Sunteți pe pagina 1din 54

BENEFICIAR : SC APEX HOTELS ALLIANCE 2 SRL

ADRESA : BD. DIMITRIE POMPEIU NR. 2A, SECT.2, BUCURESTI

CLADIRE MIXTA CU SPATII COMERCIALE, SPATII CONFERINTE SSI


HOTEL DE INALTIME 3S+P+13E+ E.TEHNIC, IMPREJMUIRE „HOTEL
MARRIOTT COURTYARD”, BUCURESTI

CENTRALA TERMICA
CAZANE DE APA CALDA
C OMBUSTIBIL GAZ METAN

FAZA : PTh+DE

PROIECTAT : S.C.HTC SA
ORAS POPESTI LEORDENI, ŞOS. BERCENI
NR. 11, JUD. ILFOV, TEL: 00 (40) 021 255.03.20,
e-mail : office@climat.ro, www.climat.ro

SEF COLECTIV : Ing. IONUT CARVACI

Data : 2019

Exemplar : Original

Pagina 1 din 54
HIGH TECH CLIMA S.A
Sos.Berceni Nr.11, Popesti Leordeni, jud.Ilfov - Romania, Cod Postal : 077160
RC:J23/632/2009     CUI RO16645925
tel: +(40) 212.550.320 fax: +(40) 212.550.321 e-mail : office@climat.ro www.climat.ro
2. Borderou piese scrise şi desenate

Piese scrise

1. Foaie de capat ………………………………………………………… pag.1


2. Borderou piese scrise si desenate ………………………………… pag.2
3. Memoriu tehnic justificativ ………………………………………… pag.3
3.1 Baza de proiectare;
3.2 Caiet de sarcini - Nivelul de performanta al lucrarilor conform
Legea 10/1995 (privind calitatea in constructii);
3.2.1. Rezistenta si stabilitate
3.2.2. Sigurenta in exploatare
3.2.3. Siguranta la foc
3.2.4. Igiena, sanatatea oamenilor refacerea si protectia mediului
3.2.5. Izolatia termica, hidrofuga si economia de energie
3.2.6. Protectia impotriva zgomotului
3.2.7. Adaptare la utilizare
3.2.8. Durabilitatea
3.2.9. Confortul vizual
3.2.10. Confortul antropodinamic
4. Descrierea solutiilor tehnice de executie care asigura exigentele
de performanta conform Legea 10/1995 …..………..……… pag.9
4.1. Conditii pentru autorizarea functionarii cazanelor din centrala
4.2. Date tehnice privind cazanele
4.3. Amplasare centrala termica
4.4. Organizare centrala termica
4.5. Usi, acces, ferestre, aer combustie, aer viciat, gaze arse
4.6. Prescriptii privind instalatiile, supape de siguranta, vase de expansiune
inchise, pompe de injectie/recirculare, presostat de minim, fluxostat, clapet
de sens, filtru mecanic tip ‘Y’, termostat de siguranta, pompe de circulatie
4.7. Utilitati, alimentare cu gaz metan, alimentare cu apa rece, alimentare cu
energie electrica, instalatii sanitare.
4.8. Solutia tehnica
5. Dimensionarea instalatiei ………………………………………………… pag.28
5.1. Dimensionare si stabilire numar cazane;
5.2. Dimensionare arzator;
5.3. Dimensionare vas de expansiune inchis;
5.4. Calcul necesar de combustibil lichid usor;
5.5. Dimensionarea conductelor de legatura intre echipamente
5.6. Calculul supapei de siguranta
5.7. Calcul diametrului cosului de fum

Pagina 2 din 54
HIGH TECH CLIMA S.A
Sos.Berceni Nr.11, Popesti Leordeni, jud.Ilfov - Romania, Cod Postal : 077160
RC:J23/632/2009     CUI RO16645925
tel: +(40) 212.550.320 fax: +(40) 212.550.321 e-mail : office@climat.ro www.climat.ro
6. Instructiuni de Montaj, Punere in functiune si Exploatare
a echipamentului din Centrala Termica ……………………… pag.35

7. Masuri de Protectia Muncii, Prevenire si Stingere a Incendiilor ……… pag.50


8. Norme de protectia muncii.......................................................................... pag.53

9. Program de verificari in vederea asigurarii calitatii instalatiilor de incalzire


centrala in centrala termica......................................................................... pag.54

10. Baza de proiectare, executie si exploatare................................................. pag.55

Piese desenate

1 – Schema functionala si plan amplasare echipamente in Centrala Termica.......8101

3. M E M O R I U TEHNIC JUSTIFICATIV
Prezenta documentatie se intocmeste in scopul obtinerii Autorizatiei de Functionare
ISCIR pentru Cazanul nr.1 si Cazanul nr.2, care functioneaza cu combustibil Gaz Metan.
- faza de proiectare: - PTH-DE pentru autorizare functionare cazane
- proprietar: - SC APEX HOTELS ALLIANCE 2 SRL
- adresa: - Bucuresti, st. Episcopul Chesarie Nr. 15, Tronson C,
Parter, Biroul Nr.l, Camera Nr.4
- obiectiv - Centrala-Termica
- amplasament obiectiv: -BD. DIMITRIE POMPEIU NR. 2A
- tip centrala termica: - Apa Calda T_max= 110 [C]
- nivel de inaltime: - 3S+P+13E+ET. TEHNIC
- gradul de rezistenta la foc: -I
- categoria de pericol de incendiu:-C (normala) conform HGR 766/97
- tip cazane: - OTEL, Qn1=730 [KW], Qn2=730 [KW]
- numar cazane: - 2 bucati
- tip combustibil: - Gaz Metan

3.1 Baza de proiectare


- Schite si relevee de arhitectura puse la dispozitie.
- Normativ I-13-2015; Normativ P 118 - 1999.
- STAS 1907/14: Calcul necesar de caldura.
- STAS 6793; STAS 3417: Cosuri, canale de fum pentru focare obisnuite la constructii
civile.
- Cataloage de echipamente în vigoare de la producatori sau distribuitori.
- ISCIR - prescriptia tehnica PT C9 – 2010, Cazane de apa calda si a Cazane de abur de
joasa presiune cu Qn > 400 [KW].
Pagina 3 din 54
HIGH TECH CLIMA S.A
Sos.Berceni Nr.11, Popesti Leordeni, jud.Ilfov - Romania, Cod Postal : 077160
RC:J23/632/2009     CUI RO16645925
tel: +(40) 212.550.320 fax: +(40) 212.550.321 e-mail : office@climat.ro www.climat.ro
- ISCIR - prescriptia tehnica PT C7 – 2010, Supape de siguranta.
- ISCIR - prescriptia tehnica PT C6 – 2010, Conducte metalice sub presiune pentru fluide.
- ISCIR - prescriptia tehnica PT C4 – 2010, Recipiente metalice stabile sub presiune.
- ISCIR –prscriptia tehnica PTC11- 2010, Sisteme de automatizare la arzatoare si
Centrale-termice.
- Norme tehnice privind proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu
gaze naturale – NTPEE/08
- OMS 1975/1995 – Norme de medicina muncii.
-Ghid I 36-2001 – Ghid pentru proiectarea automatizarii instalatiilor din centrale termice
- Legea 137/1995 – Legea protectiei mediului.
- Proiectarea si executarea constructiilor si instalatiilor componente se realizeaza astfel
incat acestea sa corespunda cel putin urmatoarelor cerinte de calitate, impuse de Legea
nr. 10/1995:
a - rezistenta si stabilitate;
b - siguranta si exploatare;
c - siguranta la foc;
d - igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului;
e - izolatie termica, hidrofuga si economie de energie;
f - protectie impotriva zgomotului;
Cerinte obligatorii de verificare proiect:
- verificare in conformitate cu ISCIR--RADTI, PT C9-2010
- verificare in conformitate cu ISCIR--RADTA, PT C11-2010

3.2 CAIET DE SARCINI - NIVELUL DE PERFORMANTA


AL LUCRARILOR IN CONFORMITATE CU Legea 10/1995

3.2.1. REZISTENTA ŞI STABILITATE


3.2.1.1. Rezistenta la presiunea lichidelor
Pentru asigurarea la presiunea lichidelor din centrala termica si retea, elementele
componente (cazane, conducte, armaturi) au fost dimensionate astfel incat la presiunea
maxima a apei sa nu se produca deformatii permanente, rupturi, fisuri, etc.
Pentru instalatiile de incalzire cu apa calda cu temperatura de maxim T_max=110
[C], presiunea nominala a instalatiei este PN= 6 [bari].
Presiunea de serviciu in centrala termica este de PS=2.6 [bar]
Presiunea de incercare functie de presiunea nominala, este:
-conducte si racorduri: 2 x PN [bar]
-robinete: 1,5 x PN [bar]
-supape de siguranta 6,0 [bar]
-vas de expansiune inchis 1,5 x PN [bar]
-presostat P_min=1 [bari, P_max= 4,2 [bar]
Se noteaza presiunile maxime la care apar picaturi, deformatii, rupturi.

3.2.1.2. Rezistenta la temperatura lichidelor


Elementele componente ale centralei termice prevazute sunt corespunzatoare din
punct de vedere al rezistentei la temperatura maxima a agentului termic apa calda
T_max=110 [C] cu conducte metalice, astfel incat nu apar deformatii permanente,

Pagina 4 din 54
HIGH TECH CLIMA S.A
Sos.Berceni Nr.11, Popesti Leordeni, jud.Ilfov - Romania, Cod Postal : 077160
RC:J23/632/2009     CUI RO16645925
tel: +(40) 212.550.320 fax: +(40) 212.550.321 e-mail : office@climat.ro www.climat.ro
arderea materialului sau pierderea capacitatii de rezistenta in timpul functionarii instalatiei.
Temperatura nominala de ducere T_d=80C.
Se controleaza pentru a nu avea deformatii permanente ale conductelor, pierderea
etanseitatii imbinarilor (topirea sau arderea materialelor de etansare), modificarea
aspectului finisajelor timp de 1 [ora].

3.2.1.3. Rezistenta la variatia de temperatura


Posibilitatea preluarii dilatarii conductelor in centrala termica se face prin
configuratia traseelor si prin amplasarea punctelor fixe. La trecerea conductelor prin pereti
s-au prevazut goluri sau conducte de protectie care permit dilatarea libera a conductelor.
La conducte din otel dilatarea este de 0,012 [mm/mC].
Se controleaza pentru a nu avea deformatii permanente ale conductelor, pierderea
etanseitatii imbinarilor (topirea sau arderea materialelor de etansare), modificarea
aspectului finisajelor timp de 1 [ora].
Incercarea se face conform probei la cald.

3.2.1.4. Rezistenta la eforturi in exploatare


Forta limita care nu produce deterorari elementelor instalatiei (deformatii
permenente, pierderi de etanseitate, rupturi), dupa cum urmeaza:
-forta maxima de incovoiere a conductei aplicata la jumatatea distantei dintre
suporti.
-forta maxima de solicitare la tractiune la cazane, forta maxima aplicata vertical pe
suprafata superioara a mantalei.
Conducte de apa – rezistenta la incovoiere intre supori F=1000 N
Cazane – forta statica verticala pe suprafata superioara a mantalei F=1000 N
(repartizata pe o latime de maxim 50 [cm]).
Se verifica absenta deteriorarilor.
3.2.1.5. Rezistenta la eforturi datorate manevrelor si utilizarii
Cuplul mecanic pentru actionarea manuala a rotilor de manevra a robinetelor va fi
de 1 Nm.
Efortul mecanic de tractiune pentru actionarea manuala a manetelor va fi de maxim
2 N.
Se fac cate 3 incercari utilizand chei si leviere dinamometrice.
Accesibilitatea organelor de inchidere si reglaj in centrala termica:
-acces liber si direct la organul de manevra;
-inaltime de montaj convenabila

3.2.1.6. Protectia antiseismica


Protectia antiseismica se asigura prin fixarea corecta a conductelor de constructia
pe care se monteaza.
Fixarea utilajelor pe suporti (cazane, cos de fum, statie de dedurizare, etc.)

3.2.2. SIGURANTA IN EXPLOATARE


3.2.2.1. Limitarea cresterii accidentale a presiunii la cazane pentru
Pagina 5 din 54
HIGH TECH CLIMA S.A
Sos.Berceni Nr.11, Popesti Leordeni, jud.Ilfov - Romania, Cod Postal : 077160
RC:J23/632/2009     CUI RO16645925
tel: +(40) 212.550.320 fax: +(40) 212.550.321 e-mail : office@climat.ro www.climat.ro
evitarea exploziei:
-lipsa organelor de inchidere pe conducta care leaga cazanul de vasul de
expansiune si corecta dimensionare a diametrului ei.
Vasul de expansiune:
-este de tip inchis;
Supapa de siguranta:
-cate 4 supape pentru fiecare cazan.
-supapa de pe conducta de legatura catre vasele de expansiune inchise.
Presostate:
-cate doua presostate de minim si doua de maxim pentru fiecare cazan in parte

3.2.2.2 Asigurarea eficacitatii gazelor de ardere


Preventilarea focarului inaintea aprinderii este asigurata de automatizarea fiecarui
arzator care functioneaza cu combustibil gaz metan.
Termoizolarea canalelor de fum si a cosului
Asigurarea aerului de combustie in sala cazanelor viteza intrare aer prin grila v=1,5
[m/s].

3.2.2.3. Securitatea la contact


Materialele folosite in instalatie nu prezinta muchii sau colturi taioase, bavuri, etc.,
ce pot produce ranirea utilizatorilor instalatiei in timpul exploatarii. S-a prevazut
posibilitatea manevrarii usoare a organelor de inchidere si golire prin montarea lor in locuri
usor accesibile, respectand distantele normate intre ele si alte elemente de constructie.
Temperatura suprafetelor exterioare ale partilor accesibile ale instalatiei nu
depaseste t<=55 [C]. Toate conductele din centrala termica prin care circula apa calda se
izoleaza termic.
Suprafetele prevazute a fi tinute in mana in mod continuu (organe de comanda)
metalice t<=50 [C]

3.2.2.4. Securitatea contra electrocutarilor


Cazanele, pompele, arzatoarele, recipientele metalice si conductele se leaga la
pamant prin intermediul unei prize de pamant.

3.2.2.5. Securitatea la intruziune


Usile de intrare in centrala termica prevazute cu dispozitive de inchidere.
Afisarea in exterior pe usa a unei atentionari de interzicere intrare in centrala a
persoanelor neautorizate deoarece se pot accidenta.
Montarea grilelor in dreptul\prizelor de aer necesar arderii.

3.2.3. SIGURANTA LA FOC


3.2.3.1. Riscul de incendiu
Centrala termica:
Pagina 6 din 54
HIGH TECH CLIMA S.A
Sos.Berceni Nr.11, Popesti Leordeni, jud.Ilfov - Romania, Cod Postal : 077160
RC:J23/632/2009     CUI RO16645925
tel: +(40) 212.550.320 fax: +(40) 212.550.321 e-mail : office@climat.ro www.climat.ro
-incaperea se incadreaza in categoria ‘C’ de pericol de incendiu.
-cladirea este de gradul ‘I’ de rezistenta la foc.
-combustibil gaz metan.
-suprafata vitrata a centralei termice 0,02 [m²] de fereastra pentru fiecare 1 [m³]
volum al salii. Se realizeaza o suprafata vitrata cu geam de 4 [mm] grosime.
-cosul de fum se izoleaza la traversarea prin elementele de constructie.

3.2.3.2. Comportarea la foc


Separarea salii cazanelor fata de restul cladirii in situatia – cladiri civile:
-pereti – clasa de combustivitate C0, rezistenta la foc 3 ore
-plansee – clasa de combustivitate C0, rezistenta la foc 2 ore
-usi – clasa de combustivitate C0, rezistenta la foc 15 minute

3.2.3.3. Preintimpinarea propagarii incendiilor


-montarea unui detector de fum.
-cate un stingator cu pulbere si CO2 de minim 6 [kg] sau similare amplasate in sala
cazanelor pentru fiecare 100 [m²] de pardoseala.
-prin solutiile adoptate materialele si elementele componente ale instalatiei au limita
de rezistenta la foc corespunzatoare cu cea a elementelor de constructie pe care se
monteaza.

3.2.4. IGIENA, SANATATEA OAMENILOR REFACEREA SI


PROTECTIA MEDIULUI
3.2.4.1. Igiena incaperilor
-dotarea cu mijloace de curatare a centralei termice
-finisaje sclivisite, sifoane de pardoseala.

3.2.4.2. Evitarea poluarii aerului


-Valori limita de emisie a poluantilor, maxim admisibile:
-combustibil gaz metan:
-pulberi 0,0 [mg/m³N]
-CO 100 [mg/m³N]
-SOx 35 [mg/m³N]
-NOx 350 [mg/m³N]

3.2.4.3. Igiena hidrotermica a mediului interior


- Parametrii interiori de calcul iarna:

Destinatie Iarna
Temp.
Lobby/foyer 21°C
Grupuri sanitare publice 21°C
Spatii restaurant 21°C
Spatii exercitii/Fitness 21°C
Pagina 7 din 54
HIGH TECH CLIMA S.A
Sos.Berceni Nr.11, Popesti Leordeni, jud.Ilfov - Romania, Cod Postal : 077160
RC:J23/632/2009     CUI RO16645925
tel: +(40) 212.550.320 fax: +(40) 212.550.321 e-mail : office@climat.ro www.climat.ro
Sali 21°C
evenimente/Ballroom
Spatii sedinta/Intalniri 21°C
Coridoare 21°C
Camere oaspeti si foyer 21°C
Depozitare lenjerie 18°C
Spatii tehnice, scari 15°C
evacuare
Lounge oaspeti 21°C
Spatii angajati 21°C
Spatii 21°C
birouri/Administrativ

3.2.5. IZOLATIA TERMICA, HIDROFUGA ŞI ECONOMIA DE


ENERGIE
3.2.5.1. Consumul de energie in exploatare al utilajelor
-Cazane randamente raportate la puterea calorifica inferioara:
-combustibil gaz metan minim = 90 ]%]
Scaderea randamentului la sarcina scazuta nu poate fi mai mare de 3[%]
-Pompe de circulatie:
-debitul sub 10 [m³/h] minim = 60 [%]
-debitul peste 10 [m³/h] minim = 70 [%]

3.2.5.2. Reglajul sarcinii termice


-montarea de aparatura de masura si control pentru cunoasterea parametrilor de
functionare: manometre, termometre, presostate, fluxostat, termostate

3.2.5.3. Izolarea termica a conductelor


-se realizeaza cu: vata minerala si camasa de aluminiu g=30 [mm].
-eficienta termoizolarii 57<= Dn <=200 [mm] este de minim =80 [%]

3.2.6. PROTECTIA IMPOTRIVA ZGOMOTULUI


-protectia impotriva zgomotului emis de echipamente trebuie sa asigure respectarea
urmatoarelor limite admisibile ale nivelului de zgomot echivalent interior:
-centrale termice cu puterea termica peste 250 [KW] de maxim 85 [dB(A)]
-montarea corecta a utilajelor

3.2.7. ADAPTARE LA UTILIZARE


3.2.7.1. Urmarirea functionarii instalatiilor
-s-au prevazut termometre:
-pe conducta tur de la cazane
-pe conducta retur de la cazane
-pe butelia de egalizare a presiunilor
-s-au prevazut manometre:
Pagina 8 din 54
HIGH TECH CLIMA S.A
Sos.Berceni Nr.11, Popesti Leordeni, jud.Ilfov - Romania, Cod Postal : 077160
RC:J23/632/2009     CUI RO16645925
tel: +(40) 212.550.320 fax: +(40) 212.550.321 e-mail : office@climat.ro www.climat.ro
-pe refularea pompelor
-pe conducta tur de la cazane
-pe butelia de egalizare a presiunilor
-pe conducta retur de la cazane
3.2.7.2. Stabilitatea si continuitate in functionare
-sau prevazut:
-pante de montaj 1—2 [%]
-aerisitoare automate de coloana pe fiecare tur/retur al cazanelor, in punctele
cele mai sus unde se poate acumula aer.

3.2.7.3. Durata de viata


-Referitor la Durata normata de functionare a cazanului, aceasta va fi dupa
caz in functie de cele prevazute de:
-- HG 2139 / 2004;
sau
-- precizarile facute de catre producator cazan in ‘Manualul de
exploatare/ utilizare/ intretinere’.
-durata minima de viata a cazanelor = 10[ani].
-perioada de garantie minima a instalatiilor in centrala termica = 3[an].

3.2.8. DURABILITATEA
Rezistenta la coroziune se asigura prin grunduirea conductelor cu grund de miniu
de plumb in doua straturi si aplicarea unui strat de vopsea de ulei.

3.2.9. CONFORTUL VIZUAL


Aspectul estetic al suprafetelor vizibile din centrala termica.

3.2.10. CONFORTUL ANTROPODINAMIC


Amplasarea armaturilor se va face astfel incat sa asigure o cat mai
usoara manevrare a lor in timpul exploatarii.

4. DESCRIEREA SOLUTIILOR TEHNICE DE EXECUTIE


CARE ASIGURA EXIGENTELE DE PERFORMANTA A CALITATII

4.1. Conditii pentru autorizarea functionarii cazanelor

-Conform PRESCRIPTIA TEHNICA I.S.C.I.R. C9-2010, pentru centralele termice dotate


cu unul sau mai multe cazane, a carei putere termica depaseste Qn>400 [KW], proiectul
de instalare va fi avizat conform din punct de vedere al Schemei termomecanice de un
agent economic autorizat de I.S.C.I.R.-R.A.D.T.I.
Pagina 9 din 54
HIGH TECH CLIMA S.A
Sos.Berceni Nr.11, Popesti Leordeni, jud.Ilfov - Romania, Cod Postal : 077160
RC:J23/632/2009     CUI RO16645925
tel: +(40) 212.550.320 fax: +(40) 212.550.321 e-mail : office@climat.ro www.climat.ro
-Conform PRESCRIPTIA TEHNICA I.S.C.I.R. C11-2010, pentru centralele termice dotate
cu unul sau mai multe cazane, a carei putere termica depaseste Qn>400 [KW], proiectul
de instalare va fi avizat conform din punct de vedere al Schemei de automatizare de un
agent economic autorizat de I.S.C.I.R.-R.A.D.T.A.

-Conform PRESCRIPTIA TEHNICA I.S.C.I.R. C9-2010, ‘Cazanele noi sau vechi, montate
din nou, nu pot fi puse in functiune, fara autorizatie de functionare’.

4.1.1 -Autorizarea de functionare pentru cazanele clasa ‘C’, avand puterea nominala
mai mare de Qn>400 [KW], se face de catre I.S.C.I.R.-INSPECT IT (INSPECTIA
TERITORIALA) si cazanele se inregistreaza la I.T.- I.S.C.I.R.

4.1.2 –Obtinere autorizatie de functionare


-Conform PRESCRIPTIA TEHNICA I.S.C.I.R. C9/C11-2010, pentru obtinerea autorizatiei
de functionare, proprietarul/utilizatorul cazanului trebuie sa indeplineasca urmatoarele
conditii:
a) -sa detina Proiectul tehnic hidraulic/automatizare de instalare verificat/avizat conform.
b) -sa organizeze activitatea in centrala termica conform nivelului de supraveghere a
cazanelor mentionat in Proiectul de instalare si sa prezinte autorizatiile personalului de
exploatare – PERSOANA INSTRUITA si supraveghere-RSVTI pentru cazane a carei
putere termica depaseste Qn>400 [KW] si sunt montate/instalate la institutii/societati.
c) -sa supuna instalatia verificarilor tehnice (revizia interioara, dupa caz, incercarea
hidraulica la rece, incercarea la cald.
d) -cazanul sa fie insotit de documentatia tehnica prevazuta in/din PRESCRIPTIA
TEHNICA I.S.C.I.R. C9-2010 (manual de montare/ instalare/ punere in functiune/
reparare/ intretinere).
e) -sa detina documentul de luare in evidenta a elementelor din import de catre I.S.C.I.R.
INSPECT IT sau Declaratia de Conformitate a producatorului echipamentului.

4.1.3 –Eliberare autorizatie de functionare


-In vederea eliberarii autorizatiei de functionare a cazanului, se vor efectua urmatoarele
verificari:
a) -verificarea existentei si continutul documentatiei de insotire a cazanului
b) -examinarea conditiilor de instalare a cazanului in ceea ce priveste respectarea
proiectului precum si verificarea echiparii cazanului cu aparatura de masurare, control,
automatizare si dispozitive de securitate.
c) -revizia interioara (dupa caz).
d) -incercare de presiune la rece;
e) -incercarea de presiune la cald.
-La verificari trebuie sa participe in mod obligatoriu si delegati ai agentului economic
montator/instalator al cazanului, delegati ai agentului economic care a efectuat punerea in
functiune si dupa caz R.S.V.T.I. (pentru Qn>400 [KW]).

Pagina 10 din 54
HIGH TECH CLIMA S.A
Sos.Berceni Nr.11, Popesti Leordeni, jud.Ilfov - Romania, Cod Postal : 077160
RC:J23/632/2009     CUI RO16645925
tel: +(40) 212.550.320 fax: +(40) 212.550.321 e-mail : office@climat.ro www.climat.ro
4.2. Date tehnice privind 1 cazan

CARACTERISTICI TEHNICE CAZAN 1

Producator BUDERUS
Tip cazan UNI 3000 F
Serie cazan - 3820 920 005372
7738502841
Numar inregistrare la ISCIR-IT - Bucuresti - -
Constructie cazan [metal] OTEL
Numar de elementi [buc] --
Putere termica nominala [KW] 730
Randament [%] 94
Tiraj (Natural / Fortat/ ) Natural
Cantitate de apa in cazan [Litri] 607
pH apa din cazan [maxim] 8,50
Presiune maxima de lucru [Bar] 5.5
Presiune maxima (x1,50) [Bar] 5.5
Temperatura lucru TUR [C] 80
Temperatuar lucru RETUR [C] 60
Temperatura pe tur admisa [C] 110
Temperatura de lucru admisa [C] 95
Caracteristici apa alimentare [PH] 8 - 10
Greutate [kg] 1260
Diametru racord cazan la instalatie [mm] 125
Racord la cos de fum [mm] 350
Racord de golire cazan [toli] 11/4
Dimensiuni - lungime [mm] 2310
- inaltime [mm] 1320
- latime [mm] 1150
Tip combustibil GAZ METAN
Arzator Riello
Tip arzator RS68/M BLU
Putere termica arzator [KW] 150/860
Arzator Atmosferic / Aer Insuflat Aer insuflat
Racord gaz metan [toli] 2”
Functionare MODULANT
Presiune alimentare gaz metan [kPA] 2
Alimentare electrica monofazica

Pagina 11 din 54
HIGH TECH CLIMA S.A
Sos.Berceni Nr.11, Popesti Leordeni, jud.Ilfov - Romania, Cod Postal : 077160
RC:J23/632/2009     CUI RO16645925
tel: +(40) 212.550.320 fax: +(40) 212.550.321 e-mail : office@climat.ro www.climat.ro
CARACTERISTICI TEHNICE CAZAN 2

Producator BUDERUS
Tip cazan UNI 3000F
Serie cazan - 3820 920 005376
7738502841
Numar inregistrare la ISCIR-IT - Bucuresti - -
Constructie cazan [metal] OTEL
Numar de elementi [buc] --
Putere termica nominala [KW] 730
Randament [%] 93.7
Tiraj (Natural / Fortat/ ) Natural
Cantitate de apa in cazan [Litri] 607
pH apa din cazan [maxim] 8,50
Presiune maxima de lucru [Bar] 5.5
Presiune maxima (x1,50) [Bar] 5.5
Temperatura lucru TUR [C] 80
Temperatuar lucru RETUR [C] 0
Temperatura pe tur admisa [C] 110
Temperatura de lucru admisa [C] 95
Caracteristici apa alimentare [PH] 8 - 10
Greutate [kg] 795
Diametru racord cazan la instalatie [mm] 125
Racord la cos de fum [mm] 250
Racord de golire cazan [toli] 11/4
Dimensiuni - lungime [mm] 2310
- inaltime [mm] 1320
- latime [mm] 1150
Tip combustibil GAZ METAN
Arzator RIELLO
Tip arzator RS68M/BLU
Putere termica arzator [KW] 150/860
Arzator Atmosferic / Aer Insuflat Aer insuflat
Racord gaz metan [toli] 2”
Functionare MODULANT
Presiune alimentare gaz metan [kPA] 2
Alimentare electrica monofazica

4.3. Amplasare Centrala Termica

-pe terasa tehnica et.14, un spatiu tehnic special destinat pentru montarea a doua cazane
pentru preparare agent termic necesar prepararii apei calde menajere si a apei calde
destinate bateriilor de incalzire aferente centralelor de tratare aer.
Pagina 12 din 54
HIGH TECH CLIMA S.A
Sos.Berceni Nr.11, Popesti Leordeni, jud.Ilfov - Romania, Cod Postal : 077160
RC:J23/632/2009     CUI RO16645925
tel: +(40) 212.550.320 fax: +(40) 212.550.321 e-mail : office@climat.ro www.climat.ro
-amplasarea centralei respecta normativele in vigoare si criteriile stabilite de Legea
10/1995.
-Cladirea se incadreaza in categoria ‘C’ de risc de incendiu conform Normativ de
rezistenta la foc a constructiilor P118, respectandu-se astfel prevederile art. din
PRESCRIPTIA TEHNICA I.S.C.I.R. C9-2010.

4.4. Organizare Centrala Termica


-sala cazanelor este separata de incaperile invecinate prin pereti cu rezistenta macanica
corespunzatoare, usa din materiale incombustibile. Din punct de vedere constructiv peretii
sunt din beton armat si zidarie de caramida BCA.

-Suprafata centralei este de 62.55mp

-volumul centralei termice fiind de:


V= S x H=62.55x2.85 = 176.7 [m³]
-pentru corecta amplasare a cazanelor in centrala termica se vor respecta prevederile
producatorului specificate in ‘Cartea cazanului’.
-centrala NU ESTE organizata in mai multe incaperi (ea cuprinde):
-zona cazane =DA
-zona distribuitor / colector =DA
-zona vase de expansiune inchise =DA
-zona hidrofor =NU
-zona grup sanitar =NU
-in sala centralei termice sunt urmatoarele echipamente:
-2 cazan + arzator;
-2 vas de expansiune inchis;
-2 pompa de circulatie;
-2 pompa de recirculare cazan;
-1 butelie de egalizare a presiunilor;
-1 distribuitor / colector;
-0 boiler;
-1 schimbator de caldura in placi;
-2 acumulatoare de apa calda menajera;
-1 statie de dedurizare;
-0 hidrofor;
-0 recipiente tampon de apa rece;
-1 tablou electric general;
-1 apometru;
-1 senzor detectare scapari de gaz metan
-1 senzor detectare monoxid de carbon CO
-1 senzor detectare fum
-1 priza de aer proaspat pentru combustie;
In sala cazane sunt montate/instalate 2 (doua) cazane care urmeaza a fi autorizate
ISCIR.
-centrala fiind incadrata in categoria ‘centrala de putere medie’, au fost prevazute ca fiind
necesare intr-o incapere distincta sau acces imediat la un grup sanitar (lavoar, dus, WC),
vestiar si un mic banc (masa de lucru) pentru reparatii curente plus un scaun.
-Grupul sanitar este in incinta Cladire.
Pagina 13 din 54
HIGH TECH CLIMA S.A
Sos.Berceni Nr.11, Popesti Leordeni, jud.Ilfov - Romania, Cod Postal : 077160
RC:J23/632/2009     CUI RO16645925
tel: +(40) 212.550.320 fax: +(40) 212.550.321 e-mail : office@climat.ro www.climat.ro
-Amplasarea spatiului destinat centralei termice, NU incalca prevederile din Normativul
I13-2015 si I.S.C.I.R. PT C9-2010, privind pereti comuni cu cai de acces sau sali de
clasa.

Cazane de agent termic:


-distanta recomandata intre cazane: minim 0,50 [m].
-distanta recomandata intre cazan si perete lateral: minim 0,25 [m].
-distanta recomandata intre racord cos fum si perete spate: minim 1.00 [m].
-in fata cazanelor: minim 1,00 [m].
-tabloul electric al centralei termice –TGE– a fost amplasat pe perete in loc ferit de lovituri
si scurgeri de apa.
-legaturile intre echipamente sunt cat mai scurte.
-pardoseala este executa cu panta si pe ea este amplasat Sifon de pardoseala de
colectare ape scurse accidental pe pardoseala cu racordare la canalizarea cladirii.

RECOMANDARE:
-IGIENIZARE PERIODICA SPATIU CENTRALA TERMICA

4.5. Usi, acces, ferestre, aer combustie, aer viciat, gaze arse
4.5.1. USI
-centrala termica are2 usi de acces: METALICE (in 2 canaturi).
- usile metalice sunt fara suprafata vitrata la partea superioara, cu acces direct din
EXTERIOR.
S_usa= 2,05 x 1,75 = 3.59 x 2 buc=7.18 [m²]
-pe aceste usi se introduc utilajele si se asigura accesul in cazul eventualelor defectiuni si
accesul personalului de exploatare. Usile asigura introducerea si scoaterea utilajelor care
nu se pot demonta in sala cazanelor.
-usile au deschiderea usoara (la prima apasare) spre exterior.
-accesul in centrala termica SE REALIZEAZA DIN EXTERIOR.

RECOMANDARE:
-INTRETINERE PERIODICA USI METALICE CU VOPSEA.
-INSCRIPTIONARE USI CU ‘CENTRALA TERMICA’.
-INSCRIPTIONARE USI CU „ACCESUL PERSOANELOR STRAINE STRICT
INTERZIS”.

4.5.2. FERESTRE
-sala cazanelor este prevazuta cu fereastra exterioara cu ochiuri fixe pentru iluminat
situate in peretele vest. Suprafata reala vitrata este de:
Sv_existenta = 4.27 [m²]

RECOMANDARE:
-SUPRAFATA VITRATA CORELATA CU VOLUMUL CENTRALEI TERMICE IN
CONFORMITATE CU NTPEE/08. (Cf=0,02), TREBUIE SA FIE:
V = 176.7 [m³]
Pagina 14 din 54
HIGH TECH CLIMA S.A
Sos.Berceni Nr.11, Popesti Leordeni, jud.Ilfov - Romania, Cod Postal : 077160
RC:J23/632/2009     CUI RO16645925
tel: +(40) 212.550.320 fax: +(40) 212.550.321 e-mail : office@climat.ro www.climat.ro
S_ferestre_necesara = V x Cf = 176.7x 0,02 = 3.53 [m²].

-ESTE INDEPLINITA CONDITIA DE SUPRAFATA VITRATA.


S_existenta > S_ferestre_necesara; 4.27 > 3.53 [m²]

-A FOST MONTATA O ELECTROVANA [mm] DE INCHIDERE AUTOMATA A


CONDUCTEI DE ALIMENTARE CU GAZ METAN SI UN SENZOR DETECTOR
SCAPARI GAZ METAN, CONFORM NTPEE/08
4.5.3. INTRODUCERE AER DE COMBUSTIE

-In vederea asigurarii aerului de combustie conform Art. 9.66 din ‘I13-2015’ Normativ
pentru proiectarea si executia instalatiilor de incalzire centrala’, priza de aer va fi de
minim S_pa_minim=0,20 [m] x 0,20 [m]..
-in sala cazanelor este obligatoriu introducerea aerului de combustie prin ventilare naturala
sau prin ventilare mecanica.
-pentru admisia aerului de combustie se prevad grile priza de aer permanent deschise
montate.
-conform Art. 8.30, ‘Normele tehnice pentru proiectarea si executie sistemelor de
alimentare cu gaze naturale – Ord. MEC nr.58/2004 sau NTPEE/2008, suprafata golului
pentru accesul aerului de ardere intr-o incapere in care se utilizeaza gaze naturale se
determina cu produsul intre debitul instalat in incapere respectiva G_i [m³/h] si coeficientul
de 0,0025 [m²/ m³/h]. Pentru combustibil gaz metan, golul pentru accesul aerului se
prevede la partea inferioara a incaperii si fara dispozitive de inchidere sau reglaj. Este
interzisa obturarea golului de acces al aerului de ardere.

S_pa_necesara= 0,0025 x (G_i_cz x N) = 0,0025 x (170 x 2) = 0,85 [m²]

Unde:-G_i_cz [Nm³/h], este debitul normat de gaz metan necesar unui cazan
timp de o ora de functionare.
-N =2 [cazane], reprezinta numarul de cazane active instalate in centrala termica

RECOMANDARE:
-SE REALIZEAZA O PRIZA DE AER CU DIMENSIUNEA 1200X1000 [MM]
-INTRETINERE PERIODICA GRILA PRIZA DE AER PENTRU COMBUSTIE (SA NU FIE
OPTURATA CU FRUNZE, CARTOANE, LEMNE, CARPE, ETC.).
-SE MONTEAZA O PLASA METALICA CU OCHIURI DE S=1,0[CM²], PENTRU
OPRIREA PATRUNDERII ROZATOARELOR SAU A ANIMALELOR MICI IN
CENTRALA TERMICA.

4.5.4. EVACUARE GAZE ARSE


-evacuarea gazelor arse de la cazane si dispersia lor in atmosfera se face astfel incat sa
rezulte o concentratie a noxelor sub limitele admise.
-cosul de fum exterior existent este din: METALIC
D_cos_fum_exterior = 350 [mm],

se realizeaza conform STAS 3417, 6724, 6793, a Normativului P118 si altor prescriptii in
vigoare.

-cosul de fum exterior trebuie sa aiba prevazute:


Pagina 15 din 54
HIGH TECH CLIMA S.A
Sos.Berceni Nr.11, Popesti Leordeni, jud.Ilfov - Romania, Cod Postal : 077160
RC:J23/632/2009     CUI RO16645925
tel: +(40) 212.550.320 fax: +(40) 212.550.321 e-mail : office@climat.ro www.climat.ro
-o usa de vizitare/curatare etansa la partea inferioara;
-un stut de teava evacuare condens Dn=1/2’’ la partea inferioara’;
-cos de fum exterior cu o inaltime de . H=8.5 [ml].
-cosul de fum exterior are realizata protectia: lagatura electrica la pamant;
-inaltimea cosului exterior depaseste coama cladirii cu minim H=0,50 [m].
-cosul de fum exterior este izolat termic cu vata minerala si protejat cu tabla
-distanta dintre generatoarele celor doua racorduri metalice ale cazanelor la cosul de fum
central este L>0,50 [m].
-concentratiile de poluanti din gazele arse, SO2, CO, NOx, pulberi, etc. se vor incadra sub
limitele admise de legislatia si normativele in vigoare NTPA 001/2008.
-pe racordul fiecarui cazan la cosul de fum se executa un stut pentru prelevare probe de
gaze arse la iesirea din cazan;

RECOMANDARE:
-INTRETINERE PERIODICA COS DE FUM.
-REALIZAREA UNEI USE DE VIZITARE / CURATIRE LA BAZA COSULUI.
-REALIZAREA UNUI STUT DE TEAVA Dn=1/2’’ PENTRU PRELUARE LA
CANALIZARE INTERIOARA A CONDENSULUI CARE SE FORMEAZA IN INTERIORUL
COSULUI DE FUM METALIC.

4.6. PRESCRIPTII PRIVIND INSTALATIILE

4.6.1. ASIGURAREA CAZANELOR SI A INSTALATIILOR


-toate instalatiile de producere a apei calde vor fi asigurate impotriva cresterii accidentale
a presiunii si temperaturii peste limitele admise.
-in instalatiile de producere a apei calde (pana la T=110 [C]), asigurarea se va realiza
potrivit prevederilor STAS 7132 si a prescriptiilor tehnice PT C9-2010.

4.6.1.1. SUPAPE DE SIGURANTA


-conform PT C9-2010
-protejarea cazanelor la presiuni mai mari decat cele prevazute a fi maxime admise, se
face cu ajutorul supapelor de siguranta.
-cazanul trebuie sa aiba montate cate doua supape de siguranta;.
-supapele de siguranta se monteaza direct pe cazan in racordul special prevazut pentru
ele, sau se monteaza pe conducta de TUR si primul element de inchidere (ex.: robinet,
vana).
-Normativul ‘I13-2002’, de proiectare a Centralelor Termice si a instalatiilor termice
interioare, impune montarea a 2 (doua) supape de siguranta cu diametrul minim
Dn=1.1/4’’ pentru 1 cazan.

RECOMANDARE:
-SE RECOMANDA VERIFICAREA METROLOGICA (ETALONAREA) OBLIGATORIE A
FIECAREI SUPAPE DE SIGURANTA DIN CENTRALA TERMICA O DATA PE AN.
-SE MONTEAZA 4 SUPAPE DE SIGURANTA PE CAZAN.

4.6.1.2. VAS DE EXPANSIUNE INCHIS (VEI)


-conform PT C9-2010

Pagina 16 din 54
HIGH TECH CLIMA S.A
Sos.Berceni Nr.11, Popesti Leordeni, jud.Ilfov - Romania, Cod Postal : 077160
RC:J23/632/2009     CUI RO16645925
tel: +(40) 212.550.320 fax: +(40) 212.550.321 e-mail : office@climat.ro www.climat.ro
-in instalatiile de incalzire cu apa calda se recomanda folosirea vaselor de expansiune
inchise (sub presiune), avand posibilitati multiple de amplasare si gabarite reduse fata de
cele deschise. Vasele de expansiune inchise vor corespunde prescriptiilor tehnice
I.S.C.I.R. PT C4-2010.
-presiunea din vasele de expansiune trebuie sa satisfaca conditia presiunii formate la baza
coloanei de apa raportata la inaltimea celui mai inalt echipament alimentat cu agent termic
si anume:
H_echipament = 8 [ml];
Pn_vei = 2 [bar]
-cazanul si instalatia termica interioara sunt asigurate de catre un numar de 2 (doua) vase
de expansiune inchise VEI fiecare cu un volum V_vei=200 [litri].

4.6.1.3. POMPE DE INJECTIE / RECIRCULARE CAZAN

-conform PT C9-2010
-protejarea cazanelor fata de socuri termice si asigurarii regimului termic necesar la
inceputul perioadei de functionare (cazan rece), se prevad pompe de recirculare/injectie a
apei pentru fiecare cazan (daca nu sunt prevazute cu pompe de recirculare/injectie din
echiparea standard prevazuta de catre producator).
Q_cz >=400 [KW]
-pompele de injectie/recirculare, trebuie sa fie prevazute pe conducta de aspiratie si pe
conducta de refulare cu robineti de inchidere cu bila.
-pompele de injectie/recirculare, trebuie sa fie prevazute pe conducta de refulare cu o
clapeta de sens.
-comanda pompei de injectie/recirculare se asigura prin intermediul unui senzor de teava
montat pe conducta de RETUR a cazanului.

RECOMANDARE:
-VERIFICAREA / INTRETINEREA LEGATURILOR ELECTRICE ALE POMPEI SI ALE
SENZORILOR DE TEMPERATURA ALE FIECARUI CAZAN.
-REVIZIA PERIODICA A POMPEI DE INJECTIE / RECIRCULARE.

4.6.1.4. PRESOSTAT DE MINIM


-conform PT C9/C11-2010
-protejarea cazanelor fata de scaderea presiunii apei sub limita hidrostatica Pn =1 [bar],
datorate scaparilor accidentale de apa din instalatie sau datorate unei avarii majore.
Pierderea de apa din instalatie intr-un timp scurt atunci cand cazanele sunt in sarcina, pot
duce la deteriorari-deformari ale sructurii metalice a cazanului deoarece nu mai este apa
in instalatie sa preia caldura si sa o disipeze in instalatia interioara.
-opreste din functionare arzatorul cazanului (sursa de foc). Prescriptia tehnica PT C 11-
2010, impune dublarea presostatului de minim pentru fiecare cazan.

RECOMANDARE:
-PE CIRCUITUL DE TUR AL FIECERUI CAZAN, SE PREVEDE OBLIGATORIU
MONTAREA A DOUA PRESOSTATE.
-SE RECOMANDA REGLAREA PRESOSTATELOR DE MINIM LA
Pagina 17 din 54
HIGH TECH CLIMA S.A
Sos.Berceni Nr.11, Popesti Leordeni, jud.Ilfov - Romania, Cod Postal : 077160
RC:J23/632/2009     CUI RO16645925
tel: +(40) 212.550.320 fax: +(40) 212.550.321 e-mail : office@climat.ro www.climat.ro
P_minim= 1 [bar], ADICA PRESIUNEA PE CARE O FORMEAZA COLOANA DE APA
DIN INSTALATIE ATUNCI CAND CAZANELE NU FUNCTIONEAZA SI APA DIN
INSTALATIE ARE O TEMPERATURA DE CCA. T=15—30 [C].
-SE RECOMANDA REALIZAREA UNUI CIRCUIT ELECTRIC DE SEMNALIZARE
VIZUALA LA PANOU (BEC DE CULOARE VERDE ATUNCI CAND PRESIUNEA ESTE
Pn>=P_minim, SI BEC DE CULOARE ROSIE ATUNCI CAND PRESIUNEA ESTE
Pn<P_minim.
-SE RECOMANDA CURATAREA / INTRETINEREA PERIODICA A CONTACTELOR
ELECTRICE ALE PRESOSTATELOR DE MINIM.

4.6.1.5. PRESOSTAT DE MAXIM


-conform PT C9/C11-2010
-protejarea cazanelor fata de cresterea presiunii apei peste limita admisa Pmax = 4,2
[bar], datorate unor situatii accidentale din instalatie sau datorate unei avarii majore.
Cresterea presiunii din instalatie intr-un timp scurt atunci cand cazanele sunt in sarcina,
pot duce la deteriorari-deformari ale structurii metalice a cazanului.
-opreste din functionare arzatorul cazanului (sursa de foc). Prescriptia tehnica PT C 11-
2010, impune dublarea presostatului de maxim pentru fiecare cazan.

RECOMANDARE:
-PE CIRCUITUL DE TUR AL FIECERUI CAZAN, SE PREVEDE OBLIGATORIU
MONTAREA A DOUA PRESOSTATE.
-SE RECOMANDA REGLAREA PRESOSTATELOR DE MAXIM LA
P_maxim= 4,2 [bar], ADICA PRESIUNEA PE CARE O FORMEAZA COLOANA DE
APA DIN INSTALATIE ATUNCI CAND CAZANELE NU FUNCTIONEAZA SI APA DIN
INSTALATIE ARE O TEMPERATURA DE CCA. T=15—30 [C].
-SE RECOMANDA REALIZAREA UNUI CIRCUIT ELECTRIC DE SEMNALIZARE
VIZUALA LA PANOU (BEC DE CULOARE VERDE ATUNCI CAND PRESIUNEA ESTE
Pn>=P_maxim, SI BEC DE CULOARE ROSIE ATUNCI CAND PRESIUNEA ESTE
Pn<P_maxim.
-SE RECOMANDA CURATAREA / INTRETINEREA PERIODICA A CONTACTELOR
ELECTRICE ALE PRESOSTATELOR DE MAXIM.

4.6.1.6. FLUXOSTAT
-conform PT C9/C11-2010
-protejarea cazanelor fata de nefunctionarea pompei de pe circulatie/injectie/recirculare
datorita uneia din urmatoare cauze:
-blocarea mecanica a pompei;
-lipsa tensiune de alimentare a pompei;
-lipsa apa in instalatie.
care pot duce la supraincalzirea cazanului intr-un timp scurt.
-opreste din functionare arzatorul cazanului (sursa de foc).

RECOMANDARE:
-PE CIRCUITUL DE TUR AL CAZANULUI SE PREVEDE MONTARE UNUI FLUXOSTAT
Dn=1’’.
-SE RECOMANDA REALIZAREA UNUI CIRCUIT ELECTRIC DE SEMNALIZARE
VIZUALA LA PANOU (BEC DE CULOARE VERDE ATUNCI CAND FLUXOSTATUL
Pagina 18 din 54
HIGH TECH CLIMA S.A
Sos.Berceni Nr.11, Popesti Leordeni, jud.Ilfov - Romania, Cod Postal : 077160
RC:J23/632/2009     CUI RO16645925
tel: +(40) 212.550.320 fax: +(40) 212.550.321 e-mail : office@climat.ro www.climat.ro
FUNCTIONEAZA – SESIZEAZA MISCARE DE AGENT TERMIC CATRE CAZAN, SI
BEC DE CULOARE ROSIE ATUNCI CAND POMPA DE RETUR ESTE ALIMENTATA
ELECTRIC DAR EA NU FUNCTIONEAZA.
-SE RECOMANDA CURATAREA / INTRETINEREA PERIODICA A CONTACTELOR
ELECTRICE ALE FLUXOSTATULUI.

4.6.1.7. CLAPETE DE SENS


-conform cu GP 051-2000, Art. 3.4.38.
-protejarea cazanelor (pe tur sau retur – recomandat pe retur) fata de o functionare atipica,
cu debite si presiuni diferite datorita unei autoechilibrari ale instalatiei hidraulice in centrala
termica, care pot duce la supraincalzirea unui/unor cazane.
-clapeta de sens individuala se monteaza pe returul fiecarui cazan atunci cand sunt
montate doua sau mai multe cazane in paralel in Centrala termica.
-fiecare cazan are montat pe retur cate o clapeta de sens cu Dn=125.

RECOMANDARE:
-SE RECOMANDA MONTAREA PE RETURUL CAZANULUI A UNEI CLAPETE DE
SENS CU DIAMETRUL EGAL CU CONDUCTA DE RETUR.
-SE RECOMANDA CURATAREA / INTRETINEREA PERIODICA A CLAPETELOR SE
SENS DEOARECE ELE SE POT BLOCA MECANIC.

4.6.1.8. FILTRU MECANIC TIP ‘Y’


-conform cu GP 051-2000, Art. 3.4.36.
-protejarea cazanelor (pe tur sau retur – recomandat pe retur) fata de impuritati care sunt
in circuitul hidraulic (cazane, conducte, consumatori, etc.), pentru a preveni intrarea in
cazan si incalzirea pana la temperaturi care pot duce la aderarea pe suprafata interioara a
cazanului sau pot produce perforari ale cazanului. De asemenea, impuritatile depuse
(calcinate) pot duce la supraincalzirea locala a unui cazan, precum si la inrautatirea
transferului termic dintre gazele arse in focar si agentul termic care trebuie sa preia
caldura cedata de gaze.
-cazanele au montate pe retur un filtru ‘Y’ comun cu Dn=125 [mm].

RECOMANDARE:
-SE RECOMANDA CURATAREA / INTRETINEREA PERIODICA A TUTUROR
FILTRELOR MECANICE ‘Y’ DIN CENTRALA TERMICA, IN VEDEREA UNEI BUNE
FUNCTIONARI CARE PREVINE BLOCAREA LOR CU URMARI NEDORITE IN
FUNCTIONAREA CAZANULUI SI A ALTOR ECHIPAMENTE.

4.6.1.9. TERMOSTAT DE SIGURANTA


-conform PT C9/C11-2010
-limiteaza temperatura agentului termic la o valoare prestabilita necesara momentului
pentru consumatorii finali dar si pentru protectia cazanelor.
-temperatura de lucru este T=80 [°C].
-temperatura maxima de lucru a unui cazan este T=110 [°C].
-este recomandata montarea termostatului numai pe conducta de tur, pentru a preveni
incalzirea pana la temperaturi care pot duce la deformari sau perforari ale cazanului.
Pagina 19 din 54
HIGH TECH CLIMA S.A
Sos.Berceni Nr.11, Popesti Leordeni, jud.Ilfov - Romania, Cod Postal : 077160
RC:J23/632/2009     CUI RO16645925
tel: +(40) 212.550.320 fax: +(40) 212.550.321 e-mail : office@climat.ro www.climat.ro
4.6.1.10. BUTON RESET
-conform PT C11-2010
-Butonul pentru resetarea timpului perioadei de verificare a cazanelor (72h) este parte
integranta a automatizarii cazanelor conform art 33 din PTC11/2010
-Butonul este integrat local cu releu de timp, starea acestuia fiind vizualizata in panoul de
semnalizare al tabloului electric si de automatizare din centrala termica.

4.6.1.11. POMPE DE CIRCULATIE AGENT TERMIC


-se prevad pompe de circulatie pe fiecare circuit de consumatori.
-pompele de circulatie, trebuie sa fie prevazute pe conducta de aspiratie si pe conducta de
refulare cu robineti de inchidere.
-pompele de circulatie, trebuie sa fie prevazute pe conducta de refulare cu o clapeta de
sens.
-comanda pompei de circulatie se asigura actionand intrerupatorul (butonul) din tabloul
electric.
-comanda pompei de circulatie se poate asigura si prin intermediul unui senzor de teava
montat pe conducta de RETUR a cazanului.

RECOMANDARE:
-SE RECOMANDA CURATAREA / INTRETINEREA CONTACTELOR ELECTRICE ALE
POMPELOR O DATA PE LUNA.

4.7. UTILITATI

4.7.1. ALIMENTAREA CU COMBUSTIBIL


4.7.1.1. ALIMENTARE CU GAZ METAN
-conform NTPEE/08
-instalatie de joasa presiune existenta in sala Centrala termica.
-instalatie realizata din teava neagra de otel STAS 7656 imbinata prin sudura cu arc
electric sau folosind fitinguri din fonta maleabila.
-rampa de gaz individuala fiecarui arzator este prevazuta cu filtru de impuritati (conform cu
proiect gaze).

RECOMANDARE:
-SCHIMBAREA INAINTEA FIECARUI SEZON RECE A DUZELOR LA FIECARE
ARZATOR (ELE SE DECALIBREAZA SI CRESC INUTIL CONSUMUL DE
COMBUSTIBIL).
-PE RACORDUL DE ALIMENTARE AL FIECARUI ARZATOR SE MONTEAZA UN
MANOMETRU DE GAZ PENTRU VIZUALIZARE PRESIUNE GAZ METAN
(MANOMETRU DE GAZ CU SCALA PANA LA Pn_maxim=160 [mbar] PENTRU
VIZUALIZARE PRESIUNE GAZ METAN IN CONDUCTA DE JOASA PRESIUNE).
-PE RACORSUL FIECARUI ARZATOR SE MONTEAZA CATE UN RACORD
ANTIVIBRANT
Pagina 20 din 54
HIGH TECH CLIMA S.A
Sos.Berceni Nr.11, Popesti Leordeni, jud.Ilfov - Romania, Cod Postal : 077160
RC:J23/632/2009     CUI RO16645925
tel: +(40) 212.550.320 fax: +(40) 212.550.321 e-mail : office@climat.ro www.climat.ro
4.7.2. ALIMENTAREA CU APA RECE
-conform Normativ I9-2015.
-apa cu care este alimentata instalatia de incalzire provine din: RETEA PUBLICA SI
STATIE DE HIDROFOR.
-cazanele care produc agent termic apa calda se alimenteaza cu apa potabila, in conditiile
in care duritatea apei este de sub 3,50 [mval/l], sau respectandu-se conditiile impuse de
producatorul echipamentului.
-datorita continutului de saruri de calciu si floruri, A FOST necesara dotarea si montarea
unei statii de tratare a apei (dedurizare, corectie PH, degazare, etc).
-apa potabila, are o duritate acceptabila, care produce depuneri importante de saruri de
calciu in corpul cazanelor cat si in interiorul conductelor metalice.
-in centrala termica se monteaza o Statie de Dedurizare
-pe racordul de umplere a instalatiei cu apa potabila din se prevede:
-un robinet de inchidere (cu bila);
-un filtru mecanic tip ‘Y’ de impuritati;
-o supapa de siguranta Dn=1’’, Pn=6 [bar];
-o clapeta de sens pentru a impiedica patrunderea apei din instalatia de incalzire
in instalatia de alimentare dupa umplere
-un termomanometru Dn=1/2’’, T_max=100 [°C], Pn=6,0 [bar] pentru vizualizare
temperatura si presiunea apei reci de umplere a instalatiilor din Centrala termica.
-un apometru Dn=3/4 sau Dn=1’’, pentru inregistrarea si cunoasterea exacta a
cantitatii (volumului) de apa rece cu care se incarca Centrala termica si instalatia termica
interioara (circuit primar).
-instalatia de alimentare cu apa rece este realizata din tevi care intrunesc conditiile de
rezistenta la foc in caz de incendiu, ele nedeformandu-se sau topindu-se la caldura.
Instalatie de Canalizare Interioara:
-in Centrala termica EXISTA sifon de pardoseala pentru preluare apa scursa
accidental pe pardoseala.

RECOMANDARE:
-VERIFICAREA METROLOGICA O DATA LA UN AN A MANOMETRULUI.
-VERIFICAREA METROLOGICA O DATA LA UN AN A SUPAPEI DE SIGURANTA.

4.7.3. ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA

-instalatiile electrice cu care se prevad centralele termice sunt:


-instalatii electrice pentru iluminat general si de siguranta pentru interventii;
-instalatii electrice de forta;
-instalatii electrice de comanda si automatizare;
-instalatii electrice impotriva electrocutarii (impamantare);
-instalatii electrice pentru curenti slabi (telefonie, teletransmisie, etc.);
-prize de joasa tensiune pentru lampa portabila.

RECOMANDARE:
-MONTAREA IN CENTRALA TERMICA A UNOR CORPURI DE ILUMINAT ETANSE

Pagina 21 din 54
HIGH TECH CLIMA S.A
Sos.Berceni Nr.11, Popesti Leordeni, jud.Ilfov - Romania, Cod Postal : 077160
RC:J23/632/2009     CUI RO16645925
tel: +(40) 212.550.320 fax: +(40) 212.550.321 e-mail : office@climat.ro www.climat.ro
-VERIFICAREA PERIODICA A LEGATURII DE IMPAMANTARE: CAZAN, ARZATOR,
POMPE, BOILER, REZERVOR DE COMBUSTIBIL DE ZI, COS DE FUM METALIC,
PRIZE, CONFECTII METALICE, ETC.
-SE RECOMANDA CURATAREA CONTACTELOR ELECTRICE PERIODIC ALE
TUTUROR ECHIPAMENTELOR SI APARATELOR CONSUMATOARE DE ENERGIE
ELECTRICA INDIFERENT DACA SUNT CURENTI SLABI, 220 [V] SAU 380 [V]
PENTRU EVITAREA ELECTROCUTARII PERSONALULUI DE EXPLOATARE SAU DE
INTERVENTIE / INTRETINERE.

4.7.4. INSTALATII SANITARE


-conform Normativ I9-2015.
-pentru operatorul tehnic, este necesar ca acesta sa aiba acces la un grup sanitar in
imediata apropiere fara a fi nevoit sa parcurga distante mari sau sa deschida mai multe usi
pana la destinatie, datorita compartimentarii cladirii.
-in incinta salii centrala termica este un sifon de pardoseala pentru ape scurse pe
pardoseala (panta catre sifon este de cca. 3--5 [grade]).

RECOMANDARE:
-MONTAREA UNUI STUT CU FURTUN PENTRU SPALAREA PERIODICA A
PARDOSELII PENTRU INDEPARTAREA PRAFULUI CARE SE DEPUNE SI POATE FI
ANTRENAT DE CATRE VENTILATORUL ARZATORULUI SI INTRODUS IN FOCARUL
CAZANULUI INFLUENTAND NEGATIV RANDAMENTUL ARDERII.

4.8. SOLUTIA TEHNICA


-Centrala termica, face obiectul proiectului de functionalizare in vederea obtinerii
autorizatiilor de functionare la Cazanul nr.1 si cazanul nr.2, si recipiente de agent termic
(vase de expansiune inchise). Cazanele alimenteaza cu agent termic consumatorii pentru
bateriile de incalzire echipamente de tratare aer si pentru preparare apa calda menajera
din cladire.
-echipamentele, aparatele si materialele utilizate la executarea instalatiilor din centrala
termica trebuie sa aiba caracteristicile prevazute in standardele de stat, prescriptii tehnice
sau norme in vigoare. Ele trebuie sa fie omologate sau agrementate de institutii autorizate,
sa corespunde conditiilor tehnice prevazute in proiectul de executie si sa fie insotite de:
Declaratie de Conformitate, Certificat de calitate, Fise tehnice continind caracteristicile
produsului, Instructiuni de monare-intretinere-exploatare, Certificat de garantie emise de
catre Producator/Furnizor.

-Centrala termica necesita supraveghere in functionare in regim NEPERMANENT,


de catre o persoana instruita (proprietar/utilizator/instalator) pentru exploatare
echipamente (pornit, reglaje, supraveghere, oprit) pentru supraveghere intermitenta
la 72 ore
-‘PERSOANA’ este instruita si verificata periodic de catre R.S.V.T.I. (daca Centrala
termica este in proprietatea unei institutii sau societati comerciale, iar cazanul are o
putere termica Q_cz>400 [KW]) in conformitate cu ORD 130-2011 si PT C9-2010.
-In functie de gradul de automatizare conform cu I.S.C.I.R. P.T. C11-2010 si
elementele de siguranta/functionalitate ale cazanelor si ale echipamentelor din
Centrala termica, supravegherea se face de catre personal tehnic instruit de catre

Pagina 22 din 54
HIGH TECH CLIMA S.A
Sos.Berceni Nr.11, Popesti Leordeni, jud.Ilfov - Romania, Cod Postal : 077160
RC:J23/632/2009     CUI RO16645925
tel: +(40) 212.550.320 fax: +(40) 212.550.321 e-mail : office@climat.ro www.climat.ro
RSVTI. Cazanele cu Q_cz>400 [KW] se autorizeaza de catre I.S.C.I.R. si intra sub
incidenta I.S.C.I.R. P.T. C9-2010.

-centrala termica este amplasata la : ultimul nivel, etaj tehnic


-centrala termica este formata din : 1 compartiment
-sala cazanelor are dimensiunile in plan
L1=12.2[m], l1=5.1 [m] si H1=2.8 [m].

-volumul centralei termice fiind de:


V= L1 x l1 x H1 = 176.7 [m³]

-in sala cazanelor sunt montate : 2 cazane din OTEL.


-Q-cz1=730 [KW], Q-cz2=730 [KW] utilizate pentru producerea agentului termic necesar
pentru INCALZIRE baterii echipamente tratare aer si Apa Calda Menajera (ACM).
Cazanele sunt active.

-Combustibil Gaz Metan.


-Gazele naturale au urmatoarele caracteristici:
- greutate moleculara: 16,03
- greutate specifica: 0,716 kg/m³N
- vascozitate la 20 0C: 14,5x10 mp/s
- temperatura de aprindere la presiunea atmosferica: 650 0C
- volum teoretic de aer necesar arderii: 9,25 m³N aer/m³Ngaz
- putere calorifica interioara (PCI): 8550,5 Kcal/m³N
- coeficient exces de aer: 1,15
-se solicita autorizarea in functionare la cazanul nr.1 si cazanul nr.2.
-combustibilul utilizat este de Gaz Metan cu care se va prepara agent termic pentru
incalzire cu agent termic pentru preparare apa calda menajera.
-cazanul nr.1 si cazanul nr.2, prepara agent termic: APA CALDA.
-suprafata vitrata prin geamuri practicate in pereti exteriori la partea superioara, asigura
conditiile de siguranta si functionalitate daca se monteaza suplimentar 1 senzor detector
scapari gaz metan si o electrovana inchidere gaz Dn=100 [mm], montata in exteriorul
cladirii.
S-vitrata-existenta = 4.27 [m²]
S-vitrata-necesara = 3.53 [m²]

-aerul necesar arderii este asigurat prin intermediul unei prize de aer (grila) situata in
usa. Priza este protejata cu grila la exterior impotriva ploii si plasa metalica la interior
impotriva patrunderii animalelor mici.
-suprafata minima necesara pentru priza de aer proaspat este:
S-priza-de-aer = 0.85mp

-aerul necesar pentru ventilare generala in centrala, se asigura prin intermediul unei
grile situate in in suprafata peretelui.
S-grila-ventilare-generala = 1.0 [m] x 1.25 [m] = 1.25 [m²] (69% arie libera)

-parametrii agentului termic primar sunt T= 80 / 60 [C].


Pagina 23 din 54
HIGH TECH CLIMA S.A
Sos.Berceni Nr.11, Popesti Leordeni, jud.Ilfov - Romania, Cod Postal : 077160
RC:J23/632/2009     CUI RO16645925
tel: +(40) 212.550.320 fax: +(40) 212.550.321 e-mail : office@climat.ro www.climat.ro
-in urma dimensionarii instalatiei de ardere conform cu cerinta I.S.C.I.R. si a beneficiarului,
Cazanul nr.1 si respectiv Cazanul nr.2, se echipeaza fiecare cu cate cu un arzator ce
dezvolta o putere termica armonizata cu cea a cazanului. Arzatorul este dimensionat din
punct de vedere al puterii termice pe care o dezvolta in raport cu puterea termica necesara
in focarul cazanului.
-arzatorul se fixeaza pe flansa cazanului prin intermediul a 4 suruburi bine stranse.
-arzatorul trebuie montat orizontal si paralel cu focarul cazanului.
-usa cazanului trebuie sa se suprapuna perfect pe snurul din fibra de sticla pentru
asigurarea unei bune etanseitati.
-flacara trebuie sa fie supla, lunga si nu trebuie sa atinga focarul.
-pe conducta care face legatura intre arzator si instalatia de alimentare cu gaz metan, se
monteaza o piesa elastica (racord antivibrant) care sa preia vibratiile produse de catre
arzator atunci cand el este in functiune.

-presiunea statica in instalatia de incalzire, este de P_s=2 [bar]; (inaltimea hidrostatica


a apei in instalatia interioara pana la cel mai inalt punct de consum al cladirii este de
H=19[m]).
-presiunea maxima de lucru a cazanelor este de P_max = 6 [bar]
(conform producator).
-presiunea de lucru a instalatiei este de P_l = 2.6 [bar];
-asigurarea instalatiei termice interioare contra suprapresiunilor aparute in urma
dilatarilor, se realizeaza folosind 2 vase de expansiune inchise (VEI).
-volumul vasului de expansiune inchis este
-V=200 [litri]
-intre vasele de expansiune inchis si cazane nu sunt robineti de inchidere.
-vasele V-vei-1 si V-vei-2, indeplinesc functiunile de preluare a variatiilor de volum ale
apei din Cazanul nr.1 respectiv cazanul nr.2, asigurand si o rezerva de apa.

-functia de limitare superioara a presiunii (pentru cazane apa calda) prin descarcarea
vaporilor de apa in atmosfera si descarcarea surplusului de volum datorat dilatarii apei prin
incalzire este indeplinita de cite 4 supape de siguranta conform PT C 11/2010 etalonate
Pn=6 [bar], Dn=2” pentru cazan.
-intre cazan si supapa de siguranta nu se monteaza nici un organ de inchidere.
-descarcarea supapelor de siguranta se face direct la canalizare.

-pompa de Circulatie cazane va fi echipata cu:


:-1 robinet de inchidere inainte de pompa
:-1 clapeta de sens dupa pompa
:-1 robinet de inchidere dupa clapeta de sens

-debitul necesar al pompei de circulatie pentru circuit cazan 1 / 2 este G_pcz1;


G_pcz2= 31.4 [m³/h].

-cazanul nr.1 si cazanul nr.2 de apa calda se vor asigura fiecare la o presiune minima
P_minim=0.4 [bar] cu un presostat individual, care opreste functionarea arzatorului daca
presiunea scade in instalatia termica interioara (avarie).

Pagina 24 din 54
HIGH TECH CLIMA S.A
Sos.Berceni Nr.11, Popesti Leordeni, jud.Ilfov - Romania, Cod Postal : 077160
RC:J23/632/2009     CUI RO16645925
tel: +(40) 212.550.320 fax: +(40) 212.550.321 e-mail : office@climat.ro www.climat.ro
- cazanul nr.1 si cazanul nr.2 de apa calda se vor asigura fiecare la nefunctionarea
pompei de circulatie (Cazane-Butelie) prin automatizarea cazanelor, care opreste
functionarea cazanelor daca pompa de circulatie nu functioneaza desi ea este alimentata
electric (sau poate fi blocata mecanic).

-Instalatia termica interioara in Centrala termica este realizata din teava neagra STAS
7132-85, montata aparent.
-conductele vor fi pozitionate cu panta de scurgere 2[%].
-conductele vor fi izolate termic cu cochilii de vata minerala sau ARMAFLEX cu o grosime
minima de g=30 [mm].

-imbinarea tevilor este realizata folosind fitinguri din fonta maleabila (coturi, curbe cu filet
cilindric si conic, teuri, nipluri, racord olandez, reductii, etc.) pentru diametre cuprinse intre
3/8’’ si 2” , realizata prin filetare.
-pentru diametre mai mari s-a utilizat sudarea cu arc electric sau imbinarea demontabila,
folosind flanse rotunde sau ovale prinse cu suruburi si garnituri intre flanse pentru
asigurarea etanseitatii.

-armaturile folosite sunt/vor fi:


-robinete cu ventil sferic (bila), din alama (teflon), cu filet interior,
-robinete de golire din fonta sau alama,
-supape de siguranta cu arc (Pn=3 [bar]),
-manometre (Pn=0—6 [bar]),
-termometre sau termomanometre (T=0—100 [C], Pn=0—6 [bar]),
-clapete de retinere cu clapa sau arc (Dn=1”, 1 1/4’’ si 2”),
-aerisitori automati coloana (Dn=1/2”) cu valva,
-filtre “Y” de impuritati (Dn=1’’ si 2’’).
-Conductele de distributie au dimensiunile Dn=65-125 [mm]

-Cosurile de Fum exterioare este confectionate din INOX, Dn_cf = 350 [mm].
-Inaltime cos de fum exterior H_cf = 8.5 [ml].

-cosurile de fum exterioare metalice se izoleaza termic si protejate cu tabla de inox.


-pentru combustibil Gaz Metan trebuie o concentratie de CO2 intre 9 -- 10[%] in gazele
arse.

Fiecare cazan este prevazut cu un canal de fum orizontal D=350mm izolat care
asigura conducerea gazelor arse catre cosurile de fum verticale prevazute in
exterior.
Fiecare cos de fum este prevazut la baza cu o usita care rol de vizitare si
antiexplozie.

-Instalatia de alimentare cu apa rece:


-alimentarea cu apa rece a Centralei termice si a instalatiilor termice interioare (conducte
si calorifere, etc.) se face printr-un racord la conducta de apa rece din Centrala fiind
prevazut cu:
-1 robinet de inchidere cu bila
-1 termomanometru Pn=0,00—6,00 [bar], T=120 [C];
-1 filtru mecanic tip ‘Y’ de impuritati
-1 apometru
Pagina 25 din 54
HIGH TECH CLIMA S.A
Sos.Berceni Nr.11, Popesti Leordeni, jud.Ilfov - Romania, Cod Postal : 077160
RC:J23/632/2009     CUI RO16645925
tel: +(40) 212.550.320 fax: +(40) 212.550.321 e-mail : office@climat.ro www.climat.ro
-1 clapeta de sens pentru a impiedica patrunderea apei din instalatia de incalzire
in instalatia de alimentare dupa umplere
-1 robinet de inchidere cu bila

-tratarea chimica a apei reci de alimentare (din Reteaua Publica) trebuie sa se


realizeaza cu ajutorul unei Statie de Dedurizare amplasata in incinta centralei termice.
-conform Normativ I13-2015, pentru Centralele termice amplasate in zone in care
duritatea apei depaseste 10 [grd. G], se prevad Statii de Dedurizare pentru reducerea
duritatii apei de alimentare sub 5 [grd. G].
-1 [grd. F] = 10 [ppm Ca CO3] = 0,56 [grd. G]
-1 [grd.G] = 1,78 [grd. F]
-1 [grd.G] = 0,1792 [mol/m³]
-1 [grd.G] = 0,3571 [mval/kg]
-1 [ppm] = 1 [mg/litru]
-nu se admite depasirea valorilor pH de 9,50 si a concentratiei de PO4 de 7,0 [mg/litru].
-daca se utilizeaza inhibitori anorganici de coroziune corespunzatori, concentratiei de
oxigene din apa recirculata poate fi de pana la 0,10 [mg/litru].
-pentru diminuarea coroziunii interioare a instalatiei de incalzire si a cazanului se
recomanda ca in perioada de nefunctionare mai mare, instalatia sa ramana plina cu apa.
-apa rece dupa ce trece de Statia de dedurizare intra in Colectorul montat in Centrala
termica.
Incarcarea instalatiei din Centrala termica precum si a instalatiilor termice ale cladirii
care este deservita de catre Centrala termica, precum si asigurarea presiunii initiale in
instalatia termica in static Ps=2 [bar], se realizeaza cu apa de la statia de dedurizare.

-captarea apelor uzate (scurse accidental) in centrala termica se va face prin intermediul
unui sifon de pardoseala cu dimensiunile Dn=100 [mm].

-alimentarea cu combustibil ‘Gaz Metan’ se face prin intermediul unei conducte din
teava neagra.
-In centrala termica deasupra cazanului la o inaltime de cca. 2,0 [m], se monteaza un
detector scapari gaz metan.
-In exteriorul cladirii pe conducta de alimentare cu gaz metan este montata o electrovana
inchidere alimentare cu Gaz Metan comandata de detector.

-diametrul conductei de racord la arzator este:


-Dn=2’’ pt. Cazanul-1
-Dn=2’’ pt. Cazanul-2

-in Centrala termica la partea superioara, se monteaza:


: 1 senzor detector fum
: 1 senzor detector monoxid de carbon.

-alimentarea cu energie electrica se face din tabloul general electric (T.G.C.T.).


Legatura electrica la pupitrul de comanda al cazanului se va face tinand cont de
instructiunile si schemele electrice de montaj ale producatorului, specifice echipamentului
care se va achizitiona (manuale de montaj care insotesc echipamentele).
-legatura electrica la presostate, se va face tinand cont de instructiunile si schemele
electrice specifice de racordare ale celor doua aparate, scheme prezentate de producator
in detaliu in cele doua manuale de montaj care insotesc aparatele.
-pompele de circulatie se leaga electric direct la tabloul electric.
Pagina 26 din 54
HIGH TECH CLIMA S.A
Sos.Berceni Nr.11, Popesti Leordeni, jud.Ilfov - Romania, Cod Postal : 077160
RC:J23/632/2009     CUI RO16645925
tel: +(40) 212.550.320 fax: +(40) 212.550.321 e-mail : office@climat.ro www.climat.ro
-tabloul electric se monteaza langa usa de acces in incapere.
-prizele si intrerupatoarele/comutatoarele sunt protejate cu capac (ANTIGRON).
-circuitele electrice la vedere (cabluri, conductori), se protejeaza cu COPEX.
-cazanele se leaga la impamantarea cladirii.
-vor fi verificate impamantarile tuturor echipamentelor.

-reglementari comune
-la dimesionarea conductelor din Centrala termica si instalatia termica interioara s-a
urmarit echilibrarea hidraulica fara rezistente locale si realizarea pierderii de presiune in
distributie si in legaturi astfel incit sa se elimine pericolul aparitiei efectului gravitational.
-incercarile de presiune se vor face comform cu instructiunile producatorului, in timpul
umplerii se vor lua masuri pentru eliminarea aerului astfel incit sa nu se produca pungi de
aer in interiorul cazanului ori a corpurilor de incalzire; ridicarea si coborirea presiunii se va
face continuu si fara socuri.

-incercarea de presiune hidraulica se va executa cel putin odata, la presiunea de


P=6[bar].
-proba la rece se efectueaza la o presiune de cca. P=6 [bar], timp de cel putin T=3
[ore].
-proba la cald se desfasoara timp de T=2 [ore] cu temperatura de regim de cca. T=90
[oC]. Reglajul instalatiei termice interioare se efectueaza odata cu efectuarea probei la
cald.
-proba de eficacitate se realizeaza in conditii normale de exploatare, la temperaturi
scazute ale aerului exterior cit mai apropiate de cele la care au fost calculate instalatiile
timp de T=24 de [ore].
NOTA
-Montajul echipamentelor din centrala termica se va realiza numai de catre societati
autorizate I.S.C.I.R. – P.T. C9-2010.

-Punerea in functiune a centralei termice se va realiza numai de catre societati


autorizate I.S.C.I.R. – P.T. C11- 2010.

-Se va incheia un contract de INTRETINERE in perioada de garantie si post-


garantie numai cu societati autorizate I.S.C.I.R. – P.T. C9 / C11 - 2010.
-Se va incheia un contract de R.S.V.T.I. (Responsabil cu Supravegherea si
Verificarea Tehnica a Instalatiilor) pe perioada de functionare a echipamentelor supuse
regimului de supraveghere I.S.C.I.R., care sa corespunda cu ORDIN 130 / 2011 al
Inspectorului de Stat Sef al I.S.C.I.R. (numai pentru echipamente care apartin unor
Institutii sau societati).
-Pentru Centrala Termica si instalatia de incalzire,se va incheia un contract cu un
Laborator specializat in determinarea si realizarea parametrilor chimici ai apei impusi de
catre producator echipament si prescriptiile tehnice I.S.C.I.R., (ex.: duritate, continut de
Fe, pH, alcalinitate M/P, etc.), (numai pentru echipamente care apartin unor Institutii sau
societati).
-Centrala termica va functiona numai dupa ce proprietarul/utilizatorul, a obtinut
‘AUTORIZATIA DE FUNCTIONARE’ de la o societate autorizata I.S.C.I.R. in
conformitate cu I.S.C.I.R. – P.T. C11-2010.
Pagina 27 din 54
HIGH TECH CLIMA S.A
Sos.Berceni Nr.11, Popesti Leordeni, jud.Ilfov - Romania, Cod Postal : 077160
RC:J23/632/2009     CUI RO16645925
tel: +(40) 212.550.320 fax: +(40) 212.550.321 e-mail : office@climat.ro www.climat.ro
-Regimul de functionare al echipamentelor din Centrala Termica este
NEPERMENENT S1-Sp-72.
-Centrala Termica are supraveghere NEPERMANENTA de catre personal tehnic
din cadrul utilizatorului/detinatorului instruit de RSVTI in conformitate cu cele
specificate in ‘Fisa Centralei Termice’, la un interval de maxim 72(saptezecisidoua) ore
de functionare, cand se verifica parametrii de functionare ai fiecarui cazan precum si al
celorlalte echipamente/ aparate/ dispozitive care formeaza Centrala Termica. Se
completeaza in ‘Registrul de supraveghere cazan’.

-Personalul tehnic este instruit (dupa caz) de catre:


-Proiectant Centrala termica (la punerea in functiune);
-Societate autorizata I.S.C.I.R. PT C9 / C11-2010 pentru Intretinere
(periodic);
-R.S.V.T.I. in conformitate cu ORDIN 130 / 2011 in fiecare an.

-Personalul tehnic este verificat in fiecare an de catre:


-R.S.V.T.I. in conformitate cu ORDIN 130 / 2011.

IMPORTANT
-Nerespectarea de catre proprietar/utilizator a celor specificate in NOTA de mai sus,
atrage asupra acestuia rigorile Legii 64 / 2008 (cu modificarile si completarile ulterioare),
fiind direct raspunzator in cazul unor controale efectuate de inspectori acreditati ai unor
institutii abilitate de catre Statul Roman, sau mai grav, in cazul unor accidente soldate cu
pierderi de vieti sau bunuri materiale.

5. DIMENSIONAREA INSTALATIEI
5.1 Dimensionarea si stabilirea numarului cazanelor
-Necesarul de energie termica ‘Q_necesar’ pentru dimensionarea cazanului de apa calda
a fost stabilit prin insumarea necesarelor de caldura ale tuturor consumatorilor eligibili din
imobil.

Q_incalzire
------------------------------------------------------
Q_centrala_termica =730x 2 [KW]

- agent termic incalzire;


-Parametrii agentului termic primar sunt T_d=80 [OC], T_i=60 [OC].
-Sarcina termica a Centralei termice este:
Q_ct = Q_cz1 + Q_cz2 = 730 + 730 [KW] x 1000 = 1.460.000 [W]

-Beneficiarul a ales 2 cazane marca BUDERUS cu sarcina termica nominala de Q-


cz1=730 [KW] si Q-cz2=730 [KW]

5.2. Dimensionare arzator


Pagina 28 din 54
HIGH TECH CLIMA S.A
Sos.Berceni Nr.11, Popesti Leordeni, jud.Ilfov - Romania, Cod Postal : 077160
RC:J23/632/2009     CUI RO16645925
tel: +(40) 212.550.320 fax: +(40) 212.550.321 e-mail : office@climat.ro www.climat.ro
Alegerea arzatoarelor se face in functie de capacitatea termica nominala a
cazanului si de tipul de reglaj a sarcinii termice.
Arzatorul se alege cu o plaja de putere care depaseste cu 15…..30[%] puterea
cazanului pentru a nu fi solicitat la limita superioara tinand cont de faptul ca, in timp isi
reduce performanta si pentru a da posibilitatea unei fortari temporare a cazanului.

5.3. Dimensionare pompa de Circulatie intre


Butelia de egalizare a presiunilor si Instalatie
Pompa de circulatie are rolul de a vehicula agentul termic intre centrala termica,
distribuitor/colector si instalatia interioara (consumatorii de agent termic).
Alegerea pompei se face tinand cont de caracteristicile:
- debit G [m³/h]
- inaltime de pompare H [Pa] sau [mH2O]
- puterea motorului de antrenare [kW]
- turatia [rot/min.]
Debitul de agent termic ce trebuie vehiculat intr-un circuit este dat de relatia:

Q x 3600
G_HWP_01 = ----------------------------- [mc/h]
Cp x D_d x (t_t - t_r)

730 x 3600
G_HWP_01 = ----------------------------- =31.4 [mc/h]
4.19 x 975 x (80 - 60)
s-a ales o pompa cu G=35mc/h

unde: - G_Pcz - debitul total al celor doua pompe de circulatie active


- Q - sarcina termica
- Cp - caldura specifica a apei = 4190
- D_d - diferenta de densitate intre tur si retur = 975
- t_t - temperatura apei pe tur 80 [ºC]
- t_r - temperatura apei pe retur 0 [ºC]
Inaltimea de pompare se obtine ca rezultat al calculului conductelor aferente
conductelor circuitelor aferente pompelor respective.

Pompele de circulatie acopera, exclusiv, pierderile de sarcina distribuite si locale


ale circuitului aferent.
Alegerea pompelor in raport cu debitul si inaltimea de pompare se face utilizand
curbele caracteristice de functionare sau tabelele cu caracteristici tehnice, puse la
dispozitie de fabricantul de pompe.
-Pompele de circulatie HWP1.1 si HWP1.2 sunt DUBLE.

5.3 Vas de expansiune

Pagina 29 din 54
HIGH TECH CLIMA S.A
Sos.Berceni Nr.11, Popesti Leordeni, jud.Ilfov - Romania, Cod Postal : 077160
RC:J23/632/2009     CUI RO16645925
tel: +(40) 212.550.320 fax: +(40) 212.550.321 e-mail : office@climat.ro www.climat.ro
5.3.1 Vas de expansiune inchis - instalatie termica
Dimensionarea vasului de expansiune montat pe retur cazan
Conform STAS 7132-86 - Măsuri de siguranţă la instalaţiile de încălzire centrală cu
apă având temperatura maximă de 110ºC, vasul de expansiune închis se
dimensionează cu formula:

1,1  V
Vex 
pmin
 L
1
pmax , unde :

pmin= 2 bar
(presiunea minimă în instalaţie)
pmax= 3.3 bar,
(presiunea maxima admisa in instalatie la care se deschide supapa de siguranţă.
V= volumul de apă dilatată
ΔV. = Vt (cm/cr-1)
S-a ales un vas de expansiune de 200 l amplasat in centrala termica pe returul
fiecarui cazan .

5.4 Consumul de combustibil tip ‘Gaz Metan’


pentru un cazan activ
Q_cz1 = 730x0. 86x1000 = 627800 [kcal/h] un cazan

Consumul orar de combustibil

Q_cz1
C_ora = ------------ [Nm³/h]
R x P_ci

unde: - R - randamentul
- P_ci - puterea calorifica inferioara combustibil [Kcal/Kg]

730
C_ora = ------------ = 91.3 [Nm³/h]
0.94 x 8500

Consumul zilnic de combustibil

C_zi = C_ora x 12 [ore/zi] [Nm³/zi]

C_zi = 91.3 x 12 = 1095.6 [Nmc/zi]

Consumul lunar de combustibil

ti-t_e
Pagina 30 din 54
HIGH TECH CLIMA S.A
Sos.Berceni Nr.11, Popesti Leordeni, jud.Ilfov - Romania, Cod Postal : 077160
RC:J23/632/2009     CUI RO16645925
tel: +(40) 212.550.320 fax: +(40) 212.550.321 e-mail : office@climat.ro www.climat.ro
C_luna = C_ora x -------- x n x N_zi [Nm³/luna]
ti-te

unde: - ti - temperatura interioara de calcul, ti=+20 [ºC]


- t_e - temperatura exterioara medie a lunii de virf
(ianuarie), t_e=-1,4 [ºC]
- te - temperatura exterioara de calcul, te=-15 [ºC]
- n - numarul de ore de functionare pe zi, n=24
- N_zi - numarul de zile al lunii de virf, N_zi=31

20+1.4
C_luna = 91.3 x -------- x 24 x 31 = 41532.6 [Nm³/luna]
20+15

Consumul anual de combustibil

ti-t_e
C_an = C_ora x -------- x n x N_an [Nm³/an]
ti-te

20+1.4
C_an = 91.3 x ------------ x 24 x 185 =247856 [Nm³/an]
20+15

unde: - ti - temperatura interioara de calcul, ti=+18 [ºC]


- t_e - temperatura exterioara medie a lunii de virf
(ianuarie), t_e=-1,1 [ºC]
- te - temperatura exterioara de calcul, te=-15 [ºC]
- n - numarul de ore de functionare pe zi, n=12
- N_an - numarul de zile necesare a fi incalzite pe an, N_an=185

5.5. Dimensionarea conductelor de legatura intre


echipamente;
Calculul hidraulic si de dimensionare al conductelor instalatiilor de incalzire cu
circulatie fortata consta in determinarea diametrelor si a pierderilor totale de sarcina
(liniare si locale), cunoscand: configuratia instalatiei, lungimile tronsoanelor si debitele
transportate pe fiecare tronson.
Diametrele conductelor se determina pe baza vitezelor optime recomandate
v= 0,40…1,70 [m/s] ,aplicand ecuatia de continuitate.
Pierderile totale de sarcina p se calculeaza cu relatia:

p =  (R x L) +  Z [mm.H2O]

Unde :
Pagina 31 din 54
HIGH TECH CLIMA S.A
Sos.Berceni Nr.11, Popesti Leordeni, jud.Ilfov - Romania, Cod Postal : 077160
RC:J23/632/2009     CUI RO16645925
tel: +(40) 212.550.320 fax: +(40) 212.550.321 e-mail : office@climat.ro www.climat.ro
R – pierderea de sarcina unitara, in [mm.H 2O]
L – lungimea tronsonului de conducta, in [m.]
Z – pierderea de sarcina in rezistentele locale, in [mm.H 2O]

Dimensionarea conductelor consta in alegerea diametrelor astfel incat sa se obtina o


valoare maxima a pierderilor de sarcina pmax mai mica sau cel mult egala cu presiunea
disponibila la iesirea din centrala termica murala, H T:

pmax < HT

5.6. CALCULUL SUPAPEI DE SIGURANTA

-Supapa de siguranta are rolul de a proteja instalatia impotriva cresterii presiunii peste
valorile maxime admise.

-Q_cz = 730 [KW]

Q_cz=m x cp x Dt

unde:
Q_cz - puterea termica a unui cazan de preparare apa calda T_max=90 [C];
m – debitul masic [kg/s]
cp – caldura specifica apa 4190 [J/kg x K]
Dt – diferenta de temperatura dus intors [K]

In ipoteza ca, accidental, arzatorul cazanului intra in functiune cu vanele inchise, intreaga putere
este folosita pentru producerea agentului.
In acest caz, aplicand formula de mai sus, rezulta debitul masic m=31400 [kg/h]

Aria sectiunii necesare evacuarii debitului de agent trebuie indeplineasca urmatoarea conditie:

A≥ (0,6211/a) x (m/ (r*Dp))

P_r = 5.0 [bar] - presiunea de reglare marcata pe supapa de siguranta, (presiunea la care supapa se
deschide automat);
P= 2 [bar] – presiunea de incarcare;
a = 0,4 – coeficientul de curgere al supapei, inscris in documantatia tehnica a tipului
de supapa ales;
r – densitatea apei 977 [kg/m3]

A≥ (0.6211/0.4)*(31400/ 977*3 )

De unde rezulta aria sectiunii de trecere a supapei:

A≥ 900.58 [mm2], unde rezulta D≥ 4*A/Pi() ≥ 4*900.58/3.14 ≥ 33.87 mm

Se aleg cate doua supape de siguranta D=2” pe fiecare cazan tarate la 5 bar.

Pagina 32 din 54
HIGH TECH CLIMA S.A
Sos.Berceni Nr.11, Popesti Leordeni, jud.Ilfov - Romania, Cod Postal : 077160
RC:J23/632/2009     CUI RO16645925
tel: +(40) 212.550.320 fax: +(40) 212.550.321 e-mail : office@climat.ro www.climat.ro
Deoarece centrala termica functioneaza in regim automat cu supraveghere la
72h se vor monta cate 4 supape de siguranta pe cazan cu diametrul D = 2”pe
fiecare cazan, tarate la 6 bar.

5.7 Calcul diametru Cos de Fum


-Cos de Fum Metalic, cu manta dubla (inox interior si exterior) si izolatie de 50mm
vata minerala
-Inaltime H_cf = 8.5 [ml]

Conform calculelor producatorului (in concordanta cu EN 13384-1) se alege Diametrul


cosului de fum exterior de: D_cf = 350 [mm]

Se alege Diametrul racordului la colector de: D_r1;2 = 350 [mm]

Racordul la colector va fi inox.

6. INSTRUCTIUNI DE MONTAJ, PUNERE IN FUNCTIUNE SI


EXPLOATARE A ECHIPAMENTULUI DIN CENTRALA TERMICA
6.1. Instructiuni de Montaj
Operatiunile specifice de montaj ale echipamentelor din centrala termica, se vor
efectua obligatoriu de catre societati autorizate de catre I.S.C.I.R. PT C9-2010 sau de
catre producatori (cazane, arzator, statie tratare apa, butelie de egalizare presiuni,
rezervor combustibil, etc.)

Montare cazane:
Se va face pe postamente metalice avand configuratia, dimensiunile si distantele
fata de alte elemente de constructii sau instalatii indicate in instructiunile de montare date
de furnizor.
Se folosesc numai sculele, dispozitivele auxiliare si materialele indicate in
instructiuni.
Cazanele din otel se livreaza monobloc, operatiunile de montare reducandu- se la fixarea
pe postamente, montarea arzatoarelor, echiparea suplimentara cu organe de inchidere si
reglare si racordarea la instalatie.
Se prevad urmatoarele distante de montare ale cazanelor:
-min. 1000 mm. in fata cazanului;
-min. 500 mm. in lateral cazan;
Cazanele vor fi pozitionate cu arzatoarele spre usa de acces in centrala termica,
urmarindu-se astfel realizarea unor conditii optime in ceea ce priveste spatiul necesar
personalului care se ocupa cu intretinerea.

Pagina 33 din 54
HIGH TECH CLIMA S.A
Sos.Berceni Nr.11, Popesti Leordeni, jud.Ilfov - Romania, Cod Postal : 077160
RC:J23/632/2009     CUI RO16645925
tel: +(40) 212.550.320 fax: +(40) 212.550.321 e-mail : office@climat.ro www.climat.ro
Montare Pompe
Se folosesc pompe de conducta, fapt ce nu necesita confectionarea de
postamente.
In amplasarea si montarea pompelor se vor respecta instructiunile furnizorului,
acestea intercalandu- se pe circuit conform proiectului.
Montarea pompelor se face astfel incat corpul pompelor sa nu fie supus unor
eforturi mecanice rezultate din greutatea conductelor, impingeri din dilatare, eforturi
datorate neaxialitatii conductelor, etc.
Pe aspiratia si pe refularea pompelor se prevad organe de inchidere si racorduri
demontabile. De asemenea se prevad si clapete de sens care sa impiedice recircularea
apei.

Montare Vas de expansiune inchis


Se folosesc pe cat posibil vase de expansiune care nu necesita confectionarea de
postamente.
In amplasarea si montarea vaselor de expansiune se vor respecta instructiunile
furnizorului, acestea intercalandu- se pe circuit conform proiectului.
Montarea vase de expansiune se face astfel incat corpul vasului sa nu fie supus
unor eforturi mecanice, impingeri din dilatare, eforturi datorate neaxialitatii conductelor,
etc.
Pe conducta care leaga vasul de ezxpansiune inchis si cazan(e) NU se prevad
organe de inchidere
-Vasele de expansiune inchise VEI vor fi supuse unor lucrari de intretinere anuale.
Cu aceasta ocazie se va verifica, cu ajutorul unui manometru, dupa golirea apei,
presiunea de incarcare cu gaz ‘p0’ (sau cea reglata in functie de inaltime coloana de apa
H [m]) si se va corecta daca este cazul.

Montare conducte
Conductele din Centrala Termica vor avea traseele, cotele de montare si pantele
stabilite in proiect.
Imbinarea conductelor cu diametre mai mari de 1” se va executa prin sudura cu arc
electric, iar cele cu diametre mai mici se vor imbina prin filetare sau fitinguri din fonta.
La fixarea suporturilor de conducta pe elementele de constructie se vatine cont ca
acestea sa nu afecteze structura de rezistenta a acesteia.
Pentru fixari se vor folosi dibluri metalice, sau din material plastic, realizate cu
masini rotopercutante.

Umplerea instalatiei
Umplerea instalatiei se face cu apa (tratata), la parametrii impusi de producatorul
cazanului.
Inainte de umplere se deschid toate vanele din ciercuitele interioare de incalzire
precum si robinetele de dezaerisire si se inchid robinetele de golire.
-Pentru umplere se foloseste presiunea apei (tratate)din reteua publica sau de la
statia de hidrofor (statie de ridicare a presiunii apei reci).
-racordarea se face in conducta de retur a instalatiei de incalzire prin intermediul
unui racord prevazut cu:
-robinet de inchidere cu bila;
-filtru de impuritati;
-termomanometru;
-apometru;
-robinet de inchidere cu bila;
Pagina 34 din 54
HIGH TECH CLIMA S.A
Sos.Berceni Nr.11, Popesti Leordeni, jud.Ilfov - Romania, Cod Postal : 077160
RC:J23/632/2009     CUI RO16645925
tel: +(40) 212.550.320 fax: +(40) 212.550.321 e-mail : office@climat.ro www.climat.ro
-clapeta de sens.
-Robinetele de dezaerisire se inchid la aparitia apei.
-Se va urmari ca in instalatie sa se realizeze:
-presiunea minima (data de coloana de apa hidrostatica intre locul cel mai
de jos din CT si consumatorul situat la cota cea mai inalta din instalatia
interioara). Presiunea minima poate fi marcata pe manometre.
-se regleaza supapele de siguranta pentru declansarea la presiunea
maxima stabilita. Presiunea minima poate fi marcata pe manometre.

-Atentie: In caz de avarie (spargerea conductelor sau a unui consumator de agent


termic primar), umplerea instalatiei NU SE FACE BRUSC CU APA RECE care sa ajunga
in cazanul rece.

6.2. Punere in functiune echipamente din centrala termica.


Punerea in functiune a centralei termice se va efectua dupa efectuarea probelor de
eficacitate, de functionare, la rece si la cald de catre societati specializate autorizate de
catre I.S.C.I.R. PT C9-2010 sau de catre producatorul echipamentului respectiv (cazan,
arzator, etc.).

Proba de presiune la rece


-Proba de presiune la rece are drept scop verificarea hidraulica la temperatura ambianta a
rezistentei si etanseitatii elementelor instalatiei.
-Proba de presiune la rece se va efectua pentru toata instalatia sau pe portiuni, prima fiind
obligatorie.
-Proba la rece se executa inainte de finisarea elementelor instalatiei (vopsire, izolare).
-Proba se va executa in perioada anului cu temperatura ambianta mai mare de +5 [ 0C].
-In vederea executarii probei la rece, se va asigura deschiderea completa a tuturor
armaturilor de inchidere si reglaj.
-Inainte de proba de presiune la rece, instalatia va fi spalata cu apa potabila.
-Spalarea consta in umplerea instalatiei sub jet de apa continuu, la presiunea retelei de
alimentare, pana cand apa evacuata nu mai prezinta impuritati vizibile.
-Operatia se va repeta prin inversarea sensului de circulatie al apei.
-Presiunea de proba va fi cu 50 [%] mai mare decat presiunea maxima de regim dar nu
mai putin de 5 [bar]. Masurarea presiunii de proba se incepe dupa cel putin 3 [ore] de la
punerea instalatiei sub presiune si se face cu manometru inregistrator sau cu manometru
indicator cu clasa de precizie 1,6 , prin citire la intervale de 10 [minute], timp de 3 [ore].
-Rezultatul probei la rece se va considera satisfacator, daca pe toata durata probei
manometrul nu indica variatii de presiune si daca la instalatie nu se constata fisuri,
crapaturi, pierderi de apa la imbinari.
-In cazul constatarii unor defectiuni, se trece la remedierea lor si se repeta proba;
rezultatele se inscriu in procesul verbal al instalatiei.
-Dupa executarea probei, golirea instalatiei de apa este obligatorie.

Proba la cald
-Proba la cald se va efectua inainte de vopsirea (izolarea) , mascarii sau inchideri
elementelor instalatiilor in canale in pardoseala, dar numai dupa inchiderea completa a
cladirii si dupa efectuarea probei la rece.
Pagina 35 din 54
HIGH TECH CLIMA S.A
Sos.Berceni Nr.11, Popesti Leordeni, jud.Ilfov - Romania, Cod Postal : 077160
RC:J23/632/2009     CUI RO16645925
tel: +(40) 212.550.320 fax: +(40) 212.550.321 e-mail : office@climat.ro www.climat.ro
-Pentru efectuarea probei la cald, instalatiile interioare se alimenteaza cu apa dedurizata.
-Sursa de caldura va asigura debitul, presiunea si temperatura agentului termic conform
prevederilor proiectului instalatiei.
-Odata cu proba la cald se efectueaza si reglarea instalatiei.
-Proba la cald comporta doua faze.
-In faza I-a, dupa ce apa a atins in instalatie nivelul corect, se ridica temperatura ei la
50[0C] si se mentine aceasta temperatura in limitele unei variatii de ±5[ 0C]. Se pun in
functiune pompele de circulatie din centrala termica.
-Dupa doua ore de functionare se face un control atent la toate corpurile de incalzire,
constatand cu mana sau cu un termometru de contact gradul de incalzire (temperatura) la
partea superioara si la partea inferioara a corpului de incalzire. Nu se admit diferente mai
mari de 5[0C] intre corpurile de incalzire.
-Acelasi control se efectueaza si la conducte (in special la coloane). Lipsa de uniformitate
a incalzirii se corecteaza prin robinetele de reglaj.
-La pompele de circulatie din centrala termica se controleaza, cu ajutorul a doua
manometre montate, unul pe racordul de intrare, celalalt pe racordul de iesire al pompei,
daca aceasta dezvolta presiunea necesara.
-In faza a II-a, se ridica temperatura agentului termic la valoarea de 90[ 0C] (in limitele
±5[0C]) si se verifica daca nu apar pierderi de apa la imbinari, corpuri de incalzire si
armaturi.
-Se controleaza daca dilatarile se produc in sensul prevazut in proiect, daca ele sunt
preluate in bune conditii, astfel incat sa nu apara neetanseitati, iar punctele fixe sa nu
sufere deplasari.
-Se verifica daca se face o buna desaerisire a instalatiei.
-In timpul functionarii se urmareste cum lucreaza pompele, motoarele electrice si cum ce
comporta armaturile.
-La racirea instalatiei se examineaza din nou toata instalatia spre a se controla
etanseitatea.
-Dupa terminarea acestei examinari si dupa racirea instalatiei la temperatura ambianta, se
procedeaza la o noua incalzire, urmata de un control identic cu cel descris mai sus.
-Daca nici la a doua incalzire instalatia nu prezinta neetanseitati sau incalziri neuniforme si
functioneaza in conditii normale, proba se considera corespunzatoare.

Proba de eficacitate
-Se efectueaza proba de eficacitate a instalatiei pentru a verifica daca instalatia
realizeaza in incaperi gradul de incalzire prevazut in proiect.
-Ea se executa cu intreaga instalatie in functiune si numai dupa ce toata cladirea a fost
terminata.
-Pentru ca verificarea sa fie cat mai concludenta, se va alege o perioada rece, cu
temperaturi exterioare sub 0,0 [0C] si valoarea lor medie zilnica in timpul probei sa nu
varieze cu mai mult de ±3 [ 0C] fata de temperatura exterioara medie a celor doua zile
precedente.
-Pentru proba de eficacitate a instalatiei de incalzire se incalzeste cladirea cu cel putin trei
zile inaintea probei, iar in ultimele 48 [ore] inaintea probei, agentul termic se regleaza
conform graficului de reglaj, in limita unor abateri de ±2 [ 0C].
-Pe timpul probei instalatia trebuie sa functioneze continuu si toate usile si ferestrele
cladirii sa fie inchise.
-Se citesc temperaturile interioare din incaperi cu ajutorul unor termometre montate in
mijlocul incaperii, la o inaltime de 0,75 [m] de la pardoseala. In incaperile expuse insoririi
se iau in considerare numai citirile de temperaturi efectuate intre orele 7 si 11.
Pagina 36 din 54
HIGH TECH CLIMA S.A
Sos.Berceni Nr.11, Popesti Leordeni, jud.Ilfov - Romania, Cod Postal : 077160
RC:J23/632/2009     CUI RO16645925
tel: +(40) 212.550.320 fax: +(40) 212.550.321 e-mail : office@climat.ro www.climat.ro
-Pentru asigurarea preciziei masuratorilor se vor folosi termometre cu gradatii de 1/5 [ 0C].
-Rezultatele probelor de eficacitate se considera satisfacatoare, daca temperaturile aerului
interior corespund cu cele din proiect, cu o abatere de la –1 [ 0C] la 2 [0C]. -Rezultatele se
inscriu in procesul verbal al instalatiei.

Proba de functionare
-Consta in verificari aduse asupra utilajelor si elementelor. componente ale instalatiilor de
incalzire in timpul functionarii acestora.
-Proba de functionare poate sa coincida cu proba la cald sau cu proba de eficacitate.
-Instalatia va functiona la o presiune de regim de 2,0……3,0 [bar].
-Cazanele se exploateaza si se verifica dupa prescriptia specifica PT C9-2010 – cazane
de apa calda si abur de presiune joasa.
-In afara verificarii ansamblului centralei termice se realizeaza o serie de verificari
functionale si de siguranta a elementelor componente ale acesteia (in afara verificarilor
care s- au efectuat de catre constructorul utilajelor sau materialelor).
-Operatii pragatitoare punerii in functiune:
- se aeriseste incaperea Centralei termice
- se deschide clapeta de tiraj si se face preventilarea focarului;
- se controleaza pozitia inchis a clapetei de explozie;
- se controleaza pozitia deschis a admisiei aerului secundar in focar;
- se verifica presiunea gazului natural pe conducta;
-Punerea in functiune a instalatiei, dupa efectuarea probelor, necesita urmatoarele
operatiuni:
- umplerea instalatiei cu apa.
- pornirea instalatiei- care se face dupa 30 [minute], in urma verificarii nivelului apei
din instalatie si a celorlalte instalatii ale centralei termice (instalatia de ardere si
evacuare a gazelor de ardere, alimentare cu combustibil si apa, instalatia electrica
si automatizare).
-Pornirea instalatiei se face corespunzator schemei de functionare a instalatiei,
controlandu- se dispozitivul de initiere automata a flacarii arzatorului.
-Dupa aprinderea focului se controleaza realizarea tirajului avand in vedere arderea
completa a combustibilului (prin aspectul flacarii si prin analiza gazelor).
-Se urmareste ca temperatura apei sa creasca uniform.
-Se verifica presiunea si temperatura agentului termic si presiunea si debitul
combustibilului.
-Se verifica intrarea in functiune a elementelor centralei termice corespunzator schemei
termomecanice si de automatizare si a graficului de reglare din memoria regulatorului,
setat corespunzator.
-Centralele termice trebuie mentinute intr-un regim de exploatare corespunzator, in
vederea functionarii acestora in deplina siguranta si in scopul asigurarii furnizarii energiei
termice la consumatori, corespunzator cerintelor acestora.
-Se va face o supraveghere atenta asupra:
-sistemelor de siguranta si avertizare;
-parametrilor agentului termic si nivelul apei din cazan;
-parametrilor combustibilului.
-caracteristicilor fizico- chimice ale agentului termic.

Pagina 37 din 54
HIGH TECH CLIMA S.A
Sos.Berceni Nr.11, Popesti Leordeni, jud.Ilfov - Romania, Cod Postal : 077160
RC:J23/632/2009     CUI RO16645925
tel: +(40) 212.550.320 fax: +(40) 212.550.321 e-mail : office@climat.ro www.climat.ro
-Exploatarea centralelor termice se face conform reglementarilor in vigoare si
instructiunilor tehnice ale producatorului echipamentelor.
-Corectarea regimului de exploatare se face in functie de graficul de reglare si tinand
seama de regimul de functionare a consumatorilor (iarna-vara, functionare redusa, diurna,
orara etc.) corespunzator schemei de functionare a instalatiei.
-Corectarea se face prin actionare asupra arzatoarelor (modificarea regimului arderii sau
pornirea succesiva a cazanelor (in casacada) prin actionarea armaturilor de reglare
(robinetele cu 3 cai).

Punerea In Functiune (P.I.F.)


A echipamentelor se va face in conformitate cu specificatiile din manualele de
punere in functiune elaborate de catre producatori. Aceasta operatiune se realizeaza de
catre societati specializate autorizate I.S.C.I.R. sau de catre producatorul
echipamentului respectiv (cazan, arzator, statie de dedurizare, pompe, automatizare, etc.).

Reglarea instalatiei
Reglarea la punerea in functiune se face in scopul realizarii parametrilor proiectati
ai instalatiilor in functie de sistemul de automatizare.
In cazul sistemelor neautomatizate (cazanele si arzatoarele functioneaza
automatizat), se stabileste manual de catre personalul de exploatere, temperatura apei de
iesire din cazan. Dupa o zi de functionare se procedeaza la reglarea temperaturii agentului
termic.

Controlul calitatii agentului termic


Pe parcursul exploatarii instalatiilor se verifica periodic compozitia chimica a apei
(agent termic primar), lundu-se masuri pentru incadrarea acesteia in parametrii normali
(stabiliti de catre producatorul cazanului sau de catre prescriptiile tehnice elaborate de
I.S.C.I.R.
Verificarea agentului termic se realizeaza 1 data pe luna.

6.3. INSTRUCTIUNI DE EXPLOATARE


CAZANE DE APA CALDA CLASA ‘C’,
Q>400 [KW]

1. Generalitati
Exploatarea centralelor termice si a instalatiilor aferente trebuie sa asigure cel putin
nivelurile minime de performanta prevazute in Legea nr. 10/1995 privind calitatea in
constructii si anume:
-rezistenta si stabilitate
-siguranta in exploatare
-siguranta la foc
-igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului
-izolarea termica, hidrofuga si economia de energie
-protectia impotriva zgomotului

Asigurarea nivelurilor de performanta este obligatorie pe toata durata de exploatare


a instalatiilor.
Se recomanda ca exploatarea centralelor termice sa se faca in regim automat sis in
conformitate cu:
Pagina 38 din 54
HIGH TECH CLIMA S.A
Sos.Berceni Nr.11, Popesti Leordeni, jud.Ilfov - Romania, Cod Postal : 077160
RC:J23/632/2009     CUI RO16645925
tel: +(40) 212.550.320 fax: +(40) 212.550.321 e-mail : office@climat.ro www.climat.ro
-‘’ME-005/2000, Manual pentru intocmirea instructiunilor de exploatare privind instalatiile
aferente constructiilor’’
-Instructiunilor specifice date de constructor(furnizor) in cartea cazanului
-prescriptia tehnica ISCIR C9-2010

2. Obligatii / responsabilitati proprietari cazane

Conform PT ISCIR C9-2010, ‘’Proprietarul/utilizatorul este obligat sa


ia toate masurile necesare in vederea respectarii prevederilor prezentei prescriptii tehnice,
in scopul functionarii cazanelor in condirii de securitate’’ avand urmatoarele obligatii si
responsabilitati:

a) sa inregistreze cazanele cu putere nominala mai mare de 70 KW la ISCIR INSPECT,


sa intocmeasca si sa tina evidenta centralizata la zi a acestora
b) sa supuna cazanele la verificarile tehnice in vederea autorizarii
c) sa puna in functionare numai cazane autorizate conform PT C9-2010
d) sa ia masuri necesare pentru ca instalatiile de cazane sa fie folosite in conditii de
securitate si sa execute reviziile curente, reparatiile si intretinerea lor permanenta
conform prevederilor legale si ale conform PT C9-2010.
e) Sa respecte instructiunile de exploatare
f) Sa foloseasca la exploatarea cazanelor personal autorizat sau instruit, conform PT C9-
2010
g) Sa anunte in cel mai scurt timp la ISCIR ore, ISCIR INSPECT IT, in raza caruia s-a
produs avaria.

Cu aceasta ocazie se vor anunta urmatoarele date:


 numele, prenumele, functia persoanei care anunta
 modul in care poate fi contactata persoana care anunta avaria pentru eventuale
date suplimentare
 data, ora si locul producerii avariei
 tipul instalatiei
 urmarile avariei

h) sa respecte prevederile PT C9-2010 privind repararea si casarea cazanelor


i) proprietarul/utilizatorul este obligat sa ia masuri in situatia produsa la avarie sau in
timpul accidentului sa ramana nemodificata pana la sosirea inspectorului de
specialitate al IT-ISCIT, cu exceptia cazului cand aceasta ar constitui un pericol pentru
viata si sanatatea persoanelor.

3. Personalul de supraveghere tehnica

Conform PT ISCIR C9-2010, ‘’Proprietarul / utilizatorul cazanelor mai mari de Q_cz


=> 400 [KW] este obligat sa numeasca personal propriu (ingineri, subingineri, tehnicieni
de specialitate) sau in raport de complexitatea instalatiilor de cazane sa detina contract cu
o firma autorizata ISCIR pentru aceasta activitate si care va avea obligatiile prevazute in
PT C9-2010.
Personalul de supraveghere si deservire a centralei termice va fi instruit de
societatea furnizoare a echipamentelor si va trebui sa cunoasca minim urmatoarele:
 cartea tehnica de montaj si exploatare a producatorilor sau furnizorilor de
echipamente (cazan arzator, pompe, vas de expansiune, etc.)
Pagina 39 din 54
HIGH TECH CLIMA S.A
Sos.Berceni Nr.11, Popesti Leordeni, jud.Ilfov - Romania, Cod Postal : 077160
RC:J23/632/2009     CUI RO16645925
tel: +(40) 212.550.320 fax: +(40) 212.550.321 e-mail : office@climat.ro www.climat.ro
 schema de functionare si echipare a centralei termice preluata din proiectul
centralei si din documentatia tehnica a furnizorului
 cap. 6 din ‘’I 13/1-02-Normativ pentru exploatarea instalatiilor de incalzire
centrala’’
 Norme Generale de Protectia Muncii – 2002, titlul I, cap VII, cap X, titlul V, cap
VIII.

4. Modul de supraveghere al centralei termice in regim nepermanent

In cazul regimului de functionare ales, S1-Sp-24, nu este necesara prezenta


personalului tehnic in spatiul centralei termice.
Sistemele de automatizare prevazute vor avertiza acustic situatia de defect.

5. Sala cazanelor

Se interzice accesul in sala cazanelor a persoanelor straine de exploatarea


cazanelor si instalatiilor cu exceptia inspectorilor de specialitate ai IT-ISCIR.
Este interzisa a se da salii cazanelor alta destinatie in afara celei stabilite prin
proiect.
In sala cazanelor se vor afisa la loc vizibil instructiunile de exploatare si
instructiunile privind atributiile personalului si modul de deservire a cazanului.
Instructiunile de exploatare pot fi pastrate si in camera de comanda a cazanului, cu
conditia ca acestea sa fie in numar suficient si accesibile pentru intreg personalul de
exploatare.
Se vor respecta instructiunile de exploatare date de producatorii (furnizorii) de
instalatii.

6. Personalul de exploatare si organizare a muncii

Instalarea, punerea in functiune, utilizarea, intretinerea si repararea trebuie sa se


faca numai de personal competent si autorizat conform legislatiei si reglementarilor
tehnice in vigoare.
Conform PT C9-2010, ’PERSONALUL TEHNIC’ folosit la exploatarea cazanelor cu
puteri nominale peste Q_cz>400 [KW], trebuie sa fie instruit de RSVTI.

Personalul trebuie sa corespunda cerintelor functiei respective:


 sa aiba cel putin 18 ani impliniti
 au absolvit invatamantul obligatoriu
 sunt apti din punct de vedere medical pentru prestarea activitatii pentru care se
solicita autorizarea

Intreg personalul de exploatare va fi verificat periodic privind cunostintele necesare


exploatarii cuprinzand:
 alcatuirea instalatiilor
 instructiuni de exploatare si intretinere a instalatiilor
 norme de prevenirea si stingerea incendiilor
 drepturi si obligatii ale personalului aflat la locul de munca
Pagina 40 din 54
HIGH TECH CLIMA S.A
Sos.Berceni Nr.11, Popesti Leordeni, jud.Ilfov - Romania, Cod Postal : 077160
RC:J23/632/2009     CUI RO16645925
tel: +(40) 212.550.320 fax: +(40) 212.550.321 e-mail : office@climat.ro www.climat.ro
Instructajul tehnic al personalului de exploatare se face prin:
 cursuri de pregatire
 instructaj practic la instalatiile exploatate
 cunoasterea sculelor si dispozitivelor de interventii si reparatii
 cunoasterea aparaturii de siguranta, masura si control

Personalul de exploatare va fi format din minim o persoana instruita pentru supraveghere


intermitenta la 72 ore si care are urmatoarele obligatii principale :
-sa cunoasca si sa aplice instructiunile de exploatare
-sa cunoasca foarte bine instalatiile de apa calda si deservirea lor
-sa cunoasca foarte bine echipamentele din centrala termica si sa urmareasca
functionarea acestora
-sa cunoasca defectiunile si modul de interventie pentru repararea lor, iar daca
acestea sunt grave sa informeze responsabilul centralei termice
-sa opreasca din functiune orice cazan cand este cazul (defectiune) si sa
comunice acest fapt responsabilului centralei termice .

7. Evidenta exploatarii cazanelor

Intrucat fiecare cazan are un sistem propriu de automatizare care asigura protectia
echipamentului, proiectantul  avand in vedere prevederile P.T-C9-2010 , respectiv P.T-
C11-2010 a stabilit regimul de supraveghere nepermanent S1-Sp-72 (verificare la interval
de 72h).

In conformitate cu prescriptiile C9-ISCIR si legislatia in vigoare, beneficiarul va numi cu


decizie responsabilul cu supravegherea si verificarea tehnica a instalatiilor, care va fi
autorizat de ISCIR teritorial si care raspunde unitar cu conducerea unitatii de aplicarea
prevederilor PT-ISCIR in vigoare.
Verificarile periodice a conditiilor tehnice de desfasurare a proceselor din centrala
termica se vor face la intervale de 72 ore de catre persoane nominalizate de beneficiar.

In registrul-jurnal pot face inscrieri: personalul tehnic, factori de responsabilitate din


unitate, conducerea unitatii si cei insarcinati in scris de aceasta, precum si alte persoane
din exploatare, conform atributiilor care le revin prin instructiunile interne.

8. Pornirea instalatiilor din centrala termica

8.1 Cazane si instalatii de ardere

a) operatii pregatitoare
 se umple instalatia
 se asigura alimentarea cu combustibil
 se verifica instalatiile de ardere si se efectueaza operatiile pregatitoare la
arzatoarele si canalele de fum
Punerea in funtiune se face dupa cerificarea setarii si reglarii tuturor elementelor de
siguranta.
b) funtionare
 se pune in functiune arzatorul
 se supravegheaza focul si instalatia de evacuare a gazelor de ardere
Pagina 41 din 54
HIGH TECH CLIMA S.A
Sos.Berceni Nr.11, Popesti Leordeni, jud.Ilfov - Romania, Cod Postal : 077160
RC:J23/632/2009     CUI RO16645925
tel: +(40) 212.550.320 fax: +(40) 212.550.321 e-mail : office@climat.ro www.climat.ro
 se urmareste cresterea lenta a temperaturii apei in cazan pana la valoarea
prevazuta in graficul de reglare
 se completeaza cu apa, in cazul verificarii dezaerisirii instalatiei
 se verifica accesoriile pentru reglare si siguranta la canale si cosuri de fum

8.2 Pompe de circulatie

 se verifica punerea sub tensiune


 se deschid vanele
 se pun in functiune ( dupa punerea in functiune a arzatorului)
8.3 Armaturi

a) inainte de umplerea instalatiei


 se asigura separarea legaturilor la consumatori, prin inchiderea vanelor de la
distribuitor-colector
 se deschid vanele de pe conductele de circulatie a apei, vanele de dezaerisire si
se inchid cele ce golire
b) dupa umplerea instalatiei
 se inchide vana de pe conducta de alimentare
 se inchid vanele de dezaerisire
 se deschid venele de la distribuitor-colector
 se pun placute de identificare pentru vane, cu indicarea pozitiei deschis/inchis in
timpul functionarii

9. Verificari tehnice in timpul utilizarii instalatiilor

Verficarea tehnica in timpul utilizarii instalatiilor consta in:

9.1 Cazane
 asigurarea alimentarii cu combustibil
 asigurarea aerului de combustie
 ventilarea salii cazanelor
 urmarirea functionarii arzatorului si a dispozitivelor si armaturilor de inchidere si
siguranta
 urmarirea evacuarii totale a gazelor de ardere si reglajul dispozitivelor

9.2 Pompe
 se urmaresc armaturile si supapele de siguranta ale pompelor
 se verifica instalatia electrica impotriva electrocutarii
Pentru asigurarea circulatiei agentului termic, se verifica:
 realizarea de pompe a presiunii presiunii prevazute, prin masurarea presiunii la
aspiratie si refulare
 realizarea presiunii totale in diferite puncte ale instalatiei
 semnalizarea intreruperii unei pompe si modul de intrare in functiune a pompei
de rezerva

9.3 Distribuitor colector, armaturi


Pagina 42 din 54
HIGH TECH CLIMA S.A
Sos.Berceni Nr.11, Popesti Leordeni, jud.Ilfov - Romania, Cod Postal : 077160
RC:J23/632/2009     CUI RO16645925
tel: +(40) 212.550.320 fax: +(40) 212.550.321 e-mail : office@climat.ro www.climat.ro
 se verifica presiunea si temperatura agentului termic, mentinandu-se acesti
parametri conform graficului de reglare
 se urmareste functionarea corecta a armaturilor de inchidere, siguranta
dezaerisire, control si golire

9.4 Instalatii

a) la instalatia de alimentare cu apa, pentru completare, umplere si spalare, se verifica:


 asigurarea circulariei corecte a apei in instalatie
 eficienta dezaerisirii instalatiei in punctele cele mai de sus de pe traseul
conductelor si pe partea superioara a echipamentelor
 golirea instalatiei in punctele cele mai de jos de pe traseul conductelor si
dezaerisirea la partea superioara a echipamentelor

b) la instalatia de preparare a apei calde se verifica:


 functionarea dispozitivelor de siguranta si a limitatoarelor de temperatura,
functie de temperatura apei calde de condum, temperatura maxima admisa a
apei calde de consum 50-60 C
 functionarea conform proiectului a ansamblului schimbatorului de caldura
 verificarea izolatiei termice, a protectiei mecanice aferente acesteia
 la instalatiile cu vas de expansiune deschis se verifica legarea conductelor la
vas si comportarea la depasirea temperaturii limita
 la instalatiile cu vas de expansiune inchis se verifica presiunea de umplere

c) la instalatia de automatizare se verifica:


 se face controlul si verificarea masurilor de siguranta prevazute in STAS 7132
 urmarirea instalatiei de automatizare, de siguranta si control in toate punctele
prevazute in instalatie, pentru functionare in parametri normali, conform
graficului de reglare
 functionarea termostatelor
 functionarea presostatelor
 functionarea manometrelor
 asigurarea reglajului automat al instalatiei prin intrarea automata in functiune a
robinetelor de reglare cu mai multe cai si a pompelor de circulatie corespunzator
diferitelor regimuri de functionare

d) la instalatia electrica se verifica:


 functionarea corecta a instalatei electrice
 starea conductorilor de alimentare cu energie electrica, inclusiv legarea la nulul
de protectie conform STAS 12604/5, masurarea rezistentei de sispersie se face
cel putin o data la 2 ani

e) la instalatiile cu combustibil gazos se verifica:


 respectarea prevedrilor ‘’Normelor tehnice pentru proiectarea, executia si
exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale – ordinul M.E.C. nr.
58/4.2.2004’’
 oprirea automata a arzatoarelor cazanelor in cazul atingerii presiunii sau
temperaturii maxime admise a agentului termic

Pagina 43 din 54
HIGH TECH CLIMA S.A
Sos.Berceni Nr.11, Popesti Leordeni, jud.Ilfov - Romania, Cod Postal : 077160
RC:J23/632/2009     CUI RO16645925
tel: +(40) 212.550.320 fax: +(40) 212.550.321 e-mail : office@climat.ro www.climat.ro
 oprirea automata a arzatoarelor cazanelor in cazul intreruperii alimentarii cu
gaze naturale, aer sau energie electrica
 reglajul eficientei instalatiei de ardere, prin analiza gazelor de ardere cu un
analizor se face la un interval de 2 ani

f) la instalatia de evacuare a gazelor de ardere se verifica:


 etanseitatea canalelor si a cosului de fum
 continuitatea circulatiei gazelor de ardere si litrajul, temperatura si viteza gazelor
in canalul de aer, in cos si la evacurea in atmosfera
 functionarea accesoriilor pentru reglare si siguranta la canale si la cosul de fum

g) la instalatiile sanitare, canalizare se verifica:


 functionarea corecta a instalatiei conform ‘’I9/2015 Normativ pentru proiectarea,
executia si exploatarea instalatiilor sanitare

10. Oprirea instalatiilor

Oprirea instalatiei se face in functie de caracteristicile echipamentului si schema


tehnologica, constand in principal din:
 oprirea alimentarii cu combustibil, stingerea focului
 verificarea etanseitatii robinetelor de inchidere a alimentarii cu cimbustibil
 oprirea pompelor
 ordinea de inchidere / deschidere a unor armaturi
 golirea instalatiei
 scoaterea de sub tensiune a instalatiei de forta

11. Intretinerea instalatiilor, verificari tehnice periodice

Intretinerea, revizia si verificarile tehnice periodice ale cazanului si sistemelor de


coguranta si automatizare sunt activitati care se vor efectua permanent, in concordanta cu
prevederile furnizarilor de echipamente, ale PT C9-2010 si prezentelor instructiuni.
Aceste activitati trebuie sa se faca numai de personal calificat.
Cazanul din centrala termica se supune la verificari tehnice periodice de catre
agenti economici autorizati ISCIR la interval de maxim 2 ani , sau la intervale prescrise la
data ultimei verificari.
Supapele de siguranta se verifica si se regleaza la intervale de max. 2 ani de catre
agenti economici autorizati ISCIR.
Vasul(e) de expansiune inchise, cu membrana elestica, din centrala termica se
supune la verificari tehnice periodice catre agenti economici autorizati ISCIR la intervale
de max. 2 ani, sau la intervale prescrise la data ultimei verificar
La verificarile periodice in centrala termica se va constata:
- respectarea regimului de presiune a agentului termic din instalatia de incalzire,
- starea tehnica a conductelor si armaturilor instalatiei de gaze naturale.
- daca la intrarea in centrala termica sesizati miros de gaze naturale nu se aprinde
lumina,se inchide alimentarea cu gaze din exteriorul cladirii de la contorul volumetric, se
aeriseste incaperea si se efectueaza verificarea etanseitatii conductelor , armaturilor si
aparatelor
- remedierea operativa a eventualelor defectiuni la sistemul de alimentare cu
combustibil ,
Pagina 44 din 54
HIGH TECH CLIMA S.A
Sos.Berceni Nr.11, Popesti Leordeni, jud.Ilfov - Romania, Cod Postal : 077160
RC:J23/632/2009     CUI RO16645925
tel: +(40) 212.550.320 fax: +(40) 212.550.321 e-mail : office@climat.ro www.climat.ro
- este interzisa, obturarea chiar si  partial a prizei de aer,
- se va verifica periodic starea tehnica a canalului de evacuare a gazelor arse,
- mentinerea curateniei in centrala termica ,
- dace este necesara oprirea totala a centralei termice pe perioada rece a anului 
atat centrala termica cat si instalatiiie interioare se vor goli de agent termic.
- repunerea in functiune a sistemului de incalzire centrala se va face intr-o zi in care
temperatura exterioara este mai mare de -5 °C sau pentru umplerea instalatiei se va utiliza
apa calda cu temperatura de circa 30°C .
Lucrarile de reparatii si intretinere a utilajelor si echipamentelor din centrala termica
se vor executa pe baza prevederilor din cartile tehnice ale acestora, de catre personal
calificat si autorizat de furnizori, numai dupa ce acestea au fost deconectate de la
instalatia electrica.
 
RECOMANDARE
Verificarile tehnice periodice la cazanele cu puteri nominale mai mari de Qcz>=400
[KW] se efectueaza de catre IT-ISCIR sau de agentii economici autorizati ‘’Responsabilul
cu Supravegherea si Verificarea Tehnica a Instalatiei’’ (R.S.V.T.I.), la intervale stabilite
de catre producatorul cazanelor sau de catre ISCIR.
R.S.V.T.I., este o persoana fizica sau juridica, care intruneste conditiile impuse de
catre ORDIN 130/2011 al Inspectorului de stat sef al I.S.C.I.R

11.1.Revizia interioara

Se examineaza partile componente ale cazanului, in special peretii metalici


accesibili ai elementelor sub presiune atat pe partea dinspre ulei, cat si pe partea dinspre
gazele de ardere.
Revizia interna se face cel putin o data la 4 ani, inspectorul de specialitate al ISCIR
INSPECT IT putand stabili termene mai scurte, functie de starea tehnica a cazanului.

11.2.Incercarea la presiune hidraulica la rece

Se executa la un interval de 4 ani si in cazul in care revizia interioara nu poate fi


executata.
Incercarea la presiune hidraulica la rece se executa in conformitate cu prevederile
PTC9-2010 si prevederilor din cartea cazanului.

11.3.Incercarea de presiune la cald

Se verifica:
a) Etanseitatea imbinarilor vizibile ale cazanului
b) Functionarea armaturilor de siguranta si control:
 limitatoarele de temperatura si presiune la atingerea valorilor limita ale cazanului
c) Realizarea functiilor de protectie, semnalizare, monitorizare si de reglare ale instalatiei
de automatizare
d) Functionarea corecta a instalatiei de ardere:
 arzator
 preventilarea focarului
 initierea flacarii
 reglarea focului pe baza debitului de caldura si a temperaturii agentului termic si
a aerului exterior
Pagina 45 din 54
HIGH TECH CLIMA S.A
Sos.Berceni Nr.11, Popesti Leordeni, jud.Ilfov - Romania, Cod Postal : 077160
RC:J23/632/2009     CUI RO16645925
tel: +(40) 212.550.320 fax: +(40) 212.550.321 e-mail : office@climat.ro www.climat.ro
 tirajul instalatiei de gaze arse, etc.
e) Functionarea principalelor instalatii auxiliare aferente cazanului:
 instalatia de alimentare cu combustibil
 instalatia de ventilatie
f) Realizarea principalilor indici de functionare a cazanului:
 consumul dre combustibil
 randamentul
 excesul de aer
 temperatura si continutul gazelor de ardere, conform metodologiei ISCIR sau
instructiunilor producatorului
g) Dilatarea libera a cazanelor prevazute cu aceasta posibilitate
h) Existenta instructiunilor de exploatare a cazanului si examinarea prin sondaj a modului
de insusire a acestora de catre personalul de exploatare

11.4.Revizia exterioara

Se poate executa inopinant in timpul functionarii cazanului si consta in examinarea


tuturor factorilor care contribuie la functionarea cazanului in condirii de siguranta, in
conformitate cu ISCIR PTC9-2010

11.5.Verificarea eficientei energetice

In vederea functionarii in conditii de eficienta energetica optima si a reducerii


consumului de combustibil al instalatiei de ardere, se va efectua cel putin o data la 2 ani
reglajul instalatiei prin analiza gazelor de ardere, a tirajului si a noxelor emise
Verificarea se face de catre IT-ISCIR sau de catre agentii economici autorizati, in
baza unei imputerniciri emise de IT-ISCIR, conform anexei U

12.Repararea cazanelor

Conform PT C9-2010 ‘’Repararea cazanelor se poate executa numai de agenti


economici autorizati ISCIR INSPECT in acest scop’’
Conform PT C9-2010 ‘’Reparatiile care se verifica de catre IT-ISCIR se vor efectua
numai in baza unui proiect de reparatie'’
Proiectul de reparatie va fi intocmit de un agent economic de proiectare autorizat de
IT-ISCIR sau de catre producatorul cazanului
Proiectul de reparatie impreuna cudocumentatia de reparatie se vor atasa la Cartea
cazanului
Se interzice inceperea lucrarilor de reparatii fara procesul cerbal de acceptare emis
de IT-ISCIR.

13.Punerea in functiune a centralei termice

Punerea in functiune a centralei termice noi sau la care s-au efectuat reparatii de
face numai dupa efectuarea verificarilor si probelor de catre o firma autorizata IT-ISCIR,
conform precizarilor furnizorilor de echipamente si prescriptiilor tehnice PT ISCIR in
vigoare.
Conform art. 432 din NGPM-2002 ‘’se interzice utilizarea echipamentelor pentru
fluide energetice daca acestea nu sunt prevazute cu toate dispozitivele de siguranta,

Pagina 46 din 54
HIGH TECH CLIMA S.A
Sos.Berceni Nr.11, Popesti Leordeni, jud.Ilfov - Romania, Cod Postal : 077160
RC:J23/632/2009     CUI RO16645925
tel: +(40) 212.550.320 fax: +(40) 212.550.321 e-mail : office@climat.ro www.climat.ro
aparatura de control reglata sau necesara desfasurarii activitatii in conditii de securitate
sau daca dispozitivele de siguranta sunt defecte, descompletate sau neverificate’’.

14. Defectiuni, Incidente, Avarii

In vederea prevenirii producerii accidentelor la centralele termice se ieu


urmatoarele masuri:
-executarea instructajelor si exercitiilor de prevenire a incidentelor;
-reglarea si mentinerea in perfecta stare de functionare a supapelor de siguranta
si a aparatelor de masura si control – etalonare / verificare anuala;
-reglarea si mentinerea in perfecta stare de functionare a vaselor de expansiune
inchise - verificare anuala;
-pastrarea documentelor de certificare a calitatii echipamentelor, cartilor tehnice
ale echipamentelor, procese verbale de autorizare de functionare I.S.C.I.R.;
-mentinerea intacta a placii de timbru pe echipamente;
-efectuarea probelor la echipamente, conducte si armaturi la presiunea necesara
(la rece si la cald).

INSTALAŢIA DE ÎNCĂLZIRE TREBUIE FACUTĂ DE CĂTRE PERSOANE


AUTORIZATE!

FOLOSIŢI CAZANUL CONFORM INSTRUCŢIUNILOR ŞI SUGESTIILOR DIN


ÎNDRUMAR !

ÎNAINTE DE A DESCHIDE CAPACUL OPRIŢI FANUL ŞI ÎNTRERUPEŢI-I


CURENTUL ELECTRIC !

NU PUNEŢI ÎN FUNCŢIE CAZANUL FĂRĂ A-L UMPLE CU APĂ!

EFECTUAŢI INTEGRAL OPERAŢIILE DE CONTROL ŞI ÎNTREŢINERE ALE


CAZANULUI !

LEGĂTURILE ELECTRICE ALE CAZANULUI TREBUIE FĂCUTE DE CĂTRE


PERSOANE AUTORIZATE !

7. PREVENIREA SI STINGEREA INCENDIILOR

Activitatea de prevenire si stingere a incendiilor este permanenta.

Pagina 47 din 54
HIGH TECH CLIMA S.A
Sos.Berceni Nr.11, Popesti Leordeni, jud.Ilfov - Romania, Cod Postal : 077160
RC:J23/632/2009     CUI RO16645925
tel: +(40) 212.550.320 fax: +(40) 212.550.321 e-mail : office@climat.ro www.climat.ro
Dotari P.S.I.
-in centralele termice cu GAZE, se interzice controlul etanseitatilor la conducte sau
echipamente utilizand flacara.
-in centralele termice cu gaze pe conducta de alimentare cu gaz metan a unui arzator
trebuie sa existe: -2 robineti de inchidere
-1 filtruregulator gaz
-1 racord antivibrant
-in centralele termice cu gaze deasupra unui cazan la cca. H=1,50 [m], se monteaza:
-1 senzor detector scapari gaz metan
-in centralele termice cu gaze pe conducta principala de alimentare cu gaz metan in
exteriorul cladirii trebuie sa existe:
-1 electrovana de inchidere gaz

-In centrala termica va fi afisat in zona accesibila, Planul de evacuare in caz de incendiu
si telefonul pompierilor.

Protectia impotriva incendiilor


In timpul executarii instalatiilor se iau masuri specifice de prevenire si stingere a
incendiului, conform prevederilos specifice din “Norme generale de stingere a incendiilor”
(Ord.MI nr. 775/1998), a normativului C 300 (Normativul de prevenire si stingere a
incendiilor pe perioada executarii lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora)
Personalul care exploateaza instalatiile se instruieste inaintea darii in functiune si
periodic in timpul exploatarii instalatiilor, in conformitate cu prevederile “Dispozitiilor
generale privind instruirea in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor” DG P.S.I.002,
aprobate cu O.M.I.nr.1080/2000 si O.M.I. nr. 1023/2000.
Locurile cu pericol de incendiu sau explozie se marcheaza cu indicatoare de
avertizare conform cu revederile STAS 297/1,2.

SIGURANTA LA FOC
Riscul de incendiu
Centrala termica:
-incaperea se incadreaza in categoria ‘C’ de pericol de incendiu.
-cladirea este de gradul ‘I’ de rezistenta la foc (Q<=5 [MW]).
-suprafata vitrata a centralei termice 0,05 [m²] de fereastra pentru fiecare 1 [m³]
volum al salii. Se realizeaza o suprafata vitrata cu geam de 4 [mm] grosime
-cosul de fum se izoleaza la traversarea prin elementele de constructie si are o
inaltime de minim 7 [m].

Comportarea la foc
Separarea salii cazanelor fata de restul cladirii in situatia – cladiri civile:
-pereti – clasa de combustivitate C0, rezistenta la foc 3 [ore]
-plansee – clasa de combustivitate C0, rezistenta la foc 2 [ore]
-usi – clasa de combustivitate C0, rezistenta la foc 15 [minute]

Preintimpinarea propagarii incendiilor


-montarea unui detector de fum si legarea lui la o semnalizare acustica si vizuala.
-cite un stingator cu pulbere si CO2 de minim 6 [kg] sau similare amplasate in sala
cazanelor pentru fiecare 100 [m²] de pardoseala (din considerente functionale se
amplaseaza minim 2 bucati-instinctoare).
Pagina 48 din 54
HIGH TECH CLIMA S.A
Sos.Berceni Nr.11, Popesti Leordeni, jud.Ilfov - Romania, Cod Postal : 077160
RC:J23/632/2009     CUI RO16645925
tel: +(40) 212.550.320 fax: +(40) 212.550.321 e-mail : office@climat.ro www.climat.ro
-prin solutiile adoptate materialele si elementele componente ale instalatiei au limita
de rezistenta la foc corespunzatoare cu cea a elementelor de constructie pe care se
monteaza.

In timpul executiei se vor respecta:


-Prevederile in legatura cu executia din actele normative mentionate mai sus.
-Normele P.S.I. elaborate de forul tutelar al unitatilor de constructii montaj.

Beneficiarul raspunde:
-Trimiterea in termen legal a eventualelor obiectiuni la prezentul proiect.
-Respectarea obligatiilor ce ii revin din actele normative indicate mai sus, inclusiv
reglemetarilor tehnice de dotare proprie pe linie de P.S.I.
-LEGEA 319/2006 privind Securitatea si sanatatea in munca
-Hotararea de Guvern HG 971/2006, privind cerintele minime pentru semnalizarea de
securitate si/sau sanatate la locul de munca.

Activitati specifice lucrarii:


Operatiile de prelucrare a tevilor (taierea, indoirea, fasonarea, etc.) vor fi executate
pe bancul de lucru din atelierele de semifabricate. Se interzice executarea operatiilor de
prelucrare a tevilor pe schelele de montaj, cu exceptia ajustarii racordurilor intre conducte,
in vederea definitivarii pozitiei de montaj.
Prelucrarea tevilor in vederea executarii “pozitiilor” sau a prefabricatelor, precum si
operatiile de pilire, gaurire, lipire, si sudare a tevilor si confectiilor metalice, se vor efectua
cu scule, dispozitive si utilaje in cea mai buna stare de functionare.
Aparatele electrice portabile sau fixe folosite vor fi obligatoriu conectate la instalatia
de legare la pamant.

Transportul echipamentelor si utilajelor pe santier (cazane, recipient hidrofor,


pompe, vas de expansiune, rezervor, statie dedurizare), coborarea sau ridicarea acestora
in vederea montajului se face se vor face sub supravegherea directa a conducatorului
formatiei de lucru.
Pe timpul ridicarii si montarii, elementele mobile ale utilajelor se blocheaza.
Se interzice sprijinirea schelelor si podetelor pe utilaje tehnologice.
Pentru realizarea conditiilor de siguranta la montaj, se vor respecta urmatoarele
aspecte:
-iluminat corespunzator;
-asigurarea dispozitivelor de protectie;
-ungerea si reglarea pieselor mobile ale instalatiilor;
-existenta si buna functionare a tuturor aparatelor de siguranta, masura si control.
Personalul muncitor ce ia parte la incercarea utilajelor va fi instruit in prealabil
asupra modului lor de functionare.
Lucratorilor care participa la incercarile de presiune a conductelor li se va face
inaintea lucrului un instructaj in legatura cu:
-asezarea armaturilor si flanselor oarbe;
-metode de evacuare a aerului din instalatie;
-modul de marire si micsorare treptata a presiunii din instalatie;
Pagina 49 din 54
HIGH TECH CLIMA S.A
Sos.Berceni Nr.11, Popesti Leordeni, jud.Ilfov - Romania, Cod Postal : 077160
RC:J23/632/2009     CUI RO16645925
tel: +(40) 212.550.320 fax: +(40) 212.550.321 e-mail : office@climat.ro www.climat.ro
-interzicerea executarii de reparatii intr- o instalatie care se gaseste sub presiune;
-presiunea maxima admisa de normele tehnice in vigoare;
-procedeele de ciocanire a sudurilor de pe conductele aflate sub presiune;

-Masurile de prevenire si stingere a incendiilor indicate in prezentul ghid nu sunt limitative,


ele vor fi completate de cei care executa si de beneficiarii centralei termice cu instructiuni
specifice. Acestea vor fi afisate in fiecare Centrala termica.

8. NORME DE PROTECTIA MUNCII,

8.1. Probleme generale


-La intocmirea prezentului proiect s-au respectat prevederiile legale din:
-LEGEA 319/2006 privind Securitatea si sanatatea in munca
-Hotararea de Guvern HG 971/2006, privind cerintele minime pentru semnalizarea de
securitate si/sau sanatate la locul de munca.
-I-13-2015
-Prin modul cum au fost preconizate se asigura eficienta masurilor de protectie a muncii cu
conditia respectarii lor integrale.

8.2. In timpul executiei se va respecta


-LEGEA 319/2006 privind Securitatea si sanatatea in munca
-Hotararea de Guvern HG 971/2006, privind cerintele minime pentru semnalizarea de
securitate si/sau sanatate la locul de munca.
- Normele de protectiea muncii proprii constructorilor si montorilor privind continutul
prezentului proiect.

8.3. Beneficiarului îi revin urmatoarele obligatii


a. - Trimiterea in termenul legal a eventualelor obiectiuni la prezentul proiect.
b. - Respectarea actelor normative privind receptionarea si darea in functiune a
instalatiilor.
c. - Respectarea N.R.P.M. capitol I, II, III, si XVII - XXI.
d. - Dotarea personalului cu echipamentul de protectie si de lucru prevazut in
normativulele vigoare.
e. - Beneficiarul va convoca obligatoriu proiectantul pentru control la urmatoarele faze
de executie: trasarea distributiei, instalatiei interioare, verificarea golurilor prin pereti si
plansee, amplasarea corpurilor de incalzire, probe, verificarea functionarii instalatiei.

-Cerintele privind protectia, siguranta si igiena muncii se respecta in toate etapele privind
executarea si exploatarea centralelor termice (inclusiv reparatii, inlocuiri, dezafectari, etc.)
-Conducatorii unitatilor ce realizeaza executia sau exploatarea Centralelor termice au
obligatia sa asigure:
-luarea de masuri organizatorice de creare a conditiilor de securitate a muncii;
-realizarea instructajului de protectie a muncii al personalului la intervale de
minim 30 de zile;
-controlul aplicarii si respectarii normelor si masurilor de protectie a muncii;
-verificarea cunostiintelor asupra normelor si masurilor de protectie a muncii;
-instalatiile si echipamentele cu pericol de accidente se prevad cu dispozitive de
Pagina 50 din 54
HIGH TECH CLIMA S.A
Sos.Berceni Nr.11, Popesti Leordeni, jud.Ilfov - Romania, Cod Postal : 077160
RC:J23/632/2009     CUI RO16645925
tel: +(40) 212.550.320 fax: +(40) 212.550.321 e-mail : office@climat.ro www.climat.ro
protectie necesare;
-Operatiunile de exploatare se efectueaza numai de care personal calificat, instruit in acest
scop.
-Instructajul va contine si masurile ce se impun pentru manevrele necesare in vederea
evitarii unor accidente.

-instalatiile si echipamentele vor fi echipate cu dispozitive de protectie necesare in vederea


evitarii accidentelor, dublate de dispozitivele de avertizare corespunzatoare (ex.: HUPA).

-Accesul in Centrala termica a persoanelor straine de exploatarea cazanelor este interzisa.


-In sala cazanelor vor fi afisate la loc vizibil instructiunile de exploatare si schema de
principiu a centralei termice.
-Masurile de protectie a muncii indicate in prezentul ghid nu sunt limitative, ele vor fi
completate de cei care executa si de beneficiarii centralei termice cu instructiuni specifice.
Acestea vor fi afisate in fiecare Centrala termica.

9. PROGRAM DE VERIFICARI IN VEDEREA ASIGURARII CALITATII


INSTALATIILOR DE INCALZIRE CENTRALA IN CENTRALA
TERMICA
Controlul calitatii executiei lucrarilor instalatiilor de incalzire centrala in centrala
termica proiectata, realizata conform cu Normativul I13 / 2002 si Prescriptia Tehnica
C9 / 2003, se va executa dupa urmatorul program:
1. Se verifica calitativ si cantitativ utilajele, echipamentele / aparatele si accesoriile de
montaj, precum si o verificare a conductelor. – inainte de a fi puse in opera.
2. Se verifica certificatele de calitate si declaratiile de conformitate ale utilajelor,
echipamentelor / aparatelor si accesoriilor de montaj, eliberate de catre furnizori.
3. Se verifica locul si conditiile de amplasare a utilajelor, echipamentelor / aparatelor
conform proiectului – inainte de a fi puse in opera
4. Se verifica etanseitatea utilajelor, echipamentelor / aparatelor - livrate neasamblate
- inainte de legarea la instalatie (daca este cazul).
5. Se executa montajul utilajelor, echipamentelor / aparatelor, conform cu proiectul si
cu instructiunile de montaj ale producatorului – se respecta tehnologia de montaj
(agrementele).
6. Se realizeaza spalarea instalatiei – inainte de vopsire, izolare si proba la rece.
7. Se realizeaza proba la rece, verificarea etanseitatii instalatiei – inainte de vopsire si
izolare.
8. Se realizeaza proba la cald, modul de comportare la dilatare si contractare a
utilajelor, echipamentelor / aparatelor, accesoriilor de montaj si a conductelor –
inainte de vopsire si izolare.
9. Se grunduiesc, vopsesc si se izoleaza echipamente / aparate si conducte.
10. Se verifica randamentul cazanelor si parametrii functionali ai utilajelor, se realizeaza
reglaje.
11. Sa obtina la punerea in functiune, de la o societate autorizata I.S.C.I.R., ‘Autorizatia
de Functionare’ pentru fiecare cazan in parte.

NOTA:
Pagina 51 din 54
HIGH TECH CLIMA S.A
Sos.Berceni Nr.11, Popesti Leordeni, jud.Ilfov - Romania, Cod Postal : 077160
RC:J23/632/2009     CUI RO16645925
tel: +(40) 212.550.320 fax: +(40) 212.550.321 e-mail : office@climat.ro www.climat.ro
-Beneficiarul si Constructorul, vor analiza proiectul si programul de verificari, si vor
transmite in scris, in termen de maxim 30 [zile] de la primirea documentatiei, punctul de
vedere. Dupa acest termen se considera ca fiind acceptat proiectul fara obiectii.

-Beneficiarul si Constructorul, au obligatia sa anunte in scris, cu o saptamina inainte


de terminarea fiecarui stadiu fizic, data cind se poate prezenta proiectantul pentru
incheierea Procesului-Verbal de verificare a executiei la stadiile fizice respective.

-Neconvocarea in timp util a proiectantului, de catre Beneficiar si Constructor,


pentru controlul de faza pe santier, va reprezenta preluarea de catre acestia a atributiilor si
raspunderilor de proiectare.

-Beneficiarul si Constructorul au obligatia ca la prezentarea proiectantului pe


santier, sa prezinte pentru stadiul fizic respectiv urmatoarele date:
--procesul verbal de lucrari ascunse (dupa caz);
--buletinele de analiza si verificare, care sa confirme marca si caracteristicile
utilajelor, echipamentelor si aparatelor prevazute in proiect;
--certificatele de calitate ale echipamentelor / aparatelor;
--procese verbale de verificare si reglare a instalatiilor.

10. BAZA DE PROIECTARE, EXECUTIE SI EXPLOATARE

- Schite si relevee de arhitectura puse la dispozitie de catre Beneficiar.

- Cataloage de echipamente în vigoare de la producatori sau distribuitori


Prescriptii tehnice I.S.C.I.R.

- ISCIR - prescriptia tehnica PT C 9 – 2010, Cazane de apa calda si abur de joasa


presiune Q>400 [KW].

- ISCIR - prescriptia tehnica PT C 7 – 2010, Supape de siguranta.

- ISCIR - prescriptia tehnica PT C 6 – 2010, Conducte metalice pentru fluide.

- ISCIR - prescriptia tehnica PT C 4 – 2010, Recipiente metalice stabile sum presiune.


- ISCIR - prscriptia tehnica PT C11- 2010, Sisteme de automatizare la arzatoare si
Centrale-termice
Legi, hotariri de guvern, ordine, regulamente, norme

- Legea nr. 10/1995 – Legea privind calitatea in constructii, cerinte de performanta: a -


rezistenta si stabilitate; b - siguranta si exploatare; c - siguranta la foc; d - igiena,
sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului; e - izolatie termica, hidrofuga si
economie de energie; f - protectie impotriva zgomotului;
- Legea 64/2008 – Legea I.S.C.I.R.

- Legea 319/2006 – Legea privind securitatea si sanatatea in munca

- HG 971/2006 –Cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau


sanatate lalocul
de munca
Pagina 52 din 54
HIGH TECH CLIMA S.A
Sos.Berceni Nr.11, Popesti Leordeni, jud.Ilfov - Romania, Cod Postal : 077160
RC:J23/632/2009     CUI RO16645925
tel: +(40) 212.550.320 fax: +(40) 212.550.321 e-mail : office@climat.ro www.climat.ro
- Legea 137/1995 – Legea protectiei mediului;

- Legea 212/1997 – Legea privind apararea impotriva incendiilor;

- HG nr. 273/1994 – Regulament de receptie a lucrarilor de constructie si instalatii


aferente;

- OMS 775/1998 – Norme generale de prevenire si stingerea incendiilor

- MF 784/1998 – Norme metodologice privind continutul cadru de organizare a


licitatiilor,
prezentarea ofertelor adjudecarea, contractarea si decontarea
executiei
lucrarilor;
- M.L.P.A.T. C 300/1994 – Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata
executarii lucrarilor
de constructii si instalatii aferente ecestora;
- Normativ I-13/ 2015 – Normativ privind proiectarea si executia instalatiilor de
incalzire centrala;
– Normativ privind exploatarea instalatiilor de incalzire centrala;
- Norme tehnice 2004 – Privind proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de
alimentare
cu gaze naturale
- P 118/ 1999 – Normativ de siguranta la foc a constructiilor.
- Ghid I 36-2001 – Ghid pentru proiectarea automatizarii instalatiilor din centrale
termice
- C 56 – Normativ privind verificrea calitatii lucrarilor de constructii si instalatii
aferente;
- C 107/2 – Normativ priviond calculul coeficientilor globali de izolare termica la
cladiri cu
alta destinatie decit de locuit;
Standarde de referinta
-STAS 4369/1981 – Instalatii de incalzire, ventilare si conditionare a aerului,
Terminologie;

- STAS 1907/1-90 – Calcul necesar de caldura. Prescriptii de calcul.

- STAS 1907/2-90 – Calcul necesar de caldura.Temperatura interioara de calcul.


- STAS 4839/1997 – Numarul anual grade-zile;
- STAS 7656/1990 – Tevi de otel sudate longitudinal pentru instalatii;
- STAS 7657/1990 – Tevi de otel sudate longitudinal pentru constructii;

- SR 404/1 1990 – Tevi de otel fara sudura laminate la cald

- STAS 1125/1 / 1991 – Electrozi pentru sudare cu arc electric. Conditii tehnice
generale de calitate;

- STAS 122256/1984 – Imbinari sudate cap la cap a tevilor din otel;

Pagina 53 din 54
HIGH TECH CLIMA S.A
Sos.Berceni Nr.11, Popesti Leordeni, jud.Ilfov - Romania, Cod Postal : 077160
RC:J23/632/2009     CUI RO16645925
tel: +(40) 212.550.320 fax: +(40) 212.550.321 e-mail : office@climat.ro www.climat.ro
- STAS 6793; STAS 3417 – Cosuri, canale de fum pentru focare obisnuite la constructii
civile.
- 8805/1 1980 – Fitinguri pentru sudare din otel, coturi din teava la 90 grade, dimensiuni;

- 1733/1989 – Garnituri nemetalice pentru suprafete de etansare plane Pn=2,5—40 [bari],


dimensiuni.

Intocmit,

Ing. Ionut Carvaci

Pagina 54 din 54
HIGH TECH CLIMA S.A
Sos.Berceni Nr.11, Popesti Leordeni, jud.Ilfov - Romania, Cod Postal : 077160
RC:J23/632/2009     CUI RO16645925
tel: +(40) 212.550.320 fax: +(40) 212.550.321 e-mail : office@climat.ro www.climat.ro

S-ar putea să vă placă și