Sunteți pe pagina 1din 14

Tema 1 : Introducere in teoria riscurilor

1.1 Analiza definitelor notiunii de risc

1.2 Functiile riscurilor

1.3 Factorii de influenta asupra aparitiei riscului in activitatea antreprenoriala

Ca categorie istorică, riscul a apărut atunci când la om s-a ivit simţul fricii în
faţa morţii,reprezentând un pericol posibil conştientizat de om.

Ca categorie economică riscul reprezintă o probabilitate că evenimentul


preconizat va avea loc sau nu în urma acţiunii anumitor factori sau împrejurări,
aducând cu sine trei consecinţe:

 negative ce se manifestă prin daună, eşec, faliment, pierdere;


 zero prin care nu se obţine nici pierdere nici câştig;
 pozitive ce se manifestă prin câştig, beneficii

În domeniul comercial: riscul reprezintă un eveniment viitor posibil, a


cărui producere poate provoca pierderi materiale,adică este o categorie
socială, economică, politică sau naturală care se caracterizează prin
următoarele trăsături:
 este un eveniment incert, dar posibil, originea sa aflându-se în
incertitudine;
 este un eveniment păgubitor; efectele lui odată produse nu mai pot fi
înlăturate;
 apare în pericolul activităţii umane sociale, economice, politice şi în
raporturile dintre om şi natură.

Teoria clasică defineşte riscul ca o probabilitate matematică de pierderi care


pot apărea în cazul primirii unei decizii incorecte.În acest caz riscul apare ca o
daună, pagubă care este consecinţa unei decizii greşite.

II) Functiile riscului reprezinta instrumentele prin care antreprenorul poate


eficient sa preintimpine si sa gestioneze o gama variata de riscuri.

Funcţiile riscului
1. Funcţia inovaţională – pe care riscul antreprenorial o realizează prin
stimularea găsirii unor noisoluţii, netradiţionale la problemele care stau în faţa
antreprenorului.

2.Funcţia reglatorie a riscului care se manifestă sub două forme:

- Constructivă – reprezintă capacitatea antreprenorului de a merge la risc, dar


prin utilizarea unei bazeinformaţionale complete şi complexe, primirea
deciziilor colective, care prin urmare, contribuie lamaximizarea rezultatelor
obţinute.

- Distructivă – când riscul se manifestă ca un subiectivism în cazul lipsei


informaţionale, fărăcercetarea factorilor interni şi externi de influenţă asupra
activităţii antreprenoriale

3. Funcţia de apărare – se manifestă prin aceea că dacă pentru antreprenor


riscul este o stare naturală, apoi este normală şi o reacţie adecvată în cazul când
adeverirea situaţiei de risc conduce la eşec

4. Funcţia analitică - prezenţa situaţiei de risc îl impune pe antreprenor să


analizeze multitudinea de soluţii alternative şi consecinţele lor, înainte
de a primi decizia respectivă, utilizând metode matematice, statistice şi
evident implicând în aceasta propriile cunoştinţe, experienţă şi intuiţie.

5.Stimpulatoare-prin intermediul investitiilor riscante intreprindera stimuleaza


majorarea locurilor de munca,dezvoltarea procesului comercial,etc.

6.De aparare-vizeaza cautarea de catre întreprindere a mijloacelor si formelor


de protejare de la posibile urmari nedorite care sa stabilizeze activitatea lor
antreprenoriala.

Rolul intreprinderilor in economia de piata :

1)Economic-al unei intreprinderi este in principal acela de a produce bunuri si


servicii ,a le vinde pe piete si a crea valoare adaugata .

Valoarea adaugata are urmatoarele destinatii :

 beneficiu
 fondul de risc
 fondul de amortizare
2)Social consta in: contributie la satisfacerea nevoilor populatiei prin bunurile
si serviciile furnizare ,asigurarea unui mediu de munca si de viata pentru
personalul intreprinderii.

3) Rolul intreprinderii in raport cu clientii-identifica nevoile


acestora,proiectarea ofertei in concordanta cu caracteristicile cererii,atragerea
clientilor ,mentinerea si dezvoltarea pietei

4)Rolul intreprinderii cu personalul-inseamna asigurarea conditiilor pt


valorificarea maxima a resursei de munca pe care o cumpara pe piata fordei de
munca.

5)Rolul intreprinderii in raport cu proprietarii-pentru proprietari intreprinderea


este un mijloc de valorificare a capitalului,aceasta trebuind sa aduca cistig
proprietarului.

III ) Factori de influenţă :

Factorii interni de influenţă asupra riscului:

 Strategia firmei

 Resursele şi principiile lor de utilizare

 Managementul firmei

 Activitatea de marketing

Factorii externi de influenţă directă:

 Legislaţia ce reglementează activitatea de antreprenoriat

 Activităţi imprevizibile ale organelor de gestiune statală şi municipală

 Sistemul fiscal

 Relaţiile cu partenerii

 Concurenţa antreprenorilor

 Corupţia şi răchetul

Factorii externi-sunt cei care reprezinta pericol pentru întreprindere din


exterior,pe care antreprenorul nu-i poate influenta ,insa este obligat sa tina cont
de ei ,intrucit acestea contreuie la rezultatul si activitatea lui.
Factorii externi se impart in 2 grupe:

1)A factorilor de influenta directa

2)De influenta indirecta

Factorii de influenta directa:

 Activitatile imprevizibile ale organelor de gestiune statala municipala


 Legislatia (ce reglementeaza activitatea antreprenoriala)
 Sistemul Fiscal
 Coruptia
 Concurenta atreprenorilor

Factorii de influenta indirecta:

 Situatia politica
 Situatia economica din tara de activitate
 Situatia economica din ramura activitatii firmei
 Factorii internationali
 Calamitatile naturale

După factorii de apariţie riscurile se împart în :

1)politice : riscurile, condiţionate de schimbarea situaţiei politice, care


influenţează asupra activităţii antreprenoriale

2)economice: riscurile, condiţionate de schimbările nefavorabile în


economia întreprinderii sau îneconomia ţării.
Tema 2 : Tipologia riscurilor
2.1Criterii de clasificare a riscurilor antreprenoriale

2.2Riscul noilor afaceri

I)

Dupa aparitia lor :

 Retrospective- ofera posibilitatea de a prevedea celalte riscuri


 Curente –apar in procesul desfasurarii activitatii de antreprenoriat ,avind
o probabilitate inalta de aparitie dar nu tot timpul genereaza mari pierderi
pentru firma
 Perspective –sunt riscurile potentiale aparitia carora nu este strict
delimitata in timp,insa la care poate fi determinata probabilitatea de
aparitie si marimea potentialelor consecinte.

Dupa factorii principali de aparitie :

 Economice-sunt riscurile convetionale de scimbarile ce au loc in


economia tarii sau intr-o întreprindere (riscurile fluctuatiei conjucturii
pietei,valutei nationale si a valutei straine)
 Politice –sunt riscurile legate de situatia politica si activitatea statului
conditionate de rezultatele activitatii intreprinderilor.
 Ecologice-sunt riscurile legate de probabilitatea aparitiei raspunderii
civile pentru cauzarea atit a pagubelor mediului inconjurator cit si a
sanatatii vietei si proprietatii persoanelor terte.
 Morale-sunt acele riscuri legate de raspunderea morala pentru luarea
deciziilor in conditii de risc si pentru urmarile luarii acestor decizii
 Informationale-sint riscurile generate de lipsa integritatii si exacitatii de
intirziere si denaturarea informatiei de diferitor provinienta(statistice
,contabile)

Dupa caracterul evidentei riscurile se impart:

 Externe-la care se atribuie riscurile care influenteaza activitatea firmei


din exteriorul ei
 Interne- se atribuie riscurile conventionate a intreprinderii cit si a
partenerilor sau de contact la care se atribuie furnizorii,cu partenerii
afacerii si consumatorii.

Dupa sfera aparitiei la baza caruia sau domeniile activitatii antreprenoriale:

 Sfera productiei
 Sfera comerciala
 Sfera financiara
 Activitatea intermediara

Dupa nivelul de realizare a riscului:

 Risc operational-pina la realizarea intre comanda si expedierea


marfurilor
 Legate de strategie –alegerea pietei,planului de desfacere,planul
canalelor de distributie,etc.

Dupa obiect:

 Riscuri ce afecteaza bunurile(mijloacele fixe,materii prime)


 Riscuri ce afecteaza investitiile materiale(licentele,brevete,marci
comerciale)
 Riscuri ce afecteaza resursele financiare
 Riscuri ce afecteaza personalul intreprinderii

In dependenta de durata de timp:

 Riscul de scurta durata


 Riscuri permanente-reprezinta tot timpul periclor pentru activitatea de
antreprenorait pe un teritoriu geografic anumit sau intr-un domenciu al
economiei nationale.

In functie de limita dupa care este posibil falimentul :

 Admisibile
 Critice
 Catastrofale

Dupa caracterul urmarilor riscurile se impart in:


 Riscuri pure-sunt consecinta unor evenimente
furtuite(incendii.accidente,razboi)
 Riscuri speculative-apart atunci cind exista simultan atit sanse de pierderi
cit si sanse de cistig

II) Decizia de initiere a unei afaceri trebuie luata numai dupa atenta analiza a
riscurilor implicate.

In acest scop, cunoasterea conditiilor in care au avut succes sau au esuat


diferite afaceri este un pas foarte important.

Activitatea antreprenoriala in ansamblul sau este influentata de numerosi


factori:

A. La nivel macroeconomic (economia nationala, relatii economice


internationale) se disting o serie de conditii generale a caror evolutie
intreprinzatorul trebuie sa o urmareasca, dar pe care nu le poate influenta in mod
direct:

- situatia generala a economiei.

- nivelul si evolutia inflatiei;

- nivelul si evolutia ratei dobanzii;

- existenta unor politici de stimulare a accesului la capital;

- cadrul legislativ privind antreprenoriatul.

B. La nivel microeconomic (intreprinzatorul si afacerea sa) libertatea de actiune


a intreprinzatorului este maxima in ceea ce priveste:

- Nivelul de competenta si pregatire. Abilitatile innascute si dezvoltate,


cunostintele dobandite in domeniul productiei, financiar, al vanzarilor, al
managementului resurselor umane, precum si o atitudine corespunzatoare
reprezinta, impreuna, singura baza pe care se poate construi o afacere. Atunci
cand implicarea in afaceri nu este rezultatul unei autoevaluari aprofundate a
intreprinzatorului si a unei concentrari a tuturor resurselor disponibile, rezultatul
este, cel mai adesea, falimentul.

- Planificarea atenta a afacerii, care permite valorificarea oportunitatilor oferite


de piata si evitarea unor probleme frecvente (dificultati rezultate din lipsa de
informatii, probleme cauzate de o crestere prea rapida).
- Controlul financiar permanent, prin organizarea unui sistem eficient de
evidenta financiar-contabila si controlul permanent a situatiilor financiare. in
acest fel se evita subcapitalizarea, investirea nejustificata in fonduri fixe si
problemele legate de politica de credit.

- Salariatii, una din cele mai importante resurse intr-o afacere. intreprinzatorul
trebuie sa aiba grija ca angajatii sa-i fie loiali si sa lucreze eficient. Pentru
acesta, el trebuie sa aiba in vedere permanent nu numai situatia financiara sau
problemele de productie si de vanzare (asa cum se intampla de foarte multe ori),
ci trebuie sa investeasca si in procesul de angajare, instruire si coordonare a
personalului.

- Activitatile de marketing. Indiferent de calitatile produsului, de regula este


nevoie de un efort de marketing sustinut pentru a asigura vanzarea, o strategie de
marketing bine realizata si pusa in aplicare fiind singura solutie de termen lung.

- Fraudele: furturi ale salariatilor (cazurile cele mai frecvente), spargerile,


furturile din partea clientilor sau a concurentilor. in acest domeniu, asigurarile
pot fi de un real ajutor.

Tipuri de risc:
1)Riscul pur (incendii ,inundatii)

2)Speculative(tine de antreprenor)

3)Riscuri privind piata

4)Riscurile privind proprietatea


Tema 3 : Metodologia evaluarii riscurilor antreprenoriale
3.1 Principiile de analiza a riscurilor

3.2 Tipuri de pierderi

3.3 Evaluarea riscurilor

I) Pentru a conduce eficient cu firma nu este suficient de a sti tipul de risc,care


poate influenta activitatea antreprenoriala dar este necesar si de a calcula
marimea lui,adica de a evalua consecintele care pot aparea in urma influentei
acestuia.

Principiile care stau la baza analizei riscurilor sunt:

1)Marimea pierderilor de la influenta diferitor tipuri de riscuri este


independenta,adica in cazul in cre un tip de risc se realizeaza ,pierderile rezultate
din influenta celolarte tipuri nu se modifica.

2)Realizarea unui timp de risc nu tot timpul conduce la marirea sau reducerea
probabilitatii de aparitie altui tip de risc.

3)Dauna maxima posibila rezultata din adeverirea unui anumit tip de risc,nu
trebuie sa depaseasca posibilitatile financiare ale firmei.

II) Pentru a putea evalua corect marimea riscului aparent in cadrul activitatii
antreprenoriale este necesat de analizat principalele tipuri de pierderi pe care le
pot genera riscurile.

Cunoastem urmatoarele tipuri de pierderi :

 Pierderi financiare –reprezinta dauna financiara directa care poate fi


adusa firmei in urma realizarii unui anumit risc sau a unui grup de riscuri .
 Pierderi materiale-reprezinta pierderile directe ale fondurilor intreprinderii
firmei asa ca:utilaje,incaperi,materie prima,energie,etc
 Pierderi de timp-reprezinta un timp de pierderi,care sunt conditionate de
utilizarea nerationala a timpului datorita aparitiei anumitor tipuri de risc.
Aceste pierderi se manifesta prin 2 forme:

1)Pierderi ale timpului de munca

2)Pierderi care apar ca rezultat al desfasurarii mai lente a procesuli de productie


decat s-a planificat
 Pierderi sociale
 Pierderi de reputatie(reducerea calitatii produselor,preturilor
neadecvate,aparitia unor produse substituibile,trecerea in alte paturi
sociale,tendintele modei)
 Pierderi ecologice –apar in cazul influentei negative ale procesului de
productie asupra mediului inconjurator si asupra vietei sau sanatatii
angajatiilor.

Pierderile ecologice se manifesta in 2 forme:

1) Pierderi ecologice directe-care apart nemijlocit la irma pentru o perioada


scurta de timp pe care firma o suporta in mod direct sub forma de amenzi
,penalitati ,stopari ale procesului de productie,etc.

2) Pierderi ecologice indirecte-apar in cazul in care influentele negative asupra


mediului realizat de firma in urma activitatii sale indelungate pe un anumit
teritoriu .(Dispar anumire specii de plante, se produc modificari in flora si fauna
localitatii ,sau lent dar sigur dauneaza sanatatii lucratorilor si locuitorilor din
aceste regiuni)

III) Evaluarea riscurilor se realizeaza prin metode calitative si cantitative:

Metoda analizei calitative a riscurilor presupune evedentierea surselor de


formare a riscurilor,etapelor si lucrarilor la indeplinirea carora apare riscul.

Analiza cantitativa a riscului reprezinta una din componentele de baza ale


procesului de gestiune eficienta a firmei. Evaluarea cantitativa a riscului
contrebuie la marirea posibilitatilor de alegere a directiei concrete de activitate
reiesind din prioritatile proprii ale firmei.

Evaluarea cantitativa permite a determina probabilitatea matematica a aparitiei


riscurilor,identificate ,suma pierderilor sau profitului,ca urmare a actiunilor in
situatia de risc si gradul de influenta a unui sistem de factori asupra situatiei de
risc,

Metodele de avaluare cantitativa a riscurilor sunt:

 Metoda statistica
 Metoda expert de evaluare
 Metoda analitica
 Metoda valorii asteptate
Tema 4 : Metode de mimizare a riscului
4.1 Diversificarea ca metoda a reducerii riscului

4.2 Transmiterea riscurilor

4.3 Metode interne de reducere a riscurilor

I) Pentru reducerea riscului antreprenorii activeaza in 2 directii:

1)Evitarea riscurilor posibile

2)Minimizarea actiunii riscurilor asupra rezultatelor activitatii productiv


financiare.

O metoda eficienta de minimizare a riscurilor este diversificarea.

Diversificarea activitatii antreprenoriale consta in raportarea eforturilor si a


investitiilor capitale intre diferite tipuri de activitate legate reciproc.

Diversificarea poate avea 2 forme:

 Diversificare de concentrare-completeaza sortimentul productiei cu


produse omogene celor deja fabricare.
 Diversificare pe orizontala-completeaza sortimentul cu produse
neomogene celor fabricate,dar care au cerere pe piata.

,, Avantajele si dezavantajele diversificarii riscurilor,,


Denumirea riscurilor Avantajele Dezavantajele
1.Diversificarea de -nu necisita mari -nu intotdeauna poate
concentrare eforturi tinti alte pieti
-poate asigura un grad -riscul financiar este
mai inalt de foarte mare in caz de
competitivitate al esec
companiei
2.Diversifiarea pe -Poate penetra pe noi -sunt necesare eforturi
orizontala segmente si pieti de considerabile pentru
desfacere penetrare si
promovare
-Diminueaza Este dificil de a fi
substantial riscul compatitivi pe piete si
financiar segmente noi
II) O alta metoda de reducere a riscului o reprezinta transmiterea
riscurilor la care antreprenorul poate recurge in urmatoarele cazuri:
1. Cind pentru partea ce transmite riscul pierderile sunt abuzive decit pentru
partea ce primeste;
2. Cind pentru partea ce primese riscul dispune de metode mai eficiente de
evaluare si gestiune;

Transmiterea riscului se efectueaza prin intermediul contractului, astfel


deosebim urmatoarele tipuri de contracte in functie de risc:

 Contracte de pastrare si transportare a incarcatorilor


 Contracte de vinzare ,deservire,furnizare
 Actord factorii
 Contracte desiere

III) Inainte de a se adresa dupa ajutor la alte organizatii firma trebuie sa utilizeze
mai intii de toate ,toate posibilitatile sale interne de micsorare a riscului :

1)controlul partenerilor de afacere(in acest caz se practica regula celor cinci C)

2)Alcatuirea corecta a contractului de afacere-caile de reducere a riscurilor prin


intermediul contractelor de afacere :

 Riscul de neindeplinire a obligatiilor contractuale-actiunile posibile ale


intreprinderilor: protocol de intentii in care s-ar indica termenul in care
fiecare parte poate introduce modificari,introducerea in contract a
sistemelor de penalizari pt fiecare obligatie in mod separat,introducerea in
contract a amenzilor pt fiecare zi de intirziere in contract a modalitatilor
de solutionare alitigiilor in situatii conflictuale.
 Alcatuirea corecta a planului de afaceri.
 Alegerea corecta a personalului firmei

Pentru crearea unui grup eficient de specialisti si manageri este necesar de


respectat urmatoarele:

o Selectati cei mai calificati muncitori;


o Angajati numai persoane cu experienta in munca;
o Straduiti-va sa cautati persoane cu care a-ti mai lucrat;
Tema 5: Managementul riscurilor in afaceri
5.1 Esenta si principiile managementului riscurilor

5.2 Etapele managementului riscurilor in afacere

I) Managementul riscurilor –se refera la transpunerea unui aspect in toate


scenariile posibile.

Managementul riscurilor este un proces de identificare ,analiza si raspuns la


riscurile potentiale ale unui organizatii ,unui sistem informational sau a unui
proiect.

Scopul general al ,,Managementul riscurilor,, este acela de a ajuta intelegerea


riscurilor la care este expusa o entitate ,astfel incit sa poata fi administrata . Este
o obligatie a intreprinderii ,a unei companii ,acest astept trebuie completat prin
existenta unui departament de management al riscului sau macar a unei persoane
,care sa aiba atributii in aceasta directii. Managementul riscurilor -reprezinta
totalitatea conceptiilor ,masurilor si actiunilor luate de catre conducerea
intreprinderii in vederea identificarii ,captarii ,monotorizarii,analizei si
incertitudinea in legatura cu afacerile desfasurate de catre întreprindere.

II) Managementul riscurilor –este un proces ciclic fiind realizat in mai multe
etape si presupune 4 etape:

 Evaluarea naturii acestora ,frecventii , gravitatii si potentialului impact;


 Investigarea sistematica si continua a expunerii la diverse riscuri si
pierderi;
 Planificarea unor metode adecvate de control al riscurilor ,care sa reduca
pierderile si sa valorifice opurtunitatile.
 Implimentarea unor metode atat la nivel intern cit si la extern

Sursele de informatii pt identificarea riscurilor pot fi:

-Cercetarea la masa de lucru (studierea documentelor planurilor elaborate de


entitate,a rezultatelor concurentilor ,a bazelor de date comerciale,in acest scop se
studiaza urmatoarele documente: rapoarte anuale,documente financiare,reviste
de specialitate,etc

-Vizitele la fata locurilor-aceasta permit discutii cu cei expusi la riscuri


-Participarile la manifestari in afara entitatii-acestea pot fi
:conferinte,expozitii .mes,me

S-ar putea să vă placă și