Sunteți pe pagina 1din 5

DATA: 03.12.

2019
UNITATEA DE ȊNVĂŢĂMÂNT: Grădiniţa cu Program Prelungit,, Elena Farago ’’
GRUPA: mare A, “ Porumbeii ”
EDUCATOARE: Diaconescu Andreea Cristina
TEMA ANUALA: “Cum a fost/este și va fi aici pe pământ?”
TEMA PROIECTULUI: “Pe cărările iernii”
TEMA SAPTAMANII: “Iarna – Moș Nicolae”
TEMA ACTIVITĂŢII: “ Legenda lui Mos Nicolae ’’
DOMENIUL EXPERIENȚIAL: Domeniul Limbă și Comunicare
MIJLOC DE REALIZARE: Lectura educatoarei
TIPUL LECȚIEI: dobândire de cunoştinte
SCOPUL ACTIVITĂȚII: Activizarea și îmbogățirea vocabularului cu cuvinte și expresii noi.
DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:
C1: Curiozitate, interes și inițiativă în învățare
D1: Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute
D2: Mesaje orale în diverse situaţii de comunicare
COMPORTAMENTE VIZATE:
C1: 1.1. Manifestă curiozitate şi interes pentru experimentarea și învăţarea în situații noi
D1: 1.2. Demonstrează înțelegerea unui mesaj oral, ca urmare a valorificării ideilor, emoțiilor, semnificațiilor
etc. (comunicare expresivă)
D2: 2.1. Demonstrează capacitate de comunicare clară a unor idei, nevoi, curiozități, acțiuni, emoții proprii
(comunicare expresivă)
2.2. Respectă regulile de exprimare corectă, în diferite contexte de comunicare
2.3. Demonstrează extinderea progresivă a vocabularului
OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
 cognitiv-informative:
 să răspundă la întrebări, în urma înțelegerii mesajului textului
 să-și îmbogăţească vocabularul cu cuvintele noi din text;
 -să identifice personajul pozitiv;
 -să stabilească trăsătura de caracter a personajului principal,motivând alegerea
făcută;
 -să redea,corect,coerent şi expresiv acţiuni săvârşite de acesta;
 -să utilizeze cuvinte şi expresii literare specifice textului;
 afective:
 -să înţeleagă mesajul afectiv al poveşti;
 -să participe afectiv la activitate;
 -să prezinte afectivitate faţă de personajele pozitive;
 să manifeste interes,să-şi concentreze atenţia în direcţia indicată;
 -să-şi dezvolte dragostea pentru literatura pentru copii;
 psiho-motorii:
 să acţioneze conform indicaţiilor primite;
STRATEGII DIDACTICE:
Metode și procedee: Conversația, Lectura educatoarei, Surpriza, Observația, Piramida.
Materiale și Mijloace didactice: Fișa cu povestea cu imagini ilustrate, cutie de cadou, stimulente, Spiridușul.
Forma de organizare: Frontală, individuală
Durata: 35 minute

BIBLIOGRAFIE:
Programa activităţilor instructiv-educative
Jocuri didactice pentru preşcolari, Ed, Aramis 2004
Tradiţional şi modern în învăţământul preşcolar, Ed. Omfal Esential 2007
Revista Nationala de Profil Psihopedagogic pentru cadrele didactice din
Invatamantul prescolar si primar nr. 1-2/ 2014 (Editura Arlequin)
“Curriculum pentru educație timpurie”, OMEN 4694 -2019
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII

NR. STRATEGII DIDACTICE


EVENIMENTE
CR CONŢINUTUL STIINTIFIC
DIDACTICE METODE ŞI MIJLOACE
T PROCEDEE DIDACTICE

Voi asigura condiţiile optime pentru


buna desfaşurare a activităţii:
aerisirea sălii de grupă;
Momentul aranjarea mobilierului şi Conversaţia
1.
organizatoric distribuirea materialului
didactic;
intrarea ordonată a copiilor în
sala de grupă.
Captarea atenției se va realiza prin
intermediul unui cadou surpriză, pe care
l-au primit copiii de la poștașul lui Moș
Nicolae.
În interiorul cutiei se află Legenda lui
2. Captarea Conversaţia Spiridusul
Moș Nicolae cu planșele și materialele
atenţiei Cutie de cadouri
necesare pentru activitatea practică, Surpriza
precum și alte cadouri.
Acesta le va vorbi copiilor despre
anotimpul de iarnă, si îi va introduce în
tema activității.
Dragii mei, astăzi împreună vom
descoperi minunata lume a lui Moș
Nicolae. Vreau ca voi să ascultaţi cu
mare atenţie aceasta poveste , ca să o
3. Enunţarea temei Conversaţia
spuneţi si voi părinţilor şi bunicilor
şi a obiectivelor
voştri. Moș Nicolae are multe cadouri
pentru voi, tocmai de aceea v-a pregătit
cea mai frumoasă poveste care se
numește “Legenda lui Mos Nicolae.”
Voi lectura povestea clar, accesibil și
expresiv pentru a putea trezi emoţii şi
pentru a asigura motivaţia învăţării.
Expresivitatea expunerii o voi realiza
prin modelarea vocii, schimbarea
Conversaţia Fișă cu povestea
ritmului vorbirii pe parcursul expunerii,
pauze logice, accentuări și scăderi ale Lectura educatoarei
intensităţii vocii, repetiţii, mimica și
gestica. Se vor explica cuvintele noi
întalnite în povestire
4. Dirijarea învăţării Lectura educatoarei
Se va insista pe mesajul educativ al
poveştii . Povestirea
După terminarea lecturării vom încerca
să povestim, atât cât putem scurta Observarea
povestioară. Conversația

Voi întreba pe rând câțiva copii ce au


înțeles din poveste, punându-le câteva
întrebări.
Asigurarea feed- Ex: Cum se numește povestea?
5.
back-ului Despre cine este vorba în poveste? Conersația
Când vine Moş Nicolae la noi?
Ce ne aduce Moş Nicolae?

Se vor oferi recompense.Se vor face


6. Încheierea Conversaţia Stimulente
aprecieri individuale și de grup asupra
activităţii
modului de participare la activitate.

S-ar putea să vă placă și