Sunteți pe pagina 1din 3

VENIȚI SĂ FERICIM PE IOSIF

Glas 5 Πα

de Chiril POPESCU, transcrisă de George JERDEA


(Π)

V e niți să fe ri ci i im pe e I i i o sif

Ce el de-a pu u ru rea po me e e nit ca re


(Κ) (Π)
(Δ)

noa ap tea a ve ni i it la Pi la a at și a

ce ru ut pe vi a a ța a a tu u tu ro o

or zi i i când dă ă ă ă ă- mi pe A ce e el stră
(Δ) (Π)

in ca a re nu a a a re e e un de să-și ple e
(Κ) (Δ)

ce ca a a a a pul dă ă ă ă ă- mi pe A ce
(Π)

e el stră ă i i in pe Ca re u ce ni i cul ce el
(Μ) (Π)

vi i i i clea an L-a vân dut spre moa a a a ar te


(Δ)

dă ă ă ă ă- mi pe A ce e el străă ă in pe
(Π)

Ca a re e Ma a ai ca a Sa a a pe cru u ce vă

1
zâ ân du - L răs tig ni it sus pi nâ ân â â ând gră
(Κ)

ia a a va ai Fi i u u ul meu vai mi i e
(Δ) (Π)

lu mi i i na a mea a a și i ni i i ma a a

mea a a cea a a iu u u bi i i i i tă

că ce e le ce e mi i s-a au spu us de e e Si i
(Κ) (Δ) (Κ)

me e on în bi se ri i i i că ă mai na
(Δ) (Ζ)

i i i i in te e e s-a a a a au pli i
(Π) (Κ)↓

i i i nit i ni ma ta a sa bi a o o va
(Π)

pă tru u u un de ci plâ â ân ge e e rea a2 a a


(Κ)↓ (Π)

mea a a a în tru bu cu ri a În vi e ri Ta le e

e o o o î î în toa a a ar ce în chi nă ă mu

ne pa ti mi i lo or Ta le în chi nă ă mu
(Ν) (Π)

u u ne e e e pa ti mi i lo or Ta le Hri is

2
(Κ)

toa a a se a ra a tă ne no o o o uă și
2 (Δ) (Π) (Ν) (Π)

2
slă vi tă în vi e e rea Ta a a a a a a a