Sunteți pe pagina 1din 4

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII și CERCETĂRII al REPUBLICII MOLDOVA

UNIVERSITATEA TEHNICĂ a MOLDOVEI


FACULTATEA CALCULATOARE, INFORMATICĂ și MICROELECTRONICĂ
DEPARTAMENTUL INGINERIA SOFTWARE și AUTOMATICĂ

RAPORT la lucrarea de laborator Nr. 1


Disciplina: Testarea Software.
TEMA: Instrumente de testare. Selenium.

Elaborat: st. gr. TI-171 Iepuras Daniel


Verficat: conf. univ. Cristian Rusu

Chișinău - 2020
Obectivele:
• Familiarizarea cu Selenium.
• Testarea functionalitatii de logare intr-o aplicatie(web), proprie, la alegere.

Sarcini de lucru:
1. Instalarea pluginului SeleniumIDE in browser si simularea comenzilor pentru a
executa logarea folosind acest plugin.
2. Realizarea unei aplicatii care testeaza prin Selenium functionalitatea de logare
folosind un limbaj de programare.

Realizarea Lucrării:

1. Am instalat pluginul SeleniumIDE in browser si am efectuat un test pentru logare.


Dupa efectuarea testului am obtinuit urmatoarea stare:

2. Am realizat o aplicatie de testare a unei pagini de logare in limbajul Java. Pentru


aceasta am utilizat instrumentul Selenium si framework-ul WebDriver.
2
a. Primul pas am creat un project nou în Intellj IDEA folosind build tool-ul Gradle
cu numele loginTest.
b. După ce am creat proectul am integrat Selenium WebDriver în proect introducînd
în build.gradle dependenta care a adăugat Selenium WebDriver.

compile group: 'org.seleniumhq.selenium', name: 'seleniumjava', version: '3.141.59'

După ce o fost adăugat Selenium WebDriver am ceat aplicția care testează pagina de
logare a propri aplicatii. Codul sursă al aplicație este prezent în Anexa A

La rularea aplicatiei s-a deschis o fereastra Chrome si s-a accesat link-ul inclus, dupa care
s-au introdus valorile specificate pentru a produce logarea. La introducerea valorilor
corecte am obtinut mesajul “Test passed” in consola iar la introducerea datelor gresit ,
“Test failed”.

Concluzie:

Îndeplinind lucrarea dată de laborator am studiat procesul de testare cu ajutorul pluginului


Selenium care lam instalat în browser, apoi am studiat care sunt comenzile principale care
ne trebuiesc pentru a testa funcțiunalul une pagini web de logare.
După am creat o aplicație în limbajul de programare Java care la fel testeaza o pagină
web de logare. Realizând aplicția dată am învățat cum se integrază framework-ul
Selenium și anume WebDriver-ul într-o aplicați Java.

Anexa A. Codul sursă a aplicației.

3
import org.junit.Test;
import org.openqa.selenium.By;
import org.openqa.selenium.WebDriver;
import org.openqa.selenium.WebElement;
import org.openqa.selenium.chrome.ChromeDriver;

public class loginTest {

@Test
public void startWebDriver() {
System.setProperty("webdriver.chrome.driver", "C:\\Users\\Daniel Iepuras\\Desktop\\chromedriver.exe");
WebDriver driver = new ChromeDriver();
driver.manage().window().maximize();
driver.get("https://www.facebook.com/?stype=lo&jlou=AfdO-VmOM_dSTalYYzA-
ul9XlFfrglyOhfIucJMcTtzZ4uGvvkIdxUpXHpswptNpYT5gt_8nWVQiihZQSiqdWekR81UIjBtOJuC3UZI6LHhGOA&smuh
=62590&lh=Ac885Tm8TMnef3iC");
WebElement username = driver.findElement(By.id("email"));
WebElement password = driver.findElement(By.id("pass"));
WebElement login = driver.findElement(By.id("loginbutton"));
username.sendKeys("username");
password.sendKeys("password");
login.click();
String actualUrl = "https://www.facebook.com/";
String expectedUrl = driver.getCurrentUrl();
if (actualUrl.equalsIgnoreCase(expectedUrl)) {
System.out.println("Test passed");
} else {
System.out.println("Test failed");
}
}