Sunteți pe pagina 1din 18

EVALUARE INIŢIALĂ GRUPA MARE

DOMENIUL LIMBĂ ŞI COMUNICARE


- educarea limbajului –

TEMA: 1. „Caută cuvinte care încep cu...” – joc didactic


2. „Eu spun una, tu spui multe” – joc didactic
3. „Poveşti încurcate”– joc didactic
4. „Ce ştii despre….” - joc didactic

Obiective operaţionale / comportamente măsurabile:

- să formuleze cuvinte, pornind de la un sunet iniţial sugerat;


- să transforme singularul în plural şi invers;
- să recunoască anumite poveşti, cu ajutorul imaginilor;
- să alcătuiască propoziţii simple despre imaginile prezentate;

ITEMI

I.1. formulează cuvântul, pornind de la sunetul iniţial. (2 cuvinte)


I.2. transformă corect formele de singular în plural şi invers. (2 cuvinte)
I.3. recunoaşte poveştile prezentate în imagini, personajele, precum şi momentul acţiunii. (2 poveşti)
I.4. alcătuieşte propoziţia simplă/dezvoltată (2 propoziţii);.

Copiii aşezaţi în semicerc, vor recunoaşte vor formula cuvinte care încep cu un anumit sunet. Răspunsurile vor fi notate. Testarea se
va desfăşura sub formă de joc, cu toată grupa de copii. -PROBĂ ORALĂ-

Educatoarea va prezenta copiilor sarcina didactică - de a transforma singularul în plural şi invers . Testarea se va desfăşura sub formă de
joc, cu toată grupa de copii. -PROBĂ ORALĂ-
Educatoarea va prezenta imagini (floare, avion, barcă, casă, pahar, etc.), iar copiii vor fi solicitaţi să alcătuiască propoziţii simple sau
dezvoltate, cât mai variate. Răspunsurile vor fi notate. Testarea se va desfăşura sub formă de joc, cu grupuri de câte 5 copii. - PROBĂ
ORALĂ-

Educatoarea va prezenta copiilor sarcina de lucru ( prezentată la rubrica Itemi). Testarea se va desfăşura sub formă de joc, cu grupuri
de câte 5 copii. Materialul didactic va fi constituit din planşe reprezentând scene din poveştile: „Turtiţa”, „Scufiţa Roşie”, „Ursul păcălit de
vulpe”, „Iedul cu trei capre”, „Punguţa cu doi bani”, „Coliba iepuraşului”, „Ridichea uriaşă”, „Capra cu trei iezi”, „Cei trei purceluşi”.
-PROBĂ ORALĂ-

Punctaj: I.1. 2 puncte


I.2. 2 puncte
I.3. 3 puncte
I.4. 3 puncte

0-4 puncte C NS
5-7 puncte C D
8-10 puncte C A
Nr. crt. Numele şi prenumele I1 I2 I3 I4 Punctaj total Comportament
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

DOMENIUL ŞTIINŢE
- activităţi matematice –

TEMA: „Rezolvă repede şi bine – mulţimi, cifre” – recapitulare


- fişă de evaluare
„Forme geometrice”- recapitulare
- fişă de evaluare

Obiective operaţionale / comportamente măsurabile:


- să realizeze corespondenţa dintre număr şi cantitate;
- să pună în corespondenţă cifra cu numărul de obiecte;
- să identifice vecinii unui număr;
- să identifice formele geometrice şi să sesizeze deosebirile dintre ele;

ITEMI I.1. desenează atâtea mere câte liniuţe şi pune în corespondenţă cu cifra;
I.2. compară, prin punere în corespondenţă, 2 mulţimi de obiecte, stabilind care e mulţimea cu mai multe elemente.;
I.3. identifică cifrele vecine cu cifra 3.;
I.4. desenează buline, pe baza corespondenţei cu cifra;
I.5. formează mulţimi de elemente, după formă.;
I.6. încercuieşte cifra corespunzătoare numărului de figuri geometrice mari şi le colorează corespunzător.
I.7. colorează cu galben figurile geometrice mici.
I.8. trasează în tabelul din subsol tot atâtea linii, câte figuri geometrice de acelaşi fel sunt în tablou.

Testarea se va desfăşura cu toată grupa de copii, prin prezentarea fişei de lucru. Vor fi prezentate sarcinile şi modul de realizare a
acestora, în mod general, apoi se va prezenta fiecare sarcină, pe rând, urmată imediat de rezolvarea ei de către copii.

Punctaj: I.1. 3 puncte I.3. 2 punct I.5. 3 puncte I.7. 1 punct


I.2. 2 puncte I.4. 5 puncte I.6. 2 puncte I.8. 3 puncte

0- 7 puncte C NS 8-14 puncte C D 15-21 puncte C A

Nr. crt. Numele şi prenumele Mulţimi, cifre Forme Punctaj Comportament


geometrice total
I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
- cunoaşterea mediului -
TEMA: „Spune când se întâmplă?”-joc didactic
„Ce ştim despre?”-fişă de evaluare

Obiective operaţionale / comportamente măsurabile:

- să recunoască anotimpurile şi caracteristicile fiecăruia;


- să cunoască animalele domestice şi sălbatice;
- să diferenţieze fructele de legume;
- să diferenţieze fructele pe baza unui criteriu dat (de toamnă);
- să recunoască mijloacele de locomoţie şi să le diferenţieze după anumite criterii;

ITEMI
I.1. recunoaşte anotimpul reprezentat de imagine şi enumeră câteva caracteristici;
I.2. recunoaşte animalele domestice şi sălbatice;
I.3. recunoaşte fructele de toamnă şi legumele;
I.4. identifică mijloacele de transport în funcţie de mediul în care circulă;

PUNCTAJ
I.1. 3 puncte
I.2. 2 puncte
I.3. 2 puncte
I.4. 3 puncte

0- 4 puncte C NS
5- 7 puncte C D
8-10 puncte C A

Nr. crt. Numele şi prenumele I1 I2 I3 I4 Punctaj total Comportament


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE
- educaţie pentru societate –

TEMA: : „Observaţia”
„Oglinda poveştilor” – joc didactic

Obiective operaţionale / comportamente măsurabile:


- să-şi cunoască responsabilităţile în cadrul grupei;
- să descrie unele comportamente şi atitudini, în raport cu normele morale cunoscute;

ITEMI I.1. participă activ la diferite activităţi ale grupului: acceptă / oferă sprijin; strânge jucăriile; împarte materialele;
I.2. aprobă şi motivează comportamentul personajului pozitiv din poveste;
I.3. denumeşte personajul negativ din poveste;
I.4. formulează corect mesajul poveştii;

Copiii vor fi observaţi pe parcursul mai multor activităţi şi vor fi notate diferitele comportamente ale acestora (cele enumerate anterior),
prin punctare cu 0/1/2/3 p. -PROBĂ ORALĂ-

Copilul va identifica povestea şi personajul pozitiv, apoi va motiva şi eventual va aproba sau nu comportamentul acestuia. Fiecare parte
din răspuns va fi notată cu câte 1p. -PROBĂ ORALĂ-
Personajul/personajele negative vor fi identificate şi notate cu 1p. -PROBĂ ORALĂ-
În funcţie de corectitudinea şi amplitudinea răspunsului, acesta va fi notat cu 1,2 sau 3p. -PROBĂ ORALĂ-
Itemii 2, 3 şi 4 vor fi testaţi în activităţi desfăşurate sub formă de joc, cu grupuri de 6-7 copii.

Punctaj: I.1. 3 puncte


I.2. 3 puncte
I.3. 1 punct
I.4. 3 puncte

0-4 puncte C NS 5-7 puncte C D 8-10 puncte C A

Nr. crt. Numele şi prenumele I1 I2 I3 I4 Punctaj total Comportament


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

- activitate practică –

TEMA: „Tablou de toamnă” – colaj

Obiective operaţionale / comportamente măsurabile:

- să selecteze în mod adecvat uneltele şi materialele necesare realizării temei (lipici, foarfecă, hârtie, etc.);
- să realizeze tema propusă;

ITEMI
I.1. alege unelte şi materiale necesare, fără a cere lămuriri suplimentare (coală, siluetă copac, soare, lipici, carioca, hârtie glasată şi
creponată, foarfecă);
I.2. lipeşte copacul şi soarele în spaţiul potrivit;
I.3. decupează frunze de culori şi mărimi diferite şi le lipeşte corespunzător;
I.4. trasează cu carioca siluete de păsări călătoare;

Punctaj:
I.1. 2 puncte
I.2. 2 puncte
I.3. 5 puncte
I.4. 1 punct

0-4 puncte C NS
5-7 puncte C D
8-10 puncte C A

Nr. crt. Numele şi prenumele I1 I2 I3 I4 Punctaj total Comportament


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

DOMENIUL ESTETIC ŞI CREATIV


- educaţie muzicală –
TEMA: Cântece cunoscute
Fragmente melodice

Obiective operaţionale / comportamente măsurabile:


- să intoneze corect un cântec cunoscut;
- să redea vocal, exact, un fragment melodic propus de educatoare;
- să recunoască un cântec după un fragment melodic (fără text) audiat.

ITEMI:
I.1. interpretează în grup/singur un cântec cunoscut, propus de educatoare;
I.2. redă cu exactitate fragmentul melodic propus; (2 variante)
I.3. recunoaşte cântecul şi-l continuă; (2 variante)

Copiii vor intona, la alegerea educatoarei, în grup sau individual, un cântec propus. Va fi notată redarea corectă a melodiei şi a textului.
-PROBĂ ORALĂ-
Copiii vor fi organizaţi în grupuri de câte 6-7 şi, pe rând, vor „imita” fragmentul propus de educatoare -PROBĂ ORALĂ-
Sarcina de „a recunoaşte cântecul”, va fi rezolvată de către copii printr-un joc, ce se va desfăşura cu grupuri de câte 10 copii. -PROBĂ
ORALĂ-

CÂNTECE: „Avionul”, „Puii”, „Doi prieteni”, „Vulpea păcălită”, „Ploaia”, „O mulţime de pitici”, „Bate vântul frunzele”, „Un iepuraş
poznaş”, „Greieraşul” „Iarna”, „Colind...”, „Moş Crăciun”, „Săniuţa”, „Graiul animalelor”, „Iepuraşul Ţup”, „Mama”, „Copăcelul”, „Trenul”,
„Mâţa şireată”, etc.

Punctaj: I.1. 4 puncte


I.2. 2 puncte
I.3. 2 puncte

0-3 puncte C NS 4-6 puncte C D 7-8 puncte C A

Nr. crt. Numele şi prenumele I1 I2 I3 Punctaj total Comportament


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

- educaţie plastică -
TEMA: „Modelăm, ne distrăm” – probă practică
„Vază cu flori” – pictură

Obiective operaţionale / comportamente măsurabile:


- să utilizeze corect instrumentele de lucru;
- să prepare materialul de modelat prin mişcări specifice;
- să modeleze prin mişcare circulară, translatorie şi de aplatizare a palmelor faţă de planşetă;
- să folosească corect instrumentele de lucru;
- să aplice culoare pe o suprafaţă liberă;
- să finalizeze corect tema;
- să analizeze critic şi autocritic lucrările realizate;
- să respecte poziţia corectă a corpului față de suportul de lucru pentru o bună coordonare oculo-motorie;

ITEMI
I.1. pregăteşte materialul de modelat prin frământare, rupere;
I.2. modelează prin: mişcarea translatorie a palmelor faţă de planşetă, împreunarea capetelor prin lipire, adâncire, apăsare, mişcare circulară,
aplatizare;
I.3. utilizează corect instrumentele de lucru pentru pictură;
I.4. aplică corect culoarea pe o suprafaţă liberă;
Punctaj: I.1. 2 puncte
I.2. 3 puncte
I.3. 2 puncte
I.4. 3 puncte

0-4 puncte C NS
5-7 puncte C D
8-10 puncte C A

Nr. crt. Numele şi prenumele I1 I2 I3 I4 Punctaj total Comportament


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

DOMENIUL PSIHOMOTRIC
TEMA: „La munte” – traseu aplicativ
„Apără casa” – traseu aplicativ

Obiective operaţionale / comportamente măsurabile:

- să execute corect deplasarea în diferite variante de mers şi alergare, cu opriri, porniri şi întoarceri la semnal;
- să fie apt să utilizeze deprinderile însușite în diferite contexte;
- să respecte regulile stabilite;
- să respecte poziţia corectă a corpului şi a segmentelor acestuia;
- să manifeste spirit de echipă, dar şi de competiţie în cadrul jocului;

ITEMI
I.1. execută corect comenzile de: drepţi (1), pe loc repaus (2), la stânga (3), la dreapta (4).
I.2. merge: obişnuit (1), în cadenţă (2), pe vârfuri (3), pe călcâie (4), ghemuit “ca piticii” (5);
I.3. aleargă: obişnuit (1), cu ridicarea genunchilor la orizontală (2), cu flectarea gambei pe coapsă (3);
I.4. execută corect acţiunea de: târâre (1), săritură în lungime (2), căţărare pe plan înclinat (3), săritură în adâncime (4).

Copiii vor fi organizaţi pe grupuri de câte 5-6 şi vor executa, la comanda educatoarei, toate cerinţele de la punctele 1, 2, 3 şi 4.
Activitatea se va desfăşura prin organizarea unui parcurs aplicativ. Copiii se vor târî pe sub sfoară (h 50 cm), vor sări în lungime, „peste şanţ”
(L 50 cm), se vor căţăra pe plan înclinat, „la munte” (2m) şi vor sări în adâncime, „în lac” (h 35 cm). Educatoarea va nota, cu punctajele
stabilite, activitatea copiilor.

Punctaj: I.1. 4 puncte


I.2. 5 puncte
I.3. 3 puncte
I.4. 4 puncte

0-5 puncte C NS
6-10 puncte C D
11-16 puncte C A

Nr. crt. Numele şi prenumele I1 I2 I3 I4 Punctaj total Comportament


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Comportament atins ( A ) se acordă pentru toate obiectivele operaționale atinse;


Comportament în dezvoltare ( D ) se acordă pentru 50% din obiectivele operaționale propuse;
Comportament care necesită sprijin ( NS ) se acordă dacă nu a fost atins nici un obiectiv operațional.