Sunteți pe pagina 1din 11

Ministerul Educației Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

I.P. Centru de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale

Portofoliu la disciplina
”Asistența managerială”
Sarcina nr.2

A elaborat: Buzenco Vlada

Grupa: S-1641

Profesor: Brătescu N.

Chișinău 2019
Cuprins:
Întocmirea/Redactarea modelelor de:
1. Felicitare;
2. Invitație;
3. Scrisoare de intenție;
4. Plan-model al unei ședințe;
5. Agendă de birou;
6. Lista de control;
7. Petiție;
8. Răspuns la petiție.
Mesaj de felicitare pentru domnul Prisăcaru Ion, Vicedirector
general la Centru de Diagnostic German

Stimate domnule Prisăcaru Ion,

Cu ocazia zilei de naștere, întreg


colectivul Centrului Diagnostic
German, vă urează LA MULȚI ANI! ,
alături de cei dragi. Vă dorim multă
sănătate și toate cele bune, vă dorim ca
toate lucrurile minunate din această
viață să vi se intâmple. Vă dorim mari
realizări, mai multe perspective pe
viitor și el să fie luminat de realizările
copiilor și famiiliei dvs.

Să nu uitați că nimic nu este


imposibil, și să trăiți clipa și cel mai
frumos anotimp care odată a fost primul
început!

LA MULȚI ANI!
Invitație

Stimate Vicepreședinte al Centrului de


Diagnostic German, Prisăcaru Ion, suntem
onorați să vă invităm la evenimentul de
deschidere oficială a organizației ”O nouă
viață” în Republica Moldova, ale cărei
obiective vor fi donarea de sânge, pentru
tratamente ce au mari posibilități în Republica
Moldova.

Adresa: Str. Calea Orheiului, 115/1, Chișinău

Data/ora: 27 decembrie 2019, ora 11:00

Vă așteptăm cu drag!
Scrisoare de intenție:

Stimate Domnule/Doamnă,

Subsemnata Buzenco Vlada, țin să-mi prezint interesul față de


oportunitatea pe care o aveți deschisă – de a mă angaja în calitate de
vânzător-consultant la compania dvs Unite, în baza anunțului publicat în
internet.

Consider experiența și cunoștințele dobândite în cadrul Centrului de


Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale mă recomandă cu
succesc pentru ocuparea funcției respective.

Dețin o pregătire și experiență acumulată la precedentul post de


muncă, în calitate de operator la compania Orange, vă îndemn să îmi citiți
CV-ul și după putem discuta detaliat asupra postului de muncă.
Planul unei ședințe
Data ședinței: 19.10.2019

Ora: 10:45

Durata ședinței: 2 h

Locul desfășurării: satul Camencea, r. Orhei, Gimnaziul Camencea, cab. 10

Participanții:
1. Tulbure Nina – Director;
2. Ceban Viorica – Directo-adjunct;
3. Panainte Rodica – diriginte-profesor;
4. Părinții.

Obiective:
 Un nivel înalt de pregătire a elevilor;
 Implicarea părinților în procesul de instruire a elevilor;
 Prevenirea părinților despre regulamentele de atestare a elevilor
cl.9
 Informarea părinților despre componența/funcția comisiei de
atestare.
 Prezentarea Regulamentului cu privire la examenele de absolvire a
gimnaziului.
Ordinea de zi:
 Deschiderea ședinței la data/locul/ora anunțată prealabil
participanților;
 Formulare/expunerea clară a obiectivelor ședinței;
 Explicarea procedurii și a documentelor de lucru;
 Folosirea unui limbaj cât mai accesibi/pozitiv pentru a impune
participanții respectarea problematicii ședinței;
 Expunearea introductivă limitată la maximum 2 minute;
 Stabilirea de comun accord cu participanții a duratei totală a ședinței
și a duratei de luare a cuvîntului a participanților;
 Prezență obligatorie. Menționarea absențelor de la ședință,
menționarea cauzei;
 Verificarea corectitudinii înregistrării discuțiilor din timpul ședinței;
 Semnarea procesului-verbal de către toți participanții.
 Formularea concluziilor
Primăria comunei Donici, r-ul Orhei

Agenda de birou a asistentei-manager a Consiliului Local 30.10.2019

Ora Activități Locul desfășurării Mențiuni


08:00 Ședința Consiliului Sala de ședințe din primăria Inițiator: Guzun Serghei –
Tema: Aprobarea bugetului local 2019. Donici. primar;
Raportor: Guzun Iulia –
contabilă.
09:00-11:30 Primirea cetățenilor. Sala de primire. www.primăriaDonici.com
11:30-12:00 Redactarea deciziilor consiliului. Biroul secretarei. Sinteza veniturilor,
cheltuielilor, transferurilor.
12:00-13:00 Pauza de masă.
13:00-13:45 Dactilografierea deziziilor primarului privind Biroul secretarei. Legea privind finanțele
modificarea bugetul. publice locale.
13:45 Eliberarea certificatului de naștere Buzenco Birou. In ziua adresării, gratuit.
Veaceslav.
13:55 Efectuarea apelului către școala din localitate. Birou. Nr. de tel. 0235-53-7-00
14:00 Primirea cererii de înregistrare a căsătoriei. Birou. Persoanele: Erhan Alexei,
Șavga Mihaela.
Nr.tel. 079899090
14:15 Trimiterea unui fax către consiliul raional Biroul secretarei. Adresa: Vasile Lupu 34
pentru confirmarea alegătorilor pentru alegerile Nr. tel. 0235-53678
locale din 19.10.19
14:30 Trimiterea datelor statistice la centru de Birou. Orhei@statistica.gov.
statistică din raion. Tel.023552356
15:00 Înregistrarea căsătoriei cetăț. Erhan Alexei și Sala de festivități a Primăriei. La data stabilită conform legii
Șavga Mihaela. gratuit.
16:00 Redactarea dispoziției privind deplasarea Birou de lucru. Legea privind adm.pub.loc.
primarului în or.București, România. Regulamentul cu privire la
delegarea entităților din RM.
16:30 Examinarea cererii înscrierii actului de deces. Birou. Actele de indentitate a
persoanei decedate.
16:30-16:50 Producerea copiilor de pe actele primate de la Birou. Xerox 1 leu pagina.
cetățeni.
16:50-17:00 Redactarea certificatelor privind componența Birou. Termenul executării 5 zile,
familiei Ceban Sorin și Dondea Maria. gratuit, buletin, cerere.

Lista de control:
IP”Gimnaziul Camencea”

Satul Camencea, raionul Orhei

Nr. Data Denumirea Descrierea


1. 1 septembrie Prima zi de școală Se desfășurează careul, unde se recită poezii, se cântă
cântece, se dăruiesc flori profesorilor.
2. 5 octombrie Ziua profesorului Profesorii sunt întâmpinați cu colaci și sare, li se
dăruiesc flori și li se organizează concert.
3. 31 octombrie Toamna de aur Se organizează concursuri unde fiecare clasă reprezintă
printr-un anumit mod toamna, fiind premiați în final.
4. 25 noiembrie Tinere talente Elevii instituției se manifestă în diferite domenii și
respective sunt premiați.
5. 25 decembrie Anul Nou Are loc concert, unde elevii desfășoară diferite
activități.
6. 7 ianuarie Sărbătoarea Majoritatea oamenilor din sat participă la sărbătoarea
Colindelor colindelor, unde cântă colinde.
7. 14 ianuarie Sfântul Vasile Băieții urează iar fetele coc colaci și pregătesc bucate.
8. 24 februarie Dragobete La concursul organizat participă cupluri, care sunt puși
la diferite încercări.
9. 1 martie Mărțisor Fiecare elev confecționează mărțisoare și are loc
expoziția mărțisoarelor.
10. 8 martie Ziua mamelor Sunt invitoate toate mamele, li se dedică concet și flori.
11. 1 aprilie Ziua glumelor Fiecare elev face glume pe seama altora.
12. Martie-aprilie Olimpiadele Câte 2 elevi din clasă participă la diferite concursuri.
13. 30 aprilie Sărbătorile Pascale Concert unde se recită poezii și cântece sărbătorilor
Pascale.
14. 1 mai Ziua muncii Toți ies și fac ordine prin sat.
15. 15 mai Ziua Familiei Concert cu temetică familiară.
16. 31 mai Ultimul sunet Are loc careu de rămas bun, și elevii primesc diplome.

Petiție
Către Primăria comunei Donici

Orașul Orhei

Stimată administrație, vă adresăm această petiție în numele tuturor locuitorilor


din satele Pocșești, Camencea, Donici, comuna Donici, raionul Orhei. Cu toții
împărtășim preocupări commune pentru un aer nepoluat ăn localitățile noastre,
sperăm că tratați cu destulă seriozitate numulțămirile tuturor locuitorilor, indiferent de
nivelul social al acestora.

Această petiție este una a promovării aerului curat în comunitate. În calitatea


noastră de contribuabili, considerăm că din indemnizațiile noastre să beneficiem din
nou de acele mașini de gunoi care cândva veneau în localitățile noastre pentru a
strange lunar gunoiul de la fiecare casă, astfel se menținea ordinea în localități, de
când au încetat a veni mașinile pe dealurile satelor noastre se formează grămezi de
gunoiște.

Este una din cele mai grave probleme cu care se confruntă locuitorii satelor
noastre. Nu pare să existe nici un interes din parte primarului actual, și îl rugăm să ia
lucrurile în serios, că în scurt timp vor fi satele inundate de gunoi.
Din situația de mai sus rezultă că este necesar să intreprindeți unele măsuri:
inițierea proiectelor în privința gunoiștelor, și să se instaleze tomberoane, și mașinile
de gunoi să-și reea activitatea.

Vă solicit ca în termenul legal, să ne comunicați modul de soluționare a petiției


și măsurile dispuse.

Vă mulțumim!
26.10.2019

Răspuns la petiție

De la: Primăria comunei Donici

Orașul Orhei

Persoana de contact – nr. de telefon al secretariei: 069089978

nr. de telefon al primarului: -079978999

Data răspunsului: 30.10.2019


Către locuitorii satelor: Camencea, Donici, Pocșești.

Stimați concetățeni,
Ca răspuns la petiția dvs, vă comunic că problema gunoiștelor din
comuna noastră va fi rezolvată în perioada 20-30 ianuarie 2020, timp în
care vom primi ajutor financiar, în valoare de un million de lei, din parte
Guvernului Român, și respective cu banii aceștia vom rezolva toate
problemele ce țin de gunoiul din localitățile comunei Donici.

30.10.2019 Cu stimă primarul comunei Donici,


Guzun Serghei

S-ar putea să vă placă și