Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa 7

PLAN INDIVIDUAL DE DEZVOLTARE

Beneficiar:

Evaluare iniţială (screening) __________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Obiectiv(e)_________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Metode____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Activităţi

o individuale
o de grup

Observaţii _________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Recomandări _______________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Data Psiholog