Sunteți pe pagina 1din 1

Fişa de lucru

1. Calculaţi:
a) 2,5+1,2+4,5; e) 2,5+1,3∙2,4; i) 𝟐, 𝟓𝟐 -1,2∙3,1;
b) 3,5+ 4,7-1,2; f) 2,25:1,5+4,7; j) 3,5∙4,8-𝟐, 𝟐𝟐 ;
c) 17,15-3,85+3,2; g)1,3∙0,7∙3,5∙0,1; k)𝟕𝟐 − 𝟏, 𝟖 ∙ 𝟐, 𝟒.
d) 15,145-3,5-2,145; h)𝟏, 𝟖𝟐 − 𝟏, 𝟐 ∙ 𝟎, 𝟏

2. Calculaţi:
𝟑 𝟏
a) 7+𝟒 − 𝟎, 𝟕𝟓; d) 4:𝟏𝟎𝟎 + 𝟐, 𝟓 ∙ 𝟎, 𝟑; g) 0,8+0,1∙(3,8+0,1);
𝟏 𝟐
b) 5∙1,2+𝟐 + 𝟓 ; e) 0,2∙(3,5+2,6); h) 3,2+0,4∙(1,6+3,4);
𝟕
c) 22,5:1,5+𝟏𝟎 f) (12,3+5,06) ∙5 i) 𝟎, 𝟏𝟐𝟐 + 𝟏, 𝟐 ∙ (𝟎, 𝟒 + 𝟑, 𝟔)

3. Calculaţi:
a) 𝟑, 𝟓𝟐 + [(𝟏𝟒, 𝟐 − 𝟓) ∙ 𝟎, 𝟎𝟖]: 𝟏, 𝟔 − 𝟒, 𝟐;
b) 𝟐, 𝟓 ∙ [(𝟒, 𝟏𝟐 + 𝟑, 𝟖𝟖) ∙ 𝟑, 𝟔] − 𝟒, 𝟓 ∙ 𝟎, 𝟏𝟐;
c) [𝟏𝟐, 𝟓 + 𝟎, 𝟓 ∙ (𝟏𝟒𝟓, 𝟐 + 𝟑, 𝟏𝟓 ∙ 𝟏𝟎𝟎)] ∙ 𝟏𝟎 − 𝟏𝟎, 𝟓;
𝟐
d) 𝟏, 𝟐 ∙ [(𝟎, 𝟐 ∙ 𝟏, 𝟓 + 𝟏, 𝟐: 𝟎, 𝟔) ∙ 𝟏𝟎𝟎] + 𝟐, 𝟏 ;
𝟑
e) 𝟎, 𝟑 ∙ {𝟏, 𝟐𝟓 + [𝟑 + 𝟐 ∙ (𝟖 + 𝟎, 𝟒)]} + 𝟑, 𝟖;
𝟑
f) 𝟐 𝟒 + {𝟐, 𝟎𝟓 + [𝟒, 𝟕𝟓 − (𝟎, 𝟑𝟏 + 𝟎, 𝟒𝟒)]} ∙ 𝟒;
g) 𝟏𝟎𝟎 + 𝟏𝟎 ∙ {𝟓, 𝟕+10∙[2,4+10∙(2,25:0,1-18)]};
h) {𝟏𝟓𝟐 − 𝟐, 𝟒 ∙ [𝟏, 𝟓 ∙ 𝟑, 𝟒 − 𝟎, 𝟏 ∙ (𝟓, 𝟔 − 𝟑, 𝟐 ∙ 𝟏, 𝟒)]}.

4. În trei zile la un magazin s-au vândut: 12,48m; 21,52m şi 42,5m de stofă care costă
20,5 lei/metru. Calculaţi în două moduri suma încasată.
5. Ionel alege un număr zecimal din care scade 1,5 , iar rezultatul îl înmulţeşte cu 5. Apoi
la produsul obţinut adaugă 2,4, iar suma o împarte la 0,4 şi obţine 10. Ce număr a ales
Ionel?
6. Calculaţi cât mai rapid:
a) 20∙13,5∙5; d) 𝟏𝟑, 𝟓 ∙ 𝟏, 𝟕 + 𝟏𝟑, 𝟓 ∙ 𝟎, 𝟑;
b) 12,5∙14,5∙5,2∙0; e) 𝟐, 𝟏𝟓 ∙ 𝟏𝟏𝟑, 𝟐 − 𝟐, 𝟏𝟓 ∙ 𝟏𝟑, 𝟐;
𝟑
c) 𝟐𝟑 ∙ 𝟑, 𝟎𝟎𝟓 ∙ 𝟓 ; f) 𝟎, 𝟓 ∙ 𝟏, 𝟐 ∙ 𝟎, 𝟐.