de DE pASTRARE filelor
,.; extremi
Z păstrare

2 3 4 5 6

e n ca _ ui .. r-
zc. an celor. ~ :"1..'110..

3 DOGar . ivi - nt o. 18 1,
130 rG ont te con~ul e c • 5
ti .. 1 o :-obl c.

4 00 r onfc"inţa int~r ~ion 15 1 63


• 30 1 one di 2 -?9 oct •
st . ·loac J: d prcv
•.•inco_ cit"ţii; C nfe 'inţa
na~ion 1 a ooc'ct'~ii
I c aju or
1 t rna~ion 1 si ar nant t
"li ....i t mp de -'
o," in
ne u.nnt'· sol a. "1 r .r;
./
<I.J'

.
uri)

arin.a
01 .
.• intc n tional ·
ent Il nou 1" li t roouri.
le os re au oc ent re
la. cele dou confer"
eei bro 'ur':'lc
oorioo

334
334 ue...,tio! Ps 'Ori nt ••• .>. 1~ 1
.tr s ain proe sll-veru ~1
1 cel i d~ Co i C u


,1 cnu p
cz 1 I~-le
rac iv roal
Cd. 598/1978 - V 28 - I-a 02&
c - 29 al 3
Denumirea părţii structurale Model ·2

Numărul Anul
vechi al CUPRINSUL UNITAŢII NI'.
sau anii Observaţii
unităţii de DE pASTRARE filelor
extremi
păstrare

2 3 5 6

u
1 ·cii. c. -7

-
-111

5 n
2

1 -1

• 1

.1.

Cd. 598/1978 - V 28 - I-a 026.


Denumirea
-
x.f..V,
părţ~trudurale
---
~)(~L
- J Modei :1

umărul Anul
"O
•... vechi al CUPRINSUL UNITATII Nr.- Observaţii
sau anii
o DE pASTRARE filelor
...: unităţii de extremi
Z păstrare

2· 3 A 5 6

7 - 5

13 - -
9) • c.

01 n 111

Cd. 598/1978 - V 28 - I-a 026 • •


=>:

cho t ~ - 31 - 010. 3
Model 2
Denumirea părţii sfr uctur ale

Numărul Anul
"O
vechi al CUPRINSUL UNITAŢII Nr.
1... sau anii Observaţii
o DE pASTRARE filelor
unităţii de extremi
~ păstrare
Z
1 2. 3 5 6

o i n la Bucuro~t· •
Lb. .291 7

:; doc
cnte in limba. germenu 1 07
ocprc evani entelc Bl_u1ui 1907.

4 poarte 10 ip10 aţ lor 01- 190 -


I tieni 1 o r t 01 ro. t 1 09
r1in ve " eutcla
.el a+:!a"
ul ' rio"
ovinei
.309 00
/

5 os r ocu ....
nto C8,I' Ol~C n1za!'oe. 19 1-
fl..r.833 ei
. 1i ro "ne le. C "na. 1 1l!- .401 11
11

6 DonaT ocuoento des_T cri~ ,1ca- 1912•.•


.312 din 1912 191),.rov nin
M

c 10. 1913
i <lip1 ;1 i 1ve+:ien
str;.a Gcroom t c,
oapI' evolu~i veni-
t t· v
o ~c_or, ·r.... nd'n a,
i1, .or'nţe ax ri 't .412-730

7 crinoare t tu- 1912,


.315 i "or gcnoz- 1
~ CU::L11- 'lov.27
ormat!i de pr ~·t ntia ~_ r .p
'urile di tr ul ari ,G ci te'
i kUl' ia. .731- 36
.1.
Cd. 598/1978 - V 28 - I-a 026
- 32 -
Denumirea părţii structurale Model 2

Numărul Anul
'-o•... .vechi al CUPRINSUL UNITAŢII NI',
o sau anii Observaţii
unităţii de DEP A ST RAR E filelor
...; extremi
Z păstrare

2 3 5 6

8 DOD Ciorna un i comunic' i c 1fjl?


•310 booa elG elveţiene din erl'n •
1"10, Lo dra etc. c 737 73

9 e 01 oţieno 1914
.274 ilo f~cute e
"cii

e r 1 1 eţ • 0.73 -769

Cd. 598/1978 - V 28 - I-a 026