Sunteți pe pagina 1din 2

UNIVERSITATEA DE VEST „VASILE GOLDIŞ” ARAD

Facultatea de Știinte ale Educașiei, Psihologie și


Educație Fizică
Master: Managementul organizațiilor și activităților de
educație fizică ,sportive și turism

LUCRARE DE DISERTAȚIE

PROFESIONALISMUL ȘI ETICA ÎN

MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢILOR SPORTIVE DE

PERFORMANȚĂ

Coordonator ştiinţific:
Conf. Univ. Dr. Șarlă Gabriel

Candidat:
TULEA DANIEL
-2018-
ARAD

PROFESIONALISMUL ȘI ETICA ÎN

MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢILOR SPORTIVE DE

PERFORMANȚĂ