Sunteți pe pagina 1din 1

Gimnaziul Bălăşeşti

RAPORT
privind realizarea prescripțiilor referitor la alimentație

Nr.d/ Lacune depistate Acţiuni întreprinse


o
1. Prezenţa în incinta instituţiei a Excluderea bufetului din holul
unui bufet fără autorizaţie şi cu instituţiei în data de 15.02.2017
starea sanitaro-igienică
nesatisfăcătoare.
2. Livrarea produselor Încetarea contractului de livrare a
alimentare,fără certificatele produselor cu agentul economic”Iulia
necesare,de către agentul Botnari”;încheierea contractului de
economic “Iulia Botnari”Pepeni. livrare cu agentul
economic”Baguette” Bălţi,care
prezintă pentru fiecare produs
certificatele cerute.
3. Starea nesatisfăcătoare a veselei Procurarea veselei şi a utilajului în
şi a utilajului. sumă de 8000 lei.

Directorul gimnaziului:Popa Mihail