Sunteți pe pagina 1din 1

_ __ _ _ î - __

Frank O’Hara
I,
I., IvI1-am pus
:M;L~am pus c,amiwa
camasa neagra
neag~:& _ _ _-:J
Poem , t~~ ~i teni~ii flvierind
Püem I si terusn iluterirni
dm
din Glacunuv
Glazunov si-am
~i-am incercat
iJ;lcercat
Î-sc nrcl ne in odaia
sa :-racordine ccĭata murdara.
muidara

au-.ta noapte
Asta neaptc amam spus
spus "Mi-e
M1-c
sila". atzi
sila“ Azi vintul
vintul bate
hate mai
mai tare.
tare
Pcrclelele-s date
Perdelele~s clatc larg
larg
in laturi
laturi clar
dar ana: ele se clucc
soarele' ducf

altun ~·eva.
altun eva Am
I düweme vazut tcate
vazut toate iilmelc
filmele. 'Cred
Crctl
Sosind 'c-un
Sosind sfert de cra
c-un sicrt ora ma
mai devreme c-am sa ma pun
c-am P1.-ln pe plins.
pHns.
te-am scăpat
,te-ani' scapat tctuşi
totu~i t: Aşa
A~a. Ca săsa cmcr
omQr *impui
timpul.
chcile
cheile dcde pe
pe, masa
masa 11-au
n-au
fir de
qe -prai*
praf iar
iar tealcta
toaleta

hclbcrcseste
bolborose~te incă.
inca,: Ce clipa
petre-cuta«n
petrecuta-n metreu prcmitea
metroupromitea
un ramas-bun
ramas~bun potrivit?
potrivit?
Daca
Daca legaturile-ar
legaturiH,-ar ii fest
fi 'fost

mai bune
bUI).e ragtlşeala
ragu~eqla
te-ar
te-ar fi lăsat
lasat sa-mi
sa~mi snptesti
~opte~ti
,padtcu sngesse,
"Adieu sagesse, vcivoi
ramine
rămîne in veci\recL linga
linga tine"
tine“ ?

Sint
Sint singur acum. Doar
singuracum. Duar
chipul meu ma
chipul meu, ma isccclestc
iscode~te
din luciul
luciul ferestrei,
ferestrei,. placa
placa
de gramnfcn,
gramofon,' aceasta
aceasta filă
fila aalba.

,"

30