Sunteți pe pagina 1din 2

ŞCOALA GIMNAZIALĂ,,TITU MAIORESCU” IAŞI

Aleea Decebal, nr. 10, localitatea Iasi, judetul Iasi, Romania


Tel.: 0232/436598, Fax: 0232/239447,cod. postal 700231
e-mail: scoala_titu_maiorescu@yahoo.com
pagina web : http// titu-maiorescu.scoli.edu.ro

Concursul " Maiorescienii"


Iași, 09 iunie 2017
Clasa a IV- a
- Timp de lucru: 90 minute + 10 minute (acomodare cusubiectele).
- Toate subiectele sunt obligatorii.
- Se acordă 10 puncte din oficiu.

În lumea necuvântătoarelor

Te invităm să călătorești alături de noi în lumea necuvântătoarelor, unde vom întâlni


tot felul de broscuțe, șoricei, șoimi, animale sălbatice și animale mai puțin sălbatice. Tu
trebuie să ne arăți că vei reuși să faci diferența dintre aceste animale, únele mai mici și
nevinovate, altele mai mari și periculoase, atunci când vei intra în acestă ”lume a
necuvântătoarelor”. Probele care îți vor sta în cale sunt câteva exerciții de limba română și
câteva probleme de matematică, dar cu atenție, răbdare și istețime, le vei depăși.

Succes!

I. Pentru rezolvarea cerințelor 1-6, citește următorul text cu atenție:


,,Într-o zi, un chipeș șobolan cafeniu întâlni pe lângă râu o broască frumușică.
- Hai să mergem să ne jucăm! își ziseră ei.
Întâi se jucară de-a v-ați ascunselea printre trestii. După aceea, jucară fotbal cu un con de brad. Când, în
cele din urmă, obosiră și se așezară să se odihnească, scorul era de nouăsprezece la nouăsprezece.
Apoi se hotărâră să facă o cursă cu picioarele legate, așa că broasca își prinse strâns un picior de un
picior al șobolanului. De îndată ce se obișnuiră cu noua situație, făcură douăsprezece curse, luându-se la
întrecere cu propriile umbre. Dar, oricât de repede alergau ei, ajungeau în același timp cu umbrele.
- Hai încă o dată, spuse șobolanul.
Tocmai porniseră, când un șoim se repezi deasupra lor. Înspăimântată, broasca sări în râu și se scufundă.
Prietenul însă i se înecă și, cum erau încă legați, corpul șobolanului se ridică la suprafață, trăgând-o și pe
broască după el.
- Delicios, croncăni șoimul, înfulecându-i pe amândoi. Două mese la preț de una.”
(O prietenie primejdioasă, în volumul Fabule cu animale, editura RAO)
1. Găsește câte un cuvânt cu același înțeles pentru următorii termeni din text:
chipeș, a obosi, a se hotărî, întrecere, delicios.
2. Formează familia de cuvinte pentru termenul joc (5 termeni).

1|Page
3. Transformă secvența ,,Delicios, croncăni șoimul, înfulecându-i pe amândoi." într-o propoziție
simplă.
4. Precizează partea de propoziție și partea de vorbire pentru fiecare dintre cele patru cuvinte subliniate
în text.
5. Exprimă-ți opinia, în 3-5 rânduri, în legătură cu învățătura care se desprinde din textul de mai sus.
6. Imaginează-ți că ești șoimul din textul O prietenie primejdioasă. Scrie o povestire de 10-15 rânduri,
în care să relatezi întâmplările din punctul tău de vedere. În redactarea compunerii trebuie:
- să îmbini narațiunea cu descrierea;
- să folosești persoana I;
- să dai povestirii tale un titlu potrivit;
- să respecți limita de spațiu indicată.

II. Să revenim la șobolanul cenușiu și la prietena sa, broscuța.


1. Pentru că era pasionat de matematică, șobolanul cafeniu, în pauza de odihnă de după meciul de fotbal
a rezolvat următorul exercițiu de matematică:
2∙[16∙15-(649+5∙13):7]-304:4=
Rezolvați-lșivoi.
2. Dorind să testeze cunoștințele de matematică ale prietenei sale, șobolanul i-a dat să resolve următorul
exercițiu:
2∙(x∙3-225):5+426=456
Broscuța nu a știut să afle termenul necunoscut x. Aflați-l voi în locul ei.
3. Înălțimea șobolanului este de 11 cm, ia rlungimea sa cu tot cu coadă este de 24 cm. Înălțimea
broscuței este de 6 cm, iar lungimea de 8cm.
a) Cu câți cm este mai înalt șobolanul decât broscuța?
b) De câte ori este mai lung șobolanul decât broscuța?
4. Șoimul a parcurs o treime din distanță până când broasca s-a aruncat în apă, apoi o treime din rest și
mai are de parcurs 160m. Ce distanță a avut de parcurs în total?
5. Broscuța și șobolanul fac o întrecere. Două salturi ale broscuței au aceeași lungime cât 5 pași ai
șobolanului. Dar șobolanul face 16 pași în același timp în care broscuța face 4 salturi. Cei doi
pornesc în acelați timp din același loc. Cu câți pași va fi înaintea broscuței șobolanul, după ce a făcut
400 pași?

2|Page