Sunteți pe pagina 1din 11

GIMNASTICA – disciplină fundamentală a ariei

curriculare educaţie fizică

1
2
Introducere

• Mijloacele gimnasticii se regăsesc în conţinuturile


programei din învăţământul preuniversitar :
 Capacitatea de organizare;
  Dezvoltarea fizică armonioasă;
 Calităţi motrice de bază;

 Deprinderi motrice de bază, aplicativ-utilitare şi


sportive.

3
Obiectivele gimnasticii
• dezvoltarea fizică armonioasă a corpului,
• dezvoltarea aptitudinilor condiţionale (forță, viteză, rezistenţă) a
capacităţii coordinative (capacitatea de orientare spaţio-
temporală, capacitatea de echilibru, capacitatea de combinare
şi cuplare a mișcărilor);
• formarea priceperilor şi deprinderilor specifice gimnasticii;
• formarea atitudinii corporale corecte
• formarea unei baze motrice şi fizice corespunzătoare practicării
ramurilor sportive şi a activităților cotidiene;
• educarea esteticii corporale, a ritmului şi muzicalității;
• formarea obișnuinței de a practica independent şi sistematic
exercițiile de gimnastică în scop sanogen, recuperator,
compensator, recreativ la orice vârstă.

4
Caracteristicile gimnasticii
• Gimnastica se caracterizează prin:
‒ conținut bogat, variat, specific de mijloace ce permite
diferențierea precisă a gradului de dificultate, şi de efortul
solicitat;
‒ posibilitatea selectării exercițiilor în funcție de vârstă, grad
de pregătire, sex, solicitări;
‒ caracterului analitic al mișcărilor;
‒ executarea mișcărilor cu maximum de corectitudine şi
amplitudine;
‒ stăpânirea elementară şi multilaterală a aparatului
locomotor, în condiții obișnuite şi neobișnuite, prin folosirea
mișcărilor naturale şi artificiale special create de om;
‒ dezvoltarea unor calități psihice volitive ca: dârzenia,
perseverența , voința, stăpânirea de sine, curajul;
5
‒ dezvoltarea aptitudinilor psiho-comportamentale,
‒ dezvoltarea capacităţii de colaborare, de întrajutorare,

de autoapreciere, precum şi a simțului răspunderii colective;


‒ folosirea, pe scară largă, a acompaniamentului muzical,
dezvoltând simțul ritmului şi expresivitatea mişcării.

6
Mijloacele gimnasticii
• Sunt sistematizate în mai multe grupe de exerciții ce au
dat naștere diferitelor ramuri sportive (gimnastica
artistică, gimnastica ritmică, gimnastica acrobatică):
 Exerciții de organizare şi ordine;
 Exerciții de dezvoltare fizică generală;
 Exerciții aplicative;

 Sărituri;
 Exerciții acrobatice;
 Exerciții artistice;
 Exerciții la aparate de gimnastică.
7
• Exercițiile de organizare şi ordine cuprind:
– acțiuni pe şi de pe loc;
– acțiuni din deplasare;
– alcătuiri şi schimbări de formații.
• Exercițiile de dezvoltare fizică generală cuprind:
-exerciții libere
-exerciții cu partener;
-exerciții cu obiecte portative;
-exerciții la, cu, peste, pe aparate specifice gimnasticii
de bază (bănci, scară fixă) şi aparate speciale pentru
gimnastica de performanță (helcometru, banca cu
cărucior rulant, banca curbată, scripeți cu auto
rezistență).

8
• Exercițiile aplicative:
-deprinderi motrice de bază;
1. mers;
2. alergare;
3. aruncare – prindere;
4. sărituri.
-parcursuri aplicative

₋ deprinderi motrice aplicativ-utilitare:


-târâre;
-cățărare;
- ridicare şi transport de obiecte şi partener;
-escaladare
9
• Săriturile sunt împărțite în două grupe:
-libere;
-cu sprijin. 
• Exercițiile acrobatice :
-au caracter static şi dinamic, sunt executate individual,
în doi, în grup, cu şi fără aparate speciale (roată,
basculă, plasă, trambulină).
• Exercițiile artistice:
-Evoluția acestor exerciții a dus la apariția unor ramuri
noi competiționale: gimnastica ritmică şi sportul aerobic.
• Exercițiile la aparate de gimnastică cuprind: poziții ,
mișcări de forță şi de balans cu diferite structuri dinamice
neobișnuite, executate cu o tehnică precisă şi cu un grad
de dificultate sporit.
10
Ramurile gimnasticii

• Gimnastica se împarte în:

-gimnastica de bază ,
-gimnastica de performanță ,

-gimnastica aplicată.

11