Sunteți pe pagina 1din 3

Cum îl recunoști pe Hristos

„... iată semnul după care îl veți cunoaște...” Luca 2:12

Matei 24:4-5 Drept răspuns, Isus le-a zis: „Băgaţi de seamă* să nu vă înşele cineva.
5
 Fiindcă* vor veni mulţi în Numele Meu şi vor zice: ‘Eu sunt Hristosul!’ Şi** vor înşela pe
mulţi.

Australianul Alan John Miller (50 de ani), inginer IT, susține ca este Isus Hristos reîncarnat și
că soția lui este Maria Magdalena. Susține că își aduce aminte când a făcut învierea lui Lazăr.
Portoricanul José Luis de Jesús Miranda (67 de ani) susține că este atât Hristos cât și
Antihristul. Are adepţi în 35 de ţări diferite, 287 de posturi de radio şi o reţea de televiziune
non-stop în limba spaniolă. 
Brazilianul Álvaro Theiss (65 de ani)
Rusul Sergey Anatolyevitch Torop (52 de ani)
Americanul Wayne Bent – în închisoare din cauza unor abuzuri sexuale supra minorilor.

Iată semnul după care îl veți cunoaște


Câți dintre voi vă călăuziți viața după semne?
Câți dintre voi ați pus semne pentru a afla voia lui Dumnezeu?
Ați auzit despre unii care pun semne când vor să se căsătorească ex. să iasă fata din biserică
cu Biblia sub braț, sau să se așeze pe scaunul de la perete ca să știu că e fata potrivită.
Istorioara cu bătrânica ce arunca bastonul în sus în intersecții pentru a afla direcția bună.

Știți că după revărsarea Duhului Sfânt FA 2 primii creștini nu au mai pus semne pentru
aflarea voii lui Dumnezeu. Aveau Duhul Sfânt în ei.

Dumnezeu ne lasă semne care sunt adevăruri Scripturale.


Semnele noastre sunt în Scriptură.
Iată semnul după care îl veți cunoaște:

1. Hristos este cel ce s-a întrupat „un prunc înfășat”


Întrupare lui Hristos a fost și ea contestată ca multe alte lucrări supranaturale ale lui
Dumnezeu. Ioan avertizează bisericile: 1 Ioan 4:1-3 1 Preaiubiţilor, să* nu daţi crezare
oricărui duh, ci să** cercetaţi duhurile dacă sunt de la Dumnezeu; căci în lume au ieşit
mulţi† proroci mincinoşi. 2 Duhul lui Dumnezeu să-L cunoaşteţi după aceasta: Orice* duh
care mărturiseşte că Isus Hristos a venit în trup este de la Dumnezeu; 3 şi orice* duh care nu
mărturiseşte pe Isus nu este de la Dumnezeu, ci este duhul antihristului, de a cărui venire aţi
auzit. El chiar** este în lume acum.
De ce s-a întrupat Hristos:
- ca Dumnezeu să ni se descopere în modul cel mai ușor de înțeles
Evrei 1:1-2 După ce a vorbit în vechime părinţilor noştri prin proroci, în multe rânduri* şi în
multe chipuri, Dumnezeu, 2 la sfârşitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul,
 comunicare inteligibilă
Evreii au fost înfricoșați de modul în care Dumnezeu le-a vorbit și au cerut 18 Tot* poporul
auzea** tunetele şi sunetul trâmbiţei şi vedea flăcările muntelui care fumega†. La priveliştea
19
aceasta, poporul tremura şi stătea în depărtare.  Ei au zis lui Moise: „Vorbeşte-ne* tu
însuţi, şi te vom asculta, dar să** nu ne mai vorbească Dumnezeu, ca să nu murim.” Exod
20:19
 ilustrare a caracterului lui Dumnezeu
„cine m-a văzut pe mine L-a văzut pe Tatăl” Ioan 14:9

- ca să poată muri în locul nostru


2 Cor 5:15 ,,Și El a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc, să nu mai trăiască pentru ei
înșiși, ci pentru Cel ce a murit și a înviat pentru ei.”
- ca să devină mijlocitorul nostru înaintea Tatălui
1 Tim. 2:5 „Căci* este un singur Dumnezeu şi este un** singur mijlocitor între Dumnezeu şi
oameni: Omul Isus Hristos”,
Evrei 2: 17 „Prin urmare, a trebuit să Se asemene* fraţilor Săi în toate lucrurile, ca să poată
fi, în ceea ce priveşte legăturile cu Dumnezeu, un mare preot milos** şi vrednic de încredere,
ca să facă ispăşire pentru păcatele norodului.”
1 Ioan 2:1 Copilaşilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiţi. Dar, dacă cineva a păcătuit,
avem* la Tatăl un Mijlocitor1, pe Isus Hristos, Cel neprihănit.
2. Hristos este cel accesibil tuturor „culcat într-o iesle”
- Ieslea simbolizează smerenia lui Hristos
Filipeni 2: 6-7 El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuşi n-a crezut ca un lucru de apucat
să fie deopotrivă cu Dumnezeu, 7 ci S-a dezbrăcat pe Sine Însuşi şi a luat un chip de rob,
făcându-Se asemenea oamenilor.

Ieslea ne arată că Dumnezeu prețuiește alte lucruri decât noi oamenii.

- Ieslea simbolizează indiferența oamenilor


Interesant Ieslea nu a fost menționată în profețiile VT, care au adus destul de multe detalii
despre întruparea lui Hristos.
- Ieslea simbolizează accesul deschis tuturor oamenilor
Dacă s-ar fi născut Hr. într-un palat, sau într-un templu n-ar fi putut veni la El oricine.

3. Hristos este cel glorificat „care este Hristos Domnul”


- Noi nu trebuie să avem milă de Isus Hristos ci trebuie să ne fie milă de noi, păcătoșii.
Când mergea spre crucificare pe Via Dolorosa Hristos s-a adresat femeilor care îi plângeau de
milă „Isus S-a întors spre ele şi a zis: „Fiice ale Ierusalimului, nu Mă plângeţi pe Mine, ci
plângeţi-vă pe voi însevă şi pe copiii voştri.” Luca 23:28
- Hristos nu cerșește un loc în casa nimănui, El este Creatorul cerului și al pământului.
- Hristos nu are nevoie de aurul, de banii, noștri, ci noi avem nevoie de comoara
mântuirii aduse de Hristos.