Sunteți pe pagina 1din 4

RAPORT DE PSIHODIAGNOSTIC

I. Informații despre Pacient


 Nume și Prenume: M. V,
 Gen: F
 Vârstă: 76 ani
 Mediul de proveniență: Rural

II. Obiectivul Psihodiagnosticului și Evaluării
 Psihodiagnosticul și Evaluarea au ca scop identificarea stărilor psihologice de sănătate
și/sau boală și a mecanismelor psihologice de etiopatogeneză și/sau sanogeneză.
 Identificarea factorilor psihologici cu relevanță pentru acuzele pacientului M.V., genul
feminin, 76 ani, pensionar de vârstă, se prezintă la cabinetul psihologic din cadrul
Spitalului de Boli Cronice Smeeni pentru insomnie, fatigabilitate și lipsa poftei de
mâncare, la recomandarea medicului specialist.

III. Descrierea Succintă a Componentelor Psihologice


 Nivel Subiectiv/ Emoțional (inclusiv Satisfacția/ Calitatea vieții)
Ce s-a evaluat? Cu ce s-a evaluat?
DISPOZIȚIA AFECTIVĂ Observația
Tristețea, sentimentul eșecului, sentimente de Interviul clinic
vinovăție, neplăcerea față de sine, preocupare Inventarul de depresie Beck (BDI)
față de starea fizică. Scăderea expresiei și 21 puncte- depresie moderată
mobilității mimice, apatie, diconfort fizic și
fără inițiativă.

 Nivel Cognitiv
Ce s-a evaluat? Cu ce s-a evaluat?
Atenția MMSE- 27 puncte din punctajul maxim de
Memoria 30- fără disfuncție cognitivă
Gândirea (nivelul de dezvoltare mentală; Chestionarul de coping cognitiv-emoțional
strategiile de coping cognitiv- Ruminarea; (CERQ)
Autoculpabilizare Ruminarea- 16 puncte- Scor Ridicat
Autoculpabilizarea- 13 puncte- Scor Ridicat

 Nivel Comportamental
Ce s-a evaluat? Cu ce s-a evaluat?
ASPECT GENERAL ȘI COMPORTAMENT Observația
Interviul clinic
Manifestă o atitudine de deschidere și interes
față de situația evaluării. Cooperează și oferă
răspunsuri clare și relevante pentru
examinator. Aspectul vestimentar se află în
concordanță cu vârsta și mediul în care se
află. Interacționează cu ceilalți pacienți și cu
personalul medical, are capacitatea de a iniția
și menține relații sociale. Prezintă aderență
crescută la regulile interne.

 Nivel psihofiziologic
Ce s-a evaluat? Cu ce s-a evaluat?
Apetitul alimentar este scăzut (pacient Interviul clinic
subponderal)
Ritmul somn –veghe este perturbat, prezintă
insomnie parțială cu somn fragmentat și
dificultăți de readormire.

 Nivel de personalitate și Mecanisme Defensive/Adaptare


Ce s-a evaluat? Cu ce s-a evaluat?
PERSONALITATE Interviul clinic
Nu are episoade de agitație psihomotorie și nu
manifestă stări de agresivitate fizică sau
verbală.

 Nivelul de relaționare interpersonală (inclusiv cuplu, familie, grup. etc.)


Ce s-a evaluat?
RELAȚIONARE Interviu clinic
Are capacitatea de a relaționa cu ce ceilalți,
socializează și comunică cu ușurință.

IV. Concluzii (Sumarizarea informațiilor în termeni psihologici):


În urma Psihodiagnosticului și Evaluării formulăm următoarele concluzii psihologice:
M.V. genul feminin, 76 ani, pensionar de vârstă, se prezintă la cabinetul psihologic
din cadrul Spitalului de Boli Cronice Smeeni pentru fatigabilitate, insomnie și lipsa poftei de
mâncare, la recomandarea medicului specialist.
Prin aplicarea testului MMSE s-a obținut un scor de 27 puncte din punctajul maxim
de 30. Se observă o ușoară scădere a capacității de reproducere a informațiilor și a calcului
matematic. Scorul obținut la această probă nu indică prezența unei disfuncții cognitive.
Pacientul dispune de o bună receptare senzorială și perceptivă a stimulilor din mediul
exterior, ceea ce înseamnă că atenția voluntară și cea spontană se realizează cu ușurință și
este eficientă. Este bine orientat în timp și spațiu cât și la propria persoană.
Are capacitatea de stocare și reproducere a informației cu care intră în contact. Nu
prezintă deficite de actualizare și evocare a diferitelor date sau evenimente semnificative din
viața sa (funcția mnezică nu este deteriorată, nu prezintă hipomnezii). Gândirea pacientei are
un aspect concret iar capacitatea de înțelegere și judecată se realizeză adecvat. Are
capacitatea de a elabora judecăți, găsește soluții și ia decizii privind informația și stimulii cu
care intră în contact. Dialogul cu acesta se realizează cu ușurință, are coerență iar ideile sale
sunt expuse clar și în detaliu. Ritmul vorbirii sale se încadrează în limita normalului. Prezintă
voce cu tonalitate joasă.
La data examinării, examenul capacității funcțiilor cognitive relevă faptul că
pacientul M.V. nu prezintă tulburări de memorie sau o disfuncție cognitivă iar lipsa pofetei
de mâncare, fatigabilitatea și insomnia, acuzele pacientului, nu se datorează unei difuncții
cognitive.
La Inventarul de depresie Beck (BDI) pacientul a obținut un scor de 21 puncte ceea
ce indică o depresie moderată. Acesta experimentează sentimente de vinovăție iar
sentimentul eșecului și neplăcerea față de sine par să fie principalele dificultăți ale acestuia.
Preocuparea față de starea fizică reise și din numărul mare de internări pe care le-a avut în
acest spital în mai puțin de 3 luni.
Ruminarea și Autoculpabilizarea sunt strategiile de coping cognitiv pe care pacientul
le folosește după ce a trăit un eveniment stresant sau o experiență negativă de viață (divorțul,
decesul surorii sale, separarea de cei trei copii ai săi sau izolarea socială din ultimii ani). Este
preocupat încontinuu de gândurile și sentimentele pe care le asociază cu aceste evenimente
de mai sus. Consideră că întreaga responsabilitate pentru situațiile trăite îi aparție, vina este
atribuită sieși și are preocupări legate de gândurile care se referă la greșelile pe care le-a făcut
în viața sa. Un scor ridicat pentru Ruminare și Autoculpabilizare este in mod cert asociat
unor probleme emoționale (depresie moderată).
Coroborând datele obținute din Interviul clinic și celelalte teste, pacientul manifestă o
depresie moderată iar lipsa poftei de mâncare, insomnia și fatigabilitate, susțin acest
psihodiagnostic.

V. Recomandări (Implicaţii ale Concluziilor pentru Obiectivul Psihodiagnosticului şi


Evaluării):

În urma concluziilor Psihodiagnosticului şi Evaluării formulăm următoarele recomandări


asociate obiectivului psihodiagnosticului şi evaluării, cu relevanţă pentru situaţia pentru care se
face evaluarea:
Pacientului i se recomandă terapie cognitiv-comportamentală pentru ameliorarea simptomelor
de depresie și îmbunătățirea calității vieții. Înțelegerea modului în care gândurile influențează
starea de sănătate fizică și psihică și combaterea gândurilor negative cu cele pozitive poate
reprezenta unul din obiectivele ședințelor de intervenție terapeutică.

S-ar putea să vă placă și