Sunteți pe pagina 1din 1

primul cuvânt dintr-o comunicare:

- când este izolată sau prima comunicare dintr-un text:

Stau câteodată şi-mi aduc aminte [...] C reanga

- când urmează după o alta, şi anume:

- totdeauna când comunicarea precedentă se încheie cu punct final:

Săniile porniră iar încet. Frigul creştea odată cu lumina. Sadoveanu

-de regulă, când comunicarea precedentă se încheie cu unul din celelalte semne de punctuaţie
finale:

- semnul întrebării:

Ce să facă? La muşteriu cu cioburi de sticlă nu putea merge. Caragiale

- semnul exclamării:

Patria mă cheamă! Nu mai pot sta un moment! C aragiale

- puncte de suspensie, când între comunicări nu este o legătură strânsă:

Aici nu-i nevoie de baba Ani ţa... Noroc să deie Dumnezeu! Sadoveanu

Când între comunicări este o legătură strânsă, după aceste semne de punctuaţie se
poate scrie şi cu literă mică.