Sunteți pe pagina 1din 11

SC New Central Med SRL PROCEDURA OPERATIONALA Editie : I

Revizie: 0
Procedura privind modalitatea de Exemplar nr.0
interventie in cazul persoanelor
Pagina 1 din 11
Juridic neautorizate
Cod: PO.JR.04.N

Cuprins

Numarul Denumirea componentei din cadrul procedurii de Pagina


componentei sistem
in cadrul
procedurii
de sistem
1 Scopul procedurii 2

2 Domeniu de aplicare 2

3 Documente de referinta 3

4 Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati in 3


procedura
5 Descrierea procedurii 3

6 Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii 5

7 Formular analiza procedura 6

8 Analiza riscurilor 8

9 Centralizator Indicatori de Eficienta si eficacitate / 9


raport de analiza / Risc Rezidual
10 Lista distribuire procedura 10

11 Formular evidenta modificari 11

12 Anexe, inregistrari, arhivari 11

1. Scopul procedurii

SC New Central Med SRL


SC New Central Med SRL PROCEDURA OPERATIONALA Editie : I
Revizie: 0
Procedura privind modalitatea de Exemplar nr.0
interventie in cazul persoanelor
Pagina 2 din 11
Juridic neautorizate
Cod: PO.JR.04.N

Scopuri generale:
1.1. Stabileste modul de realizare a activitatii, compartimentele si persoanele implicate;
1.2. Da asigurari cu privire la existenta documentatiei adecvate derularii activitatii;
1.3. Asigura continuitatea activitatii, inclusiv in conditii de fluctuatie a personalului;
1.4. Sprijina auditul si/sau alte organisme abilitate in actiuni de auditare si/sau control, iar pe
manager, in luarea deciziei;
Scop specific:
1.5. Procedura stabileste modul de interventie in cazul unor persoanelor neautorizate si/sau cu
manifestari agresive;
1.6. Diminuarea sau monitorizarea riscurilor specifice care se regasesc si in registrul riscurilor de
la nivelul New Central Med:
- Accesul persoanelor neautorizate in cadrul unitatii

2.Domeniul de aplicare a procedurii


2.1. Precizarea (definirea) activitatii la care se refera procedura
Modalitatea de interventie in cazul patrunderii unei persoane intr-un spatiu cu accesul interzis
persoanelor neautorizate, care a provocat sau nu daune si care are sau nu un comportament
agresiv.

2.2.Delimitarea explicita a activitatii procedurate in cadrul portofoliului de activitati desfasurate


de unitatea sanitara;
In cazul in care se depisteaza pantrunderea intr-un spatiu neautorizat, se evalueaza impactul- daca
persoana respectiva a sustras informatii confidentiale sau daca a modificat in vreun fel starea
aparaturii din respectivul spatiu – personalul va anunta conducerea unitatii si autoritatile
competente. Daca patrunderea in spatiul cu accesul interzis persoanelor neautorizate a fost
involuntara, din greseala, si nu a produs nici un efect, atunci persoana respectiva este condusa in
afara spatiului respectiv.
Daca o persoana/ pacient/ colaborator devine agresiv, se incearca rezolvarea situatie la fata locului
cu pastrarea demnitatii si discretiei ambelor parti, iar in cazul in care situatia atinge un punct
deranjant atat pentru personal cat si pentru restul persoanelor din spital, se continua cu apasarea
butonului de panica si anuntarea conducerii si a autoritatilor competente.

2.3.Listarea principalelor activitati de care depinde si/sau care depind de activitatea procedurata;

Procedura se aplica tuturor compartimentelor din cadrul spitalului.

Activitati care depind de activitatea procedurata:


-toate activitatile compartimentelor SC New Central Med SRL.
Activitati care depind de activitatea procedurata:
-toate activitatile compartimentelor SC New Central Med SRL.

SC New Central Med SRL


SC New Central Med SRL PROCEDURA OPERATIONALA Editie : I
Revizie: 0
Procedura privind modalitatea de Exemplar nr.0
interventie in cazul persoanelor
Pagina 3 din 11
Juridic neautorizate
Cod: PO.JR.04.N

Listarea compartimentelor furnizoare de date si/sau beneficiare de rezultate ale activitatii


procedurate; listarea compartimentelor implicate in procesul activitatii
Compartimente furnizoare de date ale activitatii procedurate:
Toate compartimentele din cadrul SC New Central Med SRL

Compartimente beneficiare de rezultatele activitatii procedurate:


Toate compartimentele din cadrul SC New Central Med SRL
Compartimente implicate in procesul activitatii:
Toate compartimentele din cadrul SC New Central Med SRL
3.Documente de referinta (reglementari) aplicabile activitatii procedurate

3.1.Legislatie primara:
- Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile
ulterioare;
- Legea 46/2003 legea drepturilor pacientului
3.2.Legislatie secundara:
Nu este cazul.
3.3. Legislatie internationala
Nu este cazul.
3.4.Alte documente, inclusiv reglementari interne:
Regulamentul Intern si Regulamentul de Organizare si Functionare al spitalului;
4.Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati in procedura
4.1. Definitii ale termenilor
Definitia si/sau, daca este cazul, actul care defineste
Nr.crt. Termenul
termenul

Procedura Prezentarea formalizata, in scris, a tuturor pasilor ce trebuie


1. Operationala urmati, a metodelor de lucru stabilite si a regulilor de aplicat in
vederea realizarii activitatii, cu privire la aspectul procesual
2. Editie a unei Forma initiala sau actualizata, dupa caz, a unei proceduri
proceduri operationale, aprobata si difuzata
operationale
3. Revizia in cadrul Actiunile de modificare, adaugare, suprimare sau altele
unei editii asemenea, dupa caz, a uneia sau a mai multor componente ale
unei editii a procedurii operationale, actiuni care au fost
aprobate si difuzate
4.2. Abrevieri ale termenilor
Nr.crt Abrevierea Termenul abreviat
.
1. Ap. Aplica
2. V Verifica

SC New Central Med SRL


SC New Central Med SRL PROCEDURA OPERATIONALA Editie : I
Revizie: 0
Procedura privind modalitatea de Exemplar nr.0
interventie in cazul persoanelor
Pagina 4 din 11
Juridic neautorizate
Cod: PO.JR.04.N

5. Descrierea procedurii
Pentru a preveni accesul persoanelor neautorizate in spital exista sistem de supraveghere video,
contract cu firma de interventie rapida, alarma, buton de panica, spatii securizate (incuiate) si
semnalizate cu inscriptia „Accesul interzis” pentru spatiile unde nu trebuie sa aiba acces
persoanele din afara spitalului.
Personalul supravegheaza persoanele care intra in spital pentru a nu intra in astfel de spatii,
pacientii sunt insotiti de catre angajati pentru acordarea serviciilor medicale, pentru siguranta
ambelor parti – atat siguranta persoanelor straine cat si siguranta angajatilor.
In cazul in care se depisteaza pantrunderea intr-un spatiu neautorizat, se evalueaza impactul- daca
persoana respectiva a sustras informatii confidentiale sau daca a modificat in vreun fel starea
aparaturii din respectivul spatiu – personalul va anunta conducerea unitatii si autoritatile
competente. Daca patrunderea in spatiul cu accesul interzis persoanelor neautorizate a fost
involuntara, din greseala, si nu a produs nici un efect, atunci persoana respectiva este condusa in
afara spatiului respectiv.
Daca o persoana/ pacient/ colaborator devine agresiv, se incearca rezolvarea situatie la fata locului
cu pastrarea demnitatii si discretiei ambelor parti, iar in cazul in care situatia atinge un punct
deranjant atat pentru personal cat si pentru restul persoanelor din spital, se continua cu apasarea
butonului de panica si anuntarea conducerii si a autoritatilor competente.
Managementul pacientului agresiv incepe cu incercarea de a controla verbal situatia. Personalul
medical trebuie sa evite sa se puna in pericol si sa-si comunice intotdeauana preocuparea pentru
binele pacientului.
Medicul va pune accentul, in general, pe strategiile verbale, dar nu va neglijata posibilitatea
existentei unor afectiuni medicale care sa cauzeze sau sa potenteze comportamentul violent.
Daca, in ciuda masurilor luate, pacientul continua sa se manifeste agresiv se va apela la sprijinul
politiei.
Intreg personalul medical trebuie sa cunoasca semnele si simptomele ce sugereaza declansarea
unui comportament violent.
Orice pacient poate deveni violent, dar pacientii cu afectiuni organice precum dementa, delirium,
intoxicatii, au o incidenta mai mare a violentei decat cei cu tulburari functionale precum mania si
schizofrenia. In aceste cazuri se va recomanda consultul medicul psihiatru pentru acordarea
asistentei medicale de specialitate.

Semne premonitorii ale comportamentului agresiv:


1. Pacientul se manifesta violent sau ameninta ca va deveni violent.
2. Personalul simte anxietate sau teama fata de pacient.
3. Comportamentul alterneaza intre strigate si perioade de liniste sau intre cooperare si
agresivitate.
4. Pacientul isi exprima teama de a-si pierde controlul.
5. Pacientul este necooperant, ostil, agitat si incapabil sa stea linistit.
6. Pacientul se afla in stare de etilism acut, este intoxicat cu alte substante sau este in stare de
sevraj.

SC New Central Med SRL


SC New Central Med SRL PROCEDURA OPERATIONALA Editie : I
Revizie: 0
Procedura privind modalitatea de Exemplar nr.0
interventie in cazul persoanelor
Pagina 5 din 11
Juridic neautorizate
Cod: PO.JR.04.N

7. Pacientul are istoric de violenta, este cunoscut politiei sau personalului pentru comportament
impulsiv sau violent.
8. Pacientul are o postura rigida, tensionata si este suspicios.
Pacientului trebuie sa i se ofere alternative pentru corectarea comportamentului neadecvat, astfel
incat sa nu fie afectata relatia medic – pacient si nici demnitatea pacientului .
Metode de evitare a situatiilor tensionate si a comportamentului violent:
1. Evitarea contactului vizual cu pacientul.
2. Neblocarea iesirilor si lasarea usii deschise de la camera de examinare.
3. Mentinerea unei distante apreciabile fata de pacient
4. Adoptarea unei posturi si atitudini pasive, necombative
5. Evitarea remarcilor provocatoare sau malitioase
8. Comunicarea pacientului ca are un comportament neadecvat care-i sperie pe cei din jur si care
nu este permis.
Daca, in ciuda masurilor luate, pacientul continua sa se manifeste agresiv se va apela la sprijinul
politiei, apeland 112.
Managementul pacientilor violenti - Managementul verbal
Evitarea confruntarii directe
Empatizarea cu problemele pacientului si implicarea altui personal medical
Mentinerea unui ton calm.
Urmarirea schimbarilor de dispozitie ale pacientului, vorbirea agresiva sau cu tonalitate ridicata,
cresterea activitatii psihomotorii, care pot semnifica pierderea controlului de catre pacient.
Evitarea interactiunii cu pacientul agresiv pana cand sunt luate masuri.
Aceasta abordare nu este eficienta la pacientii cu psihoze, delirium, intoxicatii severe sau agitatie
secundara episoadelor maniacale . In aceste cazuri este recomandat consultul de catre medicul
psihiatru.

6.Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii

Nr. Operatiunea /actiunea Locatia Manager Personal Personal


crt. Medical nemedical

1. Monitorizarea persoanelor straine Toate departamentele V. Ap. Ap.


2. Aplanarea conflictului Toate departamentele Ap. V. Ap. V. Ap.
3. Anuntarea conducerii si a autoritatilor Toate departamentele Ap. V. Ap. V. Ap.
competente

SC New Central Med SRL


SC New Central Med SRL PROCEDURA OPERATIONALA Editie : I
Revizie: 0
Procedura privind modalitatea de Exemplar nr.0
Juridic interventie in cazul persoanelor
Pagina 6 din 11
neautorizate
Cod: PO.JR.04.N

7.Formular analiza procedura


Temei legal: Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare;
Denumire procedura analizata: Procedura privind modalitatea de interventie in cazul persoanelor neautorizate
Cod procedura: PO.JR.04.N Editia: I Rev 0
Compartiment/serviciu INITIATOR:
Nume si
Inlocuitor de Aviz favorabil Aviz nefavorabil
Nr. Compartiment/ prenume
drept
crt. /serviciu conducator
sau delegat Semnatura Data Observatii Semnatura Data
compart.
1. Juridic
Analiza compartimente/servicii implicate:
Nume si
Inlocuitor de Aviz favorabil Aviz nefavorabil
Nr. Compartiment/ prenume
drept
crt. serviciu conducator
sau delegat Semnatura Data Observatii Semnatura Data
compart.
1 Compartiment
Ingrijiri Paliative
2 Compartiment Boli
Cronice
3 Structura de
Spitalizare de zi
4 Laborator Analize
Medicale
5 Birou
Internari/Externari/
Informatii

SC New Central Med SRL


SC New Central Med SRL PROCEDURA OPERATIONALA Editie : I
Revizie: 0
Procedura privind modalitatea de Exemplar nr.0
Juridic interventie in cazul persoanelor
Pagina 7 din 11
neautorizate
Cod: PO.JR.04.N

6 Resurse
Umane/Financiar
Contabil
7 Administrativ
8 Juridic
9 SMC
10 Spalatorie
11 Bloc Alimentar

Analiza structurii procedurii cu prevederile Ordinului Nr. 600/2018 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului intern
managerial:
Nume si Inlocuitor de Aviz favorabil Aviz nefavorabil
Nr. Verificat pentru
prenume drept
crt. conformitate Semnatura Data Observatii Semnatura Data
sau delegat
1 S.M.C. Mitrea Vladut
George

SC New Central Med SRL


SC New Central Med SRL PROCEDURA OPERATIONALA Editie : I
Revizie: 0
Procedura privind modalitatea de Exemplar nr.0
Juridic interventie in cazul persoanelor
Pagina 8 din 11
neautorizate
Cod: PO.JR.04.N

Analiza: Riscului  Risc rezidual 


Cauzele care
Risc inerent Data Risc rezidual Observatii
Obiective/activitat favorizeaza Strategia
Riscul ultimei
i aparitia Probabilitat Impac Expuner adoptata Probabilitat Impac Expuner
revizuiri
riscului e t e e t e
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Nerespectarea
procedurilor
de lucru, lipsa
Instruirea Accesul
semnalizarii
Personalului / persoanelor Se Conform
spatiilor cu Martie
Elaborare neautorizate 2 2 4 monitorizeaz 1 2 2 Anexa
accesul 2019
procedura de in cadrul a riscul nr. 1.
interzis, lipsa
lucru specifica unitatii
securizarii
spatiilor,
neatentie

SC New Central Med SRL


SC New Central Med SRL PROCEDURA OPERATIONALA Editie : I
Revizie: 0
Procedura privind modalitatea de Exemplar nr.0
Juridic interventie in cazul persoanelor
Pagina 9 din 11
neautorizate
Cod: PO.JR.04.N

9.CENTRALIZATOR INDICATORI de EFICIENTA SI EFICACITATE/ RAPORT de ANALIZA/ RISC REZIDUAL

Indicatori Analiza rezultatelor implementarii


Analiza anuala a eficientei si eficacitatii/ Raport de analiza/ Risc rezidual
Indicatori de eficienta

Indicatori de eficacitate

Raportul de analiza,
concluzii si propuneri de
mentinere, revizuire,
reeditare sau abrogare a
procedurii, dupa caz.
Raportul de analiza a fost transmis catre Data Semnatura
Riscul rezidual obtinut
comparativ cu riscul
rezidual estimat, la 1 an.

SC New Central Med SRL


SC New Central Med SRL PROCEDURA OPERATIONALA Editie : I
Revizie: 0
Procedura privind modalitatea de Exemplar nr.
Juridic interventie in cazul persoanelor
Pagina 10 din 11
neautorizate
Cod: PO.JR.04.N

10.Lista de difuzare a procedurii


Data
intrarii in
Nr. Compart/ Nume si Data Data Semnatura
Semnatura vigoare a
crt. Serviciu prenume primirii retragerii procedurii

1. Compartiment
Ingrijiri Paliative
2. Compartiment
Boli Cronice
3. Structura de
Spitalziare de zi
4. Laborator Analize
Medicale
5. Birou
Internari/Externari
/Informatii
6. Resurse
Umane/Financiar
Contabil
7. Administrativ

8. Juridic

9. SMC

10. Spalatorie

11. Bloc Alimentar

11.Formular de evidenta a modificarilor


Nr. Editia sau, Componenta Nr. Modalitatea reviziei Aviz Data de la care se

SC New Central Med SRL


SC New Central Med SRL PROCEDURA OPERATIONALA Editie : I
Revizie: 0
Procedura privind modalitatea de Exemplar nr.
Juridic interventie in cazul persoanelor
Pagina 11 din 11
neautorizate
Cod: PO.JR.04.N

crt. dupa caz, revizuita pagina Conducator aplica prevederile


revizia in modifi compartiment/ editiei sau reviziei
cadrul editiei cata sectie/serviciu editiei

1. Editia I
1.1. Revizia 1

1.2. Revizia 2

1.3. Revizia 3

2. Editia II
2.1. Revizia 1

2.2. Revizia 2

2.3. Revizia 3

3. Editia III
3.1. Revizia 1
3.2. Revizia 2

3.3. Revizia 3

12.Anexe, inregistrari, arhivari


Nr. Anexa Initiat Circula Arhivare
crt. Denumire Cod de: la: Loc Perioada Resp.
1

SC New Central Med SRL