Sunteți pe pagina 1din 3

Unitatea de învăţământ: …………………………..………………..

Aria curriculară: OM - SOCIETATE


Disciplina: Religie - cultul ortodox
Clasa Pregătitoare
Număr de ore pe săptămână: 1
Număr de săptămâni: 34
Profesor: ……………………………………

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ORIENTATIVĂ


ANUL ŞCOLAR: 2019-2020
Conform programei şcolare aprobată prin O.M.E.N. nr. 3418/19.03.2013

TEMA DUMNEZEU ESTE CU NOI PRIN


DESCOPERIRE ŞI IUBIRE
Numărul
Domenii

Unităţi competenţei Nr.


Conţinuturile învăţării Săptămâna Perioada Obs.
tematice specifice din ore
programă

SEMESTRUL I

Prima oră de religie a micului creştin* 1 S1 09.09-13.09

Dumnezeu ne-a dăruit o lume frumoasă


omuluiDumnezeu şi face cunoscut
Iubirea lui Dumnezeu Se

Dumnezeu 1.1; 1.3 (frumuseţea creaţiei; natura şi oamenii; 1 S2 16.09-20.09


omului

este ocrotirea naturii de către om etc.)


întotdeauna Dumnezeu ne-a dăruit o lume frumoasă
cu noi 1.1; 1.3 (frumuseţea creaţiei; natura şi oamenii; 1 S3 23.09-27.09
ocrotirea naturii de către om etc.)
răspunsul

Omul este cea mai importantă fiinţă de


Dumnezeu pe pământ (omul, fiinţă creată de către
ne-a creat 1.1; 3.1 Dumnezeu; omul şi celelalte fiinţe de pe 1 S4 30.09-04.10
din iubire pământ; rugăciuni de mulţumire către
Dumnezeu etc.)
împreună cu
semenii creştinului

Dumnezeu
Oamenii din lumea întreagă (diversitatea
Viaţa

ne învaţă să
1.2; 2.2 oamenilor în lume; activităţi de ajutorare a 1 S5 07.10-11.10
ne ajutăm
semenilor etc.)
unii pe alţii

Sunt copilul lui Dumnezeu şi al


Iubirea lui Dumnezeu şi

părinţilor mei (raportarea copiilor la


răspunsul omului

1.2; 1.3;
Dumnezeu; raportarea copiilor la proprii 1 S6 14.10-18.10
2.1
părinţi; ascultarea faţă de Dumnezeu şi
Dumnezeu faţă de părinţi etc.)
ne-a creat
Sunt copilul lui Dumnezeu şi al
din iubire
părinţilor mei (raportarea copiilor la
1.2; 1.3;
Dumnezeu; raportarea copiilor la proprii 1 S7 21.10-25.10
2.1
părinţi; ascultarea faţă de Dumnezeu şi
faţă de părinţi etc.)
VACANŢĂ 26.10.2019-03.11.2019
Dumnezeu Se face Sfinţii sunt prietenii lui Dumnezeu şi ai
cunoscut omului copiilor (sfinţii sunt oameni care L-au iubit
1.1, 3,1 1 S8 04.11-08.11
Dumnezeu pe Dumnezeu; exemple de minuni ale
este sfinţilor etc.)
întotdeauna Maica Domnului este ocrotitoarea
cu noi copiilor (cine este Maica Domnului; Maica
1.1; 3.1 1 S9 11.11-15.11
Domnului L-a ocrotit pe Pruncul Iisus;
icoana Maicii Domnului cu Pruncul etc.)
Naşterea Pruncului Iisus, bucuria
Mari sărbători creştine

copiilor (Naşterea Domnului în Betleem;


3.1; 3.2 1 S10 18.11-22.11
Naşterea bucuria darurilor primite de la Moş Crăciun
Domnului, etc.)
darul lui
3.1; 3.2 Sfântul Nicolae* 1 S11 25.11-29.11
Dumnezeu
pentru
oameni Cum sărbătoresc Crăciunul
(împodobirea bradului; colindul; 1 S12 02.12-06.12
3.1; 3.2
participarea la Sfânta Liturghie etc.)
1.1; 1.2; Lecţie de recapitulare,
1 S13 09.12-13.12
1.3; 2.1; consolidare, evaluare*
2.2; 3.1;
Evaluare semestrială* 1 S14 16.12-20.12

VACANŢĂ DE IARNĂ 21.12. 2019 – 12.01. 2020

SEMESTRUL AL II-LEA
omului Se face omuluiDumnezeu şi

Ce înseamnă să fiu creştin (Iisus Hristos,


răspunsul
Iubirea lui

1.1; 3.2 Fiul lui Dumnezeu venit între oameni; cum 1 S1 13.01-17.01
devin creştin; semnul Sfintei Cruci etc.)
Dumnezeu
ne-a creat
din iubire Ce înseamnă să fiu creştin (Iisus Hristos,
1.1; 3.2 Fiul lui Dumnezeu venit între oameni; cum 1 S2 20.01-23.01
devin creştin; semnul Sfintei Cruci etc.)
Dumnezeu

cunoscut

Dumnezeu
Îngerii sunt păzitorii copiilor (cine sunt
este
1.1; 3.1 îngerii; prezenţa îngerului păzitor în viaţa 1 S3 27.01-31.01
întotdeauna
creştinului etc.)
cu noi

Cum mă comport ca un creştin (reguli de


Viaţa creştinului împreună Iubirea lui Dumnezeu
şi răspunsul omului

comportament creştin; modele de


1.1; 1.2;
comportament creştin, în diferite contexte; 1 S4 03.02-07.02
1.3; 2.1
Dumnezeu exemple concrete de fapte bune; efectele
ne-a creat faptelor bune etc.)
din iubire O zi din viaţa mea de creştin (principalele
1.1; 1.3; aspecte ale vieţii religioase într-o zi
1 S5 10.02-14.02
2.1 obişnuită, duminica şi într-o zi de
sărbătoare; exemple concrete etc.)
Sunt creştin şi la şcoală
(şcoala, locul unde învăţ; relaţia cu adulţii
1.3; 2.1 1 S6 17.02-21.02
şi cu copiii la şcoală; atitudinea faţă de
mediul şcolar etc.)
cu semenii

Dumnezeu
ne învaţă să Preotul în viaţa mea (cine este preotul;
ne ajutăm prezenţa preotului în viaţa copilului etc.)
unii pe alţii Creştinii din biserica mea
1.1; 1.3;
(descrierea bisericii la care merg; rolul şi 1 S7 24.02-28.02
2.1
locul preotului şi al credincioşilor în
biserică; activităţi comune cu membrii
parohiei etc.)
1.1; 1.2; Lecţie de recapitulare, 1 S8 02.03-06.03
1.3; 2.1; consolidare, evaluare*
Învierea
Bucuria copiilor la Florii şi la Paşti
sărbători
creştine

Domnului,
(bucuria copiilor la Intrarea Domnului în
Mari

împlinirea 3.1; 3.2 1 S9 09.03-13.03


Ierusalim; sfinţirea ramurilor de salcie;
darului lui
bucuria copiilor la slujba Învierii etc.)
Dumnezeu
Învierea Cum sărbătoresc Paştile?
sărbători
creştine
Domnului, (participarea la Sfânta Liturghie; salutul din
Mari

împlinirea 3.1; 3.2 1 S10 16.03-20.03


perioada Pascală; ciocnirea ouălor roşii
darului lui etc.)
Dumnezeu
Lecţie de recapitulare,
3.1; 3.2 1 S11 23.03-27.03
consolidare, evaluare*

ŞCOALA ALTFEL: Să ştii mai multe, să fii mai bun! 1 S12 30.03-03.04

VACANŢA DE PRIMĂVARĂ 04.04.2020 - 21.04.2020


împreună cu

Familia mea (ce este o familie; relaţiile


omului Se face semenii creştinului

1.3; 2.1 dintre membrii familiei; activităţi religioase 1 S13 22.04-24.04


Viaţa

Dumnezeu în familie etc.)


ne învaţă să
ne ajutăm Primii mei prieteni (copilăria şi prietenia;
unii pe alţii 1.2; 2.2 colegi şi prieteni; alegerea prietenilor; 1 S14 27.04-30.04
modele de prietenie etc.)
Dumneze Iubirea lui Dumnezeu

cunoscut

Dumnezeu
Iisus Hristos iubeşte copiii (Cine este
este
1.1; 3.1 Domnul Iisus Hristos; Mântuitorul 1 S15 04.05-08.05
întotdeauna
binecuvântează copiii etc.)
cu noi

Cum vorbesc cu cei din jur


1.3; 2.2 (rolul comunicării în viaţa omului; reguli 1 S16 11.05-15.05
simple de comunicare etc.)

Dumnezeu
răspunsul

ne-a creat Ce simt faţă de ceilalţi (iubirea


u şi

aproapelui; forme de manifestare a


din iubire 1.1; 1.2;
sentimentelor; exemple biblice, din vieţile 1 S17 18.05-22.05
2.1; 3.1
sfinţilor şi din viaţa de zi cu zi, relevante
omului

etc.)

1.1; 1.2; Lecţie de recapitulare,


1 S18 25.05-29.05
1.3; 2.1; consolidare, evaluare*
2.2; 3.1
Evaluare semestrială* 1 S19 02.06-05.06

Evaluare finală* 1 S20 09.06-12.06

* Lecţie din orele la dispoziţia profesorului.

NOTĂ
Programa şcolară acoperă 75% din orele de predare şi evaluare, lăsând la dispoziţia cadrului didactic 25% din timpul alocat
disciplinei/domeniului de studiu respectiv. În funcţie de caracteristicile elevilor şi de strategia şcolii din care face parte, profesorul
decide dacă procentul de 25% din timpul alocat disciplinei/domeniului de studiu este folosit pentru învăţare remedială, pentru
consolidarea cunoştinţelor sau pentru stimularea elevilor capabili de performanţe superioare, conform unor planuri individuale
de învăţare elaborate pentru fiecare elev. (Articolul 6, Metodologie privind aplicarea planurilor-cadru de învăţământ pentru
învăţământul primar)

Director, Responsabil comisie metodică ,