Sunteți pe pagina 1din 1

Prin metode activ-participative �ntelegem

toate situatiile�n care elevii sunt pusi si


care-i scot pe acestia din ipostaza de obiect al formarii si-i transforma �n
subiecti activi, coparticipanti la propria formare , nu numai metodele active
propriu-zise.
Textul literar, literatura �n ansamblul ei, au atras si atrag mereu dupa sine
judecata de
valoare, interpretarea. Numim text literar at�t o maxima, sentinta, butada,
aforism, c�t si
o nuvela, schita, foileton, poem, care pot fi supuse interpretarii si decodarii
indiferent de
dimensiunile si structurile acestora.
STRATEGIILE CITITORULUI BUN:
citeste repede (schimba viteza lecturii depinz�nd de dificultatea textului)
reciteste
pune �ntrebari
are o motivatie
se g�ndeste la ceea ce stie despre subiect (folosind cunostintele anterioare)
spune: asta �mi aminteste de... (fac�nd conexiuni cu viata personala)
�ncearca sa vizualizeze ceea ce spune autorul
Elevii pot demonstra �ntelegerea si aprecierea unui text analiz�nd:
ideile si temele gasite �n text
scopul textului
forma si structura textului
punctul de vedere al autorului
dezacordul cu autorul
tonul naratorului
tehnici si elemente literare folosite
lectura unui text despre a carui tema nu stiu prea multe
de ce sa citeasca ceva sau sa se �ngrijoreze despre ceva (propun�ndu-si un scop)

�ntrebarile sunt importante �n dezvoltarea capacitatii de �ntelegere a textului.


Predarea efectiva implica �ntrebari potrivite la momentul potrivit si �i ajuta pe
elevi sa-si puna propriile �ntrebari. �ntrebarile relevante invita la reflectie,
analiza.Folosind anumite �ntrebari, profesorul si elevii pot spori experienta de
cititor. Discutarea si g�ndirea asupra acestor �ntrebari pot permite elevilor sa
devina cititori mai buni.