Sunteți pe pagina 1din 5

...

OLIMPIADA DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ


Etapa pe şcoală
16.MARTIE. 2018
Clasa a IV-a

Se dă textul :

” Voievodul, amărât în suflet de această pierdere, fugise din fața puhoiului vrăjmaș, ca să nu fie prins
și, rătăcind singur prin munți, a ajuns pe valea Putnei. După atâta umblătură prin codri , nimeri pe la
asfințitul soarelui la o casă de pe dumbrava Bârseștilor.
Aici, o bătrână torcea dintr-un fuior de cânepă pe prispa casei.
- Bună ziua, bătrânico , zise voievodul descălecând și legând calul de parul porții.
- Bună să-ți fie inima, voinice, răspunse blând bătrâna care, uitând să mai tragă de fir, privea
mirată pe viteaz, căci nu-l cunoștea cine este.
- Fă bine , mătușică, de-mi dă ceva de mâncare și lasă-mă să mă odihnesc puțin, că tare am
ostenit de când umblu pe coclaurile astea.
Baba, fără să mai facă vorbă multă, puse masa și îi dădu străinului să îmbuce lapte cu mămăligă și
brânză de oi.”
(Povestea Vrâncioaiei – Legendă populară)

I. Înțelegerea textului 16 de puncte


a) Precizează despre ce voievod este vorba în text ( 4 puncte)
b) Transcrie din text enunțul care arată locul unde se petrece acțiunea din fragment. ( 4 puncte)
c) Scrie motivul pentru care voievodul a ajuns la casa bătrânei. ( 4 puncte)
d) Baba a fost ospitalieră sau nu ? Argumentează. ( 4 puncte)

II .Scriere despre textul literar- 21 de puncte


Povesteşte, în 6 - 12 rânduri textul, prezentând informaţii despre locul, timpul şi personajele acţiunii
.
III.Scriere imaginativă- 20 de puncte
Valorificând textul dat, alcătuieşte o compunere de cel puţin 15 rânduri în care să prezinți un
domnitor din istoria poporului român.
Pentru a obţine punctajul maxim vei avea în vedere:
-propunerea unui titlu sugestiv;
-respectarea relaţiei dintre titlu şi conţinutul compunerii;
-valorificarea unor cuvinte expresive.

Redactare – 14 puncte:
-unitatea compoziţiei: 2p; registrul de comunicare, stilul şi vocabularul: 3p; coerenţa textului: 2p; ortografie:
3p.(0-1 greşeli-3p; 2-3 greşeli-2p; 4 greşeli:1p; mai mult de 4 greşeli:0p); punctuaţia şi aşezarea în pagină :
2p; creativitate şi originalitate: 2p.
IV. Elemente de construcție a comunicării 19 de puncte
1. Scrie cuvinte cu sens asemănător pentru :
voievod puhoi vrăjmaș viteaz (să ) îmbuce
codri dumbravă prispă ostenit străin
( 0,5 puncte x 10 = 5 puncte )

2. Scrie un enunț în care cuvântul ”masa” să aibă alt sens decât cel din text.
( 5 puncte)
3. Analizează din text două verbe, două substantive și două pronume personale .
(0,5 punct x 6 = 3 puncte)
4. Alcătuiţi enunțuri cu următooarele cuvinte:
cei ─ ce- i
mai ─ m-ai
mia ─ mi-a
ai ─ a-i
(0,5 puncte x 8 = 4 puncte)
5. Pornind de la cuvântul evidenţiat în text formează familia de cuvinte a acestuia. (4 cuvinte)
(0,5 puncte x 4=2 puncte)

Notă:
Timp de lucru 90 minute. Toate subiectele sunt obligatorii.
Se acordă din oficiu 10 puncte
Total 100 de puncte
OLIMPIADA DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ
Etapa pe şcoală
16 martie 2018
Clasa a IV-a

BAREM DE CORECTARE

I. Înțelegerea textului 16 puncte

a) Voievodul Ștefan cel Mare 4 puncte


b) După atâta umblătură prin codri , nimeri pe la asfințitul soarelui la o casă de pe dumbrava
Bârseștilor. 4 puncte
c) Înfrânt în luptă, amărât de pierderea ostașilor, rănit a ajuns la casa bătrânei. 4 puncte
d) Baba a fost ospitalieră deoarece i-a pus masa , i-a dat să mănânce. 4 puncte

II. Scriere despre textul literar – 21 de puncte


Povesteste în 6 – 12 rânduri textul .
(Ștefan cel Mare înfrânt în luptă, foarte supărat , a reușit să fugă din fața oștirii numeroase a
dușmanului. Pentru a nu fi prins a rătăcit prin munți până a ajuns pe valea Putnei. Spre asfințit a
ajuns la o casă de pe dumbrava Bârseștilor. Pe prispa casei era o bătrână care torcea dint-un
fuior de cânepă. Voievodul a salutat bătrână , a coborât de pe cal și a legat calul la poartă. Bătrână
i-a răspuns la salut fără să-l recunoască. Acesta îi cere ceva de mâncare, iar baba îi pune masa
bucuroasă, dându-i să mănânce lapte cu mămăligă și brânză de oi.)

III. Scriere imaginativă – 20 puncte


Titlul sugestiv = 3 puncte
Personalitatea lui Ștefan cel Mare – domnitorul Moldovei – Drept, viteaz, cinstit,
( sau oricare alte trei calități) =3 puncte
Anii de domnie- 1457 – 1504 = 2 puncte
Bătălii - 2 puncte x 2 bătălii = 4 puncte
Biserici, mănăstiri ridicate după fiecare victorie – 2 x 2 puncte = 4puncte
Putna, Voroneț ( sau oricare alte două biserici sau mănăstiri)
Cuvinte, expresii ( comparații) = 4 puncte

Redactare – 14 puncte
-unitatea compoziţiei: 2p;
-registrul de comunicare, stilul şi vocabularul: 3p;
-coerenţa textului: 2p;
-ortografie: 3p.(0-1 greşeli-3p; 2-3 greşeli-2p; 4 greşeli:1p; mai mult de 4 greşeli:0p);
- punctuaţia şi aşezarea în pagină :2p;
-creativitate şi originalitate: 2p.

IV. Elemente de construcție a comunicării – 19 puncte


1. 5 puncte
voievod – domnitor 0,5 puncte puhoi –torent, râu, șuvoi, revărsare 0,5 puncte
vrăjmaș -dușman 0,5 puncte să îmbuce – a mănca, a gusta 0,5 puncte
codri – păduri 0,5 puncte dumbravă - crâng, pădure cu arbori tineri 0,5 puncte
prispă - verandă 0,5 puncte ostenit - obosit , epuizat 0,5 puncte
străin - necunoscut 0,5 puncte

2. 5 puncte
Masa - greutatea corpurilor, mulțime , a masa - a face masaj

3. 3 puncte
Două verbe – numărul, timpul, persoana 0,5 puncte x 2 = 1 punct
Două substantive – felul, numărul, genul 0,5 puncte x 2 = 1 punct
Două pronume personale – numărul , persoana, ( a III –a -gen) –
0,5 puncte x 2 = 1 punct
4. 4 puncte
De alcătuit 8 enunțuri - Câte 0,5 puncte pentru fiecare enunț corect
0,5 puncte x 8 = 4 puncte

5. 2 puncte
Scrie 4 cuvinte inrudite (bătrânică,bătrâniciosă, îmbătrânită,a îmbătrâni, neîmbătrânită)

0,5 puncte x 4 = 2 puncte

Notă :
Total 100 de puncte
Se acordă 10 puncte din oficiu
Se ia în considerare oricare altă variantă corectă de rezolvare a subiectului.

Numele și prenumele
___________________________
___________________________
___________________________
Școala _____________________
OLIMPIADA DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ ___________________________
Etapa pe şcoală Localitatea
__________________________
16 martie 2018
Clasa a IV-a

Numele și prenumele
___________________________
___________________________
___________________________
Școala _____________________
___________________________
Localitatea
__________________________