Sunteți pe pagina 1din 11

Școala Gimnazială ”Elena - Cuza” Piatra Neamț

Grădinița cu P.P. ”Veronica - Filip”

PROIECT DIDACTIC

DATA:

PROFESOR PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR: Pascariu Iulia Anamaria

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Grădiniţa cu P.P.“Veronica Filip” Piatra Neamţ

NIVELUL I -grupa mijlocie “B”

TEMA ANUALĂ: “Când, cum și de ce se întâmplă?”

TEMA PROIECTULUI: “Zâna Iarnă, prietena copiilor”

SUBTEMA: ”Ne jucăm cu Zâna Iarnă”

TEMA ACTIVITĂŢII: „Povestea omului de zăpadă”- poveste populară

CATEGORIA DE ACTIVITATE: DOS- Educație pentru societate

TIPUL DE ACTIVITATE: predare-învăţare

FORMA DE ORGANIZARE: frontal

MIJLOC DE REALIZARE: Povestirea educatoarei

SCOPUL ACTIVITĂȚII:

Cunoaşterea şi respectarea unor norme de comportare morală şi estetică din viaţa cotidiană;
educarea abilităţii de a intra în relaţie cu ceilalţi.
Educarea trăsăturilor pozitive de voinţă şi caracter şi formarea unor atitudini pozitive faţă de
sine şi de ceilalţi.

1
Școala Gimnazială ”Elena - Cuza” Piatra Neamț
Grădinița cu P.P. ”Veronica - Filip”

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

Să asculte cu atenţie ”Povestea omului de zăpadă”;


Să identifice personajele principale ale poveştii: băiețelul, omul de zăpadă, Zâna Iarnă,
căprioarele, iepurașii, păsărelele, piticii.
Să precizeze momentele principale ale povestirii cu ajutorul machetei şi a întrebărilor;
Să evidențieze trăsăturile personajului principal din ”Povestea omului de zăpadă”;
Să conştientizeze consecinţele pozitive sau negative ale actelor sale de comportament
asupra sa şi asupra celorlalţi;
STRATEGII DIDACTICE:

METODE SI PROCEDEE: expunerea, povestirea, observația, conversaţia, explicația,


demonstrația, problematizarea, metoda Harta poveștii.

MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: imagini cu principalele momente ale poveştii, recompense.

FORME DE ORGANIZARE: frontală

DURATA: 25-30 minute

BIBLIOGRAFIE:

1.“Metodica predării activităților de cunoașterea mediului și educarea limbajului în


grădinițe”, Editura “;

2. Curriculum pentru educaţia timpurie a copilului de la 3 la 6/7 ani, Ministerul Educaţiei,


Cercetării şi Tineretului , București, 2009;

3. “Culegere de texte literare şi cântece pentru preşcolari”, Slobozia, 1976.

2
Școala Gimnazială ”Elena - Cuza” Piatra Neamț
Grădinița cu P.P. ”Veronica - Filip”

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII

EVENIMENT CONŢINUT ŞTIINŢIFIC STRATEGII EVALUA


DIDACTIC DIDACTICE -REA
Metode Mijloace
și procedee de
învăță-
mânt
1.CAPTAREA Se va realiza cu ajutorul unui musafir
ATENŢIEI surpriză. Este omul de zăpadă care a venit în Surpriza
vizită la copiii de la grupa mijlocie. acesta Expunerea
are la el și o scrisoare pe care o voi citi Copil Aprecieri
copiilor: deghizat în verbale
Dragi copii, puișor
”Eu sunt un biet om de zăpadă. Am străbătut Laptop
drum lung ca să ajung până la voi. După
cum vedeți am pierdut multe pe drum. Puteți
să îmi spuneți ce anume? (copiii intuiesc
elementele care îi lipsesc omului de zăpadă:
nas, nasturi, mătură, pălărie, ochi). Eu am
venit astăzi la voi ca să ascultați povestea
mea. I-am adus doamnei educatoare aceste
daruri care să o ajute să vă spună cine sunt
eu. Se intuiesc materialele din cutia adusă
de omul de zăpadă: planșe cu imagini din
poveste, stimulente, siluete personaje din
poveste, șorțuleț, machetă.)
2. Se va realiza cu ajutorul întrebărilor:
REACTUALI- - În ce anotimp ne aflăm? Conversa- Aprecieri
ZAREA - Vă amintiți o poezie despre iarnă ţia verbale
CUNOŞTINŢE învățată la grădiniță? Aplauze
3
Școala Gimnazială ”Elena - Cuza” Piatra Neamț
Grădinița cu P.P. ”Veronica - Filip”

-LOR Poezia Fulgul de nea


Primul fulg de nea ușor,
Mi s-a pus pe obrăjor:
- Bună ziua, mi-a șoptit
Și pe urmă s-a topit.
Eu pe loc l-am întrebat:
- Mamă, ce s-a întâmplat?
Mama mi-a răspuns în prag:
- Cred că s-a topit de drag!
3.ANUNŢARE Astăzi, la activitatea de Educație pentru
A societate vă voi spune ”Povestea omului de Conversaţi
TEMEI SI A zăpadă”. Repet titlul poveștii de două-trei a
OBIECTIVEL ori pentru fixarea acestuia. Vă rog să
OR ascultaţi cu atenţie povestea ca să înţelegeţi Explicaţia
despre ce este vorba în poveste și care sunt
personajele principale din aceasta.
4. Planşe ce
Voi expune conținutul povestirii folosind
PREZENTAR Expunerea ilustrează
tonul cald potrivit cu importanta faptelor,
EA principalel
modelarea vocii pentru a imita personajele,
CONŢINUTU e
marcarea pauzelor determinate de semnele
LUI ŞI momente
de punctuație, mimică si gesturi adecvate
DIRIJAREA ale
situațiilor prezentate.
ÎNVĂŢĂRII poveştii
Pe măsură ce voi povesti, voi prezenta
planșe corespunzătoare fiecărei secvențe.
Povestirea
1. Într-o iarnă friguroasă, cu mult omăt, un
copil se juca singur în curtea din spatele
casei, în zăpadă. Nu avea prea multe jucării,
Șorțuleț/
dar avea multă zăpadă, aşa că nu se plângea.
carte mare
2. A început să facă bulgări: unu, doi, trei,
pe care se
mai mari, mai mici, apoi i-a aşezat unul
montează
peste altul, ca la un turn.. S-a gândit apoi să-
personaje-
4
Școala Gimnazială ”Elena - Cuza” Piatra Neamț
Grădinița cu P.P. ”Veronica - Filip”

şi decoreze turnul, dar tot ce a găsit prin le din Observare


curte au fost câţiva cărbuni, un morcov Expunerea poveste a
îngheţat rămas rătăcit prin grădină din comporta
toamnă,o căciulă veche şi un ciot de mătură mentului
de prin magazie. Machetă copiilor
3. Pe înserat, Zâna Iarnă, care colinda
lumea în sania ei trasă de cerbi albi, a zărit Siluetă
turnuleţul care semăna foarte bine cu un om Povestirea băiat, om
şi în glumă s-a gândit să-i dea viaţă pentru o de zăpadă,
noapte. căprioare
4. Când s-a aşternut liniştea, din pădurea păsarele,
din apropiere au început să sosească iepurași Aprecieri
musafiri de noapte, două căprioare verbale
înfometate s-au apucat să scormonească
zăpada în căutare de mâncare.
5. Omul de zăpadă le-a văzut şi s-a gândit să Povestirea
le ofere nasul său din morcovi.
6. Mai târziu, câteva păsărele s-au aşezat pe
capul omului de nea. Ar fi avut nevoie de
câteva firicele de lână ca să-şi căptuşească
cuiburile reci. Omul de zăpadă le-a dat
câteva fire de lână din căciula sa.
7. Cât a fost noaptea de lungă, omul de nea a
făcut cadouri celor din jurul lui: firele de
paie le-a dat unor iepuraşi, iar cărbunii unor Explicaţia
pitici ai pădurii.
8. Zâna Iarnă l-a văzut stând fără nasturi,
fără nas, fără mătură și căciulă. A înţeles ce
s-a întâmplat şi atunci, pentru bunătatea lui Explicaţia
s-a gândit să-i ofere şi ea un dar special:
dragostea tuturor copiilor. Expunerea

5
Școala Gimnazială ”Elena - Cuza” Piatra Neamț
Grădinița cu P.P. ”Veronica - Filip”

În timpul expunerii voi folosi mimica și


gestica potrivită pentru fiecare moment al
poveștii. Voi oferi copiilor explicații în
cazul în care nu înțeleg anumite cuvinte.

5. Se realizează evidențierea momentelor


OBŢINEREA principale ale poveștii cu ajutorul
PERFORMAN întrebărilor și a unei machete adusă de omul Conversaţi Aprecieri
-ŢEI de zăpadă. Copiii trebuie să așeze pe a
machetă personajele principale din poveste. machetă Verbale
1. Cum se numește povestea?(”Povestea ce
omului de zăpadă”) reprezintă
2. Despre cine este vorba în poveste?(În aspecte
poveste este vorba despre un om de zăpadă) Problemati din Aplauze
3. Ce a făcut Zâna iarnă cu omul de zăpadă? zarea poveste
(Zâna iarnă i-a dăruit viață.)
4. Cu ce animale din pădure s-a întâlnit Explicația
omul de zăpadă prima dată?(Omul de siluete
zăpadă s-a întâlnit cu cerbul și căprioara și Mânuirea personaje
cerbul, păsărelele, iepurașii) jetoanelor din
5. Ce le-a dăruit omul de zăpadă?(Omul de poveste
zăpadă a dăruit căprioarelor morcovul,
păsărilor lână din căciulița lui, iepurașilor
paiele de la mătură și spiridușului cărbunii.)
6. Cu ce animăluțe s-a mai întâlnit omul de
zăpadă?
7. Ce s-a întâmplat a doua zi dimineața?(A
doua zi, văzând pe omul de zăpadă fără
niciun i-a oferit în dar dragostea copiilor. )
8. Ce trebuie să înțelegem din această
poveste?

6
Școala Gimnazială ”Elena - Cuza” Piatra Neamț
Grădinița cu P.P. ”Veronica - Filip”

6. Se va realiza cu ajutorul metodei „Harta


ASIGURARE poveștii”. Copiii trebuie să așeze pe panou Conversa-
A RETENŢIEI planșele cartonașele cu personajele ţia
ŞI A principale ale poveștii , în ordinea în care ele
TRANSFERU- s-au întâlnit cu omul de zăpadă.
LUI
7. Fac aprecieri asupra modului cum s-au
ÎNCHEIEREA comportat şi cum au răspuns copiii în timpul Conversa- Recompen
ACTIVITĂŢII activităţii. Ofer recompense în formă de ţia -se Evaluare
medalion copiilor. frontală
Dau posibilitatea copiilor de a privi şi
comenta în voie imaginile.

ANEXA 1

POVESTEA OMULUI DE ZAPADA

poveste populară

7
Școala Gimnazială ”Elena - Cuza” Piatra Neamț
Grădinița cu P.P. ”Veronica - Filip”

Aceasta este o poveste veche, de pe vremea primului om de zăpadă.

Într-o iarnă friguroasă, cu mult omăt, un copil se juca singur în curtea din
spatele casei. Nu avea prea multe jucării, dar avea multă zăpadă, aşa că nu se
plângea. A început să facă bulgări: unu, doi, trei, mai mari, mai mici, apoi i-a
aşezat unul peste altul, ca la un turn.. S-a gândit apoi să-şi decoreze turnul, dar
tot ce a găsit prin curte au fost câţiva cărbuni, un morcov îngheţat rămas rătăcit
prin grădină din toamnă,o căciulă veche şi un ciot de mătură de prin magazie.
Pe înserat, copilul a intrat în casă, lăsând turnul de zăpadă singur, în grădina
îngheţată.

Zâna Iarnă, care colinda lumea în sania ei trasă de cerbi albi, a zărit
turnuleţul care semăna foarte bine cu un om şi în glumă s-a gândit să-i dea viaţă
pentru o noapte. Şi aşa a apărut primul om de zăpadă din lume.

Când s-a aşternut liniştea, din pădurea din apropiere au început să


sosească musafiri de noapte. Două căprioare înfometate s-au apucat să
scormonească zăpada în căutare de frunze de varză sau ştiuleţi de porumb uitaţi
prin grădină de gospodari. Iarna, hrana este greu de găsit.

Omul de zăpadă le-a văzut şi s-a gândit să le ofere nasul său portocaliu.

- Eu nu am nevoie de el, dar pentru voi poate fi o cină gustoasă!

Căprioarele au primit bucuroase darul omului de zăpadă.

Mai târziu, câteva păsărele s-au aşezat pe capul omului de nea.

- Omule de zăpadă, avem nevoie de câteva firicele de lână ca să ne căptuşim


cuiburile.

8
Școala Gimnazială ”Elena - Cuza” Piatra Neamț
Grădinița cu P.P. ”Veronica - Filip”

- Cu mare drag! le-a răspuns el şi s-a grăbit să împartă toată lâna din
căciula cea veche cu păsările cerului.

Cât a fost noaptea de lungă, omul de nea a făcut cadouri celor din jurul
lui: firele de paie le-a dat unor iepuraşi, iar cărbunii unor pitici ai pădurii.

Spre dimineaţă, Zâna Iarnă l-a văzut stând cu totul dezgolit. A înţeles ce s-
a întâmplat şi atunci, pentru bunătatea lui s-a gândit să-i ofere şi ea un dar
special: dragostea tuturor copiilor.

De atunci Omul de Zăpadă este un simbol nelipsit al iernii.. de cum dă


prima zăpadă, toţi copiii se grăbesc să ridice oameni de zăpadă peste tot :pe
străzi, în grădini sau în curţile caselor.

9
Școala Gimnazială ”Elena - Cuza” Piatra Neamț
Grădinița cu P.P. ”Veronica - Filip”

10
Școala Gimnazială ”Elena - Cuza” Piatra Neamț
Grădinița cu P.P. ”Veronica - Filip”

11