Sunteți pe pagina 1din 2

TEST:

1. Scrieti formulele urmatorilor hidroxizi:

• hidroxid de sodiu- NaOH
• hidroxid de zinc-Zn(OH)2
• hidroxid de aluminiu-Al(OH)3
• hidroxid de plumb(II) –Pb(OH)2
• hidroxid de crom(III) -Cr(OH)3
• hidroxid de cupru(I) -CuOH
• hidroxid de fier(II) -Fe(OH)2
• hidroxid de potasiu-KOH

2. Care din formulele de mai jos corespund hidroxizilor, argumentati alegerea facuta:

a) KOH
b) NO2OH
c) Al(OH)3 Deoarece sunt formaţi din ioni
d) P(OH)3 metalici şi hidroxizi.
e) Ca(OH)2
f) SO2(OH)2

Toti sunt ioni metalici? Vezi ca acolo unde in loc de


metal, este nemetal, formula chimica corecta se
poate rescrie ca acid. De exemplu: SO(OH)2 = H2SO3 (acid sulfuros)
Te rog reia exercitiul!

3. Subliniati substantele chimice de mai jos, care in reactie cu apa formeaza hidroxizi:
a) MgO; b) SO3; c) CaO; d) Ca(OH)2; e) MgCl2; f) CO2; g) H3PO4; h) CO

a) MgO+H2O= Mg(OH)2
b)SO3+H20=H2SO4
c)CaO+H2O=Ca(OH)2+H2
d)Ca(OH)2+H2O=H3O+CaO2H
e)MgCl2+H2O=MgO+HCl
f)CO2+H20=H2CO3
g)H3PO4+H20=H3O+PO4

1
h)CO+H2O=CH3COH

4. Sa se calculeze cantitatea de Cu(OH)2 consumata in urma reactiei cu 292 g de acid clorhidric. .


Exprimati rezultatul in grame si moli ( ACu = 64, ACl = 35,5, AH = 1, AO = 16).

MCu(OH)2=98g/mol
MHCL=36,5g/mol

Cu(OH)2+ 2HCl=CuCl2+2H2O

z 292 98∗292
= → z= → z=392moli de Cu (OH ) 2
98 2∗36,5 73
392 nu reprezintanumar de moli, ci de grame . Cumtransformi 392 grame∈moli?

S-ar putea să vă placă și