Sunteți pe pagina 1din 1

cu literă mare pe primul loc sau şi în alte poziţii, când provin de la cuvinte scrise cu literă mare

(D-lui = Domnului, Sf. = Sfânta, Sfântul) sau de la termeni de specialitate (MeV = megaelectronvolt, MHz
= megahertz, Rh = factorul Rhesus);

- cu literă mare pe a doua poziţie, când provin de la unii termeni de specialitate: dB = decibel, eV
= electronvolt, pH = puterea hidrogenului;

5. Pentru a sugera anumite atitudini sau sentimente, a marca valoarea specială a unui cuvânt, a-
1 scoate în evidenţă etc.:

- se scriu cu literă mare termenii de adresare (inclusiv pronumele), în corespondenţă (pe plicuri
şi în text): Domnului Director ...; Domnule Preşedinte...; Dumneavoastră ...;

- se pot scrie cu literă mare unele cuvinte (care, de obicei, se scriu cu literă mică), în semn de
cinstire (Soldatul Necunoscut; Slavă Ţărilor Române!), pentru a denumi un concept (Binele; Eul;
Libertate, Egalitate, Fraternitate; Om, Patrie), a realiza un efect stilistic — personificarea unei
abstracţiuni, un simbol etc. (Justiţia; în numele Ştiinţei; ,A venit pe culme Toamna". TOPÎRCEANU) —,
pentru a conferi unui substantiv comun valoare de nume propriu (Capitala „Bucureştiul”, Mama) ş.a.;

- pe etichete, plăcuţe indicatoare, în adrese, pe hărţi, în titlurile coloanelor din tabele etc.,
cuvintele scrise în mod obişnuit cu literă mică se scriu cu literă mare: Aligote, Băbească, Cabernet,
Camembert; Aleea Nucşoara.