Sunteți pe pagina 1din 5

Student: Braia Maria - Isabela

Studiu de caz

Date de identificare
Numele si prenumele: M.A.I.
Nascuta in anul 2006, luna august, ziua 16
Domiciliata in Craiova
Eleva la Scoala generala cu clasele I-VIII ”Mircea Eliade”
A absolvit clasele anterioare după cum urmeaza
- clasa I : 2013
- clasa a II-a: 2014
- clasa a III-a : 2015; 2016
Date privind situatia familiei elevei:
Tatal Constantin: nu are un serviciu stabil
Mama Vania : casnica
Parintii sunt casatoriti, iar familia se compune din 4 membri: tatal, mama si doi copii;
locuiesc impreuna cu bunica din partea tatalui. Eleva participă activ la viata de familie, se
ocupă și de supravegherea fratelui mai mic.
Interesul fata de activitatea scolara a elevei de catre părinti este scazut si i se acorda
doar in situatii speciale – o singura data a venit tatal la scoala sa se intereseze de situatia la
invatatura a elevei si de doua ori bunica pentru alte probleme ce nu aveau legatura directă cu
situatia elevei la invatatura si disciplina. Tatal se implica foarte putin in educatia elevei,
mama este dezinteresata.
În familie există unele neintelegeri cu influenta nefavorabila asupra elevei. Relatia
dintre parinti si copii este autoritara, cu amenintari verbale frecvente si injurii. Parintii au
studii medii si vor ca eleva sa promoveze clasa. Exista si unele dificultăți privind aspectul
conditiilor de lucru : intr-o camera comuna stau toti cei patru membrii ai familiei, nu are un
loc stabil de rezolvare al temelor pentru acasa, nu are biblioteca acasa, nu are un program de
invatatura si joaca supravegheat de părinti.
Participă frecvent și la treburile gospodăresti, are propriile responsabilități; nu are insa
posibilitati de a merge la un spectacol, sala de lectura.
Nu există rude care să se implice activ in educarea si ingrijirea elevei, este integrata în
diverse grupuri de copii de aceaşi vârstă, anturaje dubioase. Prietenii pe care ii are in jurul ei
fac parte din familii dezorganizate sau familiii monoparentale.
Eleva este dezvoltata fizic mediu, starea de sanatate este medie; bunica spune ca ar avea
probleme cardiace probleme ce nu sunt insa certificate de catre nicio fisa sau adeverinta
medicala.
In cadrul lectiilor nu este activa, dornica de afirmare, isi rezolva uneori temele pentru
acasa, nu isi duce la indeplinire toate sarcinile primite. Nu detine suficiente cunostinte
teoretice matematice, abilitati practice de experimentare. Nu îi place sa citeasca foarte mult.
Ca stil de munca se observa pregatirea inegala, inconstanta cu nivel de preocupare și
randament variabil. Nu este atrasa de activitatile desfasurate in clasă sau in afara acesteia, nu
da dovada de interes. Îi place sa participe la serbarile scolare, executa cu promptitudine
sarcinile comunicate de colectiv. De colegi este apreciata pentru implicarea in activitatile
clasei si dezaprobata pentru comportamentul impulsiv, baietos de care da dovada uneori.
De regula, este agitata, violenta verbal si fizic uneori cu cei care o contrazic atentie
concentrata, memoreaza relativ greu informatiile, intelege si explica greoi relatiile esentiale,
se exprima relativ corect, omite litere in comunicarea scrisa, are un vocabular mediu
dezvoltat, imprima greu expresivitate ideilor spuse, posedă capacitati creative medii in planul
activitatilor practice productive, are inclinatii spre arte plastice.
Este incapabila de a finaliza o actiune intelectuala, refuza uneori sa accepte sarcinile
scolare, uneori sincera, are relativ usor incredere in ceilalti, nu are delicatete in relatiile
interumane.
Nu prezinta spirit de initiativa, simt critic si exigenta in munca, nu poseda spirit autocritic, nu
este modesta si isi doreste sa se afirme in societate.
Solicita deseori sprijinul cadrului didactic, intra in stari conflictuale cu colegii,
absenteaza foarte mult.
Achizitiile scolare sunt medii - dexteritate manuală redusă, memorie de lungă durată
slabă, limbaj inadecvat, raţionament inductiv slab dezvoltat, imposibilitatea concentrării
atenţiei, motivaţie slabă, puternic extrinsecă, voinţă slabă, manifestată prin refuz.

Strategii de interventie ale cadrului didactic

1. Identificarea situatiei:
Relaţia violentă faţă de colegii de clasă
Comportament agresiv
Opoziţie faţă de sarcinile şcolare.
Refuzul de a îndeplini sarcinile şi responsabilităţile şcolare.
Inadaptare şcolară
2. Diagnoza si prognoza
Colectarea informaţiilor s-a realizat prin discuţii cu subiectul, vizită la domiciliu şi
întrevederi cu părinţii şi fratii, discuţii cu colegii de clasă, analiza produselor activităţii,
observarea comportamentului şcolar.

Comportamentul scolar
Indicatori de conduită Elem. relevante Motivare comportament
Membru informal al Dorinţa de a realiza alte sarcini Lipsă de interes faţă de
grupului decât cele propriu-zis şcolare disciplinele şcolare,
nesupunere,
opoziţie
Reacţii turbulente în Se ridică din bancă, vorbeste Nesupunere la normele
clasă în timpul orei; disciplinare din clasă
vorbitul în timpul procesului
de predare şi pe parcursul
activităţii,
Opoziţie faţă de Ascunde rechizitele acestora Neputiinţa de a realiza o
colegi Nerecunoaşterea faptei relaţie de colegialitate
încercarea de a învinovăţi pe
altul
Reacţii violente faţă piedici, îmbrânciri, limbaj Inadaptare la viaţa de grup
de colegi vulgar
Nonrăspuns la cerinţele Refuză să îndeplinească Dependenţă faţă de o
programei şcolare incapacitatea de a finaliza o activitate
prezenţă adultă autoritară
intelectuală singura Incapacitatea de a finaliza o
incapacitatea de a asculta sarcină şcolară
discursul profesorului şi de a
îndeplini indicaţiile lui,
fraudă (copiere), teama faţă de
evaluare, întârziere frecventă
la ore, absentează nemotivat,
chiul
Reacţii verbale Înjurături şi alte expresii de Opoziţie faţă de colegi
inadecvate acest gen

Programul de interventie al cadrului didactic

1.Criterii de analiza a situatiei:

- elemente ale unui comportament delicvent (atitudine opozantă faţă de colegi, expresii
verbale neadecvate, elemente de violenţă)
- abaterile comportamentale sunt frecvente
- pericolul contaminării la nivel de grup
- inadaptare la normele şcolare, refuz de integrare în grup, randament şcolar scăzut, absenteism

2. Strategii de interventie

♦ Strategii de fraternizare

- dezvoltarea relaţiilor de colegialitate; încurajarea elevilor să o ajute la efectuarea


temelor
- sprijin individual în rezolvarea temelor
- întrajutorare în echipă cu un elev bun (colegi de bancă)
- organizarea unor activităţi comune de clasă, în colaborare cu liderul grupului
- acordarea rolului de lider informal pe o perioadă limitată de timp
- controlul proxemic prin deplasarea profesorului în spaţiul elevei atunci când tinde
să reacţioneze necorespunzător, însoţit de
- admonestare verbală

♦ Strategii de negociere
A) prin compromis:
- prezenţa zilnică la şcoală
- îndeplinirea responsabilităţilor pe care le are în clasă
- atitudine corespunzătoare faţă de colegi ( M. A. I. nu mai ...., aceştia o ajută la
teme)
B) prin colaborare:
- angajamentul scris realizat de eleva, prin care prin care va accepta că nu va mai
absenta nemotivata; de asemenea va cunoaşte care sunt aşteptările educatorului
faţă de el
- stabilirea regulilor de comportament în clasă şi în afara ei; precizarea
comportamentelor acceptate şi a celor neacceptate; precizarea măsurilor ce vor fi
luate în cazul nerespectării acestor norme
- ignorarea răspunsului atunci când subiectul nu respectă normele de comportare în
clasă; ignorarea unui răspuns bun poate atrage după sine un punctaj final mai mic
- tehnica timpului datorat, prin fixarea unui interval de timp şi a formei de activitate
pe care o va realiza prin comun acord
- stabilirea în comun a unui nivel de succes pe care să îl atingă (de pildă, o medie la
finalul semestrului)
- alegerea rolului, responsabilităţilor pe care le va îndeplini în clasă
- alegerea rolului pe care îl va îndeplini în diverse jocuri şi activităţi şcolare
- alegerea tipului de activitate la care să participe
- monitorizarea performanţelor obţinute, cu sprijin în timpul activităţii
- aspectul cantitativ al temelor
- colegul de bancă, banca în care să stea, grupul din care să facă
parte în îndeplinirea unor sarcini şcolare
C) discuţii cu eleva - individuale pentru a identifica motivele neacceptării şi
neîndeplinirii cerinţelor şcolare la anumite discipline; motivele absenţelor
nemotivate la aceste discipline
D) acordul comun pentru avertisment scris în momentul acumulării a 10 absenţe
nemotivate la o disciplină

♦ Strategii de ritual si rutina

Integrarea în activitatea de grup prin:


- roluri şi responsabilităţi în grup în echipă cu un coleg ales
- formarea unor grupe de lucru, în care va fi integrata alături de acei elevi cu care intra în
conflict şi unde i se vor da sarcini adecvate pentru a simţi satisfacţia activităţii în
colaborare cu acei coleg
- eliminarea din cadrul grupului pe o perioadă limitată pentru a reflecta asupra
comportamentului, însoţită de discuţii cu subiectul, atunci când comportamentul negativ
persisită
♦ Strategii de motivare:

- sprijin suplimentar
- încurajări
- aprecieri verbale a efortului de a se comporta adecvat
- satisfacţii spontane
- recompense sau autorecompense
- recunoaşterea progresului elevei
♦ Terapie ocupationala

- organizarea de excursii unde primeşte responsabilităţi precise

3. Implementarea programului

♦ Prezentare problemei si motivarea ei elevei, familiei, prin discuţii privind normele şi


responsabilităţile şcolare

♦ Evaluarea problemei

– dezavantaje biologice (-)


- dezavantaje psihologice (motivaţie scăzută, nivel minim de înţelegere)
- dezavantaje pedagogice (incosecvenţa reacţiilor părinţilor, absenţa părinţilor, lipsă
de autoritate)

♦ Implementarea strategiilor

- în activitatea şcolară zilnică


- în activităţi extraşcolare

♦ Indicatori de evaluare

- relaţii amicale, de întrajutarare cu colegii, renunţare la relaţiile violente


- participare la activitatea de grup
- îndeplinirea rolului şi responsabilităţilor din grup
- răspuns la sarcinile şcolare
- respect faţă de colegi
- diminuarea numărului de absenţe nemotivate

S-ar putea să vă placă și