Sunteți pe pagina 1din 1

Nr......................./..........................................

Aprobat
Manager,
Elena Munteanu Palade

Procedura privind modalitatea de interventie


in cazul persoanelor neautorizate
PO.JR.04.N
Editia I Revizia 0

Procedură Operatională X De sistem


Domeniul de activitate reglementat Medico-chirurgical Nemedical X
Data:
Nume si Prenume
Semnatura:

Verificat Data:
Conducator compartiment Nume si Prenume
Semnatura
Verificat pentru conformitate Data:
S.M.C. Nume si Prenume
Semnatura:
Viză Juridic Data:
(dacă se face referire la acte normative
in vigoare) Nume si Prenume
Semnatura:

SC New Central Med SRL