Sunteți pe pagina 1din 4

Fișă de lucru

Alegeţi una din deprinderile de matematică astfel încât să se potrivească


nivelului la care predaţi. Gândiţi trei modalităţi prin care puteţi evalua progresul
elevilor utilizând o Fişă de observaţie a progresului.
Sarcina voastră este de a alege o deprindere matematică şi de realiza o Fişă de
observare a progresului pentru elevii voştri. Adaptaţi o fişa pentru disciplina
Matematică alegând trei modalități prin care îi ajutaţi pe elevi să îşi însuşească

I1 : Colorează cu galben cercurile, cu verde triunghiurile , cu portocaliu pătratele


mari ,cu roşu pătratele mici, cu maron dreptunghiurile verticale, cu mov
dreptunghiurile orizontale .

I2 : Numără figurile geometrice din desenul de mai sus şi completează tabelul


scriind în dreptul fiecăreia cifra corespunzătoare fiecărei figuri:
I3 : Formează prin încercuire mulţimi .Desenează cu 2 mai puţine cerculeţe decât
fluturaşi şi cu 2 mai multe pătrate decât pisicuţe.

EVALUARE MATEMATICĂ

OBIECTIVE PROPUSE:
*să recunoască și să coloreze figurile geometrice conform
indicațiilor;
*să completeze un tabel,scriind cifra corespunzătoare numărului
de figure geometrice din desen;
*să încercuiască elementele unei mulţimi;
DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ:

ITEM FOARTE BINE BINE SUFICIENT

1. -colorează corect toate -colorează corect doar trei -colorează corect doar
figurile geometrice tipuri de figuri geometrice, trei tipuri de figuri
făcând mici confuzii între geometrice, confundând
dreptunghi şi pătrat dreptunghiul şi pătratul şi
încur-când unele culori
2. -numără figurile geo-metrice - completează corect - completează corect
din desenul de la I1şi tabelul doar pentru trei tabelul doar pentru două
completează corect tabelul dintre felurile de figuri dintre felurile de figuri
cu cifra corespunzătoare geometrice geometrice
numărului de figuri
geometrice
3. -încercuieşte corect toate -încercuieşte corect 2-3 -încercuieşte corect o
cele 4 mulţimi mulţimi mulţime
-desenează corect numărul -desenează corect doar
de cerculeţe sau pătrate numărul de cerculeţe sau
pe cel de pătrate

Fişă de observaţie a progresului

Nume Clasa

Fb (Foarte bine) =rezolvă sarcinile cu ușurință;

A (cu ajutor)= rezolvă sarcinile cu ajutor din partea profesorului;

E = Eroare;

Data Data Data Data

1. recunosc și colorează figurile geometrice


conform cerinței
2. completează tabelul cu numerele
corespunzătoare figurilor geometrice;

3. identifică numerele pare și impare;