Sunteți pe pagina 1din 1

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT…

DIRECTOR

Cod: F02-PO-03.01

DECIZIA NR. ……./……………….


privind constituirea Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii
în anul şcolar 2018-2019

În temeiul prevederilor:
 OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, cu modificările şi completările, aprobate prin Legea nr.
87/2006 şi prin OUG nr. 75/2011, art. 11;
 OMENCŞ nr. 5079/2016 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de
învăţământ preuniversitar cu modificările și completările ulterioare, art. 20, al. 1, art. 22;
 Hotărârii Consiliului de administraţie nr. …./……………..;

Directorul……………………………………., prof……………………., numit prin decizia ISJ nr…………………..,

DECIDE:

Art. 1 Începând cu …….. septembrie 2018, Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii din
…………………………………………………are următoarea componenţă:

Nr. Numele şi prenumele Funcţia Reprezintă Actul de desemnare/numire


crt
1 Responsabil CP Hotărârea CP nr. 44/03.09.2018
2 Membru CP Hotărârea CP nr. 44/03.09.2018
3 Membru Sindicatul Hotărârea org. sindicale
4 Membru CRP Hotararea CRP nr. 7/24.09.2018
5 Membru CL Hotararea CL nr. 97/2018

Art. 2 Compartimentul Secretariat va comunica prezenta decizie membrilor comisiei în termen de 5 zile.

Director, Secretar,

Prof.

............................... .....................