Sunteți pe pagina 1din 21

EDITURA LUMEN

EDITURA LUMEN
ASOCIAŢIA LUMEN

APARIŢII EDITORIALE LUMEN


Colecţia Psihologie

Iaşi,
2010
EDITURA LUMEN

APARIŢII EDITORIALE LUMEN


COLECŢIA PSIHOLOGIE

Editura Lumen este acreditată CNCSIS


Iaşi, Ţepeş Vodă, nr. 2

edituralumen@gmail.com
grafica.redactia.lumen@gmail.com
prlumen@gmail.com

www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com

Consilier Editorial: Dr. Antonio SANDU


Redactor: Simona PONEA
Copertă: Cristian UŞURELU

Colecţia: Recenzii
Reproducerea oricărei părţi din prezentul volum prin
fotocopiere, scanare, multiplicare neautorizată indiferent de
mediul de transmitere este interzisă.

ISSN:
EDITURA LUMEN
EDITURA LUMEN
ASOCIAŢIA LUMEN

APARIŢII EDITORIALE LUMEN


Colecţia Psihologie

Iaşi,
2010
EDITURA LUMEN

5
Cuprins:
Despre vremuri fără timp............................................................8
Une institution en quatre lectures à travers une activité de
groupe: l’Hygiène Mentale. Approche psychosociologique
clinique ...........................................................................................9
2007 ................................................................................................. 10
Psihologia jocurilor video......................................................... 10
Tipurile de personalitate şi satisfacţia profesională .............. 11
Imaginile publicitare cu copii / Les publicites avec des
enfants......................................................................................... 12
Etnopsihologii minoritare în spaţiul dobrogean ................... 13
2006 ................................................................................................. 14
Criza vârstei de mijloc şi specificul ei la femeile din România
...................................................................................................... 14
De la femeia obiect la imaginea-identitate. Reprezentări ale
feminităţii în cultura de masă................................................... 15
Realităţi organizaţionale vârsta şi stresul. Studii comparative
în organizaţii militare şi civile................................................... 16
Abordarea simbolisticii arborelui în psihologia analitică
junghiană..................................................................................... 17
Penitenciarul. Psihologie socială aplicată ............................... 18
2005 ................................................................................................. 19
Fundamentări metodologice în etnopsihologie..................... 19
Studii de socio-psihologia transportului în comun............... 20

6
EDITURA LUMEN

7
EDITURA LUMEN
2008
Despre vremuri fără timp
Autor: Manuela RUSU
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iaşi, septembrie 2008
Nr. pag. 103, format A 5

În tumultul prezentului şi alergărilor zilnice, între o


întâlnire de afaceri şi una personală, oamenii se “ciocnesc”
generic şi conjunctural, iar relaţiile dintre ei se consolidează sau
se pulverizează. Sunt atât de mulţi factori care influenţează
relaţiile dintre oameni şi atât de puţine relaţii care realmente
supravieţuiesc timpului şi lipsei de timp, încât capitalul afectiv
al fiecăruia are de suferit.
Am întâlnit oameni şi am uitat că i-am întâlnit. Am întâlnit
oameni şi relaţia s-a stins în timp şi cu timpul. Au mai rămas
oameni aproape de mine şi eu aproape de ei, şi facem eforturi
ca să nu ne pierdem. Dar se întâmplă să ne pierdem tocmai în
promisiunea că vom petrece mai mult timp împreună, că ne
vom fi aproape la modul concret şi nu la cel ideatic-abstract, că
suntem semnificativi şi contăm unii pentru alţii.
Uneori mă întreb dacă promisiunile nu au fost inventate
tocmai pentru a ne ascunde de inevitabil. Alteori, constat că a
mai trecut o săptămână în care mai mult am vorbit la telefon
sau am scris e-mail-uri ...................................

8
EDITURA LUMEN
Une institution en quatre lectures
à travers une activité de groupe:
l’Hygiène Mentale. Approche
psychosociologique clinique
Autor: Camelia SOPONARU
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iaşi, noiembrie 2008
Nr. pag. 153, format A 5

Instituţia este considerată, de mai mult de o jumătate de


veac, un loc privilegiat de cercetare şi/sau intervenţie
psihosocială, analiza instituţională fiind practicată în Franţa,
încă din anii ’40 de către unii psihiatri. Dar teoria şi practica
analizei instituţionale a fost întemeiată şi recunoscută prin anii
’70, de către cei grupaţi în ARIP (Association pour la
Recherche et l’Intervention Psychosociologiques) şi în jurul
revistei lor, Connexions. Profesorul Jean Dubost (1973)
consideră că termenul „institutionnels” a început să desemneze
„o orientare nouă”, o „mişcare originală” capabilă să schimbe
practicile sociale şi să contribuie la dezvoltarea diferitelor
sectoare din instituţii. Instituţia are forţa de a stabili şi întări
legăturile dintre indivizi, are puterea de a crea o comunitate, de
a susţine şi dezvolta dorinţa de schimbare a actorilor sociali.
Dacă instituţia de tip azil, creind o comunitate în manieră
carcerală, care nu încurajează legăturile şi schimburile, a fost
denunţată pentru caracterul său patogen, noua orientare pune
accentul pe capacitatea terapeutică a instituţiei moderne.
Psihoterapia instituţională este curentul care a schimbat
imaginea despre instituţie.(…)
Prof. Univ. Dr. Adrian Neculau

9
EDITURA LUMEN
2007
Psihologia jocurilor video
Autor: Alexandru TARASOV
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iaşi, ianuarie 2007
Nr. Pag. 165, format A 5

Preocupări legate de efectele


utilizării calculatorului au fost consemnate încă din anul 1996
când în USA apar primele cercetări asupra comportamentelor
patologice legate de utilizarea Internetului. În ultimul timp din
ce în ce mai mulţi cercetători se investesc în înţelegerea
mecanismelor psihologice legate de influenţa acestor tehnologii
asupra utilizatorilor săi.
Cercetările impactului jocurilor pe calculator asupra
utilizatorilor săi au pus în evidenţă rezultate contradictorii.
Majoritatea autorilor susţin că frecventarea acestor lumi virtuale
ar avea un impact real asupra comportamentului şi ar favoriza
la anumiţi subiecţi emergenţa comportamentelor patologice
cum ar fi adicţia sau comportamentele deviante (cea mai
periculoasă fiind violenţa). Jocurile video şi Internetul pun în
discuţie problema confuziei între ceea ce este real şi ceea ce
este virtual (în anumite cazuri una întreţinând pe cealaltă), între
ceea ce este moral şi ceea ce este imoral, între ceea ce este
valoare şi ceea ce este nonvaloare, etc.
Asist. Univ. Drd. Camelia Puzdric
Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi

10
EDITURA LUMEN
Tipurile de personalitate şi
satisfacţia profesională
Autor: Gabriela Loredana
TRĂISTARU
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iaşi, 2007
Nr. Pag. 101, format A 5

Elaborat în primăvara anului


2004 drept lucrare de licenţă pentru Facultatea de Psihologie şi
Ştiinţe ale Educaţiei din cadrul Universităţii „Babeş Bolyai”,
Cluj- Napoca, şi îmbunătăţit ulterior, actualul studiu reprezintă
o investigare a satisfacţiei profesionale în mediul industrial din
România. Mai precis, cercetarea încearcă să determine sursele
de satisfacţie/insatisfacţie ale subiecţilor. Alături de
identificarea satisfacţiei profesionale la ingineri şi sub-ingineri,
cercetarea identifică tipurile de personalitate întâlnite în firma
privată în care a fost realizată.
Importanţa acestei cercetări este observabilă la trei niveluri
diferite: teoretic, metodologic şi practic. În plan teoretic, este
primul studiu corelaţional care încearcă determinarea surselor
de satisfacţie pentru diferite tipuri psihologice în cadrul unei
organizaţii private cu profil industrial. Mai mult, analiza de
profunzime efectuată la nivelul organizaţiei permite elaborarea
unor concluzii ce pot fi folosite pe viitor în cadrul unor analize
comparative sau pe un număr foarte extins de organizaţii. În
plan metodologic, studiul este inovativ prin combinarea
metodelor de analiză şi a diverşilor indicatori, cu rezultate
pozitive. Metoda propusă poate fi utilizată pe viitor în studii
complexe. La nivel practic, se pot formula recomandări care să
influenţeze politicile de management.
GLT 15 decembrie 2006

11
EDITURA LUMEN
Imaginile publicitare cu copii /
Les publicites avec des enfants
Text bilingv roman - francez
Autor: Georgeta- Mădălina
MEGHIŞAN
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iaşi, 2007
Nr. pag. 128, format A 5

Femei, bărbaţi, copii sunt aleşi


pentru a anima paginile de publicitate ale revistelor.
Reprezentarea lor se vrea originală pentru a capta atenţia
publicului vizat. Studii privind aceste reprezentări arată
specificul fiecărei categorii.
Obiectivul acestei lucrări este acela de a face o analiză a
diverselor aspecte ale reprezentării copilului în imaginile
publicitare, pentru a înţelege modul în care această reprezentare
suscită nevoia sau dorinţa de consum, asupra cititorilor celor
două tipuri de reviste.
Metodologia de lucru conţine mai multe etape. Prima
etapă cuprinde studiul a 5 reviste pentru femei şi părinţi, pentru
a justifica alegerea companiilor de a opta pentru reprezentarea
copiilor în aceste tipuri de reviste. O examinare a unui eşantion
de 28 imagini se axează pe distribuţia lor numerică, în vederea
stabilirii criteriilor după care companiile operează alegerea
copiilor în aceste imagini publicitare. Cele 28 de imagini cu
copii au fost selecţionate din două reviste destinate părinţilor-
„Parents” şi „Famili”- şi trei reviste pentru femei- „Marie-
Claire”, „Avantages” şi „Cosmopolitan”. Aceste reviste au fost
alese în mod aleatoriu dintr-un corp de reviste destinate
părinţilor şi femeilor între 25 şi 49 de ani, fiind publicate
începând cu luna octombrie 2005 în Franţa.
Autoarea

12
EDITURA LUMEN
Etnopsihologii minoritare în
spaţiul dobrogean
Autor: Mictat A GÂRLAN
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iaşi, noiembrie 2007
Nr. pag. 237, format B 5 JIS

Cartea de faţă este al doilea volum al autorului, consacrat


unor probleme de factură etnopsihologică, domeniu cu caracter
interdisciplinar prin contribuţii solicitate din sociologie,
psihologie, ştiinţele juridice, politice, ştiinţele educaţiei ş.a
În ţara noastră, problemele de psihologie a poporului
român, a minorităţilor şi relaţiilor etnice au început să fie
studiate sistematic abia după anul 1990, când în condiţiile
democratizării societăţii româneşti şi a liberei exprimări a
opiniilor şi atitudinilor politice, s-au trezit la viaţă şi au început
să se organizeze numeroase uniuni etnice întâi cultural, apoi din
punct de vedere politic. Unele dintre ele, conform normelor
juridice româneşti sunt reprezentate şi în Parlamentul
României, printre acestea regăsindu-se maghiarii, ţiganii,
armenii, ruşii-lipoveni, grecii, turcii, tătarii, ş.a. Apariţia
organizaţiilor politice sau a uniunilor minorităţilor naţionale,
mai ales a drepturilor câştigate juridic în conformitate cu
normele Uniunii Europene, sunt argumente indubitabile pe
linia democratizării vieţii politice româneşti. ..............
Dr. Constantin Voicu
Redactor şef al Revistei de Psihologie a Academiei
Române

13
EDITURA LUMEN
2006
Criza vârstei de mijloc şi
specificul ei la femeile din
România
Autor : Mihaela PETREA
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iaşi, decembrie 2006
Nr. pag. 116, format A 5

Lucrarea «Criza vârstei de mijloc şi specificul ei la femeile


din Romînia» tratează o temă de o importanţă particulară în
cadrul psihologiei. Problematica vârstei de mijloc este un
subiect complex, cu semnificaţii pe multiple planuri, cu valenţe
atât pentru psihologia dezvoltării, cât şi pentru psihoterapie şi
consiliere, situându-se la confluenţa dintre o viaţă echilibrată şi
stabilă şi una în curs de schimbare, în căutarea unui nou
echilibru, marcând unul din punctele de cotitură majoră de pe
parcursul vieţii, fiind astfel conţinătoare a unor focare active de
criză. Dat fiind caracterul de limită pe care îl surprinde, acest
subiect prezintă un interes deosebit şi datorită faptului că
descrie mişcarea de la sănătate la dezechilibru, boală, pe plan
psihic.
În literatura de specialitate de la noi, tema care este
abordată în cadrul acestei lucrări este încă o noutate,
originalitatea sa reprezentând o premieră binevenită şi necesară.

Bucureşti, 2006
Prof. Univ. Dr. Irina Holdevici

14
EDITURA LUMEN
De la femeia obiect la imaginea-
identitate. Reprezentări ale
feminităţii în cultura de masă
Autor: Diana DĂMEAN
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iaşi, august 2006
Nr. pag. 118, format A 5

Dacă obiectul pe care ni-l propunem să-l cunoaştem este


tocmai identitatea feminină, iar aceasta este construită prin
intermediul produselor culturii de masă, reprezentările media
ale identităţii feminine trebuie analizate din mai multe
perspective. Pentru cercetarea noastră am ales să studiem
identităţile feminine propuse de mass-media, din perspectiva de
gen. Aceasta presupune analizarea reprezentării genului în
mass-media, a construirii identităţii de gen în acord cu modelele
oferite factorilor care contribuie la validarea şi acceptarea
modelelor şi tiparelor de gen de către publicul larg. Mai precis,
ne va interesa rolul mass-media de a induce consensul în mase
cu privire la reprezentarea feminităţii şi a anumitor modele de
identitate feminină, precum şi discursul asupra corpului
feminin pe care instrumentele culturii de masă îl produc şi îl
promovează.
Mass media produce identităţi, concepţii de viaţă şi de
comportament care integrează indivizii în cultura oficială.
Reprezentările media constituie la rândul lor reprezentările
ideologice despre sex, rasă, clasă existente la un moment dat în
cultura populară.
Femeia obiect este un produs al culturii de masă.
Autoarea

15
EDITURA LUMEN
Realităţi organizaţionale vârsta şi
stresul. Studii comparative în
organizaţii militare şi civile
Autor: Ana MOISE
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iaşi, 2006
Nr. pag. 82, format A 5

În Europa, se arată în diferite studii mai mult de 40 de


milioane de locuitori sunt afectaţi de stresul datorat locului de
muncă. Stresul la locul de muncă este vinovat de milioane de
zile de muncă neutilizate în fiecare an, de milioane de concedii
medicale. Volumul a urmărit să surprindă o relaţie între 2
factori cu efecte considerabile atât asupra fiinţei umane, cât si
asupra organizaţiei: vârsta adultă organizaţională şi reacţia la
eustres-distres. Pentru a creşte generalitatea rezultatelor, studiul
s-a realizat în medii organizaţionale diferite, organizaţii militare
şi civile.

16
EDITURA LUMEN
Abordarea simbolisticii arborelui în
psihologia analitică junghiană
Autor: Corina Nicoleta
OGREZEANU
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iaşi, 2006
Nr. pag. 85, format A 5
Arborele este una dintre cele mai
bogate şi mai răspândite teme simbolice, simpla ei bibliografie
poate alcătui o carte.
Simbol al vieţii în continuă evoluţie, în ascensiune spre
cer, arborele evocă întreg simbolismul verticalităţii, ca arborele
lui Leonardo da Vinci. Pe de altă parte, pentru caracterul ciclic
al evoluţiei cosmice: moarte şi regenerare; de acest caracter
ciclic amintesc mai cu seamă arborii foioşi, cărora în fiecare an
le cad şi le cresc din nou frunzele.
Mircea Eliade distinge şapte interpretări principale pe care
de altfel, nu le consideră exhaustive, dar care se articulează
toate în jurul ideii de Cosmos viu, în veşnică regenerare.
În pofida unor aparenţe superficiale şi a unor concluzii
pripite, arborele, chiar sacru, nu este pretutindeni un obiect de
cult; el este întruchiparea simbolică a unei entităţi ce-l depăşeşte
şi care poate deveni ea însăşi obiect de cult.
Arborele înlesneşte comunicarea între cele trei niveluri ale
cosmosului: cel subteran, prin rădăcinile ce răscolesc adâncurile
în care se împlântă; suprafaţa pământului, prin trunchi şi
crengile de jos; înaltul, prin ramurile dinspre vârf, atrase de
lumina cerului. Reptile se târăsc printre rădăcinile sale; arborele
leagă lumea htoniană şi lumea uraniană. Adună laolaltă toate
elementele: apa circulă cu seva lui, pământul i se încorporează
prin rădăcini, frunzele i se nutresc cu aer, iar din frecarea
lemnului ţâşneşte focul.
Autoarea

17
EDITURA LUMEN
Penitenciarul. Psihologie socială
aplicată
Autor: Anamaria LEAUA
Editura Lumen
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iaşi, iunie 2006
Nr. pag. 184, format A 5

Din cuprinsul volumului:


Devianţa şi mediul carceral, definire şi abordări, teorii
explicative, personalitatea infractorului, integrarea deţinuţilor în
sistemul relaţiilor interpersonale din penitenciar, reintegrarea
socială a infractorilor;
Stereotipurile, categorizarea stereotipurilor, grupuri şi
procesele de grup, influenţa stereotipului în reintegrarea socială
a deţinuţilor, aspecte ale conflictului normativ în situaţii de
devianţă în penitenciar.

18
EDITURA LUMEN
2005
Fundamentări metodologice în
etnopsihologie
Autor: Mictat A. GÂRLAN
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iaşi, 2005
Nr. pag. 208, format B 5 JIS

Această carte în 4 capitole are ca obiect tematica


etnopsihologiei ca ştiinţă a identificării, evaluării şi
individualizării unor trăsături psihologice la nivel unui întreg
popor sau comunităţi etnice, la care autorul o adaugă în
completare şi pe cea a interetnicităţii, ca domenii de cercetare
de larg interes european. Primul capitol prezintă problematica
relaţiilor etnice în cadrul raporturilor actuale dintre majoritate –
minoritate şi îndeosebi conceptele de bază vehiculate în
domeniul psihologiei etnice în două curente de opinie.
De asemenea faptul că listele de trăsături din psihologia
persoanei se pot adapta şi la studiul trăsăturilor colective de
comunitate etnică sau popor, sub forma unor profile cu
caracter modal. Al doilea capitol are în vedere prezentarea unor
modele de diagnoză a specificului naţional românesc în
viziunea unor autori români şi străini, precum şi fenomenul
epuizării posibilităţilor oferite de metodologia etnoculturală în
acest domeniu.............
Autor

19
EDITURA LUMEN
Studii de socio-psihologia
transportului în comun
Autor: Manuela RUSU
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iaşi, 2005
Nr. pag. 123, format A 5

Din cele mai vechi timpuri transporturile au avut un rol


deosebit de important în viaţa oamenilor. Pe lângă faptul că
reprezintă o verigă importantă a sistemului socioeconomic,
transporturile constituie factori de influenţare şi optimizare a
activităţii umane. În reţeaua generală a transporturilor o
pondere importantă revine transporturilor auto, care, după
unanima apreciere a specialiştilor, vor cunoaşte o dezvoltare
rapidă în deceniile următoare. Acest lucru va duce la înmulţirea
arterelor de circulaţie, la creşterea frecvenţei autovehiculelor.
Vor apărea noi probleme în asigurarea securităţii, organizării şi
dirijării circulaţiei auto, dar şi în selecţia şi formarea persoanelor
implicate în transportul auto. Un rol important revine
psihologiei aplicate în transporturi, atât la nivel de cercetare, cât
şi prin includerea criteriilor de ordin psihologic în rezolvarea
diferitelor probleme.
Volumul de faţă deschide noi perspective de abordare a
cercetărilor a intervenţiei psihologice în domeniul transportului
rutier. Dintre aceste noi direcţii putem aminti: Utilizarea
elementelor decelate prin probele de personalitate, permiţând
exploatarea mai complexă a datelor obţinute în urma
examenului psihologic. Concluziile şi observaţiile autoarei
deschid o nouă modalitate de abordare a formării viitorilor
conducători auto.

20
EDITURA LUMEN

Editura Lumen
Str. Ţepeş Vodă, Nr. 2, Iaşi
OP 3, CP 780, Iaşi

www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
edituralumen@gmail.com
grafica.redactia.lumen@gmail.com

Printed in EU

21

S-ar putea să vă placă și