Sunteți pe pagina 1din 102
8961 ‘Sxu9qy ‘sow s9p wondioupw, 9 auoKMUOdOyy-auPkt 7 ase anuuid ‘suouoseursueyy audsap tpsony soy yeu vaeoane 18 9183, yotuopuodapur i$ sojquiour soaramysneTeo ye ‘ousoqu! Jasfe1D0UrEp In -nudiound ‘sore oqu0yea proses puryoud aso wx euaypaqo wseaoy 2orfivads umpseay ‘assiang [oysey I$ njer puoursey, ‘ad opty idaup F-npugae ‘tquiow ap 001 wes pUuBzi|zi0 “HC ore 19 €L61 aumeruqay suo) mjnwoxdng ejuL iqus9ueA B39 GPG YI “FGI W HG B| Pupiape eluaipaqo HseaIe useipd v eg -(laluesy e yuTurUe plo] ease MIUAAAp JoUOHN) Rie, PRuquioU! p61 Ednp uaAsp e ‘TofuEsy IW a120RyoUrg] 1S oun) ounsldope ap wfo] ut L761 UY BI “gunuéigo urind rus poruoseur prozeo o ane e ,3neIg DUET] uorsy BIESIOATUD IXIA Blo] vaxeIA — updo sonoquns 16 youorhypesy for HE THESIS — EFT Ba 499 TIV-ININaTHN NJ TEREINOSVW a TRINTOENIS 668 IRENE MAINGUY totale a gradelor simboli aadefinit franemasoneria ct veste confruntarea sincerit {ntr-o viziune progresistl simbolizaté prin spirals. 1L1-891°dd ‘0007 ‘waysoy nq suonipg ‘suwoSow-ounyl 40 uoSoU-oUDYf atianap anod apInD , “YSU “V¥SU ‘(ezeouRy sjuoipago oye e| 1$ supupdsex ojURLIEA BAsIED 9}99 uw!) zaoues jnyny :[Nun argo axes9y donowad BS axforsO4 O JOrU BAR sexdope “zooueay trary reuorieu [aaru e] gonoesd plusrpago riseaoy nam “as apo -2AIU B] o1feuy apes ap sojazo1jare w 1S anseare 4 ‘erfypen uy ofutsoyou no tunats ap arfexapay o oisa) peng pruustpemnyd — s(opaui 9y ‘surutuiay ay “suynoseus woo gs a89[e 10d rafusrpogo Hiquiow!) azioyeztues0 jrusijeanyd — spxquu yruaioere9 — sHonsuotoezes naved ajareorguuin usd po ze op zaounsy tuoseUt infested uy ‘apaso nu v ap nes anus saye v8 24v9 ad zZaope un-nuy apazo v ap ruquiow nspoay jmidaup pioodsoa yo Tasuas uy “plunssuoo op ainjosqe teuaqy & oeoiowoad “uigwore} s0[1 -dioutzd prose “gist yerfuasa purejooud as wluaipaqo wisvooy. aorfivads umpspay “WZB6T LIQUIDE 61 18 BT 9p 9JOTIZ UL (laquIOWL 0sz“xoude) 1 au & aso azIMINSuOD ap 1UaALLOS UM P| PIELUIYU 10} 8 AWTD “TeIPUOW FoqzEY Inu ap widnuanu So} ¥ axeOAzap JoIRO E “E16 UIP aYXIA Or] HPPA BosPoJeAUTIUOD vaLA 2s eA “GMM ourrg eluangur qns uewn imidaug wp 761 Wl Yo [npups vy psu sop) BIBSioAItI9 BHXIN OTT BIEN 9P ZR6I WH SuLUdSOp Ne-s a1eo ‘oxo 2]2quE ap tuoseur ap Erepuog soy & YalumIy B EHP Bor] vaseYY ouorsy (AIN'T) hes aauesy ap ayxtJq 9307] apuesy) pjueay e eax Eloy] ease —g 699 TAIN NI TaRFENOSY aTRINTORNIS 670 IRENE MAINGUY Ritul de Memphis-Misraim (cu sistemele de grade inalte ameliorate) Englez in stil Emulation. Efective Obedienta are circa 2 000 de membri in peste 120 de I 9— Marea Loja Feminind de Memphis-Misraim Istorie in 1965, Robert Ambelain, Marcle Maestru al obedienjei de ianuarie 1971 a fost fondata loja Delta la Neuilly sur Seine, care va deveni prima Lojé-Mama. ‘Marea Loji Feminina de Memphi im s-a constituit la 10 fe- bruarie 1981 sub denumirea de Mare Loja Feminina Autonoma si Independent de Memphis-Misraim. Din julie 1987 i s-a adiugat un ‘691-891 4d "000 ‘raysoy nq suopipg “suuosour-ounds 40 wosou-ouDds amonap nod apins , “yp Baxeuruny! aSourtd ase jnUIO ap ayoUppe “orsouOSCUL a[LINJoquTS joun utid ojrezado uraap exlimur 1 waroySeound “e}uipos> “Inno ‘2uaJo I-Bs axeys UL o1s9 1B9 ayso0R ad resvdas pyeMseySop vaserscounND 99 #999 101 purpUATgNs ‘Ios uN-nuy Fortuna -01 ampyBuy ezoun “aiwjonas nspAape wre “Sso_poULO}UI puRy axenseou -no 0 poIpe “Zou 0 19 “euidop 09 nu BLLAUOSPUI™ Bo [maduy ad yrusooe und afusrpago oisage ajaiquiout 30] wareatAnoe ty ‘fe aiuaoar pss9n9 — aouiay 1S weaRG aNUIP arETeUOWIO|AwOD Ness anmaed “oyefeRa ap aqtmusodes ad ‘umuraroy uso ad “e9f-1XX Te ERIM -Po4 98 ayesow HOPE ad ReeIoUIaHUY 9s auDIpaqo rorse0e opEBIONT “28s ajajootiad 1$ ajoyea ap aruansuod reur I$ axepyjos teu ‘oxdaup ew rfgrersos roun rgingo weasape ‘sneuIBope I$ sxyosep ‘ore ySUY 2150 ‘pucroduiaiu09 tiuarpago miseoge Uy Rze=ION| 9s a789 UL ‘gor foun mio now 11go aisa ajasquiaus a7e03 nunuod ue nadia suumeastyy-stydwoyy op mary nayuad goidn yremsuids expen reugdopur glurigjau vo sop axe purururay r01ns eluorpogo HIseOOY aoyfivods tumipspay ‘10WW un 9p ysnpuod ayso youorfeurorUT oar e7 "RUUIUIAY ay!oods Hlusipaqo o aisa wressi-siyduioyy ap yuruIWog for] vor, aanzqundig ‘yeuorieu nnsoeyy ‘rey Un Jo] voUNAy UF ne Ifo] aISP0V “OIIYD 1S eUNUDBAY ‘eiSjag “eHloara “eluwy us Izise UD) juupe i$ 2onpuod EMIONAS HISLIIy “of Bs waIUNAy UL puBAE ‘UIUTWAY [eIuID seMZUeg URIOANS 19H ININSUW NJ aIRNANOSYW aTIRIATORNIS 672 IRENE MAINGUY ‘Asadar, in practicarea Ritului Antic i Primitiv de Memphis-Misraim, streazH cum isi insuseste valorile sale traditionale prin le azi de a integra efectiv femeia in socie- deista (findnd seama de pe care ea le ofera feme- ilor de a participa activ la viafa cetati ~ refintregeste accesul la 0 cunoaste inimii cu cea a rafi ~extinde vocatia om: in care si uneasca inteligenta iat de a pistra si a duce mai departe 0 ‘Négre in 1838 ca variant a Ritului de Misraim (inifiat in 1787). Ritul de Memphis reia mitologia Egiptului antic completind-o cu elemente din etica si cere- , care la resuscitat dupa practicat la Bordeaux) cu un rit gnostic de origine referinjelor mitice, Ritul de Memphis a atras constant reprezentani ai burgheziei care cautau un ideal cavalerese. intr-o noua sintez4, Ritul de Memphis a de- de Memphis-Misraim, in care Egiptul con- -giatd datorita reputatiei sale de a fi unul ici ritualuri anume create pentru femei, aga incat in de Memphis-Misraim surorile practic& acelasi Marea Loja Femi ritual ea gi frafi. 19 9uax] ISO} ¥ 19 |nuoWepUOg “w9dQ EZ2OURI HOH pes] PeuoHiEN ploy] wazeyy ap astro armnBar aqua 0) B Rza0URI RIEUOHEN efO] urs] Eza0UBAY B[BUOTEN Blo] — OT -wyeastyy-stydwoyy 2p ouyaymog yor] HEYA IITBIS 91 BL “uv ad 0 pnop ap amede worun, p nay 27 ISIATY apoanyyns pinysuy ‘very ufo 9p oF #8 axquiout 9p 990 1 vaNID axe Biuoyp>qo, mapoefy £19 IV TMINSTI NI IRIINOSVW ATRINTOSNIS 674 IRENE MAINGUY Negasind acest climat in sinul diferitelor obediente, c&rturarii ma- soni inspirafi de Guilly au creat Loja National Franceza ea pe o struc ‘mai simpla pentru ca lojile si beneficieze de o ub controlul minimal si arbitrajul Comisiei Trasituri specifice Pornind de la conceptul universalismului masonic si in respectul pentru diversitate, Loja Nafionali Franceza se defineste ca 0 fede- ice face parte din programul Lojii Nationale Franceze. Prin aceasta cercetare metodica siprin practicarea mai multor rituri in scopul cunoasterii nemijlocite a valoritor lor inifiatice, membrii din Loja Nafionala FrancezA incearc& si redescopere esenfa traditionalai a franemasoneriei. La 26 ianuarie 1969 a aparut Carta constituanta a acestei obedi- enfe care fi definea obiectivele in urmitorii termes Riturite ‘Sunt practicate trei rituri: 1) Ritul Francez Traditional —o creagie 2) Regimul (sau Ritul) Scotian Rectificat, asa cum a fost adoptat in 1778 (de Marele Convent al Galilor de la Lyon) i n 1782 (de Conventul ‘s1uoUe BusspABsop Us 16 pUNauduy elon] v op ‘luIOA ap inpuoow newLudxe aro urd punUHOD ariexe|S9p 0 WwUUIDS Ne oud 184 yranay By 9p 18 onste ‘rexamy “ouoHs! 19 nIUOUNNe B] ap pulwHod ‘ezaouRIy Touduoseu v gjesyjno eoUrseUN eAoUOUd ¥ op jNANDaIGO No aluRA, [e oquoseyy anansuy yeluryUy ne azaouey afuoIpaqo enoU ‘ZO0Z UL “(wznytys 2 2u nazouuing “f8us) apm sno 51 pos “oLIRNISUOD ap L0}>I80 'eyonosouns w7isap a4o94 your #99 16 (ZLPT) EAPHO'T MIP AunduIaD SuOsEAL 224g inuozeiq puyonposdas azzouvsy ayeuoneN for] (mms — Lp “Bt Teuauoseu ajasins e] eassoreoqUtDs 18 B>LSOIS! VOI ~¥120109 alyoo1g0 wo ne avo NuoseUL ad (AISnjox9 18) aNoajas aySOUNI 1 ‘“ohuery ut fo] 9p 97 #8 Uquiow ap Oo vaxI9 pupuUESsUY “eluarPeqD, atioayes 18 aappoafy "BIpuo’] LIP UoREINW axeuOHloaFIOg ap wfor] ap a189 ead qx Imsaoe oe BluLZajou ap ajLuNjeNIE EzsouEy UL asNpEN UNS (E181 “VAI varus) womeopoyy 18 s0p}onup wareoy}un nud afpo7 ony ap yeauo yerlyuy soy © wind wee ‘OREMUN Ins Ul Zaps fran (EC 70K aisndeg-ueos my jmusids uy 0 anys ap aren, -99y9 are0} (6081 WIP) azBOLZ2yIN aptNsoEpE Nd ‘oxolduDy, aiuEAI9SqO, Prong injnunay varydepe und (peqsuyjayyia | ap jouorousoru St9TIVINININ NJ IaREINOSVW ATRINTOSWIS Declaratia comund a obedientelor masontce francese nfo progretutObertor tbe congtinga be gandite, De exprimare rte esngiacate permite toate eleate at penta pac, featnitae gf Devltae Obedient au ota a ue impreana penta parfecionarca cml ga oxeat fier pe fat euronle Din toate obeDengle mason of 6 aldete acest infaive mnt onins ene Bt Peirton ancin bx Ot tems SP Gene Lge de france Nie BOS ~ gente toe ABD Grog nin dette PLL Gene ng Tio ge it Pama |. feof Grn a et Gane ne ised Teme. yyy ¢ a erase Planga 20 — Declarafia comuni a obedientelor masonice franceze 5 “eage “quago0V La NaIONY Lu ag SHNOTIOMNAS SHAVUD SIOUL sat SYUAIHVO “SIYSSOOH SNODVN saa HTVLNAWVCNNS VVSa FALXAL TIX Ta TOLavD ze-or dd “e661 ‘toNsOY 97 SuONIpY ‘uoKMjo4 Uos 12 woKoHIU Jou np rojdue,y :uoLoHIMT ‘Suumauosour-ouDy 0] ap pas Mb auEUUO}PCT PIENOP] ROXPUOSTEY; suns up ggnseoavouunp 18 suru anuy gimyeBoj os eISHKS OVOyTonEIdng WH >1ehd ~ | (S081) Inatio9s YoTINOSYW ThaIHD Nia DINION Ad "TNAVED AYLNAA VIUINAISNT “V emu nuyuod pluajas ap 1usumoop psyoouy, 12ST Buy, ware |NAIP “nnerado soyuoseure eroamIp as908 po wavaNsuoWap ‘eummidepe rorsaoe ersaudxa rout ) ruatioos sojjuosou jmpryD +8| 9p a[opei8 ayn0y epsose ud weidepe yeajdui09 1803 ¥ “uoIsoLIEY BI 9p nyTIsUO ruaAd ‘uy yeaneysut asasry apum ‘eououry wip tounge oad qua9as waists nou sagt “8af-XTX [# Inynyosas pm ndaouy ey “ele 9}opes8 nauod yeunu jeM wersts UN seuNEL e YYSY jue optzel uy “(ET soj9pes8) anseqre soy{fol [e aytoads 1 lun winoapforu 18 ayfouy apes op uraySIS uN o1s9 WSU ‘OUIBLI0 P| (V¥SU) lations sojuosmu inprYD — 1 680 IRENE MAINGUY 1-Care este acesta? R-E unseeret. i Care este acest secret? j R—Masoneria, 1—Sunteti mason? R—Frafii mei sicalfele mi recunose ca atare. 1 Ce fel de barbat poate fi mason? file Templului de ména unui prieten pe care apoi I-am recunoscut rept fratele meu. 1—Cum v-ai dat seama ca va afl ochii acoperiti? R- Pentru ci am fost inti opri 1 Cum ai fost admis? R - Printr-o lovitura solemna in port. 1—Ce vi sa spus atunci? | R—Cine e acolo? La care eu am rispuns: fie primit in respectabila loja consacrati Sf. Toan al Scotici. 1 — Cum afi indraznit s& sper R-Pentru ec m-am niscut {—Ce vis-a spus? jeclar numele, prenumele, varsta, rangul, la aceasta? side bune moravuri. {—Dupa toate acestea, ce s-a poruncit? R-Saintru. i—Cum ay al unei arme de lupta ce ‘mA ingepa in partea stdnga a pleptului sunsundse. yeajaoe yep Ure 6 LARGeAIUY ISEI|O9e JUL pid ure 95 ySepooe Uy NIEG WIE pun IN|AAYSIETY aJ>pEds UY — y {1098 1Sq0 vorton [B-op J99 useB Hie 9pun| — | sunsundsys sSe9]998 pugp “LEqoAIUy ISea]99u UNA UTE IS 140 Ja.) 9p IME, le ojooe fs9a aungo ‘zojayoavsdng njnuayig oporeds uy — {109% 1sq0 valtop ye un mosounsas He spun — J runpsd ay ys 9499 a4 vaaut fe sundsy 29 1§ — J 2 9p 104 MIEG UTE OJO>" £10) -2uBoavidng vaqtoq 18-9p inj99 roueojos tmdaup ut ‘pns &]— OPISqO UNaIA yRosoUaas Hy — J fo Inanf uy 110 yo4) ap sNpUOD w-W—z. ‘tlznpygo miseaoe snpuod v-a onodU — | -yootsad un joqu 9489 nu FoED Eze ~¥o zawLin yun gs 16 syuNFU ap wa) YUN HU BS Snds w-s yuH Yodw ‘oxEOI9 11 FU BS yeINfe I eIdeaup UBM 9p yeNI IS0) WY — Geise painp thaony ys nounuod w-s 14.99 —] snozouwing Uf — 2 gsundses te 39 1§ —] ‘auapaouy ume aura uy unds Bs — coumpop8nu piseaoe pnp 3nu99 B-S 14.99 —] “Wqesoue, op wNs04 ounN|DEENA O vy dronaed ys 16 1youNUDs uy Z95e eur ys yJoundod 6-yui a4vo yiodx mores eugM ad ep UW a. ‘9 epadoad 8 wn — J ‘sojoydaavsdng voplog IV— a ‘90 miepuy ap sud B-A AULD — | HUY PEA MU HSU SHES ED — AE gsundsps tie 99 1 — 1 "BAa9 PEA 110 IMIS HE — A gqvqanuy 3s0y tHe 93 —] anBoad bed 189 MI-TININIW NJ IRANOSWWN TTRINTIORNIS 682 IRENE MAINGUY i—Si cum a procedat Maestrul? R ~ M-a condus la Primul Supraveghetor, Ia vest, pentru a primi invagiturd. i Ce invayaturi v-a dat? R— M-a inviat si fac primul pas in unghiul unui pitrat lung, astfel Incdt si pot ajunge Ia altar si si imi depun acolo juramantul. 1 — Unde ati depus? R-La altarul jurimintelor, cu genunchiul sting si piciorul drept dezgolite, cu trupul meu formand un echer, cu mana mea dreapti pe Biblie, pe compas si pe echer; in timp ce mana mea stngit spriji- nea compasul al cirui varf ascutit mi infepa in partea stangi a piep- siastfel am depus juriimAntul solemn al masonilor. —Dupé ce afi depus juramantul, ce vi s-a spus? R—Am fost intrebat ce imi dorese cel mai mult. 1 $i ce ati raspuns? R-Lumina, i Cine v-a daruit lumina? R-Maestrul si tofi fratii impreund. i —Pe end primeati lumina, ce aji vizut mai intai? R- 0 Biblie, un echer si un compas. 1—Ce vis-a spus cd inseamn’ ele? R-—Cele trei mari Iu i le. indreapti si stipdneste legile omenesti; echerul, fap- tele noastre, iar compasul ne pastreaz masura cuvenith fat de sin special fata de fratii nostri. ¢ ale masoneriel; soarele, luna si {—Cum s-a procedat apoi? R- Maestrul mi-a prins mana dreapti, mi-a dat atingerea si Parola, apoi mi-a spus: ridicafi-va, frate! {Din ce se compune o loja? R-Din trel, cinel, sapte. -qoynyouns aye auyarp a1 — a Geovzmur gheaug 94 95 — J -omjeu 91¢0) ap wyvonizead 16 pressed 401199]0 3805 InBox Svoooy “jUpwEd ap EUDAND uayred mqurs EEOd 384 Ys BIO ~¥9 inzonfe no euAyou09s yeUAAUY Ne Fo “ylUIALId BISe—De UL YO AAU eawsgis as axe 9foro1yuos wITAD w Uad 16 truNTTEUY ad neySNy -01 98 9 aes uy dump ‘ade qns exe) yuaasay eaonpe ase ~gsigaoi ydnp phayeidns eaa0e no ayimazidosd rey Box Wuaid:Ss neanoesd o wns ete mugged wansyu 8 ap wy gemnaWwoad veaut 125] ‘yoyos9unu wasn — geonaunpse eheaur H 2D —] ‘jpaqqns 99110 ad sunastp our) ¥ ap i Geoqoia vieauy WmpH 16 asuds eieaut N {quoseur ninusd 10] P91 pare ~] “eouonse 1s eoyznun “eLnju098 “eapountse “E{Bo] eo]10}04 “wOHEUIIS — yA 10] ajauunu aunds tfomnd yas — 1 ‘andes quns ayex0qq1 aorsy 9994809 ~ R01 0 asarnagaye aides 29 9 — | ‘uous ajayutano 16 wjozed yzne & naquad 4nzne avy ‘guyumny ey 6 ¥o opsoUNIU Uy a784y UN aySeoUNDIA w 1S oNZOSUNE ouuias wapaa # n.Uad “INZEA — XL ida —] “Soyo azeur un 9p yuns foxy — y {otouosPUr UL asojOy a9 3uNS UND — | ‘220 1uns axe — J “yanjums puro no yw.ys9zuy 9959 nUZO YO NAVUEd — Y. 920 2 ~ J jnynyduray, ‘osmaysuod ef 11s010} 3805 me yuoswu pre fou) HO MANU — nfo o asarmgoye yan 99 0q— | €89 “ININTIN NJ TARIANOSWW\ FIR TORNIS 684 © IRENE MAINGUY. 1—Cene invaté astronomia? R—Cunoaster i Ce forma are loja voastra? R-Un patrat lung. 1-Care fieste R—De la est la vest. i— Dar lungimea? R-De la sud la nord. i $i inalyimea? R- De la pamant la ceruri. {—Ce adancime are? R— De la suprafata piimantului pani in centrul lui. 1-De ce acestea? R— intrucit masoneria este universali, 1 —De ce loja voastra este asezati de la est la vest? R— Pentru ci toate templele sunt astfel. 1—De ce aceasta? R ~ intrucit Evanghelia a fost mai intai vestitd Ia rasirit si apoi s-a extins cat 1 —Ce sustine loja voastra? R—Trei mari coloane. i—Care este numele lor? R~infelepciune, Forti $i Frumusete. 1—Ce reprezinti coloana injelepeiunii? R—Pe Venerabilul care sti la risirit. 1-Ce reprezinti coloana Fortei? R— Pe Primul Supraveghetor care st la apus. 1 —Ce reprezinta coloana Frumusetii? R— Peal Doilea Supraveghetor care sti la miazizi i —De ce este Venerabilul reprezentat de coloana infelepeit R— Pentru ci el conduce lucratorii si mentine armonia in ran- durile lor. 1 — De ce este Primul Supraveghetor reprezentat de coloana Forfei? corpurilor ceresti. ‘apus. “W9A v1 89 81 0-H {quoseur nunuad mugs oreq apun 9 — J “oO [LOND 9p LOU Nd YosEa1a9 EHIOq o “ea — A gaupumgzadooe un efoj ary — J ‘asaqopoduy wajas -nurnay 20] ourisns who} “gzvo}uaaur eounyodaya}uy ygonsnUy—y 4290] “ay9 waNy wanp aywod nu syuU FS 9480} Uy HUN -tloojiod suns wajasnumnay 16 w)x05 “eounyadazaiuy 49 nayuad — x Zouvojoo Zour fan ap ynutisns a1s9 wfo go unds ttuoseUL 29.9] — J je4919, WOME [aAISE “eOUNUE 9LLEdOIP sb] vs eusoyp I-e najuad ‘euYIpo Ao[LL;BA9N| Inayp w NayUOd ‘OTZ pun iasmumnay eugduana ef Yzeze{UL G| EYE 9s fo HO NaI — gitiasnumag euvojoo ap reiuezaidas so1ayBonzsdng wolIOG [8 A189 299 — | 0] wiuarsyxo uy uyfids 16 auaynd ssautad jayise ares qo reson] aySory|d 10;9yFoAELdNg [NUE “Ha ‘e6e 10) tsnde ey jnss9M PUTULAD) {64 9fasvOS BO MINNIE — A $89 TIT ININSINN NJ IaTWaNOSVW FTRINTOSWIS Tabloul Lojii Ucenicului Planga 21 ~Tabloul uceniculul in RSAA ajounuod va 99 1§ 1 -sundsy Wojs08 WEP 6 you yep we spun sMIRAIsSE (msdoAp Uy — 2 aqoamisgo vajiop fe “efor uy wasesyuy Supoe yep We apun “oJayZaaeudng ynjnuy {tooeasqo nant 1 “for inant uy yrroxetyD fours anos uy — ar gpooae pdnp nagy He 23 — | Gzounge snds e-s 1a 93 — (e1o.aed 29623503) — eIOUDA “tHE OCA cors9an 9p yjored giseose ‘sepese ‘HaAY— ox99083 op ored O-NULd — a Zojose gupd HeSunfe gs eiods mand we win) ~ J “agin ano “943 9y ¥S a499 a1ud 16 [MySEPS eUTULAD) B-16 a4e9 sTUIIN UA — gsundses He ap] 201038 9 I — a dgounge snds &-5 14 29 ~] gstuupe asop He win — J sTHnjduuay ap dopayteo € yawjnor ¥foy o-mU] — x gp anuad yS05 she opup — | “sawoaaouy 8] gul-Haund 4ung — y agyteo Hoqung — | INGILOIS YOTINOSYW TAGIHD Nia YATVS AC TNGVAD AUINAd VIMINALSNT 199 “TNINETIN NI IRANOSYWN TRIN TORNIS 688 © IRENE MAINGUY R-Si merg la Primul Supraveghetor pentru a primi invataturd. 1—Ce invayatura v-a dat? R ~ M-a invifat care sunt indatoririle mele si si fac dot past peste al doilea colt al unui pitrat lung stand pe genunchiul drept cu jorul sting indoit in forma de echer cu trupul drept, eu mana ideo un no ‘qno aeosid ap us 1s 1ezEN0G — A “PUD ep I ga} nesumu 9s uN — | -zu01q up suEojo9 asvournsy Enog — YL 689 IV TNINa HW NJ TERINOSVW A TRINTOAWIS Planga 22~Tabloul calfet in RSA jooeysqo jmuntd wu He opty ~ J fog anf uy apzoretE9 0 yndBy WY goon ednp smog} Hie 99 — | ‘Heguy-y gyoumge ‘snd €-8 1429) | (crosed 23603803) — ipored waseace yur-siec ~ | -a1o9031 ap posed o-nnuLg ~ 2ozooe upd sunfe ie wn — | snuysoeyy suid ay ys 2499 2489 18 wyteo op 16 ofuo9n op rmySeys eur} ef o4v9 HOseUE UA —~ gsundses ie 90 - | gojose 9 amy gyounge snds 6-5 4 99- -uo9 3s05 ure vse — ydozp njuaq ap sud 294po fun eABpE UL 9]9TE) 08zap tmdayd 18 ajouaq no swiqEosoq— a gnnsoeyy auitad ye nnuad ynpBaud asoy He wn — J spasoe op ¥fo] ou] — -2ur ay80} ap 318% ‘aopLasovpy & Efoy o wINYD 104 — A gauagses vy 2084 0A 2D] ‘ojooe op Exeo EIB IUY Ede & JOTOUSUEAG UTM] YO NIQUE’ —y GgloBrow opup — 1 ssndewy-a garunad ysog tie apup 1 INSLLODS YOTINOSVH TAGIHD NIG OULSAVIA AQ INGVAD AAINAT VRAINALSNT “D> 169 TIININATIN NJ ITYANOSWW\ TRIN TORNIS 692 IRENE MAINGUY Rin dreptul celui de-al Doilea Supraveghetor. i— Ce ati fost intreba R—Am primit acceast intrebare ca la po! i—Ce s-a poruncit? R-Si fu condus la apus, eXtre Primul Supraveghetor. 1- $i acoto ce vi s-a poruncit? R-Si fiu condus Ia Venera 1 $i acolo ce vi s-a poruncit? R~ Si fiu condus la Primal Supraveghetor pentru a pi invatatura. 1 Care sunt invayaturile pe care primit? ca Maestru fiicdnd semnul uce si sf pilgese peste colful loilea colt al ace- acelasi in acelasi pitrat lung. Ajuns la altar, am fost asezat in genunchi, cu mana pe Biblie, eu varfurile compasului de o parte si de al pieptului si in aceasta posturd am jurat solemn. 1 Puteti repeta acest juramant. R-Da, Venerabile, cu ajutorul dumneavoastra. 1 Ridicati-va si incepet. R-Eu (numele), jur de bunavoie ete. 1 — Dupa prestarea juriméntului, ce vi s-a ardtat? R—Semmul Maestrilor. 1 —Dati-mi acest semn? R= (Di semnul Maestrilor). §— Ce vi s-a poruncit, poi? R—Venerabilul ma prins de mind si mia dat atingerea Maestrilor 1- Care este aceasta? R-Accea a calfelor. iA‘ un nume? R~Da, Venera i-Spune-m R-~ (il spune aga cum a fost invitat) B.. 1080p nayed 9J99 no -npuysede ‘guyur ap oputsd 1 INEAEI9uIA, “ugar uy oupunys 18 apuLdsop as eysoa8 16 ep ‘azTED vaLOsUNE 2985 98 opun ojoae ‘rejauy ap rode teu apursd 1 s0yousoavadng imu pugUE uy upUNRE IT 16 opuLsdsep os 1989p IS90e ‘qaYzaznd wzneD raroSupe ne} jon auea ad [99 ‘ro gyEAE IMaHop ap IuP spuea ad apuyid jp zoyayBoaesdng vaqiog Te indsouy nua —Y gvansage wuns axe ~ | ‘aunsorgur ap ayound your 9]99 md — a stun qrodoosap ne win ~ J 1 epuasar s9Aod w INNIqEIIUIA — glode 18] “us eanzwour gdnp sigy-weany ad yuyzaudas WED — a yuna ‘snds 8-5 14 99 1S — | ‘suyurgd 6] suppuy ys0y wre “Foy rnnIGEL ou, HT ap ayuNAy WE UEDOFD op HANITAO} we 99 edna — a 90-1 py Hepaoe uy HOT ne-UE 1S UTEATL MMLASAETY snd me->y (MPaQaE F {s!QV-weAIH In} {ndieo UOWLo}OS wav-wesny RASOELY NUISOU IMNqEIDIdSoA “oTESIIAIUN a4rSEOU Lore, -vo [eUU yeu Foo axNUIp HUN ad wytaZaIdax 10a I Na Yo sHds EIA jode snds teu v-a 99) ~ | sp-a jouoSupe msvooe nu-Hiec— | aytes waso8URY —¥ esundses 1-1 (oor quryan v eBuNPEy enop wad uINde puTY NES MyMIEBap TyAEA) easeaoe 9989 99 :pul-npuEgannuT fay]eo RaLaBUNE IEP RTE [A gyode uum v.99 ~ | “yas pupsos sundspa we-{ no jounge 16 249994) ap vauaSuBe ooo ‘ofouu urge © HBuETEy Enop FS EuNTAd aanUE NES IMIMDBOP EAGA no jounye jesede v-w [3 “Bun yoa ya no 16 nuytad Wo0a4I,“vE—A gauedap re aout Hand —] £69 IIT-TNINA THN NJ TERIINOSVWN ATRINTORWIS 694 IRENE MAINGUY peincheietura, pune piciorul drept in fata piciorului drept, gem chiul drept in fafa genunchiului drept, sinul drept in fata sfinului drept si cu mina stinga petrecuth prin spate, l sustine pe candi- dat. in aceasti pozitie, Venerabi I ridic& spundind: M... H... este aproape putred pani la os. Si acesta devine cuvantul sacru al Maestrului. {§—De vreme ce afi fost readus la viata prin cele cinei puncte de ma- iestrie, explicati-mi-le! R- 1° Mana dati mAinii inseamni ci sunt intotdeauna gata si dau 0 mana de ajutor fratelui meu. 2° Piciorul lipit de picior in- seamni ci sunt intotdeauna gata si alerg pentru a-mi apdra $i salva frafil. 3° Genunchiul in fafa genunchiului arati cA, plecat in fafa Flinfel supreme, nu imi uit frafiiin rugaciunile pe care Ile adre- sez. 4° Piept la piept arati ci secretele ce mi-au fost incredinfate vor fi pentru totdeauna piistrate in inima, 5° Maina sting care sus- fine tot corpul din spate inseamna cé, prin tot ceea ce depinde de mine, imi voi sprijini fratii cAnd fi amenin{a vreun pericol. {De ce afi fost lipsit de toate metalele? R= Pentru cd in construirea Templului nu se aude nici un zgo- mot provocat de loviturile vreunui instrument ficut din metal. 1-De ce? R-Ca si nu fie pangarit. Dar cum se poate ca un edificiu atat de vast s& fi fost construit fra ajutorul vreunui instrument din metal? R ~ Pentru ci materialele au fost pregitite in padurile din ‘munfii Libanului, duse in care, ridicate i asezate Ia locul lor cu 5 cuvaint ce vrea si spuni R — Pentru ci locul unde am fost primit era un loc sfant unde Dumnezeu i-a spus lui Moise: descalfd-te, clei locul pe care pi- sesti este pamdnt sfant. loja voastra?: R~Trei mari coloane. 1—Care sunt ele? R— infelepeiunea, Forta si Frumusefea. i-Ce sus yp ureayy uosgsony naquod eueay 16 yuEG ep & [a “nazouUING IM] arounsod ydnp jnuvid yese.y © UowoIOS ‘onaEsoUDA ‘ea — aanmnyduray, varmasuod ef 1h1s0]0p Soy Ne NSRP JON NSDV— | syon 380 B axe f29 ‘prqVy-weATH 16 IAL UI 2]93 ‘qnynjauasy ayaB04 “wouojog :1ayS9ePy 1943 199 2 — gmuyzasdas 29 — | -24 ueay $69 INIININSTUW N] IIRANOSVW\ TTRINTORNIS ‘Tabloul Lojii Maestrului Planga 23 -Tabloul Maestrului in RSAA segs wT rp YT 30 FUT ‘NoaguaH ‘NOSVA ad | unanvined4y ZAONVUA TALID GIVINIWVONNA ALXaL {wIOPOYN [MUN MDsHE vs FSV "PSL-TILAX IP INO"OA UIP aUDLINIOP aA -2}1P Ip asexyx9 sJUSUID}9 WeBNEPE Ne 19 ‘Inynuosou nsoydaspuy ad ‘s-npurouroyuy “yourjo5 addy yg mv ea9 ode rour Ep vs aNR BL “syn puay in eluanyur qns *(1981) BreUlBuo es wounyss9A uy za0UREL [ary wher v] yonpean ys eau2oUy w HUNHEY 18 LUO wo ‘Ss61 Ud -areyofew Jo] waseur uy vaxgdsip 404 (Inorg -21 16 suvojoo ran 9199 189 anuLId) 1981 WIP mynwosDU upsda4puy UY asosyii as oo joquns aj>uowi9]9 “wasp azeuLIN “TunySI9A rou Iaun A HOW TP nnsoeyy oTBWY sUIaIA 899E B| ‘OISSTOIE anys ‘3€61 Uy 2orloquas ajaquour9|9 neauquin 1 jnyernE MeZ!TEUEG 99 “sweoweaesou yopofd 8 puySngpe mena po pou Bang SoNPe Zod wutnsop no zt yuagns v ZaoUELY [TOR “VVSU >19pe18 epeAnypo & ap RaNPDI001 ye mynovon jmagsseys oun “nvayeuoW ap s191n190y Inj eluanyu gns 1081 18 €8L1 anu AOW 2P dope [apse nworsIs Ize pup sepEse Ware Za9 wer IRI Mes WOPOW IRI ap PosHLUMUDP qn “(1z9]8u19) JO[LIAPOYN PON -ovid utp sepese autaoad “zaoueyy arpioods vo ze ye19pIsU0D 114 S99 5 LBB INAIp foun OW Te ued “elo Ws P9}-TILAX Te nawaA Ul apEIB | -01 9p wooed SoU BY ISSO “O}UIAPOW B RUWUNU (1 ¢, 01194 “expUOT| P| 9p HfOr| UPA fowd fe [90 exo aRBId | mmnue jranf wy) vjuery ur wuE[diut v-s eLOUOseUOUR PUB mynuoseus jnsejdarpuy — 7 669 MI-IOINS INN} IaANOSWHW TRIN IOBNIS 700 IRENE MAINGUY sare a fost adoptat de MOF. O versiune de luca initi- Printre elementele specifice ale Ritului Francez in varianta din fn- dreptarul masonului (1801) pot fi enumerate: aprinderea luminilor in loja si trasarea tabloului lojii se fac inain- chiderea sau la inchiderea luerarilor, ci numai in momentul primirii ce- lor trei grade ale candidatului — bateria de bucurie se face de trei ori cu céte trei lovituri, scan- dand Vivat! Semper Vivat“! ru existd baterie de doliu ~ functia de arhitect-pregititor consti in decorarea gi aprinderea lumi nilor in loji si pregitirea candidatului pentru ceremoniile celor tei —un frate Acoperitor sta de veghe in permanenta in afara lojii pe toatd durata lucrarlor. A. INSTRUIREA PENTRU GRADUL DE UCENIC DIN INDREPTARUL MASONULUT (1801) Venerabilul spune: Fratilor, acum vom face instruirea gradului. Va invit sa-i acordafi toatd atentia, 1 —Frate Prim Supraveghetor, esti mason? R—Frafii mei mi recunose ca atare, Preavenerabile. 1 —Cee un mason, frate al Doilea Supraveghetor? R—Este un om liber, prieten cu cel bogat si cu cel sirac deopo- trivi dacd acestia sunt virtuosi. i —Ce afi venit s& faceti in Loja? R ~ Si ne invingem patimile, si ne punem voinfele in slujba tunel cauze si si facem noi progrese in masonerie. ‘yopyerow ~guonyoad ey2e ye;UDAUT v a4eD ‘YoUIET IN] ONY aJouINU aISy—w gruureasuy a —] L-a ju29n v axodan ap Bored 1uH-HeC — J ‘inuEyes neousd ON BIOALD BZEA E] EULO[OD ‘uoULO[OS In [njdw9} Uy HOLL ~uardas ey yyezo6e vio a4v9 yUTEE 9p a[>URO[OD azUIp HYUN 9]9u nu 19 vIS99V “AZANIA NJ ALSA Va VANALN ~ 1 19 PUUIBASUY 92 — J aoyoyoanidng, luig yore easoSune Hep ‘so1yorvidng valiog [e are44 — | Imaao9s tnyeazap Es rYD9p ndeD aye) as fur UIA YEU ED — A He — A nydusoy uy earenuy B] sndo ¥-s 9uID — 1 sama nay 1A naguad ajquauas 2s9!N.13St109 ES — A. {miduiay vy sony ws Heoreoxd Ba 99 —] ‘sndv adsujp ex1eod utd — a avaun jfe-2] pupo anoan tie yuBod 29 usd ~ J iduray aye aydann fours 9199 puyoan 16 -*"q euvozoo axiga “-p euojos axdsuyp pUEdOAL— w sud 809 He ND — | -(avu— pop “Bue # amdepe oaysry puri "y) ImNsAaARIA TR DANY Mpssey [e aun UN-ryUTP "AON BUNA sq — A ame Pauuna MN -aunemeay — S900 fnsoqatuy 2180 2123 ~ | -oplqesouaavaid “5 wio3i{ aseouns & nayued — 1g ws nua tHe 29 90 —] -uod aydura} opts Es greo Heung ~ | “exluaye yreor Hepiooe Ips Wau BA ‘Injnpess eaumunsuy 29ey WoA woe ‘o[HeEs :ounds nyiqeIOUa, (L081) 1970NOSWH TAAVLATHAN] NIG YATVO 30 TINAVYD NAINA VENOTLOOISNT “AL $0. IN ININTIW NJ IRISNOSYW\ TRIN TORWIS §—Dar grosimea? R-Patru degete. i—Erau, deci, goale pe dinauntru? R-Da, Preavenerabi i-Dece? R-Pentru a adap i uneltele calfelor gi uceni 1 - Cum igi primeau salar R—Printr-un semn,o atingere $i o paroli, ueenicil prin acelea ale ucenicului iar ealfele prin acelea ale gradu {Cum erau impodobite coloanele? R— Frunze de acanta impodobeau capiteluril acestor se giiseau rodii fara numar. 1 — Unde afi fost primit calf? R- intr-o lofi just si perfects. i—Ce forma avea? R- Un careu lung. Care ti era lungimea? R- Dela risirit la apus. §— Dar layimea? wr deasupra si picioare fri numar. i — Care ji era acoperimantul? R-O boltd de azur presirata cu stele. 1-Ce le tinea sus R-Trei mari st je forms triunghiulara. {-Cum fi numeati? R-INTELEPCIUNE, FORTA, FRUMUSETE. 1-De ce astiel? R— infelepciune pentru a crea, fort pentru a exeeuta gi fru musefe pentru a impodobi. i -Care era adancimea | R— De la suprafata pa "gnag eared 16 euinose yoqns eayeid Swse.y ap wsUELA — A xy ayainfig uns are — | aoyoyBoavadng vapiod 18-9p [99 Huivod o avs ad quinyd no [nay nes wrvinsipuadiad 16 10)9ySoa8sdng jnwLig pod © aes ad wjoatu Yoqqesaua, geod yj asus ad Ins9yDg — H Jou ayperomnfig vans ase — J ‘aitqow yo43 16 oxy PAL “98ES —Y agua BUNS 218 — | qusousavard ‘ed U pod — “aquopod ja. oj99 # gyesoU wifeordxo rus-Heg J “$eo01 Mugs wagopoduiy 16 oUSAEU eaEGEDS Hepsyuep anonym wun xey “uMn] aye tad nayed afe9 uy Lap -uydsys 96 a1vo guru] eyeszaape vausod apun ap [nxyus9 pugul -ny ‘20jftur uy waa 903 ap eneays ‘mjnydwiay, je 9p40d mjazeu jad ‘aworurpo waqopodury yxé ap wIqes o Bo wyEDyezoW UNEDpod ~ UX G40] tmasox 9 ase ~ | -ayadeo w] JeyoyuEp tanony9 #6 yinpou ND ‘mung 1690) ap envays “yes ap EIGN 0 ¥9 LIEDTEZON ENEDPOd ~ A Gare tuns ase —] “PUL {apumnu of suns 2195 — | omqusouaavard “eq — a gaznseon efo] ws aqvopod las — | “unpporqo ex0po" 16 9] es -oysoe undns as auva theay ap 1odod anduys un yyaap yuns nu min -uyurgd wey ad sirpugdses yuoseur yo) wo aBopojuy w nyu — a aranse repundses rut 29 9q — | {OL © MIININSTIW NJ ARITNOSVW TTRINTOAWIS 708 IRENE MAINGUY i-La ce foloseau bijuterile mobile? R-Echeral serveste la indreptarea materialelor 5 Hipirea {in unghi drept a suprafetelor; nivela serveste la ayezarea pe ori- zontali a pietrelor una dupa al tru a ridica drept pe indi R~ Echerul ne invati ci toate actiunile noastre trebuie si fie echitabile $i dreptes nivela — ci o perfecti egalitate intre toti maso- nil trebuie si domneasc& mereu, iar perpendiculara ~ cd tot ce este bun vine de sus. {Lace folosese bijuteriile fixe? R ~ Plansa de trasat fi ajuti pe Maestri si intocmeased pla- ascufiti le ajutd pe calfe si igi ascut’ uneltele, cu ajutorul pietrei brute ucenicii invati si lucreze, i—Care este semnificafia lor morala? R— Planga de trasat este simbolul exemplului personal pe care trebuie si-l oferim fratilor nostri si tuturor oamenilor; preocupirilor omului virtuos de a inki- tura urmele viciului din viata lui si de a nu se Hisa dominat de Patimile cirora tofi le suntem supusi; in sfarsit, piatra bruta re- prezinté omul necioplit si silbatic pe care numai o bund cunoas- tere de sine il poate slefui si perfectiona, 1 —De cAte feluri sunt masonii? tra cu- de teorie? Ia pentru a ne curiti moray mai plicuti tuturor oamer 1—Ce este un mason de gantier? R—Este un lucritor in constructii. {Prin ce pot recunoaste ca suntefi mason? R—Prin semne, parole si atingeri. {Cate semne sunt in masonerie? R-Ele sunt fra de numar, dar cinei sunt mai de seama. 1 — Care sunt acestea? R-Semnul vocal, gutural, pectoral, manual si pedestral. ane face ‘yuonjiner vans oxfqsiousseaad — cevedses aud te-p — | wusosuy ad wrequiys gugd [407 up run] og — w, dun yea —1 “Puy A9qHL IS apEINpISE No ‘s]aNINg ND — % son mrs ey Soy ap sous wn — {40 [99189 1N90| 9 2p ~ | swourojog my sep ynogy 8-9] | 39914 ofoIEIW ENOpUBUTE ag “yosuazao vounpodapajuy inanze 16 sojaurey vyigoq 9 [any — y guoqno enop arsaoe yuureasu 9 —~] unze 6 ane 9g — geund wupuisan a5 ~ J pqvrousavasg eq — a UIMASOBWN IZEISe INZRA HHe-A ~ | Tnuopues asasyagd pugs 16 ‘905 0 auraZA EES 16 20] wounua ‘nsony 8 uA puys r0ye9N] ad azaUILUN| |-ES — Y G40] tmasoa 9 a1e9 1§ — | -aured waooe quis vaad sy20p EzvaUUIN] NU apOIBOS KO NAIUId — a gaidvougzerus v] 18 eun a1s9 nu 99 9p ze — | nde ey SES UT — at cate eye 9s epun — | “anqusouaavasd ‘AL — a gnfoy 0 ame ansaray are — | “apes gnop 40}99 jayroads sopsed vasEyNI9x9 naquod peaysopad j99 204 ‘inp 189 earoSupe Up v nayuad 260s0f05 98 jenuvur [99 ‘fop1¥9 InUUIAS — ye40}9ad [99 ‘HINaJUIIN Imuuras 9489 feanynB [99 ‘vjoued yoqunutOd as [890A [99 ULId — 2 {40] mor 9 ae — | oo IAIN NJ AINANOSVWN TTR IONS 710 IRENE MAINGUY ra? ui cuvaint cu ajutorul ciruia ne putem recunoaste. 1 Spunei-mi R—Spuneti-mi prima liter& si v-0 voi spune pea doua. (Rostese cuvéntul pe litere, dup cum au fost invafai) —Ce inseamna acest cuvaint? R—{nseamna sé rimai statornic pe calea binelul. 1 —Spuneti-mi parola de trecere? R-S. i—Ce inseamna aceasta? R—Numerosi ca spicele de griiu, Preavenerabile. ‘Nota: Ca si la primul grad, daca doreste, Venerabilul poate da cuvantul fratlor pentru a face un scurt comentariu asupra vreunui rnd citit in aceast® instruire, AL WY opTeD NOIR. — Sz HSU, Tad TVO Tnavad nes dvad vaTllod Tv 712. IRENE MAINGUY C. INSTRUIREA PENTRU GRADUL DE MAESTRU DIN ENDREPTARUL MASONULUI {: Frate Prim Supraveghetor, sunteti Maestru? R: Punefi-mi Ia incercare, saledmul imi este cunoscut. i: Unde ati fost primit? R: in camera din i: Cum afi ajuns ac R: Peo scara pe care am urcat-o prin trei, cinci si sapte. i: $icce afi vizut acolo? R: Groazi, doliu i: Nu ati observat gi alteeva? ind cernit& abia daci m: sirea in morméntul res- ¢, cinci in adfincime si gapte in i: Ce era deasupra lui? R: O ramur de salem in varf, un triunghi din aurul cel mai curat si, in mijloc, era gravat numele Celui Vesnic. R: Trecfind de Ia echer la compas. 1: Ce catutati, urménd o astfel de cale? R: Cuvantul eare zideste (engl. Mason’s Word), cuvantul pe I: Cum a fost ea pierdu jturi care m-au dat morfii. R: Maina care m-a lovit. r | “wmeayH yn] rea) -opnsupsu njndnay vase ngs uy WTA LONSIEPY INAgUINN, 18 BNOU 9]99 FUUEDSUY 95: -soxfius uyp esourED UY =f gereydsps to asounad 181 apup :] yesen op wound © guoseu nasoeyy mun ajouNU 2ys9 axe> :] “HEYON [NqH) UTP OANpEA JOUR Je [NY B49 IEP AKT UTP IUD, UIE TRANSOEYA wa DU -aylozgur no yedos8uy 99 ys younsod & uowojos, aaise8 ne-| 20 ednp ind no anogy ne 92) {| -uryores op anus 0 edes yedsvoud njugured wip wassy 99 anqe Up gum nnsseyy nnsou mryiqmoodsas pe aaynsuyou jndnn yiadoosap v-s a1vo ednp afauuas 380} Ne AID :] uuras [nEyOA 18 qjozed woysoa yoseynsozuy ys WreATEY In] Je WeyNsureN myndnsy vaxpradoasap &] 298) 104 1] 489 ad ajoutuos axyutp jnuutad y6 wjunu -o1d 404 jy a4vo ad ajoquyand a.yuyp [nuspid w IBABIOY NY 2 gure nasaeyy sou InInysqEIoadsat ‘vourwour pnp oySvounsau vomnd as B nujuad ruNSaeWY IORI NE AD: -ejeyA vf [-¥s [10 INIH.QSoeW Bored s8nus 1-ys orgawoy ayTwo 10.9 ap njdwo) up yeuysese “WEAN na -souIy naysou imjnyqeyoodsoa yom apzanfoaduny a4dsoq2e Gaep es 1A eamgehEAUL 95 3 “yeBy go y Se FOR avOp |S ;oUT TTT -v8a axjuyp Eun yUPE Uy 3g9p eHEporDIH Wyse aUNdS YoA MN TAL gebe um 3 el ‘NINE N] IRANOSYWN TTR TORWIS 714 IRENE MAINGUY {: Daca un Maestru s-a pierdut din vedere, unde este el de gasit? R: intre echer si compas. {: Care sunt adevaratele semne dist ale unui Maestru? R: Parola si cele cinci puncte perfecte de malestrie. 4: Daci si-ar vedea viata in pericol, ce trebuie si fact un Maestru? Si faci semnul de primejdie rostind: L...M...C...Viw Cum se face acest semn? R: (execut semnul). i: De ce se spune L...M...C...V...? R: Pentru cd tofi mason se considers copiti disparutului Hiram. 1: Care este varsta unui Maestru? R: Sapte ani si mai mult. fi: De ce spuneti sapte ani si mai mult? R: Pentru cd lui Solomon i-au trebuit mai mult de sapte ani pen- tru a construi Templul. 1: Care este parola de trecere? Ce inseamna? R: Este numele unui munte din care Solomon a taiat piatra pen- tru constructia Templului. ‘oti: Ca sila gradel ‘da cuvdntul venerat ce se spune in aceasta instruire. scedente, dacd doreste, respectabilul Maestru poate > frati pentru a face un scurt comentariu asupra ceca LE Bees rx NOLLV TOW TLLS NI ZHTONE INTO.LIaA VAAV.LNAZAaAd aXaNY “yeep ‘Lanyys peumu 19 *yune] eLouOseUL Uy ¥ S1AAyIP MIE UNS NU AL ‘2 9pes8 a1e0% v| sojoururE ME waseIMuLOja4 aiSaAud ‘9861 UIP “enop Y ‘yf ap immmpoad raxtonaasuy raxoy WeDaye eS OSB UIP Wev=INP wuld “taeouyrpous gnop apoep atsagns w nu yayenats“sovooUl ¢zgI UIC] “elo ear “EIN #1 9p vrteztomne jiqereaud uy ourigo w esgy ynyemits voxyipow o1v0d ‘nu wosew un roru go 2989 ge 9p [nidioutig “TeraLs ds9p sO]ENSOBYA 40] -alunsouno w azexy 16 asensed ap *, dowasosuioo ap jor un are efor] ‘nym & glapy eareiood S04 16 injnsuasuoo wosourjuawy wanBise v nud oxedLA 95 efol “IZRIsy “JolUEILIg 1uosBUE sO[NSOBYA [apOU-: ‘(uowasoudua fo a8 por] uornynuury) waquorssayi0g ‘BIUpUOS r50J ¥ EZBT ALIQUIOWO Zz PY “axdaouo: eis a1vo 1x01 wd un yeqoxde & rorfBuy e EHUP, Blo] PasEYA PUBD “OST Uy ‘oumasut ap Jojajursazuos e 18 sop uoUIeZa9 & yasfunUgUTe oL1e0] I BOUIBLAQ — | 720 IRENE MAINGUY nuanfe specifice unei anumite loji care nu modific& fundamentele ritu- lui, Un working poarti adesea numele lojii in care este practicat. De exempl, working Stability 1817 desemneaza still in eare este practicat ind din anul 1817, asa cum working Emulation loja Emulation inee- pnd din anul 1823. Working poate purta si numele regiunii respective (South London, Oxford, Nigerian etc.) Astizi, Emulation este unul din principalele stiluri ale ritului englez. De aceea, este mai potrivit cain loc s& se spund rit, despre ritul-standard, cel mai raspandit in masone- Fiecare rit are logica si unitatea sa interna care pot printr-o abordare care sii respecte specificul. Numai cauza si dupa vizitarea altor loji se pot dobandi afinitati esoterice si PAméne si aleagi dup& cfjiva ani de masonerie, fra preju- 11a c&rui practicare si-i permit si progreseze cel mai mult rea pietrei sae. 2 Specificul si caracteristicile Ritului englez in stil Emulation conferd acestuia un caracter solemn pe parcursul desfagurarii sale. Ritualul trebuie s& fie cunoscut pe de rost de eatre ‘unoasterea pe de rost a ritualul ajuta pe fiecare mason si se patrunda de cont sii transforme in mod de viafi. Cu cét il asimileaz mai profund, cu atat inifierea sa reprezintl o reugitd mai mare. in acest stil de lucru, prac- ticarea si infelegerea ritualului constituie baza sistemului de transfor- ‘mare personal si de asimilare a masonului in grupul sau. Masonul ideal se identifica total cu ritualul. Respectarea riguroasd a rit ‘soyoaoyooy ap aqouoson 2807?) 9p s4atyED 59] sunp SpanItd 19 Ary "URDHA WEST orearza tfeyy zoja0e w x umoaid ‘gooudtoas 10] vazonSeound ‘Hor any 1 ap NquIPS snowd yzvafNUINS 9s jansY OMA awa f [ar 18 yoni UIp aysed sony edesy “oxturnuy auv0915 np pzvounn aes sojade ines (,0q@ amnuri) asmnansur op alurpas ut ‘iojayaxniuoo yraped ut 90] aze penAIA 2 nu 29 101 “dey Od ‘warsaoe rourdueur ad 20110) | eremnp ad avepuadsns nut ayequazoud smo} angen ‘qeuoridooxe pou uy ‘oye abuvd nes aezojax eiuozoud v ap vonowid sepese eIsIXo NN “Toss09 EzZeaLON] azBD Hf “aanisay 2111890 ‘onoeid “gzeaxon| nu zajSue njMEE jenyys vayEWOME "vOL ND ‘uy rind reur “peas pmuutad e] 1g09p Indanuy ad WAT -or uid ‘opes ttawziqessaqrun jndoos arsaoe apouRoyys OQ] YO[UApOPY 18 ojoHUY 20p1f0] ‘mrenjoud “P9]-TLAX Te mnoeaA uIp 2za/8u9 oanrezado T2L MV IINATOW NJ TAREINOSVW TTRINTORNIS 722 IRENE MAINGUY invitaji si fi se alature. Aceste agape trebuie si rimand sobre si nici in acest context nu trebuie niciodata abordate la masa subiecte din p De asemenea, nu trebuie ritm acestor ceremonii de banchet. Reerutarea unui profan se face prin cunostinfe sau prin cooptare. Candidatul are un nag care este cel mai adesea candidatul nu trebuie si fie audi nu trebuie sa fie supus la proba camerei de ici la proba elementelor (calatoriile simbolice), ca in Fiturile din Franta, In schimb, rimane importanta pregatirea vestimen- dezbracat). Inainte de a fi adi Pregitirea vestimentari a candidat faptul cd el este pregatit launtric, dupa cum se spune: ,,candidatul a la fel de profunde ca ale cuvintelor rostite, si acelea, cu mare economie si cu intonafii inde- Jung studiate. in fiecare etapa. 1 sunt folosite tablou- 1845 la s Pentru a sublinia importanta si solemnitatea Ja unul dintre cele trei grade simbolice este pri ierea pe care o primeste. Ceremoniile si in prestarea juramantului cu mare nuad ajoanou uip yun 253 Hesoumuras nex9 Ha}Lyo 10p ns 9p vareuoqy| Ezvonsed joun waUDUIOSe ‘Ht 1 LOTENSOUYA TresE] 9189 JO] voxeaTY “IyuoHUES wxeze UY enpupyroioxa ‘(euryoud vaumy no sor wlepron EmBIse axeo) sorLad -ooy 8 (aumgoud juny fe snposd un -ouozaLy “InjruanUEs IO}saIU Us FzeaLONy a7eO THalyO od zBo9p rN aqeod r-nu jnjiqeraua, ‘are uli “EnSOBWN a11G9 ap 1S9ye UNS auvo uomiadooy v 16 mynuouozax, wridaoxs no ‘ja ap rHjunu uns ares iyo thor ad arSarsoaur ‘eBvanuy yzvauLuasop 10 BS 20811go reur yruns 2s ws angan [2 1eIE No “grEBoy EI isa 199 ND “InnpENts varesoodsay aySoatad 20 8920 101 -2A nusty}suoo 1S jMUDISISe PU d]}0U ug “TEqUIBUEA 1804 ap va ‘wBupis b] HIpSEL By RzRSE Os EISOOY “(a1pIpatuuy 42ISDPY 18) INL ‘Uy wIPaUT [[quIOUDA SUTADP aze9 nI}19109X9 UI [NIIqeIOUAA an" 9p 30}, -eatvefosaud vazoypuisuen upid 9983 98 Y91191029 arTISaAU] EISESOW “(sey op ourjd op rere ayredap ad roru wo} uy ‘psuy) indoouy e] aued waowy nu va azn UIP SY Nes Py Uy xo 9p “ME ‘aife uy 18 gonsead 9s 18 wreuodxe iso} w Yottoads atuowi9s99 FISBIOW “uowrojog mynejoud 1$ njaBa1 afaaneBosaid ‘yoosd-o801 mun wosoBun 6 eaxeuoso9ut ¥90Aa 29 *,axEZTUON ly “giaguoo as | injnsaye “voRe]NUN UL IMIM]IqEI9UDA FaINSOAU! ey -ppuosiad saufoad ap luyy apundsaio9 99 999 ‘axoanpuos ep arfouny ¥[eUL juunu uoUs199 foun fnpED s[quioua, 9p rehunuoad o1s9 wind vse wioysooe joysrurupN! myrUeyye whey UE puryouNUEsUt MepIpUED “orENITULaIOS CL TTNINA HW NJ TAREINOSVW TIRIATOSNIS 724 IRENE MAINGUY | care era necesar consensul Maestrilor. Alegerea antrencaza réspunde- pentru cd este vorba de gestiunea tezaurului ‘recerea sa la gradul de calf (engl. Fellow-craf) si cu inaltarea sa la gradul de Maestru (engl. Master Mason). Doar Secretarul, adesea un Venera ‘cu experienti si vocatie pentru script, un mandat mai lung, de minimum doi tate a evidenfei administrative a luci bunei sale functionairi si comunicarii cu Marea Loja. le acestui rit se poate observa sobrie~ ‘recut, deci un Maestru neste functia pentru entra a asigura 0 continui- lor atelierului indispensabila sume toate funcfile din loja, ceea pune pe picior de egalitate uni mandatului stu atdt de scurt, plasata emblema fun Funetia de Diacon este specifica lojilor anglo-saxone gi n-a existat a fost mostenita de infeleasa in RSAA si in cele din urma a fost suprimata defini Diaconilor find alocate Expertului si Maestrului de Ceremonii. Emulation amas ast- fel, in zilele noastre, o marturie a importantei pe care o aveau Diaco- nii la originile masonerici. "Harvey Martin, Linitiation ily a dew cent ans, in Le Symbolisme, nt. 388, ian.-martie 1969, 19661 “2quoseU SIO “deo vouysow yay posax fo 221Bop 24 pun suosou caysou ys fo “ogy 241 PUD DAY 2H "2|ADN 1OKK3 JO4IEE “PAY tony ant aurun ap jruse ur ] ANSAeWY ap mNpeAs eauNt99y rod 1S eamurdun purzaudas (Homey euDUOSEYR) Couosnyy yanpy nS Yay Tocoy e9 exapIsuos VAT “9[rMIde9 ayuuMU aroyfare UL EZRaION| You pedoy aiun jnpeag “SarwuyreUr yHerouod are nu peIB InIsaoe epUad 9] aoauoap ‘Teday s1y If 38 Sound Yeu ep “eIEHay Kory UUd vasape snpen puifeyuts) youy odoy oys9 Z9{Su9 MIMINY B ROLIDIOSD vOIET -{nunuo uy nasaeyy ap mpesd ye wEUOduNE PuaUD]dLUOD ITETEIOD yoay [ehoy — p ‘(gozew) ayes tounsoreut ye yeuosiad uwsas un weupaioe a1 ys pugs -2y 16 pupundoad ‘onus ad ynaoy poseasy 1$-ps “oqRs Joq>y}auN voLISo] -o} azapunyoude ys uoseur injnsseyy auuLOd 113 soyLTEsaId Bjse1q no panied9] ul mee eaneiado auIBiu0 “yl [peu ysa0e swop yonowid 16 eroguod axes o[1for] ‘tuoseUL LO]LNSIE YY 19 ap ap1ayuoo 1 a1wod nu (aarsHpY Y4OPY) HON Te NAASEPN 2} -unjaid idaup are viseace yo ouwupe ‘onseqre folouoseur aye opes8 1911 Jo]20 eseye UI sup ‘=1]eu! LO} apeIs wlUeAgjeu axSvounses NU VAT ayedoy faory [NPowULAYD IS BIIeIA, s(Saas8aq apis) aye.saye| aapeas — ¢ StL MINING TIN NJ aRIGNOSYW TTRIMTORNIS 726 IRENE MAINGUY Moderni se facea precizarea ex este compusd din t iti c& pura gi antica masonerie © loja albastra si adesea purtand aceeasi denumire. Capitul zidat de trei ofi ali care formeaz un colegit ierarhie, Acesti simbolic cu cele trei functiuni traditionale: regala, profetica si sacer- dotala, reprezentand trei personaje biblice care apar in episodul re- construirii Temp! de la Ierusalim dupa intoarcerea din exilul puneau candidatului condifia de a fi fost mai pentru a putea accede apoi la MLUA nu mai considera obligatorie aceasta condifie pentru a accede Ja Royal Arch, ci doar pentru a define functia de conducere a unui capi- tul (engl. Principal). ind probabil prea specific englez, Emulation este putin practicat {in principalele obediente franceze. Cu toate c& unele loji mixte apar- {inand Dreptului Uman, afirma ca il practica, in realitate este de fapt vorba despre aga-numitul rit Sidney sau stilul Lauderdale!. GLNF ri- 1a obedienfi franceza in care se practic& intr-adevar Emulation din pricina relatiilor ei stranse cu masonii eng! "Dat Benard, Origine et caractéristiques du Rite Anglais de la Fédération Francaise du Droit Humain, pp. 107-134, In Cahiers de a Commission d'Histoire, ir. 4 februarie 2001 tion la gradul de ue 11 Englez zis Emutat ‘Kasoq ‘stouuosou-supy 0] ap sanaropuog sarxay, ‘add ‘9002 401nS9 ‘pnyopa ‘owsavdde ‘2ouassa ‘anbyuuosou a4p4o,T “U9GoY YOeQIEY 0002 ‘anbamnoysog w7 “aruneg o1g,p mn] vaseUMApUL qns ‘aidaUUOSDU-sUDY D} ap aipedojaoug. 9007 ‘souRAy 9p SoutEHISIOAIUT Sassaid ‘NOBLT [omeq my voreunspuy qns ‘2/aUUosou-ouDdf P| ap aurDUUOLoIC ‘L661 ‘SANS ‘9sno|noy,‘suIoWIET| S9BI0AH ap 3420 -npen i arequazoud “exButyig avipo ‘uozoy uownyy “soudIMe| NOULIOG “p661 ‘Ka1oq “pg ‘nbuuuodpu aunssacay “uoxddey >) 's00z ‘sav. penad ‘pq ‘suoysonb ¢¢ uo ausouuosou-sungf D7 “|arueC YEHUSOIO ‘0007 ‘toys0y np pq ‘auuospu-oursf auninf aun 12 uospu-suvaf aninf un nod apmp ‘swkuouy "S661 ‘pened ‘pg ‘anbupad 42 a10pY ‘2ULOISIEY ‘aIuoWUDY,p auuo}os BT ‘addyIyd s91KNNY 9661 ‘PENAC ‘Py ‘ay9uNd Dy ap 140, 7 ‘oddyIYg sOFKOMNY ‘$661 ‘SAUS “pq ‘asnojnoy, ‘ouoUNe] $9109, 9p auzonpen ‘g£Z1 ap J ECLI ap suolinyisuoD ‘seues YoSIopLY Bpnppiauay (¥ Blesauad arBULIOJUY ap LION] — [ AIAVaASOI Tala 730 IRENE MAINGUY L'Herne, La franc-maconnerie: documents fondateurs, Ed. de Herne, 1992. Lepage Marius, L'ordre et les obédiences, bd, Dervy, 1976. Lhomme Jean, Maisondieu Edouard, Tomaso Jacob, Nouveau Dictionnaire thématique illustré de la Franc-Magonnerie, Ed. Dervy, 2004. ‘Naudon Paul, La franc-maconnerie, PUF, col. ,Que sais-je?* n° 1064, 1992. Negrier Patrick, Les rextes fondateurs de la Tradition magonnique 1390-1760, Ed. Grasset, 1995. Oresve Louis-Marie, d la recherche du secret maconnique, Ed. Alphée, 2005. Pozarnik Alain, Mystére et action du rituel d’ouverture en loge magonnique, Ed. Dervy, 1991. Preston William, Illustrations de la Franc-maconnerie, trad. de Georges moine, Ed. Dervy, 2006. Salicetti Claude, Humanisme, franc-maconnerie et spiritualité, PUF, 1997, By Istorie Alpina, Groupe de Recherche, Guide du franc-macon, Lausanne, Al- pina, 1998, Combes André, Histoire de la frane-magonnerie au XIX-iéme siecle, Ed. du Rocher, vol Combes André, La Franc-magonnerie sous !'Ocupation, Ed. du Rocher, 2001 Gould Robert, Histoire abrégé de la frane-maconnerie, Ed. de la 1989. ‘Naudon Paul, Les origines de la franc-magonnerie, Eid. Dervy, 1972. Palau Jean, La frane-magonnerie, Ed. Payot, 1984, Stevenson David, Les Origines de la Franc-Magonnerie, le siécle écossais 1590-1710, Eid. Téletes, 2000. Stevenson David, Les premiers francs-magons, trad. De Patrick Sautrot, Ed. Ivoire-clair, 2000. “L661 kxiaq'pg ‘anbuuodou ada np woynoyfuds 1a asgrsigy Saute KID : £007 ‘kaxaq "pg ‘2}DK04 2108 aun ‘pupdo, v aaf ap sanuod sact ‘oHgUAY 3BLEPID “LOI “ANd 105 ap aouDssppuu0d Wy ‘UI>|9PEN-OHEW AAC “L661 ‘anbeysoyoog D7 ‘sajoquuds sap atpadojaKoug ‘OAeUasey v6 and" “109 ‘and ‘soaquou sop ausyoquuds 7 ‘3s “nu ,gaf-Stes and" 109 “And ‘sayidue ra saroquats ‘saudig ‘on S10URG “OL6I “TOI IU ,caF-stes and" “Joo ‘and ‘austipi0s9,7 ‘on SIOWDT "0661 ‘saljouuonipesy, ‘pa ‘sauquiou sop owsyjoquds “3q KPUDTTY athposy — pausyoquas — wsysaosy (oy “poo7 ‘Soria “Pa ‘sued ‘asrodunyf uuauodput-oups.o]2p sduoqund 9] NO DUIDPOP NO SIOSUDAL IN 2] sunp uowitedwos ay 19 wwuauddy, ‘spoSuoag 21ny 97 “NOH 32181 £002 ‘59% ‘a4pug away) no apoB sajuad np stoSupdcy 21ny 7 "INO 49181 "2007 SIAL “Pa TaUOLIPON siwSUDLy AIRE NP aDUDSSIDUDY PT “PAID 19181A, “1007 Ssuauo,| VPA ‘B8LI ‘SIPSUDAy aiRY nD asyoyy ‘wouSoduoy ‘maddy :aouodpu vy} ap sopo4s saaquiaud sous sop [any “POOT AUHOA VPA ‘rom}o aus9tq ap EoD TO8I/S8LI MoSDU np anaIOMBpy OT “0007 “KaDC_ ‘pA WoSEUL-oUDAL Np a}O4 DT 'SOINE SOLOW, aounsy Im 1661 ‘SRIRL PA “VV TY Mp aaouuonr “peo wes ‘9007 USO V“IPON 2191 3p mr9o uy PORNO allipa “Rs UBMaUIPA ‘sIOSsOIy suosHYY Sop apm, “8861 JoOWOK “Py HH TY al ans soysuoysey ‘Kinseq anndovay ayuy unploas imny (2 Te BITNINTTON NJ aTHANOSVIN ATRAATIONNIS. 732 IRENE MAINGUY Guénon René, Apercus sur I Guénon René, Initiation et r 1973. Home Alex. Le temple de Salomon dans la tradition magonnique, Mainguy Iréne, Les initiations et! 2000. Négrier Patrick, Les symboles maconniques d'aprés leurs sources, és 1995. nnaire de l'ésotérisme, Ed. Payot, 1993. ippe, Les symboles dans l'art, dans la religic de tous les jours, Ed. Hélios, 1995. 2-Ucenicul Behaeghel Juli Beresniak Dani Ed. Detrad, , Voyage au cceur du symbole, Ed. du Rocher, 2004. L'appremissage maconnique, école de I'éveil, 83. Beresniak Daniel, Le cabinet de réflexion, Ed. Dérrad, 1999. Beresniak Daniel, Les offices et les officiers de la loge, fad. Détrad, 1996. Dangles Pierre, Le Livre et l'Apprenti, Ed. La Maison de Vie, 1994. Désaguliers René, Les pierres de la frane-maconnerie, fd. Dervy, 1995. Désaguliers René, Les 2 colones de la frane-magonnerie, Eid. Dervy, 1997. Doignon Olivier, L’épée flamboyante, Ed. Maison de Vie, 2005. Doignon Olivier, Comment nait une loge magonnique, Ea, Maison de ‘Vie, 2005. ,, Manuel interprétatif du symboles magonniques, I-er ice, Ed, Belisane, 1986. (0661 ‘Pensa ‘PY @BouNoUsoduod mp ssusod uta so} 12 any op 91005 OW 97 ap IIMS B42] DT DUNE ISBON, “8661 ‘wowores 9p JON PT “PY 2807 ap neo}q01 np souuojnopds sostsoodsiad 19 Sfavigdo stuowopuo,s woaipy p 124328 unjd 97 PUOUSOY-OsRN AS01E"] “2661 “PIEUINIED “Py ‘29.00s aouUat2g PY ap sajoquUsS “Udy WOUND “9L61 ‘PIOUNTED “PY Op aiquow a7 “ele BYE) ‘L861 ‘SUeSIIOg ‘PA “ON ‘PuBap auier-z ‘anbluuodou ajoquicg np firvigadaorur janunpy “ougury 28,ep29, 9661 SOI ap OSIBWW PT "PA ‘UoUsDdwoy Mp sur 7 “udIA S>\8uEC, “9007 ‘Koxopop al|ia63-uear “py ‘spIn0 sap aupuui rec] pavanog, “p00z ‘Koxjap0D) aK -wwar py ‘seyoquics «may 19 sprmo sary ‘soSueIy-WeDF |>PUO|EL "0002 Y9490¥ NP “PY ‘sapUasAy 19 sajoquus ‘auorsty :aBouuouSoduos np aypadojacoug ‘syoSues-weaf |puo|g €861 ‘PENEC ‘PA avAWO?E ap nadsa, ans possa ‘sanassiipg sap ,,sOADS 103" 277“ URC] YETUSOING “OL6I “E071 FU ,coF-sres and* “109 ‘aNd ‘svaNpW S97 19 aBPUUoUBndwo a7 *OR"] ISIOUDEL Be -€ “9007 Kuoa “pg ‘anbuuosoyy sajoquas xnap ap asipour,p poss ‘401/901 2} 12 syuvB $j ‘suodPUL SOT “OUIDIg-UR>L AANDUITILA *PO0T HTRID-aN0AT “pg ‘sonbyoquics sounup.Seip 19 uowopos ap ajduay “49.104 191s80N, “e007 sjouepaay, ng “py “spuBap suapuiaud stouy 897 “apnelc i “L661 “PreUNIIIeD “PA ‘Apor4s epuDsD OT *pUIy SEL TM-ININa TWN] JARENOSVW aTRINTOSNIS 734 IRENE MAINGUY Pythagore, Les vers d'or, Hierocles: Commentaire sur les vers d'or des pythagoriciens, fd. Guy Trédaniel, 1993. Rhegini Arturo, Les nombres sacrés dans la tradition pythagoricienne maconnique, Bd. Arché, Milano, 1981. ‘Thomas Jacques, , Ce G que designe-til? " perspectives nouvelles sur quelques symboles des Tailleurs de pierre, Ed. Arche, Milano, 2001. Trescases Jacques, L 'étoile flamboyante, Ed. de la Maisnie, 1993. fel André, Les nombres et leurs mystéres, Paris, Ed. du Seuil, 4-Maestrul Lalégende d'Hiram etles: Ed. Détrad, 1995. Dangles Pierre, Le Livre du Maitre, Ed. La Maison de Goblet 'Alviella Eugene, Des origines du grade de franc-maconnerie, Ed, Labor, 2005. Guérillot Claude, La Légende d'Hiram, fed. Guy Trédaniel, 2003. Mainguy Iréne, Symbolique des grades de perfection et des Ordres de Sagesse, 2d, Dervy, 2003. Reyor Jean, Sur la route des mattres macons, Ed. Traditionnelles, 1989. ‘Thomas Jacques, Tableaux de loges et gravures maconniques, Ed, Dervy, 2005, Tort-Nougues Henri, Lecture des tableaux de loge, Rite Ecossais, Ed. Guy Trédaniel, Editeur, 1999. ‘Tourniac Jean, Symbolisme maconnique et tradition chrétienne, Ed. Dervy, 1965. Trescases Jacques, La symbolique de la mort ou herméneutique de la résurrection, Ed. de la Maisnie, 1983. ‘ions traditionnelles, ‘xapao ausedurey-u2-Wo}et’9 6001S “€6I ae ‘9INeD 2p 1esp49p np snuode “pf stusuTUOAY “ ‘uvsig ap sunsuyD ans *Z} ‘unossuuoy ap prea siuowiEN ~0gy :(joynsowas) sonbruuodouu so¥/a1oyo04 ap 19 sepmia,p anaau munoooUuoyy ap papjyig Soyouayo0y ap ajpuoyoN 2807 P] ap xmoaD4y *x9p99 AY €11Z6 “191 dl 2owuomposy aounssrouoy ‘quoureUogy “({e}ASeUI) sanbyoquts 12 anbu.orsiy sopnia,p anaau :ajjauuopnpody eounssipuoy ued L10S¢ “xneaing an *g auoumuogy “(jeunsauuun) sTHY BIstAad ‘sonbysDyN ang ap sntoed ‘UOZIMIN OPIS ‘AUOIIR OT “uMYDIGY.p 2132y 8] UO -euogy “(jemnsowiss) anbymaupuuayp anaou uoyougy,p a1Bey OT “SUEd GOOSL ‘MMAAEET ANY “69 ‘uoqnopy 27 swaureuogy “(jeunsauuin) raysaeyy |S wpIBO 9p NpLT ‘nnuod tzpsony nunuad atateo goxignd ‘aluaypaqouaiu EIStAad :Wo/}OyY 27 ‘60 XOP99 Sted GEPSL “IPED ons “9 Jounpg usuUcgY (IBENSOW) JOWN ® BISIADL :wolUn,p auoyD OT “WRIA 06ez ‘xupiog sep 2pife ‘9 ‘amauBiysoy Jf z=y> “ayonq_ UIs ap stury S97] auouIeUogy “jorssuts anbyoguéds 19 anbrydosopiyd sapnig,p onbluuosou anaay ‘ayonq ubIs}4y ap saaiye) oT “Sled 600SL J9PED aru ‘9] ‘uaqeyor “zoouwsg IMR HOW 1 [e9U9H [made InjarEYA B BISIADL -wagoyor aafuOswUr axSTAOY — see ININTIN NJ IIREINOSVW FTRINTOANIS “1661 ‘soBeg sou ans stop1 2 [PD “PAL “YORAPIN np 19 pruryeL Np sgn jonas “RAO, v] ap Sanntew SOT “IGgeY EqDTV Heyeseue5 0007 ‘Ka19q “pa ‘paRyaNY s9B0y sed anbruUOseU ‘9p 19 Jom sap 99R suas 9] ‘anbquUOSeU ax} EURIOHIO S81 ‘muaq] sued ‘anbquUoSew arKopoYIG “oUEA-UEOE UOT ‘L861 ‘Ihd MP “Pz “Su9UUOSEUI-ouR B] op aureUUONDIC :foIEC NOB] “e961 “‘geIDy sresuey ‘siarjopuEyD spuea8 sion so 19 pimeag 19 2010} ‘asso :souUO| Oo SION Sa] :9UY ATM “apets apuBID P| 39 “99UOBS AOUA}NS BP S9}OQUIAS ST] :9UTY WOUND “961 ‘PIOWIIPED “py ‘swaPOU! apUOLE Np 9sHI FT :pUIDY HOUND ‘9161 ‘SIuUOMIPEAL “Pa ‘eeuuousedwios 9] 19 aysuuOSeM-ou BL ans SApMIg, “1861 Youjouy “pg ‘uOUUOSeUL-oUEN B| 9p. 14 “Sanbyuuodeus SuONELARAY bruuodeu anbyjoquidss v7 :sapng s9yonOg ayuyeny-yugan3y AOT ATANAdO IS LLVLIO WOLNV 738 IRENE MAINGUY Vésotérisme, Ed. du Puf, 1965.(Coll. Que sais-je? Benoist, Luc: Signes, symboles et mythes, Puf 1975, (coll. Que saisje? 1N°1605).. Berteaux Raoul: la voie sym! Berthelon Jean-Pierre: Miscellanées traditionnelles et magonniques, Ed Techni Plis, 1979, Cahier de 1" Heme: la frane-magonnerie: documents fondateurs, L’Herne, 1992. Casanova: Mémoires, Vol.3, Paris, Livre de Poche, 1968. ‘Comeloup Joanni ion vivante ou traditions mortes, le Symbo- lisme N°5/3 Dante: Epitre XI par André Pé Dermott Laurence: man Rezon, Toulouse, Ed.Snes, 1997. Duprat Jean: Tradition ou Trahison in Renaissance Traditionnelle, N°4T. Early Masonic catéchism, publiés a Londres par la Loge de recherches Quatuor Coronati N°2076 (la premiére fois en 1943, réédité en 1963 et 1975). Encyclopédie du compagnonnage: Histoire, symboles et légendes. Ed. Dervy, 2000. Evangiles selon Luc XXIV-16 et Jean XX ~ 19. Flubacher, Narcisse: les cahiers du pélican N°39, mai 1999 «A propos jonnaire universel, Ed, le Robert, reprit Haye de 1690, Tome II, E-O. Guenon René: Mél Ed. Gallimard, 1976. Guénon René: Apergus sur I’ésotérisme islamique et le taoisme, Ed. Gallimard, 1973, é: Initiation et réalisation spirituelle. Ed. Traditionnelles, 1973 Guenon René: Mélanges, Ed. Gallimard, 1976. ges, “¢961 ‘A19q “pg ‘anbmuosem onbyoqués ey saqne s8ysNOG “S161 Md “osted -ueyy onup] v] ap anbiSojowAi9 asteuuonoicy :RnquEM WOA 19 Yor, $661 ‘PENEC ‘PA -anbreid-auoptp-astorsty] :9ruouey,p auU0jOD ¥] Zoddi Yd Jrxeny Timjondes *€861 ANSOUDS 591 “9_N “HNOIUUOH] 2P PIEIIIA S8YDI2Y92Y OP ‘sTBUONEN 9807] k] 9p Ione Sa Sue sjanmniz 7 samry >YOUPPHA WEISH, ‘5961 ‘kasaq pg ‘suuanaiyp uonipean ye sonbruuoSeu ssjoquixs :ueay sermor, “867 oN ‘SarfouuoRIpexy, sapmig :shuaq UEWIOY saBiog’f zed sarou 19 ‘pen ‘spnbgssip atsouosseyy, “0861 ‘siutidas oupypeig :9nquad ‘S9}pazu sosdoyy sop jo1998 9] 19 1yeN suodeusUEA, S9p axps0,| :SINO7] [eUGED NEP “0007 “souesy ap anbyuuodeyy "Pa ‘onbluuodeur uoneliuy,| 39 SuoReRTUT say :ouRIT OMEN SIV “L661 ‘ZaN ‘VOLUN, p aureyD v7 Ur ‘assed 9p your ‘urBayEqny :sIUTY TH Injonded “SL61 wuusdas ‘eknoy “pa ‘Z8L 1 ‘enuresryUopE susuuoseus e] ap xnaiaid jjonsoy “og6T ‘wudar wesnoy so] Pa ‘SPLI ‘Pl9A9a 192905 ana] 19 IEA SuOSeUL-SoUR Sap aups0,| TEI “0007 ‘enbaqnoysod ef “Pa ‘souuoseu-ouess e] op stpadorocoug ut a[@siD auareg :ouguy “T TOA 310, many sAntoseusayy jo wypadoo aug sH9qTy Kaye, ‘rO0z NOW auiaig sed ayqeip anbpua woHp9 swaHO. ¥ “PY ‘sHed 4 Tye HE ININSTIN NJ FITWaNOSVIN TTRIATOANIS, 742 IRENE MAINGUY René: Les deux grandes colonnes de la Frane-magonnerie: les colonnes du Temple de Salomon. Ed Dervy, 1997. Désaguliers René: Notes sur le serment magonnique du premier grade, in Revue d’Etudes Traditionnelles, N° I, 2 3, et 4 janvier a décembre 1970. liers René: les pierres de la franc-magonnerie, Ed. Dervy, 199. Doré André: De la magonnerie opérative du GODF: Essai sur les ori- gines des grades et rituels symboliques, in Bulletin du grand College des Rites, N°92, sept. 1979. Antoine: Dictionnaire Universel, 1690; Tome I & III, Ed. le Désay 1952. Guenon René: Apergus sur Initiation, Ed. Traditionnelles, 1953. Guenon René: les symboles fondamentaux de la science sacrée, Ed. Gallimard, 1962. Guenon René: Régne de la quantité, signe des temps, Ed. 1970. Guillemin de St. Vietor: Recueil de la magonnerie adonhiramite, Ed. Les Rouyat, 1975. Harvey: I’initiation il y a deux cent ans, dans le Symbolisme, N° 388, janv-Mars 1969. Home Alex: le Temple de Salomon dans la Tradition magonnique, Ed. du Rocher, 1990, Hutchison: The Spirit of masonry, London, 1774, Lhomme Jean, Maisondieu Edouard, Tomaso Jacob: Nouveau Dictionnaire thématique illustré de la frane-magonnerie, Ed. Dervy, 2004. Rocher 1993 Jackson: Masonic passwords their development and use in the early 18th century in Ars Quatuor Coronatum, Vol.87,1974 limard, “Z61 ‘sos sanyeu sop uonuswut,| ¥ syutod ydas uo psodxq :sxseupuey sop sodoud y ‘opjeqn eaeuy, uosUTyTEM wosnuEUE 2] 39 ‘HoIMbseE'D sed ‘pen 39 piuowos uoSeu! UN,P UoISsazUOD ef suMosaUUOH 8P PILINA Soyouayoar op afeuoyeU aBo7 ¥] ap xNBAPAL "S961 ‘Katoq ‘pg ‘oanea vy 9p sii 19 ojfomutds uonespuaD “UTar oeUMOL, "S661 ‘Pen “PA “sa[oquids sap areal, 24D, ‘suouoseu-ouey es von up suey SKuaq] MEW, so4ou “S861 WEEN ‘ouDY ‘pg ‘onbmuuoSeu axgisSur puBss smyd 919 sopesd sronuaid sion sap assed ap 19 squoes siow sa] :omury 1uNy BOY, “sue seAnoy so] “Py ‘LSLI ‘amuresyuope ayauUOSeUU v ap xnaroaud [aNDIy, pS SoueN “presgny “pg ‘souapout 19 souustoue uonenrur sap sieigudsauy 19 anbrydosoyiyd smo 30 9/81 ‘Steg ‘YaISsay, ‘py ‘uadde,| ap jomry ‘aLep-uear uOREY, L961 99P- 190 ‘Z8EoN auUSHOGUIAS 9] Ut 19819—1 ‘af aed saiou 1a pen ‘agnbassip ayouuoseyy e] :lonureg preyoud -yoinbseq S9|119 zed “pen “goN “unoD9uIOH, 9P PAEIIEA s9IYeO UL aanb9ssip ayouuOSeW wT “JonuIES prey “0861 “aAatuan ‘iuudas suPHEIS -PI ‘Saumjoud ne au9AR0 a8] e| no ndwIOs MEDS 97“ 89] ‘Wopa19H ‘1081 ‘WodeWy Np na}EINBDY 97 “R661 ‘YOWOTES, 9P JON &| ‘Pa “980 ap neajqer np soaneinopds soanoodsiod 19 ‘gnupdo swuawapuoy :urestpy,p 191008 uejd 97] :puowAey arepy 20x] “L461 ‘tuydas wenowPA ‘SPL ‘PIPA94 1199s snd] 19 SIN SuOsUI-SOUEY SP 24PIO/T FL IMN-TNINTIW NJ TARENOSVW ATRINTORNIS 744 IRENE MAINGUY Vassal: cours complet de Magonnerie ou Slatkine Reprints de I'Bd, de 1832 Genéve-Paris 1980. Capitolul IV Al-Ghazélli, Mizdn al-a’mal, Critére de l'action, 1945. Baktiar Laleh, Le Soufisme, id du Seuil, 1977. Bachelard Gaston: la flamme d’une chandelle. Ed.du Puf, 1964. Clavel F-T.B.: Histoire de la franc-magonnerie, Ed.Artefact 1987, Doré André: De la magonnerie opérative au GODF Essai sur les ori- ines des grades et rituels symboliques, in Bulletin du Grand Collage des Rites, N°92, sept 1979. Guenon René: la Grande Triade, Ed.Gallimard, 1957, Guenon, René: Le Roi du monde, Ed. Gallimard, 1973. Guenon René: les Apergus sur n, Editions Traditionnelles, 1953. Guenon René: les Symboles de la Science sacrée, Ed Gallimard, 1977. | Guenon, René: I'Esotérisme de Dante, Ed Gallimard, 1957. | Le Flambeau du magon, Bordeaux 177 Le Régulateur du magon, Héredon, 1980, grade ”apprent Lulle Raymond, Le livre de I” Ami et de I’Aimé, Aubier- Montaigne, 1967. Plotin, Ennéades, I,VI, Les belles Lettres, 1960, T1 ‘Sénéque, De la colere, Il, 36, Ed. Les Belles Lettres, 1942. 101, Ed, les Rouyat, Reprint “9661 “woyey waqoy 4199 “Pg ‘eustepny np onbipedooXous auyeuUONSIC, ‘6661 Md. guignd awstigiose,| ap anbi PY “A9gOIN $9109 ap UonsaNIp B] snos anbIZojeue sureUUONDIC] “8961 ‘samoq soqfogr So] :stzBq ‘neaLIOqIN “9661 “21A ap uos!eyy P| ‘Pg “UoUTedwWoD np axa 27] ‘aueIg FUE, iAuel“68.N “o|[oUUONIpeL] 9ouRSsIEUSY, ur suonppery. 19 aNoIsIE] ‘suMoaMYoIy,P SOuPIO $97] :1aB0Y Z9yIEC. SSRI ‘onaypeH sired ‘onred axarurasd ‘souesy e] ap satuminos 19 suncou suoRNsuy sap anbUOIsIHY SureUUORDIC]:[ONA>tL ‘0981 ‘si1eq ‘wousieduioo ap apesS ‘rorya puodas ‘911 -outoseur-oueyy ap anbiread sinog ‘aisndeg-uear seiuodnq-urwiay 1661 92°C “EoN TATA ‘suoriyja1 sap aouessreuuo ut onbiskydmgu 39 anbisnyy weap Sere “SE oN L661 “tMOIOUUOH ap PIEIIEA SayOAYOAY ap apeuoHEN 9807] B] ap xneAvay, UF snarepuoy anay ‘ejade> snueATEA, ap aimisajar aun smod xneapqyy sue ydas soy :oddymg-ueor ynepig, “€861 ‘Pen ap tudsa,| ans yessa :sinassiieg Sap «alones te ‘kaaaq pg ‘wana auisuaios9,y ¥ uonsnponty ‘oueydarg HOH 24aY Atnjondeg “0007 ‘ryN “unosouuoH] ap prelILA Seysueyoeu ap ajeuoneu a8o7] ve ap xnexEN uy nea,] 19 ued 9] :InEq EIUPMS, “W09 “y961 OMe ‘PA ‘sted “9 Sh IV-ININS TIN NJ IRANOSYW JTRANTORHIS, 746 IRENE MAINGUY Ducher Robert: Caractéristiques des styles, l'art grec et l'art romain, Ed. Flammarion, 1944. Ducher Robert, Caractéristiques des styles, art grec et l'art romain, de la Haye de 1690. Tome 1; A-D et Tome III, P-Z. la: lenombre dor. Ed, Gallimard, 1976. : Libre propos avec ‘Guenon René: Introduction générale & l'étude des doctrines hindoues, 1976. Guenon René: Initiation et Réalisation spirituelle, Paris, Ed. Tra- ditionnelle;1973. Guenon René: La Grande Triade, Paris Guenon René: le Régne de ta qua Ed. Gallimard, 1972. Guenon René: Symboles de la Science Sacrée, Ed. Gallimard 1977. Guenon René: Formes Traditionnelles et cycles cosmiques, Paris, Gal- Jimard, 1980. Guenon René: La Grande Triade, 184. Gallimard, 1957, Guide des Magons Ecossais, Ed. eritique établie par Pierre Noél, A Orient, 2006. Guilly René: Les Trois colonnes: Sagesse, Force et Beauté et les Trois Grands Chandeliers, Ed. les Cahiers du RFMR, 1963. le Symbolisme, Gallimard, 1957. ité et les signes des temps, Knoop Douglas, Early Masonic Pamphlets, Manchester University Press, 1945. La Franc-magonnerie: documents fondateurs dirigé par Frederick Tristan, ed. de I'Herne, 1992, Manuscrit Cooke, v.36 8 76 et 81 & 84, et Regius, V.556 8575. ‘meg Aue Aq 5 ama] AY SoN TI 2498 wnosoWor] saguETe0sIWA “|dng — IAXX'1 SW], SSxpUOT 9L0ZoN “O'S 98POT wMIEUOIOD oMIENd a4, “€€61 a1qHI09q ‘sojjouuompesy, sapmyg suep saxquiou sag ‘epne|> sinoy] UNI 1g “POT “PUSHIN WILY “PA ‘auINOS UoRUpER vy Step snspf ‘ZNOLT TEAS 9p aueuuonoig “ued PIEYNA °S: ‘ourearyoupy auouuoseu g] 9p xn Anp “pa ialunayy oueyy sed a[joanon, “pes ‘suorouodeytd ‘sap 40,P Si9A $a] sms aareqUSUN (00391H] ‘10, p S194 Sar ‘uOseUNK L961 99-100 ‘Z8ENN “OuIsT]OquIAS 9] Wt 19819—, “af sed soiou 12 “pen agnbyssiq] aysouUOseY PT :JonurES prey “6661 ansowias aurgtxnap 19 r91UIDId /OP-6EN. “V-V-aA NP spuBlop suo}Uiaud ston sap sjamIt Sop UONIN|OAD 19 BULB, ‘0661 ‘Penaq Sueg ‘aBeuuoUBediuod np syui0d Duro so} 19 angeyy 9p 9398s JOU! Np 1AINS» am} aydorg sop asso8eg eT ‘IqEry, {66 | ‘Sinarepuoy s1usUMI0q, ~uoseu-ouesy By !9UIOH| UI “2YOOD THISNUEA HOA MON T'IOA ‘Kruoseuisary Jo vipado|osoug pastaay, s.faxoe -Uaqly Kaxae WA "9961 HOA MON TION ‘Kruoseursarg Jo vIpadojakoug pasiaay s.AaxoEW “UOqIY KYOU, °N9 uous “srouaq] spuoy ‘si2Nt41, suonepuod “s7gs sH¥ed "iones “| np auoULd -uuy ‘prdasay 19 usIouy stessoog airy ‘anbruuoSeur umsout-aper a7] “pL61 wudar wénoY $9] PA “ShLI ‘ndwoY neDDg 97 POOT WAHO,L Y TATIOW\ axsa1¢ zed a11qer9 anby “HD PA «LORD» /S8L1 HOSEN Np 9 JON ¥1 pg ‘a80] ap nea|qer np saatreynoads saansadsiod 12 syn -eupdo siuawiapuoy :tuesny],p 121998 uejd o7 :puowAay-oaeyy, A507] 3 uononpen LL TMVTQINATIN NJ ISRIENOSVW FTRINTOSNIS 748 IRENE MAINGUY ‘Thomas Jacques, La Divine proportion et I’art de la géométrie, Ed. Thomas Jacques, Pierre brute et pierre cubique a pointe, in Travaux Villard de Honnecourt N°22, 1» semestre 1991 . Tissot Pierre-Frangois, L’unique et parfait tuileur pour les trente-trois ‘grades, Paris, Imp. De Nouzou, 1812. Tourniac Jean, un Saint musulman au XX° siécle in le symbolise Janv.-Mars 1968, N°383. Trescase Jacques: L’étoile flamboyante. Paris, Ed. Veyrier 1989. Capitotul VI Berger Jean Pierre: Les Manuscrits Dumfries N°4; trad et annoté 1N°377, oct-déc 1966 Bessae Jean Claude: 1 Renaissance Traditionn: jctionnaire étymologique de la langue fran- aise, Ed. du Pu, 1975. Boucard Daniel; les Haches, Ed. Jean Cyrille Godefroy, 1998. Cahier de I’ Herne, la frane-magonnerie: documents fondateurs, 1992. Guenon René, La Grande Triade, lid. Gallimard, 1957. Guenon René, LOrdre des francs-magons trahis et leur secret révélé, 1745, Ed. les Rouyat reprint, 1977. €L61 ‘SioUsoS “Pa, ‘sajoquiAs sap ayeuuonoiq :ureTy puBsqioayg 19 uREL JaI[eAayD, “9861 9410 ‘PA pore Suressey, Soyjreur ne nai 9] sBojopysue,| :uoissed au; “sonbruoseur 19 saljauuonipen sagueyjoosiyy :oss21q-uear UOLoyLIOg, TROL ‘yeunpg ‘pg ‘omeur ap oped ne anbyoquics v| :|noey “xneoUDg snowy xneoLiag, jusaud ston sap assed ap 19 $9105 sjour Sop :IyBoy ou. L661 ‘opuue “Z.N WOU, suey 7 UT ‘assed ap your ‘urPojeqny, ‘SIU TIA Injoyidey “L861 ‘Karo ‘pg ‘Teuuonipen we, | ep sepoyrpur 19 sodiousg “apzetpyng sma, “L961 990-100 ‘ZEON SUISHOqUIAS 9] Ur IOI dT sed sa1ou 12 peat “ponuy “sanbgssiq suauuodeyy v7] :onuIES preyteg “-Buysugnd SHOK MAN ‘II “10a ‘Aruoseursay Jo epadojocoug : Udqy KaxIe, “L861 ‘nq np py ‘sysuuoSeur-ouesy vf 2p osEUUONDIC :J>!Ueq NOBYT “p00z ‘Kasaq "pq ‘ousuuodewi-suey e] ap pnsnytf nbyrewipy arreuu0N, -s1q] neaanon ‘qooes oseuioy, ‘prEnopy Nopuosreyy “ueaf SUILOY ‘2qfeuuompesy, souessteuay ut «ausaid ap anoqire np jauuoRIpeN, > saude,p uoseW np s|LINo $9"] “3661 “oWOIeS 2p JN PT Pa “980] ap nvaiqer np soanendads sosnoadsiad yo s¥es ~pdo siuawiapuoy “urestyy,p 191098 uB|d 97] :puowAoy-o1eWy asoxe] 6rL —IN-TNINATHW NJ IEREINOSWW TTRINTOSWIS 750 IRENE MAINGUY Concordance des Saintes Ecritures d'aprés les versions Segond et Synodale, Eid. Lausanne, Dachez Roger: Dante: la Vita Nuova in ccuvres completes, Gallimard, coll. La Pléiade, 1965. Dom Pemety: Dictionnaire mytho-hermeétique, Bibliotheca Hermetica. Doré André: De la magonnerie au GODF: essai sur les origines des grades et rituels symboliques, in Bulletin du Grand Collége des, rites N°91/92. ichimistes, Flammarion, 1977. mn de la Haye de 1690, Tome II]. Gloton Edmon: Instruction magonnique aux maitres magons, Ed. Gloton, 1950. ‘Guenon René: le Roi du Monde Ed. Gallimard, 1973. pergus dur "Initiation, Paris, Les Editions Tradition- Gallimard, 1945. Guenon René: Le Roi du monde, Paris, Ed. Gallimard, 1973. Guenon René: Etudes sur la franc-magonnerie et le compagnonnage, ‘Tome Il. Ed. Traditionnelles, 1973. Guenon, René: La Grande Triade, Ed. Gallimard, 1957. Knorr de Rosenroth: le symbolisme des lettres hébraiques. Les Edi- tions Traditionnelles, 1958. 1La frane-magonnerie: Documents fondateurs. Paris: Ed. de L’Herne, 1992. “2661 “ZION “CuLALY Ut SmaveIQ, | 9p aI01 97 ‘ssIONEN IBYDRAMLT “L661 ‘ka1oq ‘pa “setunoy °F ap aoeypud ‘anbyuuodeur auressaogN cuosddey) IA myouded “6861 IMAP “gLoN aT|auUORNpesL souRssTOUTY ‘ur ‘suaynSespq “y sed pen ‘yeuog-oeyy ‘ouogeyeW =v SOx SIA, “8861 Yorowog pg “VV'TA AI suep souisteqay sap oxeUUOHOIG :jeyDIN [ID-IUIES wha ‘PA ‘sing “2oedsg.t suep 19 sduiot of suop racist ‘aspuexary aesros sayjou “1861 ‘our ayouy ‘onbluuoseut auuajouoBeung uonIpen | suEp sprops S91q WOU $9] :oAMMIY LUIS “L8L1 ap under ‘s761 “WwANOY pg “santeut sep suisiyogieo -oHueyUopY au2uUOsEWY | ap xNaIOxLg [ROMY “1007 ‘SI9AIU,| 8p 1UDLO,1 VPA ‘SHA “BSL ‘sqeSuny ons ne ozouuoSeyy b] 2p sopesd sioruoad ston sop jronooy £961 ‘990-190 "ZBEN ‘2UISHOQUIAS 2] us YaRi9g auDIg-UEOL zed sajow 19 pen “ponuy ‘aanbassiq] souuoseyy Py :jonureg pseyoud ‘SPLL ap autidas *,161 YANO Pg “0861 219010 ‘ojjouuonmipery, aouvssteuay ur ‘wou un,p auser "8661 ‘uowores, 9P JON PI “PY ‘aBO] ap neaiqer np soaneinogds soanoadsiod 19 syeipdo stuawiapuoy ureal}],p 301098 ued OT "606 19 anbyoquids ap arreuuos 1SL MV ININTU NJ aIWANOSYWN TTRINTORNIS 782. IRENE MAINGUY Furetiére Antoine: Dictionnaire universel, Ed. le Robert, reprint de lédition de la Haye de 1690, Tome Il E-O. Harvey, Martin: tion, il y a deux cent ans, le Symbolisme N°388, jany. -mars 1969, Laurens Jean-Louis: Vocabulaire des FF. MM. suivi des constitutions générales de I’ Ordre de la franc-magonnerie. 1805, réimprimé en la Frane-magonnerie templigre et occultiste aux XVII" Jes, Tome 1; Ed, LaTable d’Emeraude, 1987. Le Sceau Rompu ou la loge ouverte aux Profanes par un frane-magon, Bd. les Rouyat, 1977, reprint de 1748, ynnaire thématique illustré de la frane-magonnerie, Ed. Dervy, 2004. Villiers de 'Isle-Adam: Axel; Ed. la Colombe, 1969. Capitolul IX Autexier Philippe: La colonne d’ Harmonie: histoire-théorie-pratique, Ed. Detrad, 1995 ynnaire étymologique de la langue fran- Cahier de I"Heme: la franc-magonnerie: documents fondateurs, Ed. de Heme 1992. Cahier de la Grande Loge d’occitanie, N°27, novembre 2000. Furetiére Antoine: Dictionnaire universel, Paris, le robert, 1978, reprint Furetiére Antoine: Dictionnaire universel, reprint de I’ed.de la Haye de 1690; Paris, SNL, Le Robert, 1978. Fustel de Coulanges: la Cité Antiques, chap. VII, la religion de la cité, Ed. Le Club du meill $61 SIO “T oN ‘Sane JaIyEs “sxsEUIpUE'] So] :Uvaf IoIPOUDE “L961 ‘dosxoyy “07 “deyo ‘wmipadwoy pur apiny s,uosewaady :souor “aa “¢661 ‘9snojnoy ‘sous “pa ‘ouLoWe'] saoap sed “pent ‘ZELT ¥ EZLI 9p SaIxe1 :suONIMNSUOD saT] :UosIOPUY X mjondey “ana|q strsuuodeu yo oysueig arSeyy “es0y GnS weAnow’ pg “L8L1 AuMIYUOpE sHOUUOSEPY BI 9p xNaIOpUd YLoNIOy, 10OT'AP “000Z 99P “OZToN *sanbs 1A 9P sitiog Ut ‘szoypp ne uodeu antew ‘suepep uoSeu aneyy ‘opne|-uear Janfod ‘smos0uuoH 2p Pr ‘9p xneavay. ur 90u7839 POT THOHO.LY Pg sued sed o1qeip anbnuio onIp? “108s “UoparoyT ‘uOSEN Np mareINdIy 7] “reAnoyl ‘Pg ‘SPL "?}9A9U 18N09s snd] 19 SIE SUOSEUL-SUEN SOP APIO T °Su61 ‘SpUOYA Sion sap pq ‘noIC 9p SIONDUI S37] UEaY TUE “9002 “OHIO. V ‘TRON aniarg sed anqeig anbryo “pq ‘stessooq suoSepy Sop opin, sow, ‘eeuuouSeduioo 9] 79 a}auuOSeul-ouExy B] Ans SapNIg :9uoY YOUN ‘9161 "B89, ‘pA ‘Steg UAPIO90 19 UDHAD :9UIy WOUND €L61 “PBOA “Py ‘AN. OP seydnynur sig so] :9uTy woUIND 0s61 "OID pg ‘woSeu-sameyy xne anbluuoseur uoHONASUT :puoWIpY UOIOID “SPO I “HORI OUP WOOL) ZS6I ‘HOOD “pg ‘shuaidde xne anbyuuoseu uononnsuy :puowpy uoroID “£661 ‘paekey “pq ‘suauUOSeUI-ouRyy B19 sUaIOTET 5O7]:PIEIIH UO} ‘Py ‘suousedwos xne anbruuoseu! voonnsuy SSL ININSTTIW NJ JaREGNOSYW\ sTTRIATIONNIS: 754 IRENE MAINGUY Cahier de I‘Herne: la franc-magonnerie documents fondateurs, Ed. de Herne, 1992. Chappron EJ.: Nécessaire magonnique, Paris 1817. Clavel FB. Histoire de la franc-magonnerie, Ed Artefact, 1987 reprint del*éd, de 1843. ‘Combes André: le Convent, in Encyclopédie de la Franc-magonnerie, Ed. La pochothéque, 2000. Constant René: les landmarks ~ Mythe ou base de la frane-magonne- rie? in Ars Macionica N°, 1996. Coutura Johel: Le Parfait Macon, Publication de l'Université de Saint-Etienne, 1994, Furetiére Antoine: Dictionnaire universel, le Robert, reprint de I'édi- tion de la Haye, 1690, Tome 1 A-D. Jullien Henri: le calendrier in Chaine d‘Union, GODF, 1992, N°L Lepage Marius: L*ordre et les obédiences: histoire et doctrine de Ja frane-magonnerie, Ed. Dervy, Lhomme Jean: Nouveau Di magonnerie, Ed. Dervy, 2004. Mazet Edmond: Notes sur I‘alphabet magonnique in Renaissance tra- mnnelle, N°25, Janvi976. ‘Naudon Paul: la franc-magonnerie, coll. Que sais-ie?, N°1064, 1979. Négrier Patrick: Textes fondateurs de la Trac 1390-1760, Paris Grasset, 1995. Plantagenet Edouard: Causeries initiatiques pour le travail en cham- bre du milieu, Ed. Dervy. Reyor Jean: ordre et les obédiences dans Etudes traditionnetles, 1N°332, juin 1956. Tamain Guy: la clé géométrique du premier alphabet magonnique (1745) in Chroniques d'Histoire magonnique, N°4l, 2°" semes- tre 1988. Triaca Ubaldo: A propos des landmarks; exposé en sept points a l'in- tention des maitres Magons 1952. magonnique, “poz ‘Kaaoq ‘pa ‘syouuoseu-ouey e] op axsny! anbueWDYp aureUUON -21d nBaANON :qodef oseUIOY, ‘prenopy NaIpuostEYY “UREE oUIWOYT TIX Injonded '7661 ‘oBaH0G NP Pg -soursy 9p 280] apueas v| ap SourBis0 sap anbjuosY. :stoSuEs UOUBOY £002 ‘Md ‘Pa “UreUNIy OIC a] anbrUUOSE aup4O.T :aaNpUY ed “0002 ‘240d ap aut a7] “apouUOseUI-UEIy 2] ap aipadojasoug, WW wueyuogad :ouRsT Andureyy “8661 YOY Np “pg ‘sonbruuodeut sopses-UEAe $9] NO 1161-0881 asressoog anbyjoquiks for] spuein ey :ostoSueiy preymboy nesding “0002 ‘soysoy np “pg ‘cuuodeu-oueyy no uoseu-suey stusxep inod “Kua, ‘pms “9007 ‘ay>0d ap axar7 9] ‘pg “ouOUUOSEUI-oUTENy Bap aIpad -oj94oug “0007 “HeLD-2H10A] ‘Py “souBs, ap 2807] apuBIN v| anseUUOD {6661 19 8661 “19Y90Y NP “Py “1119 | WO, 9]99I8, oXIX Me asuUoSeur-suELy B] ap BUIOISIH 19 6861 ‘FOUIPA ‘PL -asrodueyy atsouuoseu-ouesy v] 9p sa]991s ston sor] :;4puy Soquio> “1007 ‘souesg ap sanbyu -uodeyy “pg ‘souresy ap sung 9807] apuEID PT = ‘souugy sop uonredioueuip,y 19 stouuoSeu-ouRsy By :uUINg YMG, IX Injonded $$. MITT Ny aREANOSWA TRAN IOMNIS 756 IRENE MAINGUY Anexe L’Arche et I’Arc en ciel: Histoire de ordre des Maftres Magons de Marque et du Grade des Nautoniers de 1’Arche Royale par the Rvd. NB. Cryer, présenté et traduit de l'anglais par Georges Lamoine, Ed. SNES, 1999, Dat Bernard: Origine et caractéristiques du Rite Anglais de la Fédé- ration Frangaise du Droit Humain, in Cahiers de la Commission Hi n° 4, février 2001. Emul ‘0 remember, the Lodge, the man and times in The ‘one hundred fifty years history of the Emulation lodge of impro- veement, 1823-1973. Freemasons’book of the royal arch par Bernard E. Jones, Editions par George Harrap, Compagny LTD, 1957. Le Rite Emulation dans Cahier de Tristan Duché,n® 25, juin 1995, Jean Lhomme, Edouard: tré de la Franc-Magonnerie, Editions Dervy, 1s dans les Cahiers de la Loge Nationale de Recherches Villard de Honnecourt, n° 6, 1°" semestre 1983 ‘The Arch and the Rainbow: the story of the order of Mark Master ‘Masons and the Degree of Royal Ark Mariner by the Revd Neville Barker Cryer, Editions Lewis masonic, 1996. ‘The Royal Arch: its Hiddden Meaning par Georges H. Steinmetz, Richmond 1946, 1 NINO|gE & erE|aINEP LOUIE “pz Buny joo mene veprpuwo w Iz warnyBaig uinssonxap vamnoy, ‘autun ap ynjuey ‘souery sanboer 2p emidnos ‘gayuoTU preter ees oquson ap inpei8 euro + aaySeounsas ap uuas “Injoquits * : ryduniy wy euBENAY,“ +++ ranaid eammdory * AOULLVALSNTI TV SNI8dND 758 IRENE MAINGUY 25. $nur cu nodurr si ciueure dante 26. Noduri de dragoste - 27. Sorin masoneria de adopfe, stil secoltl 28. Ciucurele... 29. O coloana a Temph 30, Asezarea coloanelor in RSAA. 31. Asezarea coloanelor in RF. 32. Rodille. . : 33, Pagina de tt a lucrii Pecetea rupt 36, Delta luminoasa. 37. Reprezentare a celor sapte trey 42, Bucata de paine . 43. Craniul... 44, Cana cu apa. 45. Clepsidra . 52, Simbol pentru mereur . 53. Cocogul . .. 54, Camera de chibzuinta, portelan de Creil L9e" 998" 9g £98" peas Jranum r2voun meds 9oedee9 one #U0urY “18 sce + ajas aie ap arworesous8 wars o wrewazaidar rpreapareo #132041 “08 ise Soop ap 1O[s Inamuoo 1ounsip seo} azede ‘sur UN-nUY 9peSIDASUEN a wasemasye Hap ao ap ned 6 yOSTHTOP ET “6 pijong no exnowos9 s9 snnoog no eanauntry “p9 puaqe) ‘eanaUNLy “¢9 aowsuy 29 : eonsopvid “19 “opmuayqu msons9) 01291909 vee POUOIMY “6S ++ egg 1 uowapy asoroyinay unsoysaSuo.y nws wanEUIEID *BS og ae (oqreura;quio jnoseureap) smieuod “Ls 6SL IN TOINSUW NJ IAREINOSVW @TRINTORNIS 91. Rigla 92. Perpendiculara. 93. Firul cu plumb. 94, Nivela .. 95. Echerul . : 96. Echerul cu brafe inegale . 97. Compasul. .. 98, Securea . 107. A patra cheie a Iui Basile Valentin 108. Cele cinei puncte ale Maestrului. 109. Sorjul Maestrului evocdnd moartea h 110, Ramura de salcdm infipta intr-o movilifa de pAmént proaspat sapat.. 111, Semnul de oroare in RSAA. 112. Semnul de oroare in RF. 113, Tosua gi Caleb. ... 7 114, Semnul la ordin la gradul de Maestra in RSAA « 115. Planga de trasat ....... 6.00. 9. Bijuteria Oratorului epee ete si9" €19 019° “poluery & pay ToT EN, 399 2]RSIOATUA OPXEN HOT HON 99°" tupdo soroquas 1 aeuoHipes,. 107 Hae 599°" qoluesy © urate Bfor] wae, rafueay © nfor] eameyy wip cpg su YeAeUL, fo] © z9ge077 77777 -ueUp injdaig B szaouRA. baa etd Ls9° so wo" 1r9 169° 679" 819° +> (aqua jnusaysts) atuoseur I9qRITY “9ET + (Zaoueyy inutarsis) ofuoseUr IBqRITY “SEI * 94009 msuosMUEY MIP EUR O FEL : sotuiod je azoxdos RUPLION EP2UOWN 019" 09 Las sos Sects 09s uss" sss ess ars os” ses ers 19. TMNININGIW NJ TareaNOSWIN TTRANTORWIS settee soe ++ + ygy up inorusan jno|qeL “IZ * szaouny 2ojuost sojtuaypaqo v yunuioo wfezef29q “02 939° 919" 165° sas forinjoaoy eowosa upp ‘ooquose jumysod wareseydury °L1 anisod eareseydury “9| tanysod vaseseydury *<] jaun ayesony Ut (10]11911}0) ,, + 1A Up RFo} o-nuY (Z0qL224Y0) , pee +++ ayfeo oun je sinaxed ap jnumuq “0) ane op jnagumu ednp quinyd n: py aresa> in eyBojouony Ranp swousoye nuned 9120 °E ‘umoseuruy ou qos und + oue2019 fan 10]99 eooNIG] “| YOTASNV1d TV SNIAdND 764 IRENE MAINGUY 22, Tabloul calfei in RSA... iunauald INIMIOgHIS ajourn uadoosop vs weIAUT a4 ‘puoUOseWOURY v TUMy TosoLtaystUT B psvomnomoads oxensnyt o nunUag ANGYAld IMOAWIS NMOWE NYG er cee Eo ‘Attained Sunt Expy Cirle Su. Zor dena Pin al cumerlr @ Pl de ah: illum Sern ‘Comedia oman Pega See 1 Give, Grea @ Teate $ Ziad Cade Snoe Dramal Flandres © Georgie Job Steinbeck sss Psi Rail @ Soares came # Fracele mint # Carel Tora @ Nop fick ua # Pei Sion Zac Sofletesoaiomate {UTORL ROMANI CONTEMPORANI Noaptea basuraor Sule pees @ La Bronsa Leyinat @ Labysintncom © x ei Banu Sar ‘lo iba Seen ‘THRILLER, AVENTURL, ACTUNE Dard Bas ma 9 @ Enos aos @ roo man 1 3 aT sue op 2009 speod go fon ed aoe sage eT pt) "reap eu ugh amos 2p ae reads qe oy te es 904 orig 9 904 @ sme AID 4 SOUT PE) hued @ puszas 2p itn moses 9 29 prog wre g aoa at wu we of ND ERY gUEV¥OOI9 "YOLITOA “OOOO ANIL MIN amar hy DIgvHOOIE NYO spor clubul cartii rao CLUBUL CARTIRAO are un regulament de functionare mai moders, mai eficent si mai adaptat nevilor

S-ar putea să vă placă și