Sunteți pe pagina 1din 2

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,TITU MAIORESCU” IAŞI

Aleea Decebal, nr. 10, localitatea Iasi, judetul Iasi, Romania


Tel.: 0232/436598, Fax: 0232/239447,cod. postal 700231
e-mail: scoala_titu_maiorescu@yahoo.com
pagina web : www.scoalatitumaiorescu.ro

Concursul “Maiorescienii”
Iași, 09 iunie 2018
Clasa a IV-a

Timp de lucru : 90 de minute (+ 10 minute de acomodare cu subiectele).


Toate subiectele sunt obligatorii.
Se acordă10 puncte din oficiu.

Ființe imaginare din cărțile copilăriei

Te invităm să cunoști, să recunoști, să-ți amintești sau să-ți imaginezi ființe fabuloase din
lecturile vârstei tale. Arată-ne că le poți îmblânzi și supune puterii cuvintelor și imaginației tale!
Probele care îți vor sta în cale sunt câteva exerciții de limba română și câteva probleme de
matematică, dar cu atenție, răbdare și istețime, le vei depăși.
Succes!

I. Pentru rezolvarea corectă a cerințelor 1-6, citește cu atenție următorul text:

Într-o noapte cu lună plină, cu cerul presărat de nenumărate stele, cineva a bătut la fereastra
lui Hannes. Era ceva neobişnuit, căci el locuia la etajul al cincilea. De dincolo de geam privea spre el
un ochi imens, mare cât roata carului. Când Hannes a deschis fereastra cu degetele tremurânde, o labă
cu luciri argintii s-a întins înăuntru. Ţinea înfipt un bileţel în gheara ei cea mai mică.
- Este al tău? a întrebat o voce aspră şi profundă.
Pe bileţel era scris de mâna stângace a lui Hannes: „Îmi doresc să zbor pe un dragon prin
noapte." Hannes a privit în ochiul uriaş şi rotund şi a încuviinţat.
- Atunci, hai odată! a zis vocea profundă şi laba puternică s-a întors, astfel că Hannes s-a
putut căţăra pe ea.
Dragonul l-a tras pe băieţel afară în noapte şi l-a aşezat pe spatele lui uriaş care acoperea
stelele ca un munte. Două aripi s-au deschis la stânga și la dreapta lui Hannes ca pânzele negre ale
unei corăbii.
- Stai bine? a întrebat dragonul, întorcând capul astfel încât să-l poată vedea pe băieţel.
- Da, şopti Hannes, căruia-i bătea ca o tobă inima-n piept.
Foşnind din aripi, dragonul s-a înălţat în văzduh.
Urcară tot mai sus, până ce stelele ajunseră să se vadă mai aproape decât luminile de sub ei.
Părul băieţelului flutura în vântul îngheţat, dar lui nu-i era frig, se strângea lângă trupul solzos,
încălzindu-se. Şi astfel zburară şi tot zburară, în timp ce luna traversa încet cerul.
Dar, după o vreme, Hannes a simţit că dragonul încetineşte şi pluteşte spre pământ.
- Ce faci? îl întrebă el.
- Se apropie răsăritul soarelui, a răspuns dragonul. Simt asta. Trebuie să te întorci.
- Ah! exclamă Hannes.
Băieţelul a simţit o lacrimă prelingându-i-se pe nas, dar şi-a şters-o repede pentru ca dragonul
să nu o observe.
- Şi dacă arunc încă un bileţel în bătaia vântului dinspre nord? a întrebat el, după ce dragonul
îl depusese cu grijă în camera lui.
- O astfel de dorinţă este îndeplinită o singură dată, a zis dragonul. Să-ţi meargă bine!
Hannes a auzit foşnetul aripilor şi a văzut o umbră neagră îndepărtându-se spre luna care
tocmai apunea.

Cornelia Funke – Cea mai mare dorință

-1-
1. Găsește cuvinte cu același înțeles pentru următorii termeni din text:
presărat, a tras, dorință, foșnetul.
2. Scrie propoziții în care cuvântul dragon să îndeplinească funcțiile sintactice de Subiect, Atribut
și Complement (câte o propoziție pentru fiecare funcție sintactică).
3. Precizează partea de vorbire și funcția sintactică pentru cuvintele evidențiate în text: o labă, cu
luciri, argintii, ei.
4. Explică în cuvinte proprii semnificația fragmentului subliniat din text: Băieţelul a simţit o
lacrimă prelingându-i-se pe nas, dar şi-a şters-o repede pentru ca dragonul să nu o observe.
5. Extrage din text două idei principale și formulează-le sub formă de enunț.
6. Alcătuiește o compunere de 8-10 rânduri în care să descrii dragonul lui Hannes.
În redactarea compunerii trebuie să folosești descrierea, să folosești un limbaj expresiv, artistic,
să respecți limita de spațiu indicată.

II. Pentru rezolvarea corectă a cerinţelor 7-10, fii atent și dovedeşte-ţi isteţimea:

7. Lectura este una dintre activităţile prin care copiii îşi dezvoltă imaginaţia şi spiritul creativ.
Biblioteca Şcolii Gimnaziale „Titu Maiorescu” reprezintă pentru elevii acestei şcoli locul în care
se întâlnesc cu personajele cărţilor lor preferate. Numărul cărţilor de literatură pentru copii pe
care această bibliotecă le deţine îl vei afla obţinând rezultatul următorului exerciţiu:

4874+[2018:2-(202 – 105:3x5)x19]x6=

8. Pe un perete al bibliotecii sunt organizate 20 de rafturi, pe fiecare raft încăpând cel mult 25 de
cărţi.
a) Care este numărul maxim de cărţi care ar putea fi aşezate în total pe cele 20 de rafturi?
b) La un moment dat, pe cele 20 de rafturi se găsesc în total 481 de cărţi. Justifică faptul că
pe cel puţin un raft se află 25 de cărţi.

9. Un copil citeşte o carte în 19 zile. În primele 9 zile citeşte, începând din a doua zi, cu o pagină în
plus faţă de ziua precedentă, iar în ultimele 11 zile citeşte acelaşi număr de pagini in fiecare zi.
Află câte pagini are cartea ştiind că în a cincea, a şasea şi a şaptea zi la un loc, copilul a citit 30
de pagini.

10. Zburând pe dragon, Hannes şi-a luat inima în dinţi şi l-a întrebat:
- Cât de bătrân eşti?
Dragonul i-a răspuns:
- Dacă tu ai avea cu 10 ani mai mult decât ai acum, vârsta ta ar fi mai mică cu 2 ani decât o
cincime din vârsta mea. Dacă ai avea de 10 ori mai mulţi ani decât ai acum, vârsta ta ar
reprezenta patru cincimi din vârsta mea.

Ajută-l pe Hannes să afle câţi ani are dragonul.

-2-