Sunteți pe pagina 1din 2

Modurile și timpurile verbale

(recapitulare)
Clasa a VI-a

1. Citește textul, apoi copiază tabelul și completează-l cu verbele din text.


Pe măsură ce semințele de păpădie reveneau încet-încet la mărimea adevărată, cei șase prieteni plantau tot mai jos.
Când se văzură cu picioarele pe pământ, respirară u șura ți și priviră în jur:
- Aici este Scara-făr′-de-vârf, zise Mătăsuță arătând cu degetul. Nimeni nu a urcat mai sus de treapta o mie, fiindcă au
obosit prea tare. Uitați și Copacul Cântăre ț! Cântă chiar acum.

(Enid Blyton, Lumea din Copacul Depărtărilor)

Verbe la mod Verbe la mod Verbe la mod Verbe la mod indicativ, Verbe la modul Verbe la moduri
indicativ, timp indicativ, timp indicativ, timp timp perfect compus imperativ nepersonale
prezent imperfect perfect simplu

a. Precizează forma de infinitiv a verbului au obosit. ............................................................................


b. Indica verbul auxiliar din structura nu a urcat. ............................................................................
c. Stabilește cărui mod nepersonal îi apar țin formele obosit și urcat, din structurile de mai
sus. ............................................................................
d. Transformă ultima propoziție, trecând verbul la viitor și subliniază apoi verbul auxiliar.
.............................................................................................................................................................

2. Completează tabelul cu verbe la timpurile indicate, pentru a creiona tabloul programului tău săptămânal.
Perioada Timpul verbal Propoziții în care verbele exprimă diverse
acțiuni
zilnic, dimineața și seara prezent
(a lua)

ieri, la prânz perfect compus


(a întârzia)

aseară, pregătind cina Imperfect


(a prepara)

în urmă cu câteva ore, prietenul perfect simplu


meu (a spune)

alaltăieri, am aflat că mătușa mea mai-mult-ca-perfect


(a suna)
mâine, poimâine sau spre sfârșitul
săptămânii viitor
(a pleca)
3. Pe pagina pe care Alex a rezolvat tema, au căzut stropi de apă și s-au șters tocmai verbele care exprimă ac țiuni
posibile. Ajută-l pe Alex să reconstituie exerci țiul, alegând, din lista verbelor la infinitv, pe acelea pe care le
consideri potrivite contextului. Transformă-le adecvat: a porni, a pleca, a merge, a renun ța, a petrece, a învă ța, a
face, a iniția, a se aventura.

Bunicul mi-a mărturisit că inten ționează o excursie în Delta Dunării. În tinere țe,
obișnuia

cel puțin o săptămână în ținutul stufului și-al apelor, dar cu timpul a fost nevoit

la această plăcere. Consideră că acum trebuie și pe mine tainele pescuitului, așa că abia a ștept
în călătorie.

4. Când ajungi acasă descoperi că în gheozdanul tău a apărut o foaie care nu- ți apar ține. Observi că cineva începuse
o listă de dorințe și de condiții ale realizării lor, probabil pentru acest an școlar sau, poate, pe termen mai lung.
Foaia este acum a ta. Completează lista!

a. Aș vrea să explorez o peșteră vulcanică, dacă a ș avea echipamentul necesar.

b. M-ar bucura să primesc o recompensă, dacă _________________________________________________

c. _____________________________________________________________________________________

d. _____________________________________________________________________________________

e. _____________________________________________________________________________________

5. Subliniază formele corecte de imperativ din exemplele date.

a. Refă/Reface desenul!
b. Taceți/ Tăceți!
c. Fi/Fii atent la oră!
d. Nu adu/Nu aduce albumul!
e. Nu fi/ Nu fii supărat!
f. Nu zi/ Nu zice prostii!

S-ar putea să vă placă și