Sunteți pe pagina 1din 69

Material finanţat de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

prin Ordin de Ministru nr. 2730/03.12.2007.

Se distribuie gratuit.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

Coordonator prof.: Maria Ivănescu

Educaţie ecologică
şi de protecţie a mediului

CAIETUL
MICII ECOLOGIŞTI

ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR - NIVELUL II ( 5 – 6/7 ANI )


Disciplina opţională „Educaţie ecologică şi de protecţie a mediului”
este aprobată de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului cu
Ordinul nr.1862/30.08.2007

Autori :
 instit. Samica Boghiu, C.Ş.E.I.S. Oradea
 educ. Marinela Bodea, G.P.P. Nr. 25, Oradea
 instit. Lucia Caciora, G.P.P. Nr. 44 Oradea
 instit. Mărioara Ile, G.P.P. Nr. 25, Oradea;
 prof. Maria Ivănescu, C.Ş.E.I.S. Oradea
 educ. Anica Mşrcuţ, G.P.P. Nr. 44 Oradea
 instit. Ioana Moldovan, G.P.P. Nr. 25, Oradea
 educ. Mariana Vereş, G.P.P. Nr. 44, Oradea
 educ. Florica Vesa, G.P.P. Aleşd;
 educ. Viorica Toia, G.P.P. Nr.44 Oradea

Referent ştiinţific:
 prof. dr. Daniela Călugăru, inspector general M.E.C.T.
CUPRINS
1. „Natura - casa mea”.........................................................................5
2. „Detectivii curăţeniei” - Ziua Mondială a Curăţeniei.....................7
3. „Pe jos circulăm, mediul îl protejăm”- Săptămâna Mobilităţii.......9
4. „De vorbă cu animalul preferat” - Ziua Mondială a Animalelor.. 11
5. „Mâncând sănătos, creştem sănătoşi - Ziua Int. a Alimentaţiei.....13
6. „Delfinul ne povesteşte” - Ziua Int. a Mării Negre.........................15
7. „Oraşul/satul copilăriei mele” - Ziua Int. a Zonelor Urbane.........17
8. „Azi mic, mâine copac voinic”.......................................................19
9. „Prietenii mei, ecologiştii” (Evaluare – concurs )..........................21
10. „De ce Ozonel este îngrijorat?” (Deşeurile)................................23
11. „Din nimic fac un joc mic” (Activitate practică de valorificare a
deşeurilor).....................................................................................25
12. „Bradul, frumuseţe şi risipă”........................................................27
13. „Ocroteşte-mă” (În ajutorul necuvântătoarelor – păsări )............29
14. „Din tainele apei” (Stările de agregare ale apei)..........................31
15. „Ne jucăm cu aerul” (Experimente).............................................33
16. „Micii colecţionari”......................................................................35
17. „Carnavalul măştilor ecologice”- activitate integrată..................37
18. „ Parada costumelor ecologice”- (confecţionarea şi valorificarea
costumelor ecologice)................................................................39
19. „Strada ecologistului”..................................................................41
20. „Dar pentru mama” – activităţi practice din materiale
refolosibile.....................................................................................43
21. „Pădurea – fereastră spre lume” - Luna Pădurii.........................45
22. „Învaţă să cunoşti vremea” - Ziua Intern. a Meteorologiei..........47
23. „ Apa, prieten şi duşman” - Ziua Mondială a Apei......................49
24. „Minte sănătoasă în corp sănătos” - Ziua Mondială a
Sănătăţii.........................................................................................51
25. „Să ascultăm pădurea” (Excursie – finalizare: Luna Pădurii) ... 53
26. „Pământul, planeta albastră” - Ziua Pământului.........................55
27. „Plante şi animale ocrotite de lege” - Ziua Păsărilor
şi a Arborilor.................................................................................57
28. „Farmacia verde” (Plante medicinale).........................................59
29. „Flori vesele şi flori triste”...........................................................61
30. „Cei mai buni ecologişti” - Ziua Internaţională a Mediului –
evaluare finală)..............................................................................63
31. „Copiii soarelui” - Ziua Soarelui...................................................65
5
12
13
14
15
53
54
67

S-ar putea să vă placă și