Sunteți pe pagina 1din 7

Mircea cel Batran

(Mircea 1 Basarab)
Domn al Tarii Romanesti
Despot al Dobrogei
Ban al Severinului
„TU EŞTI MIRCEA?” „DA-MPĂRATE”
FALSUL ISTORIC DIN „SCRISOAREA III”
A LUI MIHAI EMINESCU.
10 lucruri neştiute despre cum era,
de fapt, voievodul Mircea cel
Bătrân

1. A primit numele de ”cel Bătrân”, fiindca


mai tarziu au fost şi alţi voievozi cu numele
”Mircea”, iar cronicarii, vorbind de Mircea
cel din veacurile trecute au dorit să îl
distingă, pe criteriu cronologic, de ceilalţi.

2. Cel mai lung titlu al lui Mircea a apărut


din 1406 până la sfârşitul domniei sale, sub
forma: „Eu, întru Hristos Dumnezeu
binecredincios şi binecinstitor şi de Hristos
iubitor şi autocrat, Io Mircea mare voievod
şi domn din mila lui Dumnezeu şi cu darul
lui Dumnezeu, stăpânind şi domnind peste
toată Ţara Ungrovlahiei şi a părţilor de
peste munţi, încă şi către părţile tătăreşti şi
Amlaşului şi Făgăraşului herţeg şi domnitor
al Banatului Severinului şi pe amândouă
părţile pe toată Podunavia, încă până la
marea cea mare şi stăpânitor al cetăţii
Dârstorului”.

3. Mircea cel Bătrân a avut mai mulţi fii.


Cronicarii vremurilor spun că ducând o
viaţă liberală, ”a avut mulţi copii naturali”,
„care după moartea lui s-au apucat să se
lupte între ei pentru domnie”.

4. Armata din timpul lui Mircea era o oaste


de ţară (naţională şi a domnului) şi era
formată din întreaga populaţie în stare să
poarte arme. Aceasta purta numele de
Oastea cea Mare.
5. Mircea cel Bătrân a fost, timp de 15 ani,
domnitorul creştin care s-a bucurat de cea
mai mare faima şi autoritate în răsăritul
Europei, fiind singurul care l-a învins de
două ori pe temutul Baiazid Ilderim. Cea
mai importantă mănăstire construită de el
este cea de la Cozia, care avea să
servească de necropola domnească lui şi
familiei sale.

6. Moneda Ţării Româneşti era ducatul de


argint. În vremea lui Mircea cel Bătrân s-au
emis mari cantităţi de monedă având un
număr însemnat de sigle diferite.

7. Bătălia de la Rovine, în care Mircea cel


Bătrân l-a învins pe temutul sul
tan Baiazid a devenit peste secole subiect
de inspiraţie pentru Mihai Eminescu care a
publicat poemul ”Scrisoarea a III-a”.
8. O mică greşeală a poetului este faptul că
l-a numit pe domnitor, prin vocea lui
Baiazid, ”un moşneag, atât de simplu după
vorbă după port”. În realitate Mircea cel
Bătrân avea atunci doar 40 de ani.
Eminescu a fost indus în eroare de numele
”cel Bătrân”.

9. Bătălia nu a avut loc la Rovine pentru că


nu există nicio localitate cu numele acesta.
Cuvântul ”rovine” exprimă o formă de relief
şi înseamnă loc mlăştinos.
10. Castelul Bran a fost cedat, în 1407, de
Sigismund de Luxemburg ca feudă
(proprietate oferită în schimbul loialităţii)
aliatului său, domnitorului Mircea cel
Bătrân, pentru a se putea retrage aici în
caz de atac al turcilor.

S-ar putea să vă placă și