Sunteți pe pagina 1din 2

Ecoturism in Romania

În ţara noastră sunt pe piaţă doar 20 de pensiuni şi tour-operatori certificaţi eco. Fluxul de ecoturişti
a crescut cu 30% în 2008 faţă de 2007. Tendinţa ascendentă se va menţine şi în 2009.

Sistemul de certificare în ecoturism „Eco-România“ a fost elaborat de Asociaţia de Ecoturism din


România, urmând modelul unor sisteme similare existente în Suedia şi Australia. Sistemul are la bază opt
principii care care au în vedere spaţiile de cazare, programele turistice oferite de tur-operatori şi destinaţiile
turistice.

Principiul focalizării pe zonele naturale este foarte important în ecoturism, la fel ca şi cel al
conservării naturii. “Sistemul nostru de certificare este unul dintre cele mai complete din Europa.

În afară de al nostru, mai există doar două asemănătoare”, a spus Andrei Blumer, preşedintele AER.
El a adăugat că ecoturismul capătă din ce în ce mai multă amploare în conşiinţa publicului, chiar a celui
român.

„Fluxul de ecoturişti a crescut cu 30 % în 2008 faţă de anul 2007, iar anul acesta avem semnale
pozitive de la târgurile din Stuttgart, München şi Berlin”, a precizat preşedintele AER. Andrei Blumer
spune că în ţara noastră ecoturismul este practicat, dar nici pe departe la adevărata sa capacitate. Zone
precum Retezat – Haţeg, Apuseni sau Delta Dunării plasează România pe un loc fruntaş în Europa în ceea
ce priveşte potenţialul ecoturistic, potrivit lui Andrei Blumer.

Prietenos cu mediul natural

În plus, ţara noastră beneficiază deja de 20 de pensiuni şi tur-operatori care promovează turismul
prietenos cu mediul natural şi care sunt certificaţi ca atare de către Asociaţia pentru Ecoturism din România.

Cele mai solicitate pensiuni ecologice româneşti se găsesc în zona Retezat, Piatra Craiului,
Bucovina şi Sibiu. O eco-pensiune trebuie să beneficieze de un număr de până la 20 de camere, iar
consumul de energie şi apă să fie redus. O pensiune ecologică trebuie să ofere oaspeţilor un meniu compus
din ingrediente naturale.

Sursa: Adevarul

Agroturism in Romania

În România nu putem vorbi de o traditie în domeniul agroturismului acesta luând amploare dupa
1989. În prezent, cauza majora în dezvoltarea agroturismului este data de multitudinea de avantaje care le
poate prezenta aceasta noua ramura. În ansamblul economiei globale a turismului, agroturismul se defineste
ca fiind valorificarea turistica:
- a spatiilor rustice, a resurselor naturale, a patrimoniului cultural, a imobilelor rurale, a traditiilor satesti, a
produselor agricole;
- prin intermediul unor produse autohtone, ilustrative ale identitatii regionale, care sa acopere nevoile
consumatorilor în materie de primire, alimentatie, activitati recreative, divertisment si diverse servicii;
- în scopul unei dezvoltari locale si a unui raspuns adecvat la nevoile de recreere din societatea moderna,
într-o noua viziune sociala oras – sat.
Asadar, turismul rural este o forma de turism care se desfasoara in mediul rural, valorificând
resursele turisticee locale (naturale, culturale si umane) ca si dotarile si echipamentele turistice. Utilizeaza
diverse spatii de cazare: hanuri si hoteluri rurale, adaposturi, sate de vacanta etc. si îmbraca forme variate de
sejur, cu un spectru larg de motivatii: de tranzit sau itinerar cu valente cultural-cognitive etc.
Agroturismul este o forma a turismului rural care utilizeaza pentru cazare si servirea mesei numai
pensiunile turistice si fermele agroturistice, beneficiind de un mediu nepoluat, de atractiile turistice naturale
si de valorile culturalistorice, de traditiile si obiceiurile prezente în mediul rural.
Agroturismul prezita mai multe trasaturi care il diferentiaza de turismul clasic prin :
-consumul turistic se petrece in mediul rural unde esentiale sunt : calitatea pensiunii, serviciilor de primire
(ferme) ;
-oferta turistica este autentica condusa de oamenii locului ;
-este o activitate complementara activitatii agricole si nu alternativa acesteia ;
-ofera populatiei cu venituri reduse posibilitatea de odihna, de recreere in vacante, week-end-uri, in peisajul
mediului rural cu valori culturale educative si cu o ospitalitate specifica ;
Agroturismul, este un concept relativ de data recenta, care face referire la diferitele forme de turism
aflate în legatura directa cu activitatile agricole si/sau cu constructiile având destinatii, rol, functiuni în
domeniul agriculturii. Aceasta forma de agroturism este practicata de micii proprietari din zonele rurale, de
obicei ca activitate secundara; activitatea desfasurata în gospodaria/ferma proprie ramânând principala
ocupatie si sursa de venit.
Un al doilea enunt, mai ermetic, defineste: “Agroturismul ca o forma concentrata pe destinatii în
spatiul rural, dispunând de o structura functionala de cazare si de alte servicii eterogene”. Un al treilea
enunt, ce eludeaza aspectul geografic de asta data, afirma ca: “Agroturismul este un concept care cuprinde
activitatea turistica organizata si condusa de populatia locala si care are la baza o strânsa legatura cu mediul
ambiant, natural si uman”.
Agroturismul este abia la început în România dar poate avea o contributie foarte importanta în
dezvoltarea ruralului, nu numai în termeni financiari ci si prin aceea de crearea de noi locuri de munca, noi
practici de munca, injectarea unei vitalitati noi în economia ruralului, etc. Dezvoltarea agroturismului se
impune în spatiul rural, atât pe plan economic cât si social. Astfel, agroturismul contribuie la viata
economica a satului prin urmatoarele:
- Perspectiva dezvoltarii satului pe termen lung în strânsa legatura cu agricultura, infrastructura, protectia
mediului. Posibilitatea de a deveni un support pentru noi afaceri si locuri de munca care sa determine o
dezvoltare pe plan local munca difera în functie de tipul de pensiune turisti.Cazarea în ferme (agroturismul)
poate crea 23 locuri de munca la fiecare 100000 Á din venitul fermierului. Un efect mai slab se întâmpla în
crearea locurilor de munca în cadrul hotelurilor, campus, participând cu numai 6 locuri de munca la fiecare
100000 Á venituri.)
- Diversitatea locurilor de munca, este încurajata de catre dezvoltarea turismului rural. Majoritatea satelor
au o varietate foarte mica de servicii în afara celor din agricultura si câteva sectoare aparute dupa 1989
(gatere, scoli si magazine). Diversitatea locurilor de munca sporeste societatea ruralului si ajuta mentinerea
nivelului de viata a populatiei etc.

Sursa: "Agroturism Si Turism Rural" - Editura Fax Press, Bucuresti, 1996


http://www.infoghidromania.com/agroturism.html