Sunteți pe pagina 1din 1

Contabilitatea ambalajului

Problema 1. Contabilitatea existenței și mișcării ambalajului.


La 10 aprilie 2019 întreprinderea de comerț cu ridicata a cumpărat pentru necesități interne 2
butoaie în valoare de 18 000 lei, 5 bidoane în valoare de 2 400 lei și 10 000 pungi în valoare de
6 000 lei. Valoarea mărfurilor procurate include TVA. În aceeași lună s-au eliberat în exploatare
pentru păstrarea uleiului 2 butoaie și 3 bidoane, precum și s-au utilizat pentru ambalarea
mărfurilor 2 800 pungi.
De reflectat operațiunile economice și de întocmit formulele contabile respective.

Rezolvare:
1. Reflectarea valorii mărfurilor cumpărate de la furnizori:

2. Trecerea în cont a TVA aferentă mărfurilor cumpărate:

3. Casarea valorii bidoanelor utilizate pentru păstrarea uleiului:

4. Casarea valorii pungilor utilizate la ambalarea mărfurilor proprii:

Problema 2. Contabilitatea ambalajului returnabil.


Conform facturii fiscale s-au cumpărat 100 sticle de bere cu costul unitar 6,25 lei, inclusiv TVA.
Costul unei sticle goale (ambalaj) constituie 1 leu. Ambalajul urmează a fi restituit furnizorului.
Pentru asigurarea remiterii ambalajului cumpărătorul a transferat furnizorului în calitate de gaj
80 lei. 10 sticle au fost deteriorate.
De reflectat operațiunile economice și de întocmit formulele contabile respective.

Rezolvare:
1. Reflectarea valorii mărfii procurate:

2. Reflectarea TVA aferentă mărfii procurate:

3. Reflectarea valorii ambalajului intrat:

4. Transferarea numerarului în calitate de gaj pentru ambalajul rămas temporar la cumpărător:

5. Reflectarea valorii ambalajului deteriorat:

6. Reflectarea restituirii ambalajului furnizorului:

7. Reflectarea numerarului cu titlu de restituire a gajului de la furnizor: