Sunteți pe pagina 1din 2

UNIVERSITATEA PETROL – GAZE DIN PLOIEŞTI

Nr. 6409/01.07.2019

STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR 2019 – 2020


STUDII UNIVERSITARE DE MASTER
Inginerie Mecanică și Electrică, Ingineria Petrolului și Gazelor și Tehnologia Petrolului și Petrochimie

SEMESTRUL ANUL DE STUDII PERIOADA ACTIVITATEA


Anul I 01.10.2019 – 15.12.2019 Activităţi didactice - (11 săptămâni)
Programe de masterat pe 3 şi 4 semestre, mai puțin 16.12.2019 – 05.01.2020 Vacanţă iarnă - (3 săptămâni)
masteratele IME în profil mecanic 06.01.2020 – 26.01.2020 Activităţi didactice - (3 săptămâni)
Anul II 27.01.2020 – 23.02.2020 Sesiune de examene - (4 săptămâni)
Programe de masterat pe 4 semestre 24.02.2019 – 01.03.2020 Vacanţă intersemestrială - (1 săptămână)
01.10.2019 – 08.12.2019 Activităţi didactice - (10 săptămâni)
09.12.2019 – 15.12.2019 Sesiune de examene - (1 săptămână)
16.12.2019 – 05.01.2020 Vacanţă iarnă - (3 săptămâni)
06.01.2020 – 26.01.2020 Continuare Sesiune de examene - (3 săptămâni)
Anul II
27.01.2020 – 02.02.2020 Sesiune de restanţe
Programe de masterat pe 3 semestre TPP
03.02.2020 – 04.02.2020 Reex 1
05.02.2020 Reex 2
06.02.2020 – 04.03.2020 Practică lucrare disertaţie - (4 săptămâni)
I 05.03.2020 – 12.03.2020 EXAMEN DE FINALIZARE (DISERTAŢIE)
01.10.2019 – 15.12.2019 Activităţi didactice - (11 săptămâni)
16.12.2019 – 05.01.2020 Vacanţă iarnă - (3 săptămâni)
06.01.2020 – 26.01.2020 Activităţi didactice - (3 săptămâni)
Anul II
27.01.2020 – 23.02.2020 Sesiune de examene - (4 săptămâni)
Programe de masterat IPG și IME pe 3 semestre, mai
24.02.2020 – 01.03.2020 Sesiune de restanţe
puțin masteratele în profil mecanic
02.03.2020 – 03.03.2020 Reex 1
04.03.2020 Reex 2
05.03.2020 – 12.03.2020 EXAMEN DE FINALIZARE (DISERTAŢIE)
01.10.2019 – 15.12.2019 Activităţi didactice + examene - (11 săptămâni)
Anul I 16.12.2019 – 05.01.2020 Vacanţă iarnă - (3 săptămâni)
Programe de masterat IME, domeniul mecanic 06.01.2020 – 23.02.2020 Activităţi didactice + examene - (7 săptămâni)
24.02.2020 - 01.03.2020 Vacanţă intersemestrială - (1 săptămână)
Anul II 01.10.2019 – 15.12.2019 Activităţi didactice + examene - (11 săptămâni)
Programe de masterat IME, domeniul mecanic (3 16.12.2019 – 05.01.2020 Vacanţă iarnă - (3 săptămâni)
semestre) 06.01.2020 – 23.02.2020 Activităţi didactice + examene - (7 săptămâni)
24.02.2020 – 01.03.2020 Sesiune de restanţe
02.03.2020 – 03.03.2020 Reex 1
04.03.2020 Reex 2
05.03.2020 – 12.03.2020 EXAMEN DE FINALIZARE (DISERTAŢIE)
Anul I 02.03.2020 – 07.06.2020 Activităţi didactice - (14 săptămâni)
Programe de masterat pe 4 semestre 08.06.2020 – 05.07.2020 Sesiune de examene - (4 săptămâni)
02.03.2020 – 10.05.2020 Activităţi didactice - (10 săptămâni)
11.05.2020 – 07.06.2020 Sesiune de vară - (4 săptămâni)
II 08.06.2020 – 14.06.2020 Sesiune de restanţe
Anul II
15.06.2020 – 18.06.2020 Reex 1
Programe de masterat pe 4 semestre
19.06.2020 Reex 2
20.06.2020 – 17.07.2020 Practică proiect diplomă - (4 săptămâni)
18.07.2020 - 26.07.2020 EXAMEN DE FINALIZARE STUDII
01.09.2020 – 08.09.2020 Sesiune de restanţe - (1 săptămână)
SESIUNE DE TOAMNĂ 09.09.2020 – 12.09.2020 Reex 1
13.09.2020 – 15.09.2020 Reex 2
EXAMENE DE FINALIZARE
05.03.2020 – 12.03.2020
ABSOLVENȚII PROMOȚIEI CURENTE 18.07.2020 – 26.07.2020
16.09.2020 – 19.09.2020
18.02.2020 – 20.02.2020
ABSOLVENȚII PROMOȚIILOR ANTERIOARE 18.07.2020 – 26.07.2020
16.09.2020 – 19.09.2020

1. Studenţii anilor I de la toate facultăţile vor fi în vacanţa de vară în perioada 06.07.2020 – 30.09.2020.
2. Studenţii anilor II încheie anul universitar după susţinerea examenului de disertaţie.

Structura a fost avizată în Ședința Consiliului de Administraţie din 03.07.2019.


Structura a fost aprobată în Şedinţa Senatului Universitar din 11.07.2019.