Sunteți pe pagina 1din 5

„REPER pentru viitor!” la Liceul „Gh.

Ruset Roznovanuˮ

Proiectul privind învățământul secundar - ROSE

În luna iunie 2017, Ministerul Educației Naționale, prin Unitatea de


Management al Proiectelor cu Finanțare Externă (MEN-UMPFE) și Liceul „Gh. Ruset
Roznovanuˮ au încheiat Acordul de Grant AG 205/SGL/RI/2017 în scopul realizării
subproiectului intitulat „REPER pentru viitor!”, derulat pe o perioadă de patru ani.
Categoria de grant este în valoare totală de 449895 lei, fond nerambursabil.
Obiectivul general al proiectului este creșterea cu 11% a promovabilității la
examenul de bacalaureat până la finalul proiectului. Țintele strategice ale PAS-ului
sunt creșterea prestigiului liceului la nivel local și zonal, dezvoltarea aptitudinilor
antreprenoriale ale tinerilor pentru îmbunătățirea inserției pe piața muncii, asigurarea
șanselor egale la educație pentru toți elevii din zonă, inclusiv prin restructurarea
ofertei școlare și stimularea participării active a factorilor locali – instituții și autorități
locale, agenți economici, părinți – în funcționarea eficientă a școlii.
Obiectivele specifice intermediare și SMART ale proiectului sunt:
O1. Îmbunătățirea cunoștințelor și a competențelor la materiile la care se susține
examenul de bacalaureat pentru elevii din ciclul liceal cu aproximativ 9%;
O2. Reducerea absenteismului elevilor din grupul țintă cu cca 3%;
O3. Creșterea mediilor de absolvire a beneficiarilor direcți cu aproximativ 6%;
O4. Formarea atitudinilor antreprenoriale ale tinerilor pentru creșterea inserției pe
piața muncii cu 5%;
O5. Conștientizarea importanței susținerii examenului de bacalaureat și a
continuării studiilor în învățământul terțiar (postliceal și universitar) cu cca 11%;
O6. Modernizarea bazei materiale prin achiziționarea de tehnologie modernă.
Beneficiarii direcți și indirecți ai proiectului
Grupul țintă îl reprezintă elevii cu vârsta cuprinsă între 14 – 19 ani de la
clasele IX – XII zi, înmatriculați în liceul nostru.
Beneficiarii indirecți ai acestui proiect vor fi atât ceilalți elevi care nu participă
efectiv la activitățile proiectului, dar care vor beneficia de rezultatele acestuia prin
implicarea ca voluntari alături de profesori, prin diseminarea experienței celor
implicați, cât și părinții, comunitatea școlară și locală și personalul didactic din
unitatea de învățământ.
Activitățile proiectului sunt grupate astfel:
I. Activități pedagogice și de sprijin
I. 1. „BAC-ul bate la ușă!” - S-au realizat ore la disciplinele: limba română,
limba franceză, limba engleză, istorie, științe socio-umane, geografie, matematică,
biologie, TIC, în cadrul cărora s-au identificat și remediat lacunele elevilor, astfel încât
ca aceștia să poată obține o notă de promovare a examenului de bacalaureat.

I. 2. „Povești de viață și carieră!” - S-au realizat întâlniri cu foști elevi ai


liceului nostru care au povești de viață asemănătoare și care au reușit să-și
împlinească visul, printr-un efort susținut.

I. 3. „Școala de vară” - Activitățile au constat în vizionare de filme,


documentare, discuții libere, dezbateri, concursuri, lecturi etc. Elevii au primit o masă
caldă, activitățile de după-amiază având rolul de a consolida cunoștințele dobândite
în prima parte a zilei.
II. Activități extrașcolare
II. 1. „Meseria mea, viitorul meu” - Elevii au beneficiat de perioada de
internship în care au intrat în contact nemijlocit cu aspectele practice ale meseriei
pentru care se pregătesc. S-au prezentat la program, ca și cum ar fi angajați, și au
participat la toate aspectele propuse de angajator. Astfel, au cunoscut mașinile,
uneltele, s-au familiarizat cu programul, cu specificul domeniului, cu ierarhia locului
de muncă și cu munca în echipă.
II. 2. „Vreau să fiu student!” - S-au organizat excursii pentru vizitarea diferitor
universități din țară, în acest fel elevii au avut un contact direct cu mediul universitar,
s-au întâlnit cu profesori și studenți care le-au oferit acestora posibilități variate de
observare și cunoaștere, stimulând încrederea în forțele proprii, interesul pentru
studiu, dorința de a deveni student și de a-și proiecta o cariera în viitor.

III. Activități de renovare și dotare


III. 1. - S-au dotat sălile de clasă în care se desfășoară activități în cadrul
proiectului cu laptopuri (4 bucăți), flipchart-uri, foi de flipchart, markere, foi A4 și alte
rechizite necesare desfășurării activităților în bune condiții pentru atingerea
obiectivelor propuse.
- S-au achiziționat 54 de piese de mobilier școlar pentru liceu cu model
reglabil pe înălțime.
Rezultatele aşteptate ca urmare a implementării activităților proiectului:
- Diminuarea ratei de abandon a elevilor din anii terminali cu 3%, iar la
nivelul liceului cu circa 4%;
- Creșterea ratei de absolvire a claselor terminale cu aproximativ 6% și a
ratei de participare la examenul de bacalaureat cu cca 9%;
- Creșterea mediilor de absolvire cu aproximativ 15%;
- Încheierea de parteneriate cu agenți economici și instituții de învățământ
superior (cca 10);
- Creșterea cu 10-15% a numărului de elevi care continuă studiile
postliceale și universitare;
- Creșterea inserției pe piața muncii cu cca 5%;
- Creșterea și consolidarea prestigiului școlii în comunitate;
- Realizarea unei secțiuni destinate proiectului „REPER pentru viitor!” pe
site-ul școlii;
- 4 articole publicate în revista și/sau anuarul școlii;
- 4 activități de intership;
- 4 laptopuri achiziționate și mobilier școlar.

S-ar putea să vă placă și